ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

چهل سال است که جهش تولید ایجاد شده! از همان زمان که امام خمینی فرمود بروید: گندم بکارید و جهاد سازندگی بوجود آمد، و به جهاد کشاورزی تبدیل شد. یا در جبهه ها موشک های اولیه و زیر دریایی و پهباد، توسط مهندس چمران آغاز شد. ولی هیچکس آن را باور نمی کند، نه مردم و نه مسئولین. فقط به یک دلیل ساده که: آن را احساس نمی کنند!  حالا باید دنبال این بود که چرا در زندگی مردم تاثیر ندارد؟ یا اجناس ارزان نمی شود، و تورم از بین نمی رود. همه مردم و مسئولین می دانند که این تقصیر، به گردن دلال بازی و سفته بازی و واسطه گری است. حالا چرا تولید را مقصز میدانند، داستان فجیعی دارد: به قول شاعر: گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری! گناه به گردن توزیع است، ولی همه گردن تولید را با گیوتین می زنند. از همان ابتدای انقلاب، مسئولین داد می زدند که انبارها پر است، هیچ کمبودی وجود ندارد، الان هم معاون اول برای صدمین بار، تکرار کرده و وزیر صمت برای هزارمین بار گفته، ولی چرا با اینهمه فراوانی، ارزانی در کار نیست| ضمن اینکه فراوانی، خود مانع بزرگی برای تولید شده  و باعث ریزش تولید شده! تحلیل عملکردهای چهل سال فراوانی، نشان می دهد که هم دولت و هم بخش خصوصی، با احتکار یا معدوم کردن اجناس،  مانع ارزان شدن آن می شوند: یعنی توزیع مشکل دارد. فراوانی کالا مردم باید بگویند نه مسئولین! البته به معنی این نیست، که مسئولین دروغ می گویند! واقعا فراوانی هم هست: همه انبارها پر است، کامیوونها در پشت مرزها به صف هستند، کشتی ها ماهانه یا سالانه نوبت تخلیه می گیرند. بعلاوه کالاهای خریداری شده که : بار کشتی یا هواپیما یا کامیون نشده! صدقات و کمک هایی که کشورهای دیگر می فرستند، گدایی های بین المللی که انجام می شود. از ان بالاتر تولیداتی که در کارخانه ها مانده، یا در زمین کشاورزی در حال از پوسیدن است. بازار اشباع کرده و نبودن مشتری و کساد بازار، مانع تولید شده و کارخانه ها را به تعطلی کشانده. چرا؟ چون همه تولیدات در شبکه توزیع دولتی می رود، و کارخانه ها یا کشاورزان نمی توانند بفروشند. دولت هم آنها را در انبارها و سیلوها نگهمیدارد، تا بپوسند مبادا نرخ بشکند. معدوم کردن جوجه های یک روزه، میلیون ها تن میوه های پوسیده، به همین دلیل است.. حتی برای محصولات استراتژیک، قیمت هایی تعیین می کند که یکصدم بازار های جهانی است،  جلوی صادرات را هم می گیرند، و اگر کسی اعتراض کند: واردات را شروع می کند. وقتی دولت این کارها را می کند (البته به بهانه تامین کسری بودجه، با ذخیره احتیاطی) بخش خصوصی که جای خود دارد. سعدی: اگـر ز باغ رعیت ملک خـورد سیبی، بر آورنـد غلامان او درخت از بیخ. وقتی دولت کالاهای انبار شده را، به رخ مردم می کشد ولی به آنها نمی دهد، دلال ها و سفته باز ها هم، کاری می کنند که سیب را از باغ دار، به یکصدم قیمت می خرند، دهها برابر به مردم می فروشند. تنها راه حل آن است که  دولت، هیچ چیزی را انبار نکند! بلکه مردم بخرند و انبار کنند. بهانه استراتژیک و قلان را بگذارد: برای بعد از ارزانی. امام صادق ع وقتی فهمید گندم کم شده، دستور داد همه گندم های موجود خود را رایگان بین مردم پخش کنند. اگر دولت می بیند گرانی است، در انبار ها را باز کند، والا مردم در آن انبارها را باز می کنند! وقتی می شنیدیم که در امریکا، گندم را به دریا می ریزند، تا قیمت آن در بورس کاهش نیابد، سرمایه داری  ذاتا ضد بشر است، ولی دولت اسلامی که نباید این کار را بکند. روش حضرت علی هم این بود: تا خرانه را خالی نمی کرد، به منزل نمی رفت. این بنی امیه بودند که انبار و ذخیره را آغاز کردند. مانند کاشتن صندوق صدقات در خیابانها که یعنی: بعد از چهل سال، هنوز هم مملکت با صدقه اداره می شود  چه صدقه داخلی! و چه صدقات خارجی ها.

Why don't the people and the authorities believe in the production leap?

It's been a manufacturing leap for forty years! Go from the time Imam Khomeini said: plant wheat and there was a constructive jihad, and it became an agricultural jihad. Or on the front, the launcher and submarine and drone missiles were launched by the engineer Chamran. But no one believes it, neither the people nor the authorities. Just for one simple reason: don't feel it! Now we need to look at why it doesn't affect people's lives. Or the goods don't go cheap, and inflation doesn't go away. All the people and authorities know that this is the fault of the broker, the speculator and the mediator. Now, why production is considered to be a crime is a disastrous story: According to the poet: Kurds in Balkh forged, beaten at Shushtar neck! Guilt is distributed to the neck, but everyone is guillotined to produce. Since the beginning of the revolution, officials have been saying that the warehouses are full, there is no shortage, now the first deputy has repeated for the hundredth time, and the minister has said for the thousandth time, but why is there so much cheapness? In addition to being abundant, it is a major obstacle to production itself and a productive failure! The analysis of the forty years' performance shows that both the government and the private sector are preventing it from being cheap by hoarding or destroying goods: that is, it has a difficult distribution. The abundance of goods people have to say no to the authorities! Of course, this does not mean that the authorities are lying! There is really a lot to be done: all the warehouses are full, the trucks are queued behind the borders, the ships are emptied monthly or yearly. In addition to goods purchased: cargo or ship or aircraft or truck! The donations and assistance that other countries send, international begging that is done. Above all, crops that are left behind in factories or on agricultural land are decaying. The saturated market and the lack of customers and the slowdown in the market hampered production and shut down factories. Why? Because all production goes to the state distribution network, no factories or farmers can sell it. The government also keeps them in warehouses and silos, so as not to break rates. That is why destroying one-day-old chickens, millions of tonnes of rotten fruit, is why. Even for strategic products, prices are set to be one-hundredth of the global market, they also prevent exports, and if anyone protests: Starts importing. When the government does this (albeit under the pretext of deficits, with cautious reserve) the private sector is in place. Saadi: If the apple orchard is a slave-owner, his servants will get a tree out of the ground. When the government kills people but does not give them stocked goods, brokers and speculators also buy apples from the gardens at a price of one hundred and sell them dozens of times. The only solution is for the government not to store anything! Rather people buy and store. Give a strategic excuse and a pen: For the next cheap. Imam Sadiq, when he found out that the wheat had fallen, ordered that all available wheat be distributed free to the people. If the government finds it expensive, open it in the warehouses, or people will open it! When we hear that in the US, wheat is thrown into the sea, so that its stock price does not fall, capitalism is inherently inhumane, but the Islamic State should not. Prophet Ali's approach was as follows: He would not go home until he had left empty. It was the Umayyads who started the warehouse and storage. Like planting a charity in the streets which means: After forty years, the state is still governed by charity. What a domestic charity! And what about foreigners.

لماذا لا یؤمن الناس والسلطات بقفزة الإنتاج؟

لقد كانت قفزة التصنیع لأربعین سنة! انطلق من وقت قال الإمام الخمینی: قمح القمح وكان هناك جهاد بناء ، وأصبح جهادًا زراعیًا. أو على الجبهة ، أطلق المهندس قمران قاذفة الصواریخ والغواصات والطائرات بدون طیار. لكن لا أحد یصدق ذلك ، لا الشعب ولا السلطات. لسبب واحد بسیط: لا تشعر به! الآن نحن بحاجة إلى النظر فی سبب عدم تأثیره على حیاة الناس. أو أن البضائع لیست رخیصة ، والتضخم لا یزول. كل الناس والسلطات یعرفون أن هذا خطأ الوسیط والمضارب والوسیط. الآن ، لماذا یسمون الإنتاج فضیحة ، لها قصة غریبة: وفقًا للشاعر: الأكراد فی بلخ مزورون ، ضربوا Shushtar بقلادة! یتم توزیع الشعور بالذنب على الرقبة ، ولكن كل شخص مقید بالإنتاج. منذ بدایة الثورة ، كان المسؤولون یقولون أن المخازن ممتلئة ، ولا یوجد نقص ، والآن تكرر النائب الأول للمرة المائة ، وقد قال الوزیر للمرة الألف ، ولكن لماذا هناك الكثیر من الرخص؟ بالإضافة إلى كونها وفیرة ، فهی عقبة رئیسیة أمام الإنتاج نفسه وفشل إنتاجی! یظهر تحلیل أداء الأربعین عامًا أن كلا من الحكومة والقطاع الخاص یمنعها من أن تكون رخیصة من خلال تكدیس أو تدمیر السلع: أی أن توزیعها صعب. وفرة البضائع التی یجب أن یقولها الناس للسلطات! طبعا هذا لا یعنی أن السلطات تكذب! هناك بالفعل الكثیر الذی یجب القیام به: جمیع المستودعات ممتلئة ، والشاحنات مصطفة خلف الحدود ، ویتم تفریغ السفن شهریًا أو سنویًا. بالإضافة إلى البضاعة المشتراة: بضاعة أو سفینة أو طائرة أو شاحنة! التبرعات والمساعدات التی ترسلها الدول الأخرى یتم التسول الدولی. وفوق كل ذلك ، تتدهور المحاصیل التی تُركت فی المصانع أو فی الأراضی الزراعیة. السوق المشبعة ونقص العملاء والتباطؤ فی السوق أعاقا الإنتاج وأغلق المصانع. لماذا؟ لأن كل الإنتاج یذهب إلى شبكة التوزیع الحكومیة ، لا یمكن للمصانع أو المزارعین بیعها. كما تحتفظ الحكومة بهم فی المستودعات والصوامع ، حتى لا تكسر أسعار الفائدة. هذا هو السبب فی تدمیر الدجاج الذی یبلغ من العمر یوم واحد ، الملایین من أطنان الفاكهة المتعفنة ، ولهذا السبب ، حتى بالنسبة للمنتجات الاستراتیجیة ، من المقرر أن تكون الأسعار مائة من السوق العالمیة ، كما أنها تمنع الصادرات ، وإذا احتج أی شخص: یبدأ الاستیراد. عندما تفعل الحكومة ذلك (وإن كان ذلك بحجة العجز ، مع احتیاطی حذر) یكون القطاع الخاص فی مكانه الصحیح. السعدی: إذا كان بستان التفاح مالكًا للعبید ، فإن عبیده سیخرجون شجرة من الأرض. عندما تقتل الحكومة الناس لكنها لا تمنحهم بضائع مخزنة ، فإن السماسرة والمضاربین یشترون أیضًا التفاح من البستان بسعر مائة ، ویبیعونه عشرات المرات. الحل الوحید هو ألا تقوم الحكومة بتخزین أی شیء! بدلا من الناس شراء وتخزین. أعط عذرًا استراتیجیًا وقلمًا: للرخیصة التالیة. عندما علم الإمام الصادق أن القمح قد سقط ، أمر بتوزیع القمح المتاح مجاناً على الناس. إذا وجدت الحكومة أنها باهظة الثمن ، افتحها فی المستودعات ، أو سیفتحها الناس! عندما نسمع أنه فی الولایات المتحدة ، یُلقى القمح فی البحر ، حتى لا ینخفض ​​سعر سهمه ، فالرأسمالیة غیر إنسانیة بطبیعتها ، ولكن لا یجب على الدولة الإسلامیة ذلك. كان منهج النبی علی كالتالی: لن یذهب إلى بیته حتى یترك فارغاً. كان الأمویون هم الذین بدأوا المخزن والتخزین. مثل زرع مؤسسة خیریة فی الشوارع مما یعنی: بعد أربعین سنة ، لا تزال الدولة محكومة بالصدقة. یا لها من جمعیة خیریة محلیة! وماذا عن الأجانب.

Pourquoi le peuple et les autorités ne croient-ils pas au saut de production?

C'est un saut de fabrication depuis quarante ans! Allez à partir du moment où l'imam Khomeiny a dit: plantez du blé et il y a eu un djihad constructif, et il est devenu un djihad agricole. Ou sur le front, le lanceur et les missiles sous-marins et drones ont été lancés par l'ingénieur Chamran. Mais personne n'y croit, ni le peuple ni les autorités. Juste pour une raison simple: ne le sentez pas! Maintenant, nous devons voir pourquoi cela n'affecte pas la vie des gens. Ou les marchandises ne sont pas bon marché et l'inflation ne disparaît pas. Toutes les personnes et autorités savent que c'est la faute du courtier, du spéculateur et du médiateur. Maintenant, pourquoi ils appellent la production un scandale, a une histoire étrange: Selon le poète: les Kurdes de Balkh ont forgé, battu Shushtar avec un collier! La culpabilité est distribuée au cou, mais tout le monde est guillotiné pour produire. Depuis le début de la révolution, les responsables disent que les entrepôts sont pleins, il n'y a pas de pénurie, maintenant le premier député a répété pour la centième fois, et le ministre l'a dit pour la millième fois, mais pourquoi y a-t-il tant de bon marché? En plus d'être abondant, c'est un obstacle majeur à la production elle-même et un échec productif! L'analyse des performances sur quarante ans montre que tant le gouvernement que le secteur privé l'empêchent d'être bon marché en thésaurisant ou en détruisant des marchandises: c'est-à-dire qu'il a une distribution difficile. L'abondance de biens, les gens doivent dire non aux autorités! Bien sûr, cela ne signifie pas que les autorités mentent! Il y a vraiment beaucoup à faire: tous les entrepôts sont pleins, les camions font la queue derrière les frontières, les navires sont vidés mensuellement ou annuellement. En plus des biens achetés: cargo ou bateau ou avion ou camion! Les dons et l'aide que d'autres pays envoient, la mendicité internationale qui se fait. Surtout, les récoltes laissées dans les usines ou sur les terres agricoles se dégradent. Le marché saturé, le manque de clients et le ralentissement du marché ont entravé la production et fermé les usines. Pourquoi? Parce que toute la production va au réseau de distribution de l'État, aucune usine ou fermier ne peut la vendre. Le gouvernement les garde également dans des entrepôts et des silos, afin de ne pas casser les tarifs. C'est pourquoi détruire des poulets d'un jour, des millions de tonnes de fruits pourris, c'est pourquoi. Lance l'importation. Lorsque le gouvernement fait cela (bien que sous prétexte de déficits, avec une réserve prudente), le secteur privé est en place. Saadi: Si le verger est propriétaire d'esclaves, ses serviteurs obtiendront un arbre du sol. Lorsque le gouvernement tue des gens mais ne leur donne pas de marchandises en stock, les courtiers et les spéculateurs achètent également des pommes du verger au prix de cent dollars, les vendant des dizaines de fois. La seule solution est que le gouvernement ne stocke rien! Plutôt, les gens achètent et stockent. Donnez une excuse stratégique et un stylo: Pour le prochain pas cher. L'Imam Sadiq, lorsqu'il a découvert que le blé était tombé, a ordonné que tout le blé disponible soit distribué gratuitement au peuple. Si le gouvernement le trouve cher, ouvrez-le dans les entrepôts, ou les gens l'ouvriront! Lorsque nous apprenons qu'aux États-Unis, du blé est jeté à la mer, de sorte que son cours boursier ne baisse pas, le capitalisme est intrinsèquement inhumain, mais l'État islamique ne devrait pas. L'approche du prophète Ali était la suivante: il ne rentrerait pas chez lui tant qu'il ne serait pas parti vide. Ce sont les Omeyyades qui ont commencé l'entrepôt et le stockage. Comme planter un organisme de bienfaisance dans les rues, ce qui signifie: Après quarante ans, l'État est toujours gouverné par la charité. Et les étrangers.

نوع اخبار :
برچسب : Pourquoi le peuple et les autorités ne croient-ils pas au saut de production?،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو