ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
دوشنبه 4 فروردین 1399 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

نوطئه بودن کرونا از این جا معلوم می شود که همه جا و همه چیز را قرنطینه کردند اما واردات را زیادتر کردند. وقتی ورود مسافر ممنوع است چرا ورودکالاها را ممنوع نمی کنند؟ مخصوصا اینکه شنیده شده که کالاهای پزشکی را بدون گندزدایی و یا رسیدگی قانونی وارد می کنند. این حداقل دو موضوع را ثابت می کند اول اینکه ویروس ها از طریق کالاها وارد می شوند! حتی کالاهای پزشکی و کمکی که از چین فرستاده شده است. همانطور که قبلا ژاپنی ها، سوسک ها را با قاب تلویزیون های فیبری، به داخل ایران اوردند. یا زمانی که آمریکا، کیت های الوده به ایدز را وارد ایران کرد، و مردم به ایدز آلوده شدند. یا زمانیکه فرانسه خون های الوده به ایران اهدا کرد، که  باا تزریق ان مردم به بیماری آنتی ژن مثبت (هپاتیت) مبتلا شدند. یکی از روش های پنتاگون و اسرائیل، این بود که یا با امپول هوا مخالفان را می کشتند، و یا ایجاد سرطان خون، مدیران کشورها را به خود وابسته می کردنند تا آنها از ترس جان خود، با اسرائیل همکاری کنند. مخصوصا در زمان قبل از انقلاب، شاه و ملک سعود و عبدالناصر، سرطان خون داشتند و برای معالجه باید به اسرائیل می رفتند. ورود کرونا هم شبیه اعلام موجودیت داعش بود که: صحنه های فجیع کشته شدن مردم را نشان می دادند، تا همه بترسند و گیج شوند و دست به خودکشی بزنند! یا با اصزاف در مصرف شوینده ها و  ژل ها نابود شوند. بطوریکه براساس یک آمار تایید نشده، هیچکدام از 1516نفر ایرانی فوت شده، براثر کرونا نبوده! زیرا کرونا ویروسی است که سیستم دفاعی را تضعیف می کند: تا میکروبها وارد عمل شوند. فقط ترس از کرونا باعث شد تا عده ای: بالغ بر 287نفر  اکثرا در جنوب کشور، الکل مصرف  کنند تا خود را نابود کنند. بررسی پرونده های فوتی شمال کشور، مخصوصا رشت نشان می دهد 396نفر براثر استشمام: بوی سمی وایتکس یا استعمال آن، ششهای خود را از دست داده، و فوت کردند. در برخی از پرونده ها علت فوت، ماندن و یا استراحت کردن یا خوابیدن در زمین های بیمارستان، و آلودگی بیمارستانی بالغ بر 301نفر ذکر شده، که جان خود را از دست داده اند. 320نفر از کادر درمانی و پرستاری،  که اکثرا در قم بودند براثر استفاده بیش از حد: از مواد ضدعفونی مخصوصا ژل دچار تخریب پوستی شده، و با انواع بیماریها در گذشتند علت مرگ کادر پزشکی هم،  کیت های الوده بوده که پزشکان  با اعتماد به چین! یا آمریکا بر روی خود را آزمایش کردند، تا سالم بمانند ولی معکوس شد. برای شناسایی نشدن آنها، در هنگام دفن از پودر اهک استفاده شد، تا علت بیماری در کالبد شکافی چیز دیگری نشود . 412نفر باقی مانده که اکثرا در تهران و یزد بودند، براثر استفاده از ماسک کشته شدند. ماسک ها تقلبی یا دست ساز بوده، و یا آلوده و دست دوم. اما پیر مردها و پیرزنها و کسانی که تنگی نفس یا آسم داشتند، براثر ضخامت ماسک، که دم و بازدم را یکی می کرد، و اکسیژن کمتری داشت دچار خفگی شدند. و اغلب همگی مردنی بودند که بالای 69سال! سن داشتند اما به آمار کروناییها اعلام شد تا ترس مردم بیشتر شود و در خانه بمانند، تا کالایی تولید نشود. دومین موضوع هم از اینجا معلوم می شود که برای خالی کردن خزانه و تقدیم به دشمن بوده است. زیرا وقتی تولید نباشد باید واردا کرد و لذا واردات آزاد شد و در یک چشم به هم زدن مانند ارز 4200تا 15میلیارد دلار، به بهانه خرید کالا، ارز  دولتی از صندوق ذخیره ارزی خارج شد. لذا طب لیبرال فاشیستی، جان انسانها را به خطر انداخت، تا کیسه های خود پرکند. وبحران اقتصادی خود را حل کند. البته اخیرا طب سنتی دعوت به کار شده اند.

Stop importing too!

The corona nocturne shows that they quarantined everything and everything but increased imports. Why not prohibit goods when passengers are banned? In particular, it has been heard that medical supplies are imported without disinfection or legal proceedings. This proves at least two issues: First, viruses enter through commodities! Even medical and auxiliary goods shipped from China. As before, the Japanese brought the beetles inside Iran with a fibrous TV frame. Or when America imported AIDS kits into Iran, and people became infected with AIDS. Or when France donated contaminated blood to Iran, where people were infected with a positive antigen (hepatitis). One of the Pentagon's and Israel's methods was to either kill the opposition with air munitions, or cause leukemia, to make the heads of state dependent on them to cooperate with Israel for fear of their lives. Especially before the revolution, the Shah and King Saud and Abdul Nasser had blood cancers and had to go to Israel for treatment. Corona's arrival was similar to the announcement of ISIL's existence: the horrific scenes showed people being killed, so that everyone would be frightened and confused and commit suicide! Or to be used with detergents and gels. According to unconfirmed statistics, not one of the 1516 Iranians killed has been affected by Corona! Because corona is a virus that weakens the immune system: so the germs get in the way. Corona's fear alone has led some: over 287 people in the majority of the country to drink alcohol to kill themselves. Survey of death cases in the north of the country, especially in Rasht, shows 396 people died from breathing: toxic smell of Vitek or its use. In some cases, more than 301 people are listed as having died, staying or resting or sleeping on hospital grounds, and hospital contamination. Over 320 medical and nursing staff, mostly in Qom due to overuse: disinfectants, especially gel damaged skin, and a variety of illnesses. Medical staff deaths include contaminated kits that doctors rely on in China ! Or the US tested itself to stay healthy but reversed. To identify them, lime powder was used at the time of burial so that the cause of the disease at the autopsy was nothing else. The remaining 412 people, mostly in Tehran and Yazd, were killed by the use of masks. The masks are fake or handmade, or contaminated and secondhand. But old men and women, and those with shortness of breath or asthma, suffocated due to the thickness of the mask, which united the tail and exhaled, and less oxygen. And most were all men over 69! They were old, but it was announced by the Coronation that people were more afraid to stay home and not produce goods. The second point here is that it was to empty the treasury and present it to the enemy. Because when it is not in production, it has to be imported, so imports are released, and in the blink of an eye, such as the $ 4200 to $ 15 billion currency, the government currency was withdrawn from the reserve fund under the pretext of buying goods. Fascist liberal medicine, therefore, endangered the lives of humans in order to fill their bags. Solve your economic problems. Of course, traditional medicine has recently been invited.

توقف عن الاستیراد أیضًا!

تُظهر موسیقى كورونا اللیلیة أنها قامت بالحجر الصحی فی كل مكان وكل شیء باستثناء زیادة الواردات. لماذا لا تحظر البضائع عندما یتم حظر الركاب؟ على وجه الخصوص ، سمع أن الإمدادات الطبیة یتم استیرادها دون تطهیر أو إجراءات قانونیة. هذا یثبت قضیتین على الأقل: أولاً ، تدخل الفیروسات من خلال السلع! حتى البضائع الطبیة والإضافیة التی یتم شحنها من الصین. كما كان من قبل ، جلب الیابانیون الخنافس إلى إیران بإطار تلفزیونی من الألیاف الضوئیة. أو عندما استوردت أمریكا مجموعات الإیدز إلى إیران ، وأصبح الناس مصابین بالإیدز. أو عندما تبرعت فرنسا لإیران بالدم الملوث ، حیث أصیب الناس بمستضد إیجابی (التهاب الكبد). كانت إحدى طرق البنتاغون وإسرائیل إما قتل المعارضة بالذخائر الجویة ، أو التسبب فی الإصابة بسرطان الدم ، لجعل قادة الدول یعتمدون علیهم للتعاون مع إسرائیل خوفًا على حیاتهم. خاصة قبل الثورة ، كان لدى الشاه والملك سعود وعبد الناصر سرطانات دم وكان علیهم الذهاب إلى إسرائیل لتلقی العلاج. كان وصول كورونا مشابهًا للإعلان عن وجود داعش: فقد أظهرت المشاهد المروعة مقتل الناس ، حتى یشعر الجمیع بالخوف والارتباك وینتحرون! أو لاستخدامها مع المنظفات والمواد الهلامیة. وفقًا لإحصاءات لم یتم التحقق منها ، لم یتأثر أی من الإیرانیین البالغ عددهم 1516 شخصًا بالكورونا! لأن الاكلیل هو فیروس یضعف جهاز المناعة: لذا فإن الجراثیم تعترض طریقها. وقد قاد خوف كورونا وحده البعض: أكثر من 287 شخصًا فی غالبیة البلاد یشربون الكحول لقتل أنفسهم. یظهر مسح لحالات الوفاة فی شمال البلاد ، وخاصة فی رشت ، أن 396 شخصًا ماتوا بسبب التنفس: رائحة سامة لفیتیك أو استخدامه. فی بعض الحالات ، تم إدراج أكثر من 301 شخصًا على أنهم لقوا حتفهم أو یقیمون أو یستریحون أو ینامون فی المستشفى ، والتلوث فی المستشفى. أكثر من 320 من الطاقم الطبی والتمریض ، معظمهم فی قم بسبب الإفراط فی الاستخدام: المطهرات ، وخاصة الجلد المتضرر بالجل ، ومجموعة متنوعة من الأمراض. وتشمل وفیات الموظفین الطبیین أطقم ملوثة یعتمد علیها الأطباء فی الصین ! أو اختبرت الولایات المتحدة نفسها لتبقى بصحة جیدة لكنها عكست. للتعرف علیها ، تم استخدام مسحوق الجیر فی وقت الدفن بحیث لم یكن سبب المرض فی تشریح الجثة أی شیء آخر. وقتل 412 شخصا ، معظمهم فی طهران ویزد ، باستخدام الأقنعة. الأقنعة مزیفة أو مصنوعة یدویًا ، أو ملوثة ومستعملة. لكن الرجال والنساء المسنین ، والذین یعانون من ضیق فی التنفس أو الربو ، اختنقوا بسبب سمك القناع ، الذی وحد الذیل وزفیره ، وقلة الأكسجین. وكان معظمهم من الرجال فوق 69! لقد كانوا كبار السن ، ولكن أعلن التتویج أن الناس كانوا أكثر خوفًا من البقاء فی المنزل وعدم إنتاج السلع. النقطة الثانیة هنا أنها كانت تفریغ الخزانة وتقدیمها للعدو. لأنه عندما لا یكون فی الإنتاج ، یجب استیراده ، لذلك یتم تحریر الواردات ، وبطمة عین ، مثل العملة من 4200 إلى 15 ملیار دولار ، تم سحب العملة الحكومیة من صندوق الاحتیاطی بحجة شراء البضائع. لذا ، یخاطر الطب اللیبرالی الفاشی بحیاة البشر لملء حقائبهم. حل مشاكلك الاقتصادیة. بالطبع ، تمت دعوة الطب التقلیدی مؤخرًا.

가져 오기도 중지하십시오!

코로나 야행성 (Corona nocturne) 수입을 늘리는 외에 모든 곳을 검역소에 보관했음을 보여줍니다. 승객을 금지 물품을 금지하지 않습니까? 특히, 의료 용품은 소독이나 법적 절차없이 수입된다고 들었습니다. 이것은 적어도 가지 문제를 증명합니다. 첫째, 바이러스는 상품을 통해 들어갑니다! 의료 보조 제품조차도 중국에서 배송됩니다. 이전과 마찬가지로 일본인들은 광섬유 텔레비전 프레임으로 딱정벌레를이란으로 가져 왔습니다. 또는 미국이 AIDS 키트를이란으로 수입했을 사람들이 AIDS 감염되었습니다. 또는 프랑스가 오염 혈액을이란에 기증했을 사람들은 양성 항원 (간염) 감염되었습니다. 국방부와 이스라엘의 방법 하나는 항공 탄약으로 야당을 죽이거나 백혈병을 유발하여 국가 지도자들이 그들의 삶에 대한 두려움 때문에 이스라엘과 협력하도록 의존하는 것이었다. 특히 혁명 이전에 샤와 사우드 왕과 압둘 나세르는 혈액 암에 걸렸으며 치료를 위해 이스라엘로 가야했습니다. 코로나의 도착은 ISIL 존재에 대한 발표와 비슷했습니다. 끔찍한 장면에서 사람들이 살해 당했음을 보여주었습니다. 또는 세제 젤과 함께 사용하십시오. 확인되지 않은 통계에 따르면, 1516 명의이란 명도 코로나의 영향을받지 않았습니다! 코로나는 면역 체계를 약화시키는 바이러스이기 때문에 세균이 방해를받습니다. 코로나의 두려움만으로도 대다수의 287 명이 넘는 사람들이 술을 마시면서 스스로를 파괴했습니다. 북한 북부, 특히 Rasht에서 사망 사례를 조사한 결과 396 명이 호흡으로 사망했습니다. Vitek 독성 냄새 또는 사용. 어떤 경우에는 301 명이 넘는 사람들이 병원에서 사망, 체류 또는 휴식 또는 수면을 취한 것으로 나타나고 병원 오염으로 간주됩니다. 과잉 사용으로 인해 주로 Qom에서 근무하는 320 이상의 의료 간호 직원 : 소독제, 특히 손상 피부 다양한 질병 의료진 사망자는 의사가 중국을 신뢰하는 오염 키트를 포함합니다 ! 또는 미국은 건강을 유지하기 위해 자체 테스트를 거쳤지만 반대가되었습니다. 그것들을 확인하기 위해 매장시 석회 분말을 사용하여 부검에서 질병의 원인을 예방했습니다. 대부분 테헤란과 즈드에 사는 나머지 412 명은 가면을 사용하여 살해당했습니다. 마스크는 가짜 또는 수제이거나 오염되어 중고입니다. 그러나 노인과 여성, 숨가쁨 또는 천식이 적은 사람들은 마스크의 두께로 인해 질식을 일으켰습니다. 그리고 대부분 69 이상의 남성들입니다! 그들은 나이가 들었지만 대관식에 의해 사람들은 집에 머물면서 물건을 생산하지 않기를 두려워한다고 발표했습니다. 번째 요점은 재무부를 비우고 적에게 제시하는 것입니다. 생산 중이 아닌 경우 수입해야하므로 수입이 해제되고 4,200 ~ 150 달러와 같은 눈이 번쩍이면서 정부 통화가 상품 구매의 구실에 따라 예비 기금에서 인출되었습니다. 그러므로 파시스트 자유주의 약은 가방을 채우기 위해 인간의 생명을 위태롭게했습니다. 경제 문제를 해결하십시오. 물론, 전통 의학이 최근에 초대되었습니다.

نوع اخبار :
برچسب : 가져 오기도 중지하십시오!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic