ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

یکی از ایرانیان ساکن امریکا، التماس می کند که از ایران، برای انها کمک فرستاده شود، چرا نمی فرستند؟ کینه شتری که نباید به مردم ضربه بزند! با آمار هایی که از کشفیات کالاهای بهداشتی داده می شود، میتوان کل جهان را واکسینه کرد!  طی دو ماه که کرونا شروع شده، هر روز 70میلیون و 80میلیون، کالا کشف می شود یعنی 4تا 5میلیارد کالا کشف شده، و ادامه هم دارد. و حتما به 7میلیارد می رسد. این آمارها چهار حالت دارد! اول اینکه اساسا دروغ است. یعنی کشفیاتی وجود ندارد و تمام کارآگاهان و مردم درصحنه، دروغ می گویند و حتی پلیس که آنها کشف می کند، دروغ می گوید. لذا اینکه مردم می گویند: کالاهای بهداشتی گیر نمی آید و یا گران است، راست می گویند. حالت دوم این که آمار صحیح است. یعنی قدرت اقتصادی و تولیدی ایران، به حدی است که صد برابر نیاز کشور را جواب می دهد. اگر تولیدات محلی، کارخانه های مجوز دارو یا آنهاییکه: بصورت خیریه تولید و پخش می شوند، یا کسانی که خودشان خیاط وصنعتگر هستند را هم، حساب کنیم کمتر از این نمی شود! بنابراین اقتصاد ایران دنیا را تغذیه می کند. برای هر نفر دو پک بهداشتی تولید، یا احتکار کرده است. اما حالت سوم اینکه خوب توزیع نمی کنند. مشکل اصلی این است که اگر، کسی کار توزیع بلد نیست نباید به او کار داد. دانشگاه علوم پزشکی را چه به کار توزیع؟ وزارت بهداشت چرا باید در کار بازرگانی هم رئیس باشد؟ همان کار پزشکی را خوب انجام نمی دهد! الان یک دنیا را سرکار گذاشته، اگر بگویید به سازمان غذا و دارو واگذار شده، مگر داستان مافیای دارو بگوش شما نخورده؟ اگر این سازمان بلد بود که (ناصر خسرو) یی ها را  نداشتیم. که در عصر الکترونیک و شهر هوشمند و فلان، هر ننه قمری یک پک دارو دستش باشد، کنار خیابان با قیمت های نجومی بفروشد. همین امر نشان می دهد که ناصر خسرویی ها هستند، که سازمان غذا و دارو را اداره می کنند! نه برعکس. یعنی همان محتکران شده اند مسئولان سازمان غذا و دارو، یا مدیران شرکت قاسم و داروپخش و پخشیران و.. درواقع گوشت را دادیم دست گربه! حالا خودمان میو میو می کنیم. برای اثبات نظریه کافی است یکبار شبیخون بزنند به همان ناصر خسرو، اگر همه دارو های کشف شده را، همراه مدیران سازمان غذا و دارو، در بیعوله های انجا پیدا نکردند! بنابر این بهترین راه توزیع، تولید به مصرف است: هرجا را کشف کردند، فوری اعلام کنند مردم با کارت ملی بیایند، و هر کدام یک پک تحویل بگیرند. والا بدانند اگر تولید صد برابر نیاز است، انبارهای محتکران دویست برابر تولید است! حاضرند داروها از بین برود ولی، قیمت پایین نیاید. البته همه سیستم توزیع بطور سنتی، در همه جهان به همین شکل است. یعنی مدیران توزیع، همان محتکران هستند یا برعکس. حالت چهارم این است که مردم دروغ می گویند.این را می شود از گفته های شهردار تهران فهمید: وی می گوید: تهران را نمی توان قرنطینه کرد، زیرا مایحتاج مردم را نمی توانیم تامین کنیم. این حالت مردم، مثل این است که بگوییم هر خانه یک انبار احتکار است. مردم با اینکه دارند، ولی می گویند نداریم. شاید بتوان گفت همانطور که تولید ما در تراز جهانی است، مصرف هم در تراز جهانی است! یعنی مردم ما به اندازه تمام دنیا مصرف می کنند. البته این فرهنگ تاریخی مردم است. چون موقعیت استراتژیک ایران، همه قدرتها را به طمع می انداخت، لذا همیشه برای غارت ایران، حمله هایی بوده است . مردم ناچار بودند در شهر های زیر زمینی احتکار نمایند. هر ایرانی بطور طبیعی، اگر برای سی سال خود ذخیره نداشته باشد،خود را فقیر می داند. و ثروتمند کسی است که هفت جدش را بسته باشد.

7 billion health goods discovered

One Iranian resident in the US begs for help from Iran, why not? Camel grudges that should not hit people! The whole world can be vaccinated with statistics from health-related discoveries! In the two months since Corona began, 70 million and 80 million products are discovered every day, meaning 4 to 5 billion products have been discovered, and so on. And it definitely reaches 7 billion. These statistics have four modes! First, it's basically a lie. That is, there are no discoveries, and all detectives and people lie, even the police who detect them, lie. So when people say: health care is not expensive or expensive, they are right. The second is that the statistics are correct. That is to say, Iran's economic and productive power is one hundred times the answer to the country's needs. Whether it's local produce, drug factories, or those that are charity-produced, or those who are tailor-made themselves, it's no less! So the Iranian economy feeds the world. He has produced, or hoarded, two health packs per person. But the third case is that they don't distribute well. The main problem is that if one does not know the distribution business, one should not get it. What does the University of Medical Sciences distribute? Why should the Ministry of Health be the head of commerce? It doesn't do the same good medical work! It has now begun a world, if you say it has been given to the Food and Drug Administration, have you not heard the story of the drug mafia? If this organization knew that (Nasser Khosrow) we would not have. That in the age of electronics and the smart city and the like, every lunatic has a pack of medicines on his hand, selling off the street at astronomical prices. This indicates that Nasser is Khosravi, who runs the Food and Drug Administration! Not vice versa. That is to say, they have been the culprits of the Food and Drug Administration, or the directors of Qasim, the drug makers, distributors, etc. We actually gave the cat meat! Now we make myo myo. To prove the theory, it is enough to hit Nasser Khosrow once, if they did not find all the drugs found, along with the Food and Drug Administration executives, in the impotence! So the best way to distribute is production to consumption: wherever they are discovered, they immediately announce people to come with a national card, and each receive a pack. Let them know that if production is 100 times needed, the warehouses of the creators are two hundred times the production! The drugs are ready to disappear, but the price will not go down. Of course, all distribution systems are traditionally the same all over the world. That is to say, distribution managers are the facilitators or vice versa. The fourth is that people are lying. This can be understood from the words of the mayor of Tehran: He says that Tehran cannot be quarantined because we cannot supply the people's needs. This is like saying every house is a hoarding warehouse. People say they have, but they say we don't. It may be said that just as our production is on the global level, consumption is also on the global level! It means our people consume as much as the whole world. Of course this is the historical culture of the people. As Iran's strategic position greedy all powers, there have always been attacks on Iran's loot. People had to work in underground cities. Every Iranian naturally considers himself poor if he has not been in storage for thirty years.

اكتشاف 7 ملیارات سلعة صحیة

أحد الإیرانیین المقیمین فی الولایات المتحدة یطلب المساعدة من إیران ، لماذا لا؟ ضغینة الإبل التی لا یجب أن تضرب الناس! یمكن تطعیم العالم كله بإحصاءات من الاكتشافات المتعلقة بالصحة! فی الشهرین منذ بدء Corona ، یتم اكتشاف 70 ملیون و 80 ملیون منتج كل یوم ، وهذا یعنی أنه تم اكتشاف 4 إلى 5 ملیارات منتج ، وهكذا. وبالتأكید یصل إلى 7 ملیارات. هذه الإحصائیات لها أربعة أوضاع! أولاً ، إنها فی الأساس كذبة. أی أنه لا توجد اكتشافات ، ویكذب جمیع المحققین والأشخاص ، حتى الشرطة التی تكتشفهم. لذلك عندما یقول الناس: الرعایة الصحیة لیست باهظة الثمن أو باهظة الثمن ، فهم على حق. والثانی هو أن الإحصائیات صحیحة. وهذا یعنی أن القوة الاقتصادیة والإنتاجیة لإیران هی مائة مرة استجابة لاحتیاجات البلاد. سواء كان المنتج المحلی ، أو مصانع الأدویة ، أو تلك التی تنتجها الأعمال الخیریة ، أو أولئك الذین یصنعون أنفسهم بأنفسهم ، فهذا لیس أقل! لذا فإن الاقتصاد الإیرانی یغذی العالم. لقد أنتج أو اكتزن ، عبوتین صحیتین لكل شخص. لكن الحالة الثالثة هی أنها لا توزع بشكل جید. المشكلة الرئیسیة هی أنه إذا كان المرء لا یعرف أعمال التوزیع ، فلا ینبغی للمرء أن یحصل علیها. ماذا توزع جامعة العلوم الطبیة؟ لماذا یجب أن تكون وزارة الصحة هی رأس التجارة؟ إنه لا یقوم بنفس العمل الطبی الجید! لقد بدأ الآن عالماً ، إذا قلت أنه تم تسلیمه إلى إدارة الغذاء والدواء ، ألم تسمع قصة مافیا المخدرات؟ لو عرفت هذه المنظمة ذلك (ناصر خسرو) لما عرفنا. أنه فی عصر الإلكترونیات والمدینة الذكیة وما شابه ذلك ، كل مجنون لدیه مجموعة من الأدویة فی متناول یده ، وبیعها فی الشارع بأسعار فلكیة. وهذا یدل على أن ناصر هو خسروی ، الذی یدیر إدارة الغذاء والدواء! لیس العكس. أی أنهم كانوا الجناة فی إدارة الغذاء والدواء ، أو مدیری قاسم ، وصانعی الأدویة ، والموزعین ، وما إلى ذلك. لقد قدمنا ​​بالفعل لحوم القطط! الآن نجعل میو میو. لإثبات النظریة ، یكفی ضرب ناصر خسرو مرة واحدة ، إذا لم یجدوا جمیع الأدویة التی تم العثور علیها ، إلى جانب المدیرین التنفیذیین لإدارة الغذاء والدواء ، فی العجز الجنسی! لذا فإن أفضل طریقة للتوزیع هی الإنتاج إلى الاستهلاك: أینما یتم اكتشافهم ، یعلنون على الفور أن یأتی الناس ببطاقة وطنیة ، ویحصل كل منهم على حزمة. دعهم یعرفون أنه إذا كان الإنتاج مطلوبًا 100 مرة ، فإن مستودعات المبدعین تبلغ مائتی ضعف الإنتاج! الأدویة جاهزة للإختفاء ، لكن السعر لن ینخفض. بالطبع ، جمیع أنظمة التوزیع هی نفسها فی جمیع أنحاء العالم. وهذا یعنی أن مدیری التوزیع هم المیسرون أو العكس. رابعاً ، أن الناس یكذبون ، ویمكن فهم ذلك من كلمات عمدة طهران: یقول إنه لا یمكن عزل طهران لأننا لا نستطیع توفیر احتیاجات الناس. هذا مثل القول أن كل منزل هو مستودع اكتناز. یقول الناس أنهم فعلوا ذلك ، لكنهم یقولون إننا لا نفعل ذلك. یمكن القول أنه كما هو إنتاجنا على المستوى العالمی ، فإن الاستهلاك هو أیضًا على المستوى العالمی! هذا یعنی أن شعبنا یستهلك قدر ما یستهلكه العالم كله. بالطبع هذه هی الثقافة التاریخیة للشعب. مع جشع الموقف الاستراتیجی لإیران جمیع القوى ، كانت هناك دائمًا هجمات على نهب إیران. كان على الناس العمل فی مدن تحت الأرض. كل إیرانی یعتبر نفسه فقیرًا بطبیعة الحال إذا لم یكن فی المخزن لمدة ثلاثین عامًا.

7 miliardi di beni sanitari scoperti

Un residente iraniano negli Stati Uniti chiede aiuto dall'Iran, perché no? Rancori di cammello che non dovrebbero colpire le persone! Il mondo intero può essere vaccinato con le statistiche delle scoperte legate alla salute! Nei due mesi dall'inizio di Corona, ogni giorno vengono scoperti 70 milioni e 80 milioni di prodotti, il che significa che sono stati scoperti dai 4 ai 5 miliardi di prodotti e così via. E raggiunge sicuramente i 7 miliardi. Queste statistiche hanno quattro modalità! Innanzitutto, è fondamentalmente una bugia. Cioè, non ci sono scoperte e tutti i detective e le persone mentono, anche la polizia che le rileva, mentono. Quindi quando la gente dice: l'assistenza sanitaria non è costosa o costosa, ha ragione. Il secondo è che le statistiche sono corrette. Vale a dire, il potere economico e produttivo dell'Iran è sufficiente per soddisfare le esigenze del Paese. Che si tratti di prodotti locali, fabbriche di droghe o prodotti di beneficenza o di coloro che sono fatti su misura, non è da meno! Quindi l'economia iraniana nutre il mondo. Ha prodotto o accumulato due pacchetti sanitari per persona. Ma il terzo caso è che non distribuiscono bene. Il problema principale è che se non si conosce l'attività di distribuzione, non si dovrebbe ottenerlo. Cosa distribuisce l'Università di Scienze mediche? Perché il Ministero della salute dovrebbe essere il capo del commercio? Non fa lo stesso buon lavoro medico! Ora ha iniziato un mondo, se dici che è stato consegnato alla Food and Drug Administration, non hai sentito la storia della mafia della droga? Se questa organizzazione sapesse che (Nasser Khosrow) non avremmo. Che nell'era dell'elettronica, della città intelligente e simili, ogni pazzo ha un pacchetto di medicine in mano, vendendo per strada a prezzi astronomici. Ciò indica che Nasser è Khosravi, che gestisce la Food and Drug Administration! Non viceversa. Vale a dire, sono stati i colpevoli della Food and Drug Administration, o dei direttori di Qasim, i produttori di droghe, i distributori, ecc. In realtà abbiamo dato carne di gatto! Ora facciamo myo myo. Per dimostrare la teoria, è sufficiente sparare allo stesso Nasser Khosrow, se non hanno trovato tutti i farmaci trovati, insieme ai dirigenti della Food and Drug Administration, nell'impotenza! Quindi il modo migliore per distribuire è la produzione al consumo: ovunque vengano scoperti, annunciano immediatamente alle persone di venire con una carta nazionale e ognuno riceve un pacchetto. Far loro sapere che se la produzione è cento volte di più, le scorte dei creatori sono duecento volte la produzione! I farmaci sono pronti a scomparire, ma il prezzo non scenderà. Naturalmente, tutti i sistemi di distribuzione sono tradizionalmente uguali in tutto il mondo. Vale a dire, i gestori della distribuzione sono i facilitatori o viceversa. Il quarto è che le persone mentono, questo può essere compreso dalle parole del sindaco di Teheran: dice che Teheran non può essere messo in quarantena perché non possiamo provvedere ai bisogni della gente. È come dire che ogni casa è un magazzino di accumulo. Le persone dicono di avere, ma dicono di no. Si può dire che proprio come la nostra produzione è a livello globale, anche il consumo è a livello globale! Significa che la nostra gente consuma tanto quanto il mondo intero. Certo, questa è la cultura storica del popolo. Poiché la posizione strategica dell'Iran ha avido di tutte le potenze, ci sono sempre stati attacchi al bottino dell'Iran. Le persone dovevano lavorare nelle città sotterranee. Ogni iraniano si considera naturalmente povero se non è stato in deposito per trent'anni.

نوع اخبار :
برچسب : 7 miliardi di beni sanitari scoperti،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic