ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 18 اسفند 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخی ها می گویند اگر شهر خلوت بشه، قورباغه هم هفت تیر می کشه! لذا به چند دلیل نباید شهر خلوت بشود: یکی آنکه مردم باید به کار خود برسند و بیکاری انها را آزار می دهد. تعطیلی دوسه روز یا چند روز مشخص، لذت بخش است ولی اگر به مدت نامعلوم شد، مردم را عصبانی می کند عاقبت عصبانیت هم معلوم است. حالا از نظر آسیب شناسی جامعه تعطیل شده باید گفت که حداقل ده اشتباه استراتژیک وجود دارد. اول ناتوانی در کنترل بیماری بر اثر اشتباه یا تصورات غلط مسئولین، و گاهی معکوش فکر کردن آنها است. مثلا بیماری گرونا یک بلیه آسمانی می نامند، تا مردم را از خداو مشیت آن بترسانند. دوم این که اگر حتی بلیه آسمانی باشد، براثر گناهان یا کجروی های مردم است، که باید اصلاح شود. مثلا اگر خوردن خفاش! از نظر شرعی حرام است، باید تبلیغ شود تا تکرار نگردد. اما دولت چین حاضر نشد سرچشمه را ببندد، بلکه خواست که سد! در مقابل آن بسازد. لذا در یک هفته بیمارستان هزار تحت خوابی ساخت، در حالیکه می توانست با این هزینه، رژیم غذایی مردم را اصلاح کند.  سوم نحوه انتشار آن است. همه میدانند که فقط کسانی این ویروس را می گیرند، که با چین در ارتباط باشند، و بقیه مردم مصون هستند. حتی کودکان و جوانان قدرت دفاع کامل دارند. اما ارتباط خود را با چین قطع نکردن، حتی از انها کمک هم درخواست کردن، باعث شد برعکس شده، به مردم سخت گرفته شود. چهارم آن که مسئولیت را از خود رفع کردند! وقتی به مردم می گویند در خانه بمانید، یعنی مسئولیت بیماری به عهده خانواده است. و لذا هرگونه کوتاهی خود را، به گردن دیگران انداختند. دلیل پنجم رقابت میان پزشکان و دارو سازان است، این بیماری در عربستان در 2016شناخته شد، داروی ان هم ساخته شد! (نمونه آن پرفسور نوری) ولی آقایان می گویند قبول نیست، و تاکنون داوریی هم ساخته نشده. پنجم اختلاف بین خود دارو ساران است. ایران و چین دارای سابقه طولانی، در امور پزشکی هستند. لذا اغلب بیماریها را در نطفه خفه می کردند. در جاهایی بیماری اثر میکرد که: دولتها مانع استفاده از روش سنتی شدند. به همین دلیل مردمی که به روش سنتی، و بومی خود اعتماد داشتند زنده ماندند! ولی آنهاییکه امید به روشهای مدرن داشتند، همگی جان باختند. هفتم که از همه خطرناکتر است: حمله بیولوژیک است. یعنی نه تنها آن را درمان نمی کنند، بلکه با روشهایی سازماندهی شده، مردم بیشتری را به کام مرگ می فرستند، تا به اغراض سیاسی خود برسند! شاید همان باشد که شهر خلوت شود، و فرصت برای هفت تیر کشی قورباغه ها فراهم گردد. هشتم داشتن ارتباط مستمر با منشا بیماری است. به هر بهانه ای با چین ارتباط می گیرند. ( هم درد و هم درمان زتو است).نهم عدم توزیع کالاهای بهداشتی به دلایل: احتکار و مبارزه با احتکار، مانند پلمپ کردن درب انبار ها، و کش دادن آن تا حد ممکن، بطوری که نوشدارو بعد از مرگ سهراب شود. برخی از این کالاها تا دوسال در انبارها می مانند چون که اسناد آن در حال بررسی است، و بعد از دوسال هم به دلیل انقضا مدت همه آنها را معدوم می کنند. تا هم کنشگران نابود شوند و هم مردم سرگردان بمانند. دهم سوء استفاده از خاطرات امام خمینی است. بارها این خاطرات را نقل می کنند که: امام خمینی از پزشک خود اجازه مرخصی می گرفت! اما نه ازکسی که داروساز است و خود را پزشک معرفی کرده و یا اینکه مرخصی ندادن او با اغراض سیاسی و جناح بندیها در هم آمیحته. ویروس شناسان و پزشکان عفونی که: ماسک را ضروری نمی دانستند، کنار گذاشته، خودشان عمل می کنند.در مرحله اول هم نمازجمعه ها و اماکن مقدسه و شهرهای زیارتی را عامل می دانند.

Pistol Frog!

Some say that if the city is left alone, the frog will shoot a pistol too! Therefore, the city should not be left alone for several reasons: One is that people have to get to work and that they are bothered by unemployment. Vacationing for a couple of days or days at a time is enjoyable, but if left indefinable, it will make people angry. Now, from the pathology of the closed society, there are at least ten strategic mistakes. The first is the inability to control the disease due to misunderstandings or misconceptions by officials, and sometimes their failure to think. Grona's disease, for example, is called a heavenly abyss, to scare people away from God's providence. Second, if it is even heavenly, it is caused by the sins or humiliations of the people, which must be corrected. For example, if you eat a bat! Shari'ah is forbidden, it must be propagated so as not to be repeated. But the Chinese government refused to close the spring, but wanted the dam! In front of it. So in a week the hospital built a thousand sleeping beds, while at this cost it could improve people's diet. Third is how to publish it. Everyone knows that only those who catch the virus, communicate with China, and the rest of the population are immune. Even children and youth have full defense power. But not cutting off their relationship with China, even asking them for help, made it difficult for people to do the opposite. Fourth, they took responsibility! When people are told to stay home, it means that the family is responsible for the illness. And so they threw their shortcomings at others. The fifth reason is the competition between doctors and pharmacists, the disease was recognized in Saudi Arabia in 2016, and the drug was made! But the gentlemen say no, and no judgment has been made so far. Fifth is the difference between the medicines themselves. Iran and China have a long history of medical affairs. Therefore, most diseases were strangled in the germ. In some places it was affected by: Governments prevented the traditional method. That's why people who trusted in their traditional, indigenous way survived! But those who hoped for modern ways all died. Seventh, most dangerous: biological attack. That is, they not only do not cure it, but in organized ways, they send more people to their deaths for political reasons! It may be that the city is deserted, and that opportunity is provided for the shooting of frogs. Eighth is having a constant connection with the origin of the disease. They communicate with China by any pretext. (It is both pain and cure.) Non-distribution of health goods for reasons: hoarding and anti-hoarding, such as sealing the doors of warehouses, and pulling it as far as possible, so that the drink becomes sohrab after death. Some of these goods remain in storage for up to two years because their documents are being reviewed, and after two years they expire because of expiration. So that the activists are destroyed and the people wander. Tenth is the abuse of Imam Khomeini's memories. Many times they are quoted as saying: Imam Khomeini was allowed leave from his doctor! But not the one who is a pharmacist and has introduced himself as a physician or has been confused with political reasons and factions. Virologists and infectious doctors who did not consider the mask necessary, set it aside and act on their own. In the first place, they also blame prayer and sacred places and pilgrimage sites.

الضفدع المسدس!

یقول البعض أنه إذا تركت المدینة وحدها ، فإن الضفدع سیطلق النار على مسدس أیضًا! لذلك ، یجب ألا تترك المدینة بمفردها لعدة أسباب: أحدها أن على الناس الذهاب إلى العمل وأنهم یزعجونهم من البطالة. قضاء عطلة لمدة یومین أو أیام فی كل مرة أمر ممتع ، لكن إذا تركت إلى أجل غیر مسمى ، فستغضب الناس. الآن ، من علم أمراض المجتمع المغلق ، هناك عشرة أخطاء استراتیجیة على الأقل. الأول هو عدم القدرة على السیطرة على المرض من خلال سوء الفهم أو سوء الفهم من قبل المسؤولین ، وأحیاناً عكس اتجاه تفكیرهم. یسمى مرض جرونا ، على سبیل المثال ، الهاویة السماویة ، لتخویف الناس بعیدا عن العنایة الإلهیة. ثانیاً ، حتى لو كانت سماویة ، فهی ناتجة عن خطایا الناس أو إهاناتهم ، التی یجب تصحیحها. على سبیل المثال ، إذا كنت تأكل الخفافیش! الشریعة ممنوعة ، یجب نشرها حتى لا تتكرر. لكن الحكومة الصینیة رفضت إغلاق الربیع ، لكنها أرادت السد! أمامه. لذلك فی غضون أسبوع ، بنى المستشفى ألف سریر للنوم ، فی حین أنه بهذه التكلفة یمكن أن یحسن النظام الغذائی للناس. الثالث هو كیفیة نشره. یعلم الجمیع أن فقط أولئك الذین یصابون بالفیروس ، ویتواصلون مع الصین ، وبقیة السكان یتمتعون بالحصانة. حتى الأطفال والشباب یتمتعون بسلطة دفاعیة كاملة. لكن عدم قطع علاقتهم مع الصین ، وحتى طلب المساعدة منهم ، جعل من الصعب على الناس فعل العكس. رابعا ، لقد تحملوا المسؤولیة! عندما یُطلب من الناس البقاء فی المنزل ، فهذا یعنی أن الأسرة مسؤولة عن المرض. وهكذا ألقوا عیوبهم فی الآخرین. السبب الخامس هو المنافسة بین الأطباء والصیادلة ، وقد تم الاعتراف بالمرض فی المملكة العربیة السعودیة فی عام 2016 ، وتم تصنیع الدواء! لكن السادة یقولون لا ، ولم یصدر أی حكم حتى الآن. الخامس هو الفرق بین الأدویة نفسها. لدى إیران والصین تاریخ طویل فی الشؤون الطبیة. لذلك ، تم خنق معظم الأمراض فی الجرثومیة. فی بعض الأماكن تأثرت بما یلی: منعت الحكومات الطریقة التقلیدیة. لهذا السبب نجا الأشخاص الذین وثقوا فی طریقتهم التقلیدیة الأصلیة! لكن أولئك الذین كانوا یأملون فی الطرق الحدیثة ماتوا جمیعًا. سابعا ، أخطر: هجوم بیولوجی. أی أنهم لا یعالجونها فحسب ، بل یرسلون بطرق منظمة مزیدًا من الناس إلى وفاتهم لأسباب سیاسیة! قد تكون المدینة مهجورة ، وتُتاح هذه الفرصة لإطلاق النار على الضفادع. الثامن هو وجود اتصال مستمر مع أصل المرض. یتواصلون مع الصین بأی ذریعة. (كل من الألم والعلاج). عدم توزیع السلع الصحیة لأسباب: الكنز والمضادة للتخزین ، مثل إغلاق أبواب المستودعات ، وسحبها إلى أقصى حد ممكن ، حتى یصبح المشروب ممتلئًا بالموت. تظل بعض هذه البضائع فی المخزن لمدة تصل إلى عامین لأن مستنداتها قید المراجعة ، وبعد انقضاء عامین تنتهی صلاحیتها بسبب انتهاء صلاحیتها. بحیث یتم تدمیر الناشطین ویتجول الناس. العاشر هو إساءة استخدام ذكریات الإمام الخمینی. فی كثیر من الأحیان نقلت عنهم قولهم: سمح للإمام الخمینی بمغادرة طبیبه! ولكن لیس الشخص الصیدلی الذی قدم نفسه كطبیب أو تم الخلط بینه وبین الأسباب والفصائل السیاسیة. قام علماء الفیروسات والأطباء المعدیة الذین لم یعتبروا القناع ضروریًا ، بتركه جانباً والتصرف بمفرده ، وفی المقام الأول ، یلومون أیضًا الصلاة والأماكن المقدسة ومواقع الحج.

Pistolenfrosch!

Einige sagen, wenn die Stadt in Ruhe gelassen wird, schießt der Frosch auch eine Pistole! Daher sollte die Stadt aus mehreren Gründen nicht allein gelassen werden: Zum einen müssen die Menschen zur Arbeit gehen und sind von Arbeitslosigkeit betroffen. Es macht Spaß, ein paar Tage oder Tage hintereinander Urlaub zu machen, aber wenn es undefinierbar bleibt, werden die Leute wütend. Aus der Pathologie der geschlossenen Gesellschaft ergeben sich mindestens zehn strategische Fehler. Das erste ist die Unfähigkeit, die Krankheit aufgrund von Missverständnissen oder Missverständnissen der Beamten zu kontrollieren, und manchmal aufgrund ihres Versagens zu denken. Gronas Krankheit wird zum Beispiel als himmlischer Abgrund bezeichnet, um die Menschen von Gottes Vorsehung abzuhalten. Zweitens, wenn es sogar himmlisch ist, wird es durch die Sünden oder Demütigungen des Volkes verursacht, die korrigiert werden müssen. Zum Beispiel, wenn Sie eine Fledermaus essen! Die Scharia ist verboten, sie muss verbreitet werden, um nicht wiederholt zu werden. Aber die chinesische Regierung weigerte sich, die Quelle zu schließen, wollte aber den Damm! Davor. In einer Woche baute das Krankenhaus tausend Schlafbetten, während es zu diesem Preis die Ernährung der Menschen verbessern konnte. Drittens ist, wie man es veröffentlicht. Jeder weiß, dass nur diejenigen immun sind, die sich mit dem Virus infizieren, mit China und dem Rest der Bevölkerung kommunizieren. Sogar Kinder und Jugendliche haben die volle Verteidigungskraft. Aber ihre Beziehung zu China nicht abzubrechen und sie sogar um Hilfe zu bitten, machte es den Menschen schwer, das Gegenteil zu tun. Viertens haben sie Verantwortung übernommen! Wenn Menschen aufgefordert werden, zu Hause zu bleiben, bedeutet dies, dass die Familie für die Krankheit verantwortlich ist. Und so warfen sie ihre Mängel auf andere. Der fünfte Grund ist der Wettbewerb zwischen Ärzten und Apothekern, die Krankheit wurde 2016 in Saudi-Arabien erkannt und das Medikament wurde hergestellt! Aber die Herren sagen nein, und es wurde bisher kein Urteil gefällt. Fünftens ist der Unterschied zwischen den Medikamenten selbst. Der Iran und China haben eine lange Geschichte medizinischer Angelegenheiten. Daher wurden die meisten Krankheiten im Keim erwürgt. An einigen Stellen war es betroffen von: Regierungen verhinderten die traditionelle Methode. Deshalb haben Menschen überlebt, die auf ihre traditionelle, indigene Art vertrauten! Aber diejenigen, die auf moderne Wege hofften, starben alle. Siebtens, am gefährlichsten: biologischer Angriff. Das heißt, sie heilen es nicht nur nicht, sondern schicken auf organisierte Weise mehr Menschen aus politischen Gründen in den Tod! Es kann sein, dass die Stadt verlassen ist und die Möglichkeit besteht, Frösche zu erschießen. Achte hat einen ständigen Zusammenhang mit dem Ursprung der Krankheit. Sie kommunizieren mit China unter jedem Vorwand. (Es ist sowohl Schmerz als auch Heilmittel gegen Ketose.) Keine Verteilung von Hygieneartikeln aus folgenden Gründen: Horten und Anti-Horten, z. B. Verschließen der Lagertüren und so weit wie möglich ziehen, damit das Getränk nach dem Tod sohrab wird. Einige dieser Waren bleiben bis zu zwei Jahre gelagert, da ihre Dokumente überprüft werden, und nach zwei Jahren verfallen sie aufgrund des Ablaufs. Damit die Aktivisten zerstört werden und die Menschen umherwandern. Zehntens ist der Missbrauch von Imam Khomeinis Erinnerungen. Oft werden sie mit den Worten zitiert: Imam Khomeini durfte von seinem Arzt gehen! Aber nicht derjenige, der Apotheker ist und sich als Arzt vorgestellt hat oder mit politischen Gründen und Fraktionen verwechselt wurde. Virologen und ansteckende Ärzte, die die Maske nicht für notwendig hielten, legen sie beiseite und handeln selbstständig. Erstens beschuldigen sie auch Gebete und heilige Orte und Pilgerstätten.

نوع اخبار :
برچسب : Pistolenfrosch!،
لینک ها :
جمعه 15 فروردین 1399 06:58 ق.ظ
coronavirus symptoms in humans [url=http://chloroquine-phosphate-250mg.com/#]anti coronavirus drugs[/url] coronavirus
bats snakes order chloroquine - 5 coronavirus cases in usa coronavirus how to avoid
دوشنبه 11 فروردین 1399 09:01 ق.ظ
viagra for bph [url=http://viagenusa.com/#]non-prescription viagra
usa pharmacy[/url] what happens if a woman takes viagra what happens if a woman takes viagra viagra without doctor prescription - viagra information profile buy levitra online purchase viagra cheap where to
viagra
پنجشنبه 7 فروردین 1399 05:02 ق.ظ
viagra and alcohol consumption sort by does viagra 20mgm act as a laxative viagra vs viagra
forum joyfulyy.cgi order viagra online - viagra powered by bellabook keyword aircraft viagra
سه شنبه 27 اسفند 1398 01:52 ق.ظ
filitra [url=http://genviagrafx.com/#]viagra for sale canadian[/url] viagra over counter quebec viagra without
doctor prescription - difference between viagra and viagra daily viagra duration
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو