ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

به هزاران دلیل، اول اینکه نیازی نیست! دوم باعث فقر و بیکاری و تورم و گرانی میشود.الان هم که بهانه کرونا، ریخت و پاش بیت المال بی حساب است. در همه دنیا این بلا را عامل نزدیک شدن به خدا می دانند، به کلیساها و معابد پناه می برند، در ایران برعکس، آقایان دستور دادند نماز جمعه ها تغطیل، و زیارت کردن ها ممنوع شود. تا بتوانند راهی پیدا کنند، مردم را خانه نشین و نقشه خود را عملی کنند. و حالا باید کسی باشد مثل امام خمینی در روز 22بهمن، بگوید در خانه نشستن حرام است! همه باید بیرون بیایند. لیبرالها که از فرصتی برای ایجاد فتنه استفاده می کنند، در این جا هم با شروع حمله به دین و: مراکز مخصوصا شهر قم، فتنه جدیدی رقم زده اند. یکی از دلایل این فتنه، انجام واردات و خالی کردن صندوق ذخیره ارزی است. که برابری دلار بالاتر رود. ولی همه باید بدانند که کالاهای اساسی، 8برابر مصرف مردمی وجود دارد. واصلا اگر وجود هم نداشت، این عیب است که برای نان خود، چشم به بیگانه داشته باشیم! پیامبر می فرماید وای بر قومی که: چیزی را می پوشند که خود نمی بافند!(ویل لقوم یلبسون مالا ینسجون!) آقایان حتی این حدیث ها را هم رد می کنند، با مسخره کردن روحانیون شاخص، و ارسال ویدئوهای مجعول، مردم را دچار تردید می نمایند. ولی این حدیث حتی اگر سند صحیح هم نداشته باشد، عقلا صحیح است که فرموده اند: (کل ما حکم به العقل حکم به الشرع). اخیرا در باب توسل به ائمه و زیارت، حتی نماز خواندن در مسجد هم، دستوراتی صادر کرده اند. با متخصص نشان دادن خودشان، جلوی هرنوع دخالت شرعی را دراین کار گرفته اند. حدیثی از پیامبر اسلام نقل شده که امور مساجد آن را تذکر داده است که: هرگاه بلا به شما روی اورد، به مسجد پناه ببرید که اهل مسجد در امان هست! آقایان در حدیث تشکیک کرده، از علم کلام هم بطور ناقص بهره برده اند. ولی این حدیث سند صحیح هم نداشته باشد، امری عقلی است. زیرا در طول تاریخ، هیچگاه از مساجد بلایی بر مردم نیامده. و مسجد نه تنها مرکز حکومت، بلکه مرکز پذیرش بیماران هم بوده. ابن سیناها همه در مساجد متمرکز بوده اند. مردمی که به مسجد می آیند باید با طهارت باشد. قبل از اینکه این آقایان به دست شستن برسند! و یادشان بیاید که باید دستها را شست. هرکس به مسجد وارد می شود، بیش از یک دقیقه دست ها تا آرنج، و تمام صورت را شستو می دهد. برخی سر و پاهای خود را هم روزانه 5بار می شویند. معلوم نیست سکولارهایی که از این الفبا خبر ندارند، چطور مسئولیت سلامتی یک کشور اسلامی را به دست گرفته اند. و بودجه کشور را صرف لاطائلات خود می کنند. به بهانه کمبود دارو وغذا، سالانه 120میلیارد دلار را تلف می کنند. مردم ثروتمند را چنان فقیر کرده اند، که برای دارو باید به دشمن خود التماس کند. با اینکه وزارت صنعت اعلام می کند 97 درصد دارو ها، در ایران ساخته می شود ولی انها: 3درصد را چنان بزرگ می کنند، که بتوانند دلارها را به جیب بزنند. آنها با زبان رسانه دولتی ( ایران) می گویند: به خانه پناه ببرید! یعنی خانه بهتر از خدا است! یعنی خانه بهتر از خانه خدا است. در حالیکه ویروس ها را هم خدا خلق کرده، درمان آن را هم گفته! باید از این ویروس ها تشکر کرد که: ویروس های واقعی که دین ما را نابود می کنند، شناسایی شدند. بعد از فروکش کردن این فتنه خواهیم دید که: عاملان انتقال آن چه کسانی بودند، و با چه هدفی این کار را کردند! و حتی برما روشن خواهد شد که: مرگ و میر های ناشی از پیری را هم، در این امر وارد کردند تا: وحشت بیشتر شود. و آنها بتوانند دلارها را بالا بکشند، و یا اختلاس ها قابل توجیه باشد. آن روز، روز فتح مکه و قدس است.

Please don't import staples at all!

For thousands of reasons, first you don't need to! The second causes poverty and unemployment, inflation and high prices. All over the world they see this calamity as a cause of approaching God, seeking refuge in churches and temples, in Iran, on the contrary, the men have ordered that Friday prayers be closed, and pilgrimages banned. So they can find a way to get people home and plan. And now there has to be someone like Imam Khomeini on February 22nd to say that sitting at home is forbidden! Everybody has to come out. Liberals who seize the opportunity to create sedition have started a new sedition here, starting with the attack on religion and: centers, especially Qom. One of the reasons for this sedition is to import and empty the foreign exchange reserve fund. That equals higher dollar. But everyone should know that staples are 8 times more popular. In fact, if it did not exist, it would be a disadvantage to have an alien eye for our bread! The Prophet says: Woe to a people who: they wear what they do not own! They doubt it. But this hadith, even if it does not have the correct proof, is rationally correct that they have said: Recently, orders have been issued for the imams and pilgrims to even pray in the mosque. By showing themselves to be experts, they have prevented any religious interference in this work. A hadith is quoted by the Prophet of Islam, which mentions the affairs of the mosques, saying: Whenever you encounter disaster, take refuge in a mosque that is safe for the people of the mosque! Gentlemen have used Hadith, and they have used the science of the word incompletely. But even if this hadith does not have the correct proof, it is rational. Because throughout history, there have never been any disasters in mosques. And the mosque was not only the center of government, but also the center of patient acceptance. Ibn Sinaas were all focused on mosques. People who come to the mosque must be cleansed. Before these gentlemen get to the wash! And remember that you have to wash your hands. Everyone enters the mosque, hands more than a minute to the elbows, and cleanses the entire face. Some also wash their heads and feet 5 times a day. It is not clear how secularists who do not know this alphabet have taken responsibility for the health of an Islamic country. And they spend the state budget on their own. They waste $ 120 billion annually under the pretext of lack of drugs and food. The rich people have become so poor that they have to beg their enemies for medicine. Although the Ministry of Industry says 97% of the drugs are manufactured in Iran, they: they increase 3% so that they can pocket the dollars. They say in the state media (Iran): Take refuge in the house! That is, home is better than God! That is, the house is better than the house of God. While viruses were created by God, he cured it! We should thank the following: The real viruses that destroy our religion have been identified. After the sedition has subsided, we will see: Who were the perpetrators, and for what purpose? And it will even be clear to us: They have also brought about deaths from aging to: the horror. And they can raise dollars, or embezzlement can be justified. That day is the day of conquest of Mecca and Quds.

من فضلك لا تستورد المواد الغذائیة على الإطلاق!

لآلاف الأسباب ، لا تحتاج أولاً إلى ذلك! والثانی یسبب الفقر والبطالة والتضخم وارتفاع الأسعار. یرون فی جمیع أنحاء العالم هذه المصیبة على أنها مقاربة لله ، ویلتمسون فی الكنائس والمعابد ؛ حتى یتمكنوا من إیجاد وسیلة لإیواء الناس ووضع خططهم موضع التنفیذ. والآن یجب أن یكون هناك شخص مثل الإمام الخمینی فی 22 فبرایر لیقول أن الجلوس فی المنزل ممنوع! الجمیع یجب أن یخرج. بدأ اللیبرالیون الذین ینتهزون الفرصة لخلق الفتنة فتنة جدیدة هنا ، بدءًا من الهجوم على الدین و: المراكز ، وخاصة مدینة قم. أحد أسباب هذه الفتنة هو استیراد وتفریغ صندوق احتیاطی النقد الأجنبی. هذا یساوی ارتفاع الدولار. ولكن یجب أن یعلم الجمیع أن المواد الغذائیة الأساسیة أكثر شعبیة 8 مرات. فی الواقع ، إذا لم یكن موجودًا ، فسیكون من الأفضل وضع عین غریبة على خبزنا! یقول النبی: ویل للناس الذین: یرتدون ما لا یملكون! إنهم یشكون فی ذلك. ولكن هذا الحدیث ، حتى لو لم یكن لدیه الدلیل الصحیح ، هو الصحیح بعقلانیة أنهم قالوا: فی الآونة الأخیرة ، صدرت أوامر للأئمة والحجاج حتى یصلوا فی المسجد. بإظهار أنفسهم خبراء ، فقد منعوا أی تدخل دینی فی هذا العمل. ونقل عن رسول الإسلام الحدیث ، الذی یذكر شؤون المساجد ، قائلاً: كلما واجهت كارثة ، لجأ إلى مسجد آمن لأهل المسجد! استخدم السادة الحدیث ، واستخدموا علم الكلمة بشكل غیر كامل. لكن حتى لو لم یكن هذا الحدیث صحیحاً ، فهو منطقی. لأنه على مر التاریخ ، لم تحدث أیة كوارث فی المساجد. ولم یكن المسجد مركز الحكومة فحسب ، بل كان مركز قبول المرضى. كان ابن سینا ​​جمیعهم یتركزون فی المساجد. یجب تطهیر الأشخاص الذین یأتون إلى المسجد. قبل وصول هؤلاء السادة إلى الغسیل! وتذكر أن علیك أن تغسل یدیك. الجمیع یدخل المسجد ، ویده أكثر من دقیقة إلى المرفقین ، وینظف الوجه بأكمله. یغسل البعض أیضًا رؤوسهم وأرجلهم 5 مرات فی الیوم. لیس من الواضح كیف تحمل العلمانیون الذین لا یعرفون هذه الأبجدیة مسؤولیة صحة دولة إسلامیة. وینفقون میزانیة الدولة بمفردهم. إنهم یهدرون 120 ملیار دولار سنویًا بحجة نقص المخدرات والمواد الغذائیة. لقد أصبح الأثریاء فقراء لدرجة أن علیهم أن یستجدیوا أعدائهم للطب. على الرغم من أن وزارة الصناعة تقول إن 97٪ من الأدویة یتم تصنیعها فی إیران ، إلا أنها: تزید بنسبة 3٪ حتى تتمكن من جنی الدولار. یقولون فی وسائل الإعلام الحكومیة (إیران): لجأوا إلى المنزل! وهذا هو ، المنزل أفضل من الله! أی أن البیت أفضل من بیت الله. بینما تم إنشاء الفیروسات من قبل الله ، شفیها! یجب أن نشكر ما یلی: تم التعرف على الفیروسات الحقیقیة التی تدمر دیننا. بعد أن هدأت الفتنة ، سنرى: من كان الجناة ، ولأی غرض؟ وسیكون الأمر واضحًا بالنسبة لنا: لقد تسببوا أیضًا فی الوفیات الناجمة عن الشیخوخة إلى: الرعب. ویمكنهم جمع الدولارات ، أو یمكن تبریر الاختلاس. فی ذلك الیوم هو یوم غزو مكة والقدس.

스테이플을 전혀 가져 오지 마십시오!하지 않는다면 우리 빵에 외계인의 눈을 갖는 것이 불리 것입니다! 선지자는 자신이 소유하고 있지 않은 것을 입는 사람들에게 화가 있다고 말합니다. (Will Laghum Yalbson Mala Jensun!) 사람들은 심지어 이러한 hadiths 거부하고, 저명한 성직자를 조롱하며, 대중에게 인기있는 비디오를 사람들에게 보냅니다. 그들은 그것을 의심합니다. 그러나이 증거는 그것이 올바른 증거를 가지고 있지 않더라도 합리적으로 그들이 말한 것에 대해 옳습니다. 최근에는 이맘과 순례자들이 모스크에서기도하라는 명령이 내려졌습니다. 그들은 스스로 전문가임을 보여줌으로써이 사업에서 종교적 간섭을 막았습니다. 이슬람 선지자는 하디스 (Hithith) 인용합니다. 이슬람 사원은 다음과 같이 말합니다. 여러분들은 하디스를 사용했고, 단어의 과학을 불완전하게 사용했습니다. 그러나이 hadith 올바른 증거가 없더라도 합리적입니다. 역사적으로 모스크에는 재앙이 없었습니다. 그리고 사원은 정부의 중심 일뿐만 아니라 환자 수용의 중심이기도했습니다. 이븐시나 스는 모두 모스크에 집중되어있었습니다. 사원에 사람들은 깨끗해야합니다. 신사들이 씻기 전에! 손을 씻어야한다는 것을 기억하십시오. 모든 사람이 모스크에 들어가 팔꿈치에 1 이상 손을 대고 얼굴 전체를 깨끗하게합니다. 일부는 또한 하루에 5 머리와 발을 씻습니다. 알파벳을 모르는 세속 주의자들이 이슬람 국가의 건강에 대해 어떻게 책임을 지는지는 분명하지 않습니다. 그리고 그들은 예산을 스스로 지출합니다. 그들은 약과 음식이 부족하다는 구실하에 매년 1200 달러를 낭비합니다. 부자들은 가난 해져서 적을 약으로 구걸해야합니다. 산업부는 약의 97 %가이란에서 제조된다고 말하지만, 3 % 증가하여 달러를 넣을 있습니다. 그들은 국영 미디어 (이란)에서 말합니다 : 집에서 피난처를 가져 가십시오! , 가정은 하나님보다 낫습니다! , 집은 하나님의 집보다 낫습니다. 신이 바이러스를 만들었을 그는 치료했습니다! 우리는 다음에 감사해야합니다. 종교를 파괴하는 실제 바이러스가 확인되었습니다. 진정제가 진정 , 우리는 다음을 보게 것입니다. 그리고 그것은 우리에게 분명해질 것입니다 : 그들은 또한 노화로 인한 죽음을 공포로 가져 왔습니다. 그리고 그들은 달러를 올리거나 횡령이 정당화 있습니다. 날은 메카와 쿠드 정복의 날입니다.

نوع اخبار :
برچسب : آن روز، روز فتح مکه و قدس است،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic