ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

گوش دادن به رسانه های معاند است، زیرا هرچه آنان را خوشحال می‌کند، اتفاق نمیافتد. تا 22بهمن نزدیک می شود می گویند: کسی نمی آید ولی برعکس همه می آیند. انتخابات می شود می گویند: همه ان را تحریم می کنند ولی بعد می بینند که: همه آمدند. چهل سال است که با شادی می گویند: ایران برلیه پرتگاه است و ما بزرودی می آییم! و ایران را نجات می دهیم. ولی هر دو روز یکبار آن را تمدید کرده، به روی خودشان هم نمی اورند. الان هم می گویند کرونا، همه مردم را خواهد کشت، مخصوصا آخوند ها را ازبین خواهد برد، آنها خواهند آمد و بر ویرانه ها حکومت خواهند کرد! از همین الان سوت خود را بزنید، و بدانید کرونا متوقف شده، و آنها نمی خواهند کسی بفهمد. علت آنهم روشن است، چون کرونا و سارس و ایدز و امثال آن، آخرین تیر ترکش صهیونیزم بین الملل، برای ریشه کن کردن نسل بشر از روی زمین است، تا خودشان که نژاد برترند، برخرابه ها حکومت نمایند. نام این عمل بیوتروریسم است. از نظر فلسفه تاریخ و جامعه شناسی، تمدن ها دو پاره متضاد دارند: رشد و سقوط. هرچیزی که در دوران رشد، خوب و مثبت ارزیابی می شود، در دوران سقوط،  منفی و ضد بشری است. فرهنگ استعماری در دوران رشد استعمار، امری پسندیده و خوبی بود، کلمه استعمار به معنی طلب عمران و آبادی است، انگلیس، آمریکا، ضهیونیست ها و کمونیست ها، در ابتدای رشد می گفتند که: هدف انها بازسازی جهان، پیشرفت و رفاه و عدالت برای مردم است. لذا ملتها با شور و شوق انها را پذیرایی کرده و: در سرزمین خود ماوا می دادند. اما همینکه به سراشیبی سقوط افتادند، همین کلمه تبدیل به فحش شد! و استعمار گر پیر، نشان عمق نفرت ملتها به بریتانیا بود. تا جاییکه امروز حتی در جزیره انگلیس، سه کشور در حال تجزیه شدن هستند! اسکاتلند و ایرلندیها، آخرین کسانی هستند که نفرت خود را از انگلیس نشان می دهند! و خواهان جدایی و استقلال می باشند. به همین طریق، حضور نظامی هم، در دوران سقوط کاملا ضد ارزش روزهای رشد: هر تمدنی است. در اول تمدن، سپاه فرانسه یا انگلیس، آمریکا و روسیه با شادمانی، وارد کشورهای دیگر می شدند! گاهی چنان این حضور نظامی دوستانه بود، که ارتش سرخ روسیه، همه ارتش های متحد خود را منحل! و ارتش سرخ را در انتهای مرزهای دوستان حوئ مستقر می کرد. آمریکا به ژاپن و چین به هنگ کنگ، انگلیس به بحرین و اسرائیل به فلسطینی ها می گفت: نیازی به ارتش ندارند و ما خودمان از شما محافظت می کنیم. ولی امروز به برکت انقلاب اسلامی، که همه مستکبرین در حال سقوط هستند، ژاپن دارای ارتش شده! مردم بحرین وفلسطین هنگ کنگ هم، در حال تشکیل ارتش سری هستند، تا در مقابل زور گویان بایستند. دشمنان که هرگونه تسلط نظامی را از دست داده، و از نظر کشورهای میزبان، در حال دریافت حکم اخراج هستند، به ناچار وارد فاز تروریسم شده اند: شخصیتها برجسته کشورهای میزبان را، از میان برمی دارند و: آنها با ترور فیزیکی از بین می برند. اما این اقدام آنها هم فایده نداشت. لذا به بیوتریسم پناه آورده اند. بیوتریسم از نظر تکامل اجتماعی و تحول تاریخی، پناه بردن به ارتس ریز یا ارتش میکروب ها است. در گذشته نیز بیوتروریسم وجود داشت، کشتار 9میلیون ایرانی در زمان جنگ جهانی اول و دوم، توسط طاعون و وبا از این مورد است. معروفترین یا اولین بیوترئریسم جهان، موقعی اجرا شد که دشمنان سگ مرده ای را به: مخزن آب مردم انداختند. و اکنون نیز با دستکاری در زنتیک ویروس، آنها را ارتقا می دهند. رمان «چشمان تاریکی»که در سال 1981 توسط «دین کونتز» نویسنده آمریکایی نوشته شده، درباره یک ویروس مرگبار به نام «ووهان-400» است که به عنوان یک سلاح بیولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد

One of the important ways to predict the future!

It is stupid to listen to the media, because whatever makes them happy doesn"t happen. As February 22 approaches, they say: No one is coming but on the contrary everyone is coming. The elections are said to be: they boycott it, but then they see it: they all came. For over 40 years they have been saying with joy: Iran is on the brink and we are great! And we will save Iran. But they renew it every two days, and they don"t get it on their own. Now they say that Corona will kill all the people, especially the mullahs, they will come and rule the ruins! From now on, whistle, and know that Corona has stopped, and they don"t want anyone to understand. The reason is clear, because Corona and SARS and AIDS and the like are the last shot of Zionism leaving the international race to eradicate the human race from the ground up, so that they, themselves, of a superior race, will rule in the same way. This is called bioterrorism. From the point of view of philosophy of history and sociology, civilizations have two contradictions: growth and collapse. Everything that is evaluated as good and positive during growth is negative and inhuman during the downturn. Colonial culture was a good thing during colonial growth, the word colonial meant civilization, and Britain, America, the Zionists and the Communists, at the beginning of growth, said: Their goal was rebuilding the world, progress and prosperity and justice. For the people. So the nations welcomed them enthusiastically and: they gave in to their land. But as they fell downhill, the word became a curse! And the old colonialist was a sign of the deep hatred of the nations for Britain. To this day, even in the British Isles, three countries are falling apart! Scotland and the Irish are the last to show their hatred for England! And they want separation and independence. Likewise, military presence during the downturn is totally counterproductive to the days of growth: every civilization is. At the beginning of civilization, the French or British armies, the US and Russia, happily entered other countries! Sometimes it was such a friendly military presence that the Russian Red Army disbanded all of its allied armies! And stationed the Red Army at the bottom of the Friends of Hove. America said to Japan and China to Hong Kong, Britain to Bahrain and Israel to the Palestinians: They don"t need the army and we protect ourselves. But today, thanks to the Islamic Revolution, where all the arrogant are falling, Japan has an army! The Bahraini and Palestinian people of Hong Kong are also forming a secret army to stand up to the Zionists. Enemies who have lost any military dominance and are receiving deportation from the perspective of host countries have inevitably entered the phase of terrorism: destroying prominent personalities in host countries, and: destroying them with physical assassination. brand. But their action was also in vain. So they have resorted to bioterrorism. In terms of social evolution and historical evolution, bioterrorism is the refuge of the tiny orthoses of microbes. Bioterrorism has also existed in the past, with plague and cholera killing 9 million Iranians during World War I and World War II. The world"s most famous or first bioterrorism was launched when the enemies of the dead dog were thrown into the water reservoir of the people. And now they are upgrading it by manipulating the genetics of the virus.

واحدة من الطرق المهمة للتنبؤ بالمستقبل !

من الغباء الاستماع إلى وسائل الإعلام ، لأن کل ما یجعلها سعیدة لا یحدث. مع اقتراب 22 فبرایر ، یقولون: لا أحد سیأتی ، بل على العکس یأتی الجمیع. یقال إن الانتخابات هی: إنهم یقاطعونها ، لکنهم یرونها بعد ذلک: الجمیع قادمون. منذ أکثر من 40 عامًا کانوا یقولون بفرح: إیران على شفا الهاویة ونحن عظیمون! وسوف ننقذ إیران. لکنهم یجددونه کل یومین ، ولا یحصلون علیه لوحدهم. الآن یقولون إن کورونا سوف یقتل جمیع الناس ، خاصة الملالی ، سیأتون ویحکمون! من الآن فصاعدًا ، صافرة ، واعرف أن کورونا قد توقف ، ولا یریدون أن یفهمها أحد. السبب واضح ، لأن کورونا والسارس والإیدز وما شابههما هما اللقطة الأخیرة للصهیونیة التی تترک السباق الدولی لاستئصال الجنس البشری من الألف إلى الیاء ، بحیث یحکمون ، هم أنفسهم ، من عرق متفوق ، بنفس الطریقة. وهذا ما یسمى الإرهاب البیولوجی. من وجهة نظر فلسفة التاریخ وعلم الاجتماع ، الحضارات لها تناقضان: النمو والانهیار. کل ما یتم تقییمه على أنه جید وإیجابی أثناء النمو هو سلبی وغیر إنسانی خلال فترة الرکود. کانت الثقافة الاستعماریة شیئًا جیدًا أثناء النمو الاستعماری ، وکلمة المستعمرة تعنی الحضارة ، وقالت بریطانیا وأمریکا والصهاینة والشیوعیون ، فی بدایة النمو: إن هدفهم کان إعادة بناء العالم والتقدم والازدهار والعدالة. للشعب. لذا رحبت الأمم بهم بحماس و: استسلموا لأرضهم. لکن عندما سقطوا على المنحدر ، أصبحت الکلمة لعنة! وکان المستعمر القدیم علامة على الکراهیة العمیقة للأمم لبریطانیا. حتى یومنا هذا ، وحتى فی الجزر البریطانیة ، هناک ثلاث دول تنهار! اسکتلندا والایرلندیة هی آخر من یبدون کراهیتهم لإنجلترا! وهم یریدون الانفصال والاستقلال. وبالمثل ، فإن الوجود العسکری خلال فترة الرکود الاقتصادی یأتی بنتائج عکسیة تمامًا لأیام النمو: کل حضارة. فی بدایة الحضارة ، دخلت الجیوش الفرنسیة أو البریطانیة والولایات المتحدة وروسیا بسعادة إلى بلدان أخرى! فی بعض الأحیان کان هذا الوجود العسکری الودی هو أن الجیش الأحمر الروسی قام بحل جمیع جیوشها المتحالفة! وتمرکز الجیش الأحمر فی قاع أصدقاء هوف. قالت أمریکا للیابان والصین لهونج کونج وبریطانیا إلى البحرین وإسرائیل للفلسطینیین: إنهم لا یحتاجون إلى جیش ونحن نحمی أنفسنا. لکن الیوم ، بفضل الثورة الإسلامیة ، حیث یسقط کل المتکبرة ، فإن الیابان لدیها جیش! یقوم الشعبان البحرینی والفلسطینی فی هونج کونج بتشکیل جیش سری لمقاومة الصهاینة. إن الأعداء الذین فقدوا أی هیمنة عسکریة ویتم ترحیلهم إلى البلدان المضیفة دخلوا حتماً مرحلة من الإرهاب: تدمیر الشخصیات البارزة فی البلدان المضیفة ، وتدمیرهم باغتیال جسدی. العلامة التجاریة. لکن عملهم کان عبثا. لذلک لجأوا إلى الإرهاب البیولوجی. من حیث التطور الاجتماعی والتطور التاریخی ، یعتبر الإرهاب البیولوجی ملاذًا لتقویم العظام الصغیر للمیکروبات. لقد کان الإرهاب البیولوجی موجودًا أیضًا فی الماضی ، حیث تسبب الطاعون والکولیرا فی مقتل 9 ملایین إیرانی خلال الحرب العالمیة الأولى والحرب العالمیة الثانیة. تم إطلاق الإرهاب البیولوجی الأکثر شهرة أو الأولى فی العالم عندما ألقیت أعداء الکلب المیت فی خزان المیاه من الناس. والآن یقومون بتحدیثه من خلال معالجة وراثة الفیروس.

Gelece?i tahmin etmenin önemli yollar?ndan biri!

Medyay? dinlemek aptalcad?r, çünkü onlar? mutlu eden her ?ey olmaz. 22 ?ubat yakla??rken ?öyle diyorlar: Kimse gelmiyor ama tam tersine herkes geliyor. Seçimlerin oldu?u söyleniyor: bunu boykot ediyorlar, ama sonra görüyorlar: herkes geliyor. 40 y?l? a?k?n süredir sevinçle söylüyorlar: ?ran e?i?inde ve biz harikay?z! Ve ?ran"? kurtaraca??z. Ama her iki günde bir yeniliyorlar ve tek ba?lar?na anlam?yorlar. ?imdi Corona"n?n tüm insanlar?, özellikle de mollalar? öldürece?ini, gelip harabelere hükmedece?ini söylüyorlar! Bundan sonra, ?sl?k çal?n ve Corona"n?n durdu?unu bilin ve kimsenin anlamas?n? istemiyorlar. Nedeni aç?kt?r, çünkü Corona ve SARS ve AIDS ve benzerleri, Siyonizmin insan ?rk?n? s?f?rdan ortadan kald?rmak için uluslararas? yar??tan ayr?lan son at??lar?d?r, böylece kendileri, üstün bir ?rk?n kendileri de ayn? ?ekilde yönetilecektir. Buna biyoterörizm denir. Tarih ve sosyoloji felsefesi aç?s?ndan, medeniyetlerin iki çeli?kisi vard?r: büyüme ve çökü?. Büyüme s?ras?nda iyi ve pozitif olarak de?erlendirilen her ?ey, gerileme döneminde negatif ve insanl?k d???d?r. Sömürge büyümesi s?ras?nda sömürge kültürü iyi bir ?eydi, sömürge kelimesi uygarl?k anlam?na geliyor ve ?ngiltere, Amerika, Siyonistler ve Komünistler, büyümenin ba?lang?c?nda ?unlar? söylediler: Amaçlar? dünyay? yeniden in?a etmek, ilerleme ve refah ve adaletti. ?nsanlar için. Böylece uluslar onlar? co?kuyla kar??lad?lar ve topraklar?na teslim oldular. Ama yoku? a?a?? dü?tüklerinde kelime bir lanet oldu! Ve eski sömürgeci, ?ngiltere için uluslar?n derin nefretinin bir i?aretiydi. Bugüne kadar Britanya Adalar?"nda bile üç ülke da??l?yor! ?skoçya ve ?rlandal?lar ?ngiltere"ye kar?? nefretlerini gösteren son ki?i! Ve ayr?l?k ve ba??ms?zl?k istiyorlar. Ayn? ?ekilde, kriz dönemindeki askeri mevcudiyet büyüme günlerine tamamen ters etkindir: her medeniyet. Uygarl???n ba?lang?c?nda, Frans?z veya ?ngiliz ordular?, ABD ve Rusya mutlu bir ?ekilde di?er ülkelere girdi! Bazen Rus K?z?l Ordusu, tüm müttefik ordular?n? da??tt??? kadar dostça bir askeri varl?kt?! Ve K?z?l Ordu"yu Hove Dostlar?n?n dibine yerle?tirdi. Amerika Japonya ve Çin"e Hong Kong"a, ?ngiltere"den Bahreyn"e ve ?srail"den Filistinlilere: Bir orduya ihtiyaçlar? yok ve kendimizi koruyoruz. Fakat bugün, tüm kibirlerin dü?tü?ü ?slam Devrimi sayesinde Japonya"n?n bir ordusu var! Bahreyn ve Hong Kong Filistin halk? da Siyonistlere kar?? koymak için gizli bir ordu kuruyorlar. Herhangi bir askeri egemenli?i kaybeden ve ev sahibi ülkelere sürülen dü?manlar kaç?n?lmaz olarak terörizmin bir a?amas?na girmi?tir: ev sahibi ülkelerdeki önemli ki?ilikleri yok etmek ve fiziksel suikast ile onlar? yok etmek. marka. Ancak eylemleri de bo?una idi. Böylece biyoterörizme ba?vurdular. Sosyal evrim ve tarihsel evrim aç?s?ndan biyoterörizm, mikroplar?n küçük ortezlerinin s???na??d?r. Biyoterörizm de geçmi?te vard? ve I. Dünya Sava?? ve II. Dünya Sava?? s?ras?nda veba ve kolera 9 milyon ?ranl?y? öldürdü. Dünyan?n en ünlü veya ilk biyoterörizmi, ölü köpe?in dü?manlar? halk?n su rezervuar?na at?ld???nda ba?lat?ld?. Ve ?imdi virüsün geneti?ini manipüle ederek yükseltiyorlar.

نوع اخبار :
برچسب : Gelece?i tahmin etmenin önemli yollar?ndan biri!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic