ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اهداف بیوتروریسم کرونا، فقط جمله به سلامتی بیولوژیکی مردم دنیا نیست، بلکه سست کردن عقاید  مذهبی، نابودی نسل و از بین بردن سیستم های حاکمیتی نیز در میان است. پدافند غیر عامل که در کشورها ایجاد شده، وظیفه پیگیری و انهدام این بیوتروریسم را به عهده دارد. اما ضعف عملکرد آنها، دشمن به همه اهداف خود میرسد. و کارایی خود را برای ویرانی جهان با تئوری ویرانگری (ترمیناتور) نسل بشری دنبال می کند. ضعف پدافند غیر عامل در این است که: فقط به پئافند فضای مجازی مشغول شده و از: پدافند واقعی و فکری دور افتاده است. بیوتروریسم ریشه در برنامه ریزی و عملکرد بس طولانی، در یک فرایند پیچیده است. بطور مثال تغییر ژنتیکی و ارتقاد ویرانگری ویروس های کشنده، سالها است که در دستور کار صهیونیزم بین الملل است. استاد کرمی در سخنرانی خود در دانشگاه شهید بهشتی، بارها این موضع را تحت عنوان تراریخته مطرح کرده. بطور خلاصه برنامه ریزی نابودی مردم دنیا، امر ذاتی صهیونیزم بین الملل است. و ریشه در عقاید انحرافی و پروتکل های آن دارد. طبق عقاید صهیونیست ها، آنها قوم برتر جهان هستند و هر قوم دیگری، باید مطیع آنها باشد و بعنوان نژاد پست، در خدمت این نژاد برتر قرار بگیرد، والا باید نابود شود. در عقاید اسلامی، ممکن است ابزار ها را نابود کند، ولی انسانها را حفظ می کنند، که نمونه آن در حمله عین الاسد اثبات شد، ولی آنها معتقدند عنداللزوم، انسانها باید نابود شوند، اما شهرها و امکانات آنها باقی بماند. لذا تمایل به کشتن غیر صهیونیست ها(منابع انسانی) و: تسلط بر منابع مادی، از اصول اولیه است. چنانچه در علوم بیولوژیک و تولید محصولات تراریخته، برنامه ریزی فراوانی نمودند. اولین محصول آنها به عنوان سیب لبنان، یا پرتقال هیفا معروف شد. آنها توانستند با تزریق مواد عقیم ساز بشر، و ارتقا حجم ظاهری و شکل سیب و میوه جات، راه را برای نابودی بشر غیر خودی، هموار سازند. اما از انجا که هدف انها غیر الهی بود، جمعیت در جاهای دیگر تکثیر شد. لذا این بار به فکر نابودی جایی افتادند، که بیشترین جمعیت را داشته است. این عقاید در رمان «چشمان تاریکی»که در سال ۱۹۸۱ توسط «دین کونتز» نویسنده آمریکایی نوشته شده، درباره یک ویروس مرگبار به نام «ووهان-۴۰۰» است که به عنوان یک سلاح بیولوژیک مورد استفاده قرار می‌گیرد. این امر باید مورد توجه سازمان پدافند غیر عامل واقع می شد. آنها این احتمال را نمی دهند، و در هیچیک از دستورهای پدافند غیر عامل، ذکری به میان نیامده. در حالیکه غالب تحقیقات صهیونیزم بین الملل، بر مبنای این موضوع متمرکز است. شاخه اسلامی صهیونیزم بین الملل بنام وهابیت، و شاخه شیعی بنام بهائیت، وظیفه تلطیف این سیاست ها را به عهده دارند، لذا کارخانه های روغن نباتی ایران، در مالکیت وهابیت است، و آنها فقط از کلزاهای سفارشی(تراریخته) وارد می کنند، تا روغن تراریخته که عقیم کننده مردان و زنان است، تولید کنند. بیان این امر هم مشکل است، و هیچ طرحی هم برای مقابله با آن نیست! برای انحراف افکار عمومی هم، پژوهش رویان یا ضد ناباروری را مطرح می کنند. لیبرال صهیونیست ها که شاحه آمریکایی، یا مسحی آنها هستند به تحقیقات نابود کننده روی اورده اند. آنها دارو ها یا بمب های انفجاری مخصوصی، طراحی می کنند که با انفحار خود هزار تکه شده، و هوشمندانه به دنبال حرارت بدن انسانها رفته! و بدون آسیب به ساختمانها، مردم را می کشند، و به شهر ارواح تبدیل می کنند. شاخه بودایی یا ( زرد پوستان) به دنبال کپسول های ویروس هستند، که بعنوان داروی ضد سرماخوردگی، بصورت واگیردار قوی، مانند 7کرونا ها ، یکجا همه را نابود کند.

New Bioterrorism Goals

The goals of Corona's bioterrorism are not just about the biological health of the people of the world, but about loosening religious beliefs, destroying generations and destroying sovereignty. The non-operational defense created in countries is responsible for the pursuit and destruction of this bioterrorism. But the weakness of their performance, the enemy achieves all its goals. And it pursues its work for the destruction of the world by the theory of the destruction of the human race. The disadvantage of a non-operating defense is that it only deals with cyberspace and is out of the real and intellectual defense. Bioterrorism is rooted in a very long process of planning and operation, in a complex process. Genetic alteration and upgrading of devastating viruses, for example, have been on the Zionist agenda for many years. In a speech at Shahid Beheshti University, Professor Karami has repeatedly stated this position as transgenic. In short, the plan to exterminate the people of the world is an essential part of Zionism internationally. And it is rooted in deviant beliefs and protocols. According to the Zionists, they are the supreme people of the world and every other people must obey them and serve this superior race as a lowly race, and it must be annihilated. In Islamic beliefs, tools may be destroyed, but they are preserved by humans, as demonstrated by the attack on al-Assad, but they believe humans should be destroyed, but their cities and facilities remain. So the tendency to kill non-Zionists (human resources) and: mastery over material resources is one of the basics. As in the biological sciences and the production of transgenic crops, there was a lot of planning. Their first product was known as the Lebanese apple, or the Haifa orange. They were able to pave the way for the destruction of outsiders, by injecting human sterilizers, and by increasing the appearance and shape of apples and fruits. But since their purpose was non-divine, the population had multiplied elsewhere. So this time they were thinking about destroying the place, which had the largest population. The ideas in the novel Dark Eyes, written by American author Dean Contez in Year 2, are about a deadly virus called Wuhan-2 that is used as a biological weapon. This should have been the focus of the non-operating Defense Organization. They do not, and none of the non-operational defense orders were mentioned. While most international Zionist research focuses on this. The Islamic branch of the International Zionism called Wahhabism, and the Shiite branch of the Baha'is, have the staggering task of making these policies, so Iranian vegetable factories are owned by Wahhabism, and they import only custom-made rapeseed, rather than transgenic oil. It is sterilizing men and women to produce. It's difficult to say, and there are no plans to counter it! To divert public opinion, they also advocate embryonic or anti-infertility research. Liberal Zionists who are American, or their ancestors have resorted to destructive research. They design special drugs or explosive bombs, which, with their own explosions, are a thousand pieces, smartly looking for human body heat! And without damaging the buildings, they kill people and turn them into ghost towns. The Buddhist branch (or Yellowhead) is looking for virus capsules, which, as an antiviral drug, can be transmitted in a strong contagious manner, such as 7 corona, to destroy them all at once.

أهداف الإرهاب البیولوجی الجدیدة

إن أهداف الإرهاب البیولوجی فی كورونا لا تتعلق بالصحة البیولوجیة لشعوب العالم فحسب ، بل تتعلق أیضًا بتخفیف المعتقدات الدینیة وتدمیر الأجیال وتدمیر السیادة. الدفاع غیر التشغیلی الذی تم إنشاؤه فی البلدان مسؤول عن متابعة وتدمیر هذا الإرهاب البیولوجی. لكن ضعف أدائهم ، العدو یحقق كل أهدافه. وتواصل عملها من أجل تدمیر العالم من خلال نظریة تدمیر الجنس البشری. عیب الدفاع غیر التشغیلی هو أنه یتعامل فقط مع الفضاء الإلكترونی وخرج عن الدفاع الحقیقی والفكری. إن الإرهاب البیولوجی متجذر فی التخطیط والتشغیل لفترة طویلة للغایة ، وفی عملیة معقدة. التغییر الوراثی ورفع مستوى الفیروسات المدمرة ، على سبیل المثال ، كان على جدول الأعمال الصهیونی لسنوات عدیدة. فی خطاب ألقاه فی جامعة شهید بهشتی ، صرح الأستاذ كرامی مرارًا وتكرارًا بأن هذا الموقف محوَّر. باختصار ، تعد خطة إبادة شعوب العالم جزءًا أساسیًا من الصهیونیة على المستوى الدولی. وهو متجذر فی المعتقدات والبروتوكولات المنحرفة. وفقًا للصهاینة ، فهم الشعب الأسمى فی العالم ، ویجب على كل الناس الآخرین إطاعته وخدمة هذا السباق المتفوق كجنس متواضع ، ویجب القضاء علیه. فی المعتقدات الإسلامیة ، قد یتم تدمیر الأدوات ، لكن البشر یحتفظون بها ، كما یتضح من الهجوم على الأسد ، لكنهم یعتقدون أنه یجب تدمیر البشر ، ولكن تبقى مدنهم ومنشآتهم. لذا فإن المیل إلى قتل غیر الصهاینة (الموارد البشریة) و: التمكن من الموارد المادیة هو أحد الأساسیات. كما هو الحال فی العلوم البیولوجیة وإنتاج المحاصیل المحورة وراثیا ، كان هناك الكثیر من التخطیط. كان أول منتج یعرف باسم التفاحة اللبنانیة أو برتقال حیفا. لقد تمكنوا من تمهید الطریق لتدمیر الغرباء ، عن طریق حقن المعقمات البشریة ، وزیادة مظهر وشكل التفاح والفواكه. لكن بما أن هدفهم كان غیر إلهی ، فقد تضاعف عدد السكان فی مكان آخر. لذلك هذه المرة كانوا یفكرون فی تدمیر المكان ، الذی كان به أكبر عدد من السكان. هذه هی الأفكار الواردة فی روایة Dark Eyes ، التی كتبها المؤلف الأمریكی دین كونتیز فی السنة الثانیة ، عن فیروس قاتل یسمى ووهان -2 یستخدم كسلاح بیولوجی. كان ینبغی أن یكون هذا هو محور وكالة الدفاع غیر العاملة. لم یفعلوا ذلك ، ولم یتم ذكر أی من أوامر الدفاع غیر التشغیلیة. بینما تركز معظم الأبحاث الصهیونیة الدولیة على هذا. إن الفرع الإسلامی للصهیونیة الدولیة الذی یدعى الوهابیة ، والفرع الشیعی للبهائیین ، لهما مهمة مدهشة تتمثل فی وضع هذه السیاسات ، لذا فإن مصانع الخضروات الإیرانیة مملوكة للوهابیة ، ولا یستوردون سوى بذور اللفت المصنوعة حسب الطلب ، ولیس النفط المعدلة وراثیاً. انها تعقیم الرجال والنساء لإنتاج. من الصعب القول ، ولیس هناك خطط لمواجهته! لتحویل الرأی العام ، فإنهم یدافعون أیضًا عن الأبحاث الجنینیة أو المضادة للعقم. لقد لجأ الصهاینة اللیبرالیون الأمریكیون أو أجدادهم إلى أبحاث مدمرة. إنهم یصممون أدویة خاصة أو قنابل متفجرة ، والتی هی بألف قطعة مع تفجیراتها الخاصة ، وتبحث بذكاء عن حرارة جسم الإنسان! ودون الإضرار بالمبانی ، یقتلون الناس ویحولونهم إلى مدن أشباح. یبحث الفرع البوذی (أو Yellowhead) عن كبسولات الفیروسات ، والتی ، كعقار مضاد للفیروسات ، یمكن أن تنتقل بطریقة معدیة قویة ، مثل 7 كورونا ، لتدمیرها جمیعًا مرة واحدة.

新的生物恐怖主义目标

电晕生物恐怖袭击的目标不仅涉及世界人民的生物健康,而且还涉及放开宗教信仰,摧毁子孙后代和破坏主权。各国创造的非作战防御是对这种生物恐怖主义的追求和破坏的责任。但是敌人表现不佳,敌人实现了所有目标。它以人类灭亡的理论为世界灭亡而努力。非运行性防御的缺点在于,它仅处理网络空间,并且超出了实际和智力防御。生物恐怖主义植根于非常漫长的计划和行动,涉及一个复杂的过程。例如,毁灭性病毒的基因改变和升级已经在犹太复国主义者的议程上提出了很多年。 Karami教授在Shahid Beheshti大学的一次演讲中,一再表示该立场为转基因。简而言之,消灭世界人民的计划是国际犹太复国主义的重要组成部分。它植根于异常的信念和协议。根据犹太复国义者的说法,他们是世界上的至高无上的人民,其他每个人都必须服从他们,并为这场卑鄙的种族服务于上等种族,并且必须消灭它。在伊斯兰信仰中,工具可能会被销毁,但人类会对其进行保存,正如对阿萨德的袭击所证明的那样,但他们认为人类应被销毁,但其城市和设施仍然存在。因此,杀死非犹太复国主义者(人力资源)和:掌握物质资源的倾向是基础之一。与生物科学和转基因作物的生产一样,有很多计划。他们的第一个产品被称为黎巴嫩苹果或海法橙。他们可以通过注射人类消毒剂,以及增加苹果和水果的外观和形状,为破坏外来者铺平道路。但是由于他们的目的不是神圣的,所以其他地方的人口成倍增加。因此,这次他们正在考虑摧毁人口最多的地方。美国作家迪恩·孔戴斯(Dean Contez)在第二年撰写的小说《黑眼睛》(Dark Eyes)中的想法是关于一种致命的名为武汉2号的病毒,该病毒被用作生物武器。这本来应该是不运作的国防部的重点。他们没有,也没有提到任何非运作性的国防命令。尽管大多数国际犹太复国主义者的研究都集中在此。国际犹太复国主义的伊斯兰分支机构瓦哈比教派(Wahhabism)和巴哈伊教徒的什叶派教派具有制定这些政策的艰巨任务,因此伊朗的蔬菜工厂归瓦哈比教派所有,它们仅进口定制的菜籽,而不是转基因油。它对男女生产都是无菌的。很难说,也没有计划要对付它!为了转移舆论,他们还倡导胚胎或抗不孕症研究。美国的自由犹太复国主义者或他们的祖先采取了破坏性研究。他们设计了特殊的毒品或爆炸性炸弹,这些炸弹与自己的爆炸物成千上万个,巧妙地寻找人体的热量!在不破坏建筑物的情况下,他们杀死了人并将他们变成了鬼城。佛教分支机构(或Yellowhead)正在寻找病毒胶囊,作为一种抗病毒药,可以强烈传染性地传播,例如7电晕,以将其全部破坏。

نوع اخبار :
برچسب : 新的生物恐怖主义目标،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو