ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دکتر نمکی به سیم آخر زد، نماز جمعه و جماعات را که تعطیل کرد! حتی از برگزاری مجالس اعتکاف هم جلوگیری، و در نهایت عقده گشایی زیارت رفتن برای قم، و دیگر عتبات را ممنوع نمود. کاری که حتی رضاخان قلدر هم نتوانست انجام دهد. در حالیکه اصلا شنیده نشد که: مراکز قلیان کشی، رستوران ها، مجالس شبانه و شب نشینی های آنچنانی، تجمع خای لهو ولعب را، برای یکبار شده هم اشاره کند. تمام وزارتخانه ها را تعطیل کرد، ولی وزارت بهداشت را چاقتر و روزآمد تر نمود! بازار کسب و کار را ممنوع اعلام، ولی بازار لوازم بهداشتی را به دور از ترس کرونا، رونق بخشید. خوردن داروهای گیاهی و مصرف محصولات محلی را، حرام و خوردن دارو های شیمیایی ومصرف الکل را تبلیغ نمود! مواد شوینده ای که بیش از 70درصد آن الکل سفید باشد را، رسمی اعلام نمود تا واردات و تولید الکل سفید آزاد شده، و دسترسی مردم به آن بیشتر شود. تیپ و قیافه خود را چنان درست کرد که: هم اعتیاد را  و هم مشروبات الکلی را نمودار کند.آمار مرگ و میر افراد بالای 60سال را، به پای کرونا نوشت. و سرماخوردگی ساده افراد50سال ببالا را، مشکوک به کرونا اعلام نمود! ورود افرادچینی و هواپیمای انها را، به بهانه کمک دارویی! آزاد اعلام کرد تا ثابت کند: هم درد و هم درمان! چین است. تا دیگران هم شعر حافظ را(دردم از یار است و درمان نیز هم) اینطور معنی کنند. در حالیکه مردم مسلمان دنیا روزی 5بار، و هر بار بیش از 20ثانیه دست و روی خود را، با آب پاک (آب کر) می شویند، به انها گفت که قابل قبول نیست! باید الکل مصرف کنند تا درست شود. به بهانه تکمیل بازار! واردات هر نوع کالاهای بهداشتی ضایعاتی، تاریخ مصرف گذشته را ازاد اعلام نمود، تا همه در گمرکات و کشتی ها و کانتیر ها دپو کنند، که به این بهانه، ضایعاتی بودن آنها توجیه شود. تا دلار های سرگردان را به جیب آمریکا و اروپا بریزند. به بهانه بدهی به بیمه ها، بودجه های چند صد میلیاردی، برای خود تصویب نمود تا جیب دلالان و خارج نشینها خالی نماند. چنانچه این بدهیها همچنان پابر جا خواهد ماند! و این بودجه میلیاردی، به هیچکدام داده نخواهد شد، تا برای همیشه چماقی باشند برای: گرفتن دلار های سرگردان، برای اعوان و انصار. بهر حال ما امیدواریم لا اقل پزشکان مجلس وارد این بازی نشوند، این دکتر ضد اسلام را به مجلس بکشانند، تا نتواند این هیرو ویری را، بهانه کرده، بیت المال را صرف بیت الحال نماید. یک نمونه از این کارها فعال کردن: ان جی او ها است که آنها، جور درمان را بکشند، و اینها بودجه را گزارش دهند. تعزیرات میلیونها کالای احتکاری مکشوفه را، در اختیار آنها قرار می دهد، ولی انها هرکدام را جند برابر قیمت، با بیمه سلامت حساب می کنند، تا جای اختلاس ها پر شود. وقتی یک دارو ساز سکان بهداشت یک مملکت را به دست می گیرد، از مدیریت بهداشت چیزی نمی داند، لذا به راحتی شرکتهای دارویی را، به غول های آدمخوار تبدیل می کند. کافی است تراز شرکتهای دارویی را، قبل و بعد از وزارت ایشان، یا حتی اموال شخصی خود و اطرافیانش را بررسی کنند. اینها نشان می دهد که طب سکولار، آخرین نفس های خود را می کشد! انتظار از مجلس اینده این است که در انتخاب وزیر بهداشت، فقط سه تیغ بودن صورت او اکتفا نکنند! بلکه اصلا از پزشک برای مدیریت بهداشت استفاده نکنند. زیرا این پزشک، هر تخصصی داشته باشد، امکانات کشور را به آن سو هدایت کرده، و همه را به باد می دهد. اصول مدیریت نوین اقتضا می کند که: مدیران عالی بیشتر تخصص علوم انسانی داشته باشند، و تخصص فنی واجرایی را به: مدیران واسط یا اجرایی واگذار کنند. حتی در یک بیمارستان هم، نباید پزشک مدیر باشد. بلکه باید تحصیلات مدیریت عمومی داشته، و همه را یکسان ببیند. کابینه جدید نباید از دشمنان هراس داشته، و کار را به مدیران دوره دیده، نه متخصص یک رشته بسپارد. متاسفانه نبود سازمان نظام مدیریتی، باعث شده تا هرکس خود را مدیر بداند. و دراین میان چون پزشکان سازمان یافته تر بودند، حتی مدیریت وزارت خانه یا کارخانه را هم بدست گرفتند. سازمان ظنام مهندسی در ردیف بعدی است، که وضع کشور را به این روز انداختنه، چون اقتصاد و مدیریت نمیدانند.

Secular medicine at the end of the line

Dr. Salt struck the wire, closing Friday prayers and congregations! It even prevented the holding of retreat assemblies, and eventually banned the pilgrimage to Qom, and other temples. Something even Reza Khan the bully couldn't do. While not heard at all: waterparking centers, restaurants, nightclubs, and nightclubs to mention once and for all. Closed all ministries, but made the Ministry of Health fat and up-to-date! The business market was banned, but the health-care market flourished out of fear of Corona. Eating herbal remedies and consumption of local products promoted the prohibition of eating chemicals and alcohol! A detergent, more than 70 percent of which is white alcohol, has been officially released to free the import and production of white alcohol, making it more accessible to people. He made his brigade look: graph both addiction and alcohol. He wrote the death stats for people over 60 at Corona's feet. And the simple cold has made people over 50 years old suspect of corona! The arrival of the Chinese and their planes, under the pretext of medical aid! Released to prove: both pain and healing! China. This is how others will interpret Hafez's poem (pain is helpful and healing too). As the world's Muslim people wash their hands and face with clean water 5 times a day, each time for more than 20 seconds, they are told that is unacceptable! They have to drink alcohol to make it right. Under the pretext of completing the market! Imports of all types of waste health goods have released their expiry date, so that everyone can be deputized in customs, ships and containers, justifying their waste. To put the wandering dollars into the pockets of the US and Europe. Under the pretext of debt to the insurers, it approved several hundreds of billions of dollars to keep the pockets of speculators and outsiders empty. If these debts will remain unchanged! And this billion-dollar budget will not be given to anyone to be a staple forever: getting wandering dollars, for members, and for Ansar. However, we hope that at least the doctors of the Majlis will not come into this game, to bring this anti-Islam doctor to the parliament, so that he cannot excuse this hero, and spend his time in the bait. One example of these things is activating: NGOs kill them for treatment, and they report the budget. Ta'zir provides millions of apocalyptic merchandise, but they each count on health insurance for a price equal to the amount of embezzlement. When a drug maker takes over the health of a nation, he knows nothing about health management, so he easily transforms pharmaceutical companies into cannibal giants. Just look at the balance of pharmaceutical companies before and after their ministry, or even their personal belongings and those around them. These show that secular medicine kills its last breath! The expectation of the next parliament is that in the election of the Minister of Health, only three blades of his face will suffice! They should not use a physician to manage health at all. Because this doctor, whatever his expertise, directs the possibilities of the country, and blows everyone away. The principles of modern management require that senior executives have a greater degree in the humanities, and delegate technical expertise to: intermediate or executive managers. Even in a hospital, a physician should not be a manager. Rather, he should have a general management education, and see everyone the same. The new cabinet should not be afraid of enemies, leaving the job to trained managers, not experts in a field. Unfortunately, the lack of a management organization has made everyone a manager. And in the meantime, because the doctors were more organized, they even took over the management of the home or factory. The organization is suspected to be the next in line of engineering, which has put the country on a rollercoaster because of the lack of economics and management.

الطب العلمانی فی نهایة السطر

ضرب الدكتور سولت السلك ، وأغلق صلاة الجمعة والتجمعات! منعت حتى عقد التجمعات التراجع ، وحظرت فی نهایة المطاف الحج إلى قم ، وغیرها من المعابد. شیء حتى رضا خان الفتوة لا یستطیع أن یفعل. على الرغم من عدم سماعك على الإطلاق: مراكز الألعاب المائیة والمطاعم والنوادی اللیلیة والملاهی اللیلیة التی نذكرها مرة واحدة وإلى الأبد. أغلقت جمیع الوزارات ، لكن وزارة الصحة جعلت الدهون وتحدیثها! تم حظر سوق الأعمال ، ولكن ازدهر سوق الرعایة الصحیة خوفًا من كورونا. تناول العلاجات العشبیة واستهلاك المنتجات المحلیة ، وحظر وترویج العقاقیر الكیمیائیة والكحولیة! تم إصدار منظف ، أكثر من 70 بالمائة منه كحول أبیض ، رسمیًا لتحریر استیراد وإنتاج الكحول الأبیض ، مما یجعله فی متناول الناس. لقد جعل لواءه یبدو: رسم بیانی لكل من الإدمان والكحول ، وكتب احصائیات موت الأشخاص الذین تزید أعمارهم عن 60 عامًا عند أقدام كورونا. وقد جعل البرد البسیط الأشخاص الذین تزید أعمارهم عن 50 عامًا یشتبهون فی الإكلیل! وصول الصینیین وطائراتهم بحجة المساعدات الطبیة! صدر لإثبات: كل من الألم والشفاء! الصین. هكذا یفسر الآخرون قصیدة حافظ (الألم مفید ویشفی أیضًا). بینما یغسل المسلمون فی العالم أیدیهم ووجههم بالماء النظیف 5 مرات فی الیوم ، وفی كل مرة لأكثر من 20 ثانیة ، یقال لهم إن هذا غیر مقبول! لدیهم لشرب الكحول لجعله على حق. بذریعة إكمال السوق! لقد أصدرت واردات جمیع أنواع السلع الصحیة للنفایات تاریخ انتهاء صلاحیتها ، بحیث یمكن نقل كل فرد فی الجمارك والسفن والحاویات ، لتبریر نفایاتها. لوضع دولار تجول فی جیوب الولایات المتحدة وأوروبا. تحت ذریعة الدیون لشركات التأمین ، وافقت على عدة مئات الملیارات من الدولارات للحفاظ على جیوب المضاربین والخارجیین فارغة. إذا كانت هذه الدیون ستبقى دون تغییر! ولن یتم منح هذه المیزانیة البالغة قیمتها ملیار دولار لأی شخص لیكون عنصرًا أساسیًا إلى الأبد: الحصول على دولار متجول ، للأعضاء ولأنصار. ومع ذلك ، نأمل ألا یدخل أطباء المجلس على الأقل فی هذه اللعبة ، لإحضار هذا الطبیب المناهض للإسلام إلى البرلمان ، حتى لا یستطیع عذر هذا البطل ، وقضاء وقته فی الطعم. ومن الأمثلة على هذه الأشیاء التنشیط: المنظمات غیر الحكومیة تقتلهم للعلاج ، ویبلغون عن المیزانیة. تقوم "تعزیر" بتقدیم الملایین من البضائع المروعة ، لكن كل منها یعتمد على التأمین الصحی بنفس السعر لملء الاختلاس. عندما یتولى صانع الأدویة صحة الأمة ، فإنه لا یعرف شیئًا عن الإدارة الصحیة ، لذلك یحول بسهولة شركات الأدویة إلى عمالقة أكلة لحوم البشر. انظر فقط إلى رصید شركات الأدویة قبل وزارتها وبعدها أو حتى متعلقاتهم الشخصیة ومن حولهم. هذه تظهر أن الطب العلمانی یقتل أنفاسه الأخیرة! توقع البرلمان المقبل هو أنه فی انتخاب وزیر الصحة ، لن یكفی سوى ثلاثة شفرات من وجهه! لا ینبغی علیهم استخدام الطبیب لإدارة الصحة على الإطلاق. لأن هذا الطبیب ، مهما كانت خبرته ، یوجه إمكانیات البلد ، ویهب الجمیع. تتطلب مبادئ الإدارة الحدیثة حصول كبار المدیرین التنفیذیین على المزید من الخبرة فی العلوم الإنسانیة ، وتفویض الخبرة الفنیة إلى: المدیرین المتوسطین أو التنفیذیین. حتى فی المستشفى ، یجب ألا یكون الطبیب مدیراً. بدلاً من ذلك ، یجب أن یكون حاصلاً على شهادة فی الإدارة العامة ، وأن یرى الجمیع كما هو. یجب ألا تخاف الحكومة الجدیدة من الأعداء ، وترك المهمة للمدیرین المدربین ، ولیس الخبراء فی هذا المجال. لسوء الحظ ، فإن عدم وجود منظمة إدارة جعل الجمیع مدیرًا. وفی الوقت نفسه ، نظرًا لأن الأطباء كانوا أكثر تنظیماً ، فقد تولوا إدارة المنزل أو المصنع. ویشتبه فی أن المنظمة هی التالیة فی خط الهندسة ، والتی وضعت البلاد فی لعبة قطار بسبب الافتقار إلى الاقتصاد والإدارة.

Medicina secular al final de la línea.

¡El Dr. Salt golpeó el cable y cerró las oraciones y las congregaciones los viernes! Incluso evitó la celebración de asambleas de retiro, y finalmente prohibió la peregrinación a Qom y otros templos. Algo que incluso Reza Khan, el matón, no pudo hacer. Si bien no se escucha en absoluto: centros de parques acuáticos, restaurantes, clubes nocturnos y clubes nocturnos para mencionar de una vez por todas. Cerró todos los ministerios, ¡pero hizo que el Ministerio de Salud se pusiera gordo y actualizado! El mercado de negocios fue prohibido, pero el mercado de atención médica floreció por temor a Corona. ¡Consumir remedios herbales y consumir productos locales, prohibir y promover las drogas químicas y alcohólicas! Se ha lanzado oficialmente un detergente, más del 70 por ciento de los cuales es alcohol blanco, para liberar la importación y producción de alcohol blanco, haciéndolo más accesible para las personas. Hizo que su brigada pareciera: graficar tanto la adicción como el alcohol. Escribió las estadísticas de muerte de las personas mayores de 60 años a los pies de Corona. ¡Y el simple resfriado ha hecho que las personas mayores de 50 años sean sospechosas de corona! ¡La llegada de los chinos y sus aviones, con el pretexto de la ayuda médica! Lanzado para probar: ¡tanto dolor como curación! China Así es como otros interpretarán el poema de Hafez (el dolor es útil y también curativo). A medida que los musulmanes del mundo se lavan las manos y la cara con agua limpia 5 veces al día, cada vez durante más de 20 segundos, ¡se les dice que es inaceptable! Tienen que beber alcohol para hacerlo bien. ¡Bajo el pretexto de completar el mercado! Las importaciones de todo tipo de productos sanitarios de desecho han liberado su fecha de vencimiento, para que todos puedan ser delegados en aduanas, barcos y contenedores, justificando sus desechos. Para poner los dólares errantes en los bolsillos de los Estados Unidos y Europa. Bajo el pretexto de la deuda con las aseguradoras, aprobó varios cientos de miles de millones de dólares para mantener vacíos los bolsillos de los especuladores y extraños. Si estas deudas permanecerán sin cambios! Y este presupuesto de mil millones de dólares no se le dará a nadie para que sea un elemento básico para siempre: obtener dólares errantes, para miembros y monopolios. Sin embargo, esperamos que al menos los doctores de Majlis no entren en este juego, para traer a este médico anti-Islam al parlamento, para que no pueda excusar a este héroe y pasar su tiempo en el anzuelo. Un ejemplo de estas cosas es la activación: las ONG los matan para recibir tratamiento, y reportan el presupuesto. Ta'zir proporciona millones de productos apocalípticos, pero cada uno cuenta con un seguro de salud por un precio igual a la cantidad de malversación de fondos. Cuando un fabricante de medicamentos se hace cargo de la salud de una nación, no sabe nada sobre la gestión de la salud, por lo que fácilmente convierte a las compañías farmacéuticas en gigantes caníbales. Basta con mirar el saldo de las compañías farmacéuticas antes y después de su ministerio, o incluso sus pertenencias personales y las que les rodean. ¡Esto demuestra que la medicina secular mata su último aliento! La expectativa del próximo parlamento es que en la elección del Ministro de Salud, ¡solo tres palas de su rostro serán suficientes! No deben usar un médico para controlar la salud en absoluto. Porque este médico, cualquiera que sea su experiencia, dirige las posibilidades del país y deja boquiabiertos a todos. Los principios de la gestión moderna requieren que los altos ejecutivos tengan más experiencia en humanidades y deleguen su experiencia técnica en: gerentes intermedios o ejecutivos. Incluso en un hospital, un médico no debe ser un gerente. Más bien, debería tener un título de gestión pública y ver a todos por igual. El nuevo gabinete no debe temer a los enemigos, dejando el trabajo a gerentes capacitados, no a expertos en un campo. Desafortunadamente, la falta de una organización de gestión ha convertido a todos en gerentes. Y mientras tanto, debido a que los médicos estaban más organizados, incluso se hicieron cargo de la administración de la casa o la fábrica. Se sospecha que la organización es la siguiente en la línea de ingeniería, que ha puesto al país en una montaña rusa debido a la falta de economía y administración.

 

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو