ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 8 اسفند 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

ما آنقدر پول داریم که نمی دانیم چه کنیم! و همین امر موجب یک بام و دو هوا شده. درون خود را می سوزاند و بیرون دیگران را. در داخل همه می گویند: پول داریم اما در بیرون همه می گویند: پس اینهمه ماشین و خونه مال کی هست؟ این تضاد ادامه دارد و همه خود را مغبون و زیان دیده می دانند.هیچ کس خدا را شکر نمیکند. ویروس کرنا امده تا مردم را از خوردن: خوراکی های حرام منع کند، آنها مردم را از زیارت رفتن و نماز جماعت و صله رحم منع می کنند. غلتش فقط همین است ولی کسی نمی داند. همه چیز را بررسی می کنند جز این. موضوع این است که هرساله، ایران 120میلیارد دلار درآمد نفتی و غیر نفتی دارد. لذا همه مردم خودشان را با ان مقایسه کرده، می گویند چیزی نداریم. فکر می کنند همه این 120میلیارد دلار مال آنها است، 60میلیون نفر خودرو دار، که اکثرا هم تک سرنشین هستند، لا اقل صد میلیون تومن زیرپایشان است، آن را هیچ می دانند. 40میلیون خانه و 50میلیون مغازه، زندگی و تچارت می کنند که لا اقل یک میلیارد تومن می شود، باز هم آن را چیزی نمی دانند.60 میلیون از 80میلیون جمعیت ایران، کمک معیشتی ، 80میلیون یارانه ماهانه می گیرند، 30میلیون نفر سبد و 4میلیون نفر بن اتکا، 4میلیون نفر دیگر بن کارگری، و 4میلیون نفر سوم بن کارمندی می گیرند، همه اینها هیچ دیده نمی شود. چشمها به ان 120میلیارد است. حالا سرنوشت 120میلیارد چی هست؟ چون نفت به دلار فروخته می شود، صادر کنندگان غیر نفتی هم، فقط دلار طلب می کنند! لذا همه این 120میلیون دلار، به دلیل تحریم بانکی در خارج از کشور می ماند! برای اینکه دست آمریکا نیافتد، دزدیده، در حسابهای شخصی واریز می شود. اما دست آخر آمریکا با شناسایی، آنها را تحریم می کنتد و همه پول را برمی دارد. (باد آورده را باد می برد.) لذا هیچ پولی دست مردم را نمی آید. پس می گویند که پولی ندارند. سودجویان گفتند: حالا که نمی شود پول را به داخل آورد، بجایش کالا  و سهام بخرند، این پولها هم هدر رفت: سهام مصادره شد، پس انداز ها بلوکه گردید، اموال منقول و غیر منقول توقیف و توسط آمریکا، طی احکام قضایی برداشت شد. کالا ها را هم یا به دلیل دورزدن تحریم، چند برابر گرانتر خریدند. یا اینکه رفتند از کشورهای دست دوم، آشغال گوشت را بنام گوشت منجمد، ذرت و برنج فاسد شده را بنام برنج کوپنی، به خورد مردم دادند.  حجم زیادی هم در گمرکات پوسید، یا در کامیون ها و باراندازها و کانتنرها و انبارها، از حیض انتفاع ساقط شد. آنهایی هم که وارد وبه دست مردم رسید، چکشی بود برمغز تولید داخلی، لذا کارخانجات تعطیل و تولیدات کشاورزان خریداری نشد. محصول باغات در زیر درختان پوسید، با مردمی که سیب گلاب داخلی را نپسندید، و منتظر سیب لبنانی ماندند! شلوار خیاط های خودمانی را نخریدند، تا از بازار ترک برایشان بیاید. همه همسایه ها چاق تر شدند، و مردم در انتظار آن 120میلیارد دلار روز شماری کردند. هر روز سیل و زلزله و کورنا را بهانه کرده، اجناس دست دوم و ضایعاتی خارجی را، به مردم فروختند. گفتند هرچی تولید داخلی است، به سیل زده ها می دهند، لذا بازار جنس کم دارد و باید از خارج وارد کرد! البته این کار فقط مال امروز و دیروز نیست، 120سال است! از زمان ناصرالدین شاه که خاک فروشی مد شد، این روش ادامه دارد. لذا تنها راه نجات کشور هم، باز گرداندن خاکهای از دست رفته است. تا موقعیکه بحرین و جمهوری آذربایجان و ارمنستان و گرجستان، برای ما شاخ باشند آمریکا هم، زنده است. تنها با مرگ امریکا همه چیزدرست میشود.

$ 120 billion wandering

We have so much money we don't know what to do! And that has caused one roof and two air. He burns himself inside and out. Everybody inside says: We have money, but outside everyone says: So who owns so many cars and houses? This contradiction continues and everyone considers themselves lost and lost. No one thanks God. Kerna virus has come to prohibit people from eating: forbidden foods, they prohibit people from going to pilgrimage and congregational prayer. That's just the roll, but no one knows. They check everything except this. The point is that each year, Iran has $ 120 billion in oil and non-oil revenues. So all the people compare themselves to it and say we have nothing. They think all of this is worth $ 120 billion, 60 million car owners, mostly single-occupants, at least 100 million Tomans under their belt, they know nothing about. 40 million homes and 50 million shops live and prosper, at least one billion tomans, still nothing. 60 million of Iran's 80 million people receive livelihoods, 80 million monthly subsidies, 30 million baskets and 4 million Ben Atka, 4 million more Ben K workers, and 4 million thirds Ben Employees, all of which is not seen. Its eyes are 120 billion. What is the fate of 120 billion now? Because oil is sold in dollars, non-oil exporters only want dollars! So all of this $ 120 million is due to bank boycotts overseas! Theft will be deposited into personal accounts in order not to be captured by the US. But in the end, the US will boycott them by identifying them and taking away all the money. (Wind blows.) So no money comes into people's hands. So they say they have no money. Beneficiaries said: "Now that money can not be brought in, instead of commodities and stocks, this money is also wasted: stocks confiscated, savings blocked, movable and immovable property seized and taken over by US courts . The goods were either bought several times more expensive or because of the embargo. Or they came from second-hand countries to eat junk called frozen meat, corn and spoiled rice called coupon rice. Large volumes were also lost in decaying customs, or in trucks and docks and containers and warehouses. Those who came to the people's hands were hammered on domestic produce, so no factories were shut down and agricultural products bought. The orchard crumbled under the trees, with people who disliked indoor rose water, and waited for the Lebanese apple! They did not buy pants for their own tailors, to come from the Turkish market. All the neighbors became obese, and people were expecting $ 120 billion a day. Every day they used to excuse floods and earthquakes and corners, sell second-hand goods and foreign waste. They said whatever the production is domestically, they are flooded, so the market is low and you must import from abroad! Of course, it's not just today and yesterday, it's 120 years! This has been going on since Nasser al-Din Shah became a fashion retailer. So the only way to save the country is to restore lost soil. As long as Bahrain and the Republic of Azerbaijan, Armenia, and Georgia are horns for us, America is still alive. Only with the death of America will everything be right.

120 ملیار دولار تجول

لدینا الكثیر من المال لا نعرف ماذا نفعل! وقد تسبب ذلك فی سقف واحد واثنین من الهواء. یحرق نفسه من الداخل والخارج. الكل فی الداخل یقول: لدینا أموال ، ولكن خارج الجمیع یقول: إذن من یملك الكثیر من السیارات والمنازل؟ هذا التناقض مستمر والجمیع یعتبرون أنفسهم ضائعین ومفقودین ، لا أحد یشكر الله. لقد أصبح فیروس كیرنا یحظر على الناس تناول الطعام: الأطعمة المحظورة ، یحظر على الناس الذهاب إلى الحج وصلاة الجماعة والرحم. هذا مجرد لفة ، لكن لا أحد یعلم. انهم تحقق كل شیء ما عدا هذا. النقطة المهمة هی أنه فی كل عام ، تمتلك إیران 120 ملیار دولار من عائدات النفط وغیر النفط. لذلك كل الناس یقارنون أنفسهم به ویقولون أنه لیس لدینا شیء. إنهم یعتقدون أن كل هذا یساوی 120 ملیار دولار ، و 60 ملیون مالك سیارة ، معظمهم من شاغلیها ، ما لا یقل عن 100 ملیون تومان تحت الحزام ، لا یعرفون شیئًا عنها. 40 ملیون منزل و 50 ملیون متجر یعیشون ویزدهرون ، ما لا یقل عن ملیار تومان ، لا یزالون لا شیء ، 60 ملیون شخص من أصل 80 ملیون شخص فی إیران یتلقون سبل عیش و 80 ملیون إعانة شهریة و 30 ملیون سلال و 4 ملایین بن عكا ، 4 ملایین بن برغر ، و 4 ملایین بن بن موظف ، كل ذلك لم یظهر. عیونها 120 ملیار. ما هو مصیر 120 ملیار الآن؟ نظرًا لأن النفط یباع بالدولار ، فإن المصدرین من غیر النفط لا یریدون سوى الدولار! لذلك كل هذا 120 ملیون دولار ویرجع ذلك إلى مقاطعة البنوك فی الخارج! سیتم إیداع السرقة فی حسابات شخصیة حتى لا یتم القبض علیها من قبل الولایات المتحدة. لكن فی النهایة ، ستقاطعهم الولایات المتحدة عن طریق تحدید هویتهم وسحب كل الأموال. (ضربات الریاح.) لذلك لا یوجد أموال فی أیدی الناس. لذلك یقولون لیس لدیهم المال. قال المستفیدون: "الآن أنه لا یمكن جلب الأموال ، بدلاً من شراء السلع والأسهم ، یتم هدر هذا المال أیضًا: الأسهم المصادرة ، المدخرات المحظورة ، الممتلكات المنقولة وغیر المنقولة التی استولت علیها المحاكم الأمریكیة واستولت علیها . تم شراء البضائع إما عدة مرات أكثر تكلفة أو بسبب الحصار. أو جاءوا من بلدان مستعملة لتناول الوجبات السریعة التی تسمى اللحوم المجمدة والذرة والأرز الفاسد الذی یسمى أرز الكوبون. وفقدت كمیات كبیرة أیضًا فی الجمارك المتحللة أو فی الشاحنات والأرصفة والحاویات والمستودعات. كان أولئك الذین جاءوا إلى أیدی الناس مطروقین على المنتجات المحلیة ، لذلك لم تغلق أی مصانع واشترت المنتجات الزراعیة. البستان انهار تحت الأشجار ، مع أشخاص لا یحبون ماء الورد فی الأماكن المغلقة ، وینتظرون التفاحة اللبنانیة! لم یشتروا السراویل لخیاطاتهم الخاصة ، لیأتیوا من السوق التركیة. أصبح كل الجیران یعانون من السمنة المفرطة ، وكان الناس یتوقعون 120 ملیار دولار فی الیوم. اعتادوا كل یوم إعفاء الفیضانات والزلازل والزوایا ، وبیع البضائع المستعملة والنفایات الأجنبیة. قالوا أیًا كان الإنتاج محلیا ، فقد غمرته المیاه ، لذا فإن السوق منخفض ویجب علیك الاستیراد من الخارج! بالطبع ، هذا لیس فقط الیوم والأمس ، إنه 120 عامًا! هذا ما حدث منذ أن أصبح ناصر الدین شاه تاجر تجزئة للأزیاء. وبالتالی فإن الطریقة الوحیدة لإنقاذ البلاد هی استعادة التربة المفقودة. طالما أن البحرین وجمهوریة أذربیجان وأرمینیا وجورجیا قرنان بالنسبة لنا ، فإن أمریكا لا تزال على قید الحیاة. فقط بموت أمریكا سیكون كل شیء على ما یرام.

120 milyar dolar dolaşıp

Ne yapacağımızı bilmediğimiz kadar çok paramız var! Ve bu bir çatı ve iki havaya neden oldu. Kendini içeride ve dışarıda yakar. İçerideki herkes şöyle diyor: Paramız var, ama herkesin dışında: Kim bu kadar çok araba ve evin sahibi? Bu çelişki devam ediyor ve herkes kendini kayıp ve kayıp olarak görüyor, kimse Tanrı'ya şükürler olsun. Kerna virüsü insanların yemesini yasaklamak için geldi: yasak yiyecekler, insanların hac ve cemaat namazına ve rahmine gitmesini yasaklıyorlar. Bu sadece rulo, ama kimse bilmiyor. Bunun dışında her şeyi kontrol ediyorlar. Mesele şu ki İran her yıl 120 milyar dolarlık petrol ve petrol dışı gelirlere sahip. Böylece tüm insanlar kendilerini karşılaştırırlar ve hiçbir şeyimiz olmadığını söylerler. Tüm bunların 120 milyar dolar değerinde olduğunu düşünüyorlar, 60 milyon otomobil sahibi, çoğunlukla tek kişi, kemerinin altında en az 100 milyon Toman, hiçbir şey bilmiyorlar. 40 milyon ev ve 50 milyon mağaza, en az bir milyar toman, hala hiçbir şey yaşamakta ve zenginleşmektedir.İran'ın 80 milyon insanının 60 milyonu geçim kaynağı, 80 milyon aylık sübvansiyon, 30 milyon sepet ve 4 milyon Ben Atka, 4 milyon daha Ben K çalışanı ve 4 milyon Ben Çalışanı, hepsi görülmüyor. Gözleri 120 milyar. Şimdi 120 milyarın kaderi ne? Petrol dolar olarak satıldığından, petrol dışı ihracatçılar sadece dolar istiyor! Yani bu 120 milyon dolar, yurtdışındaki banka boykotlarından kaynaklanıyor! Hırsızlık ABD tarafından yakalanmamak için kişisel hesaplara yatırılacaktır. Ama sonunda, ABD onları tanımlayıp tüm parayı alarak boykot edecek. (Rüzgar esiyor.) Yani insanların ellerine para gelmiyor. Yani paraları olmadığını söylüyorlar. Yararlanıcılar: "Artık para getirilemediğine göre, mal ve hisse senedi satın almak yerine, bu para da boşa harcanmaktadır: el konulan ellere, tasarruflar bloke edildi, taşınır ve taşınmaz mallar ABD mahkemeleri tarafından ele geçirildi ve devralındı . Mallar ya birkaç kat daha pahalı satın alındı ​​ya da ambargo yüzünden. Ya da ikinci el ülkelerden donmuş et, mısır ve çürük pirinç denilen abur cubur yemeye geldiler. Çürüyen gümrüklerde veya kamyon ve rıhtım ile konteyner ve depolarda büyük hacimler de kayboldu. Halkın eline gelenler yerli ürüne dövülmüştü, bu yüzden hiçbir fabrika kapatılmamış ve tarımsal ürünler satın alınmıştı. Meyve bahçesi, kapalı gül suyunu sevmeyen insanlarla ağaçların altında çöktü ve Lübnan elmasını bekledi! Türkiye pazarından gelmek için kendi terzileri için pantolon almamışlardı. Tüm komşular obez hale geldi ve insanlar günde 120 milyar dolar bekliyordu. Her gün selleri, depremleri ve köşeleri bahane ederler, ikinci el mallar ve yabancı atıklar satarlardı. Üretim ne olursa olsun, yurtiçinde sular altında kaldıklarını, pazarın düşük olduğunu ve yurt dışından ithalat yapmanız gerektiğini söylediler! Tabii ki, sadece bugün ve dün değil, 120 yıl! Nasır el-Din Şah bir moda perakendecisi haline geldiğinden beri bu devam ediyor. Yani ülkeyi kurtarmanın tek yolu kayıp toprağı eski haline getirmektir. Bahreyn ve Azerbaycan Cumhuriyeti, Ermenistan ve Gürcistan bizim için boynuz olduğu sürece Amerika hala yaşıyor. Sadece Amerika'nın ölümü ile her şey doğru olacak.

نوع اخبار :
برچسب : $ 120 billion wandering،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو