ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخی ها تصور می کنند که هجوم رسانه های غربی قوی است، اما رسانه های ایران سالها است که ابر قدرتی خود را، برجهان تحمیل کرده اند و دشمنان، فقط پاتک می زنند! آمار نشان می دهد که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، بودجه نظامی همه کشورها کاهش یافته! و برعکس بودجه رسانه ای انها افزایش داشته، که امروز در تالار دانشکده فنی دانشگاه تهران، براساس نمودار نشان داده شد! در بررسی علل چنین حوادثی، نباید به خطا رفت! این انقلاب اسلامی بود که با شکستن هیمنه ابر قدرتی آمریکا، نشان داد که سلاحهای پیشرفته هم، کارایی ندارند و باید به بایگانی تاریخ سپرده شوند! نمونه آن بمب هیدروژنی و اتمی که تا قبل از انقلاب اسلامی، همه را به وحشت انداخته بود! و از جنگ جهانی سوم و نابودی دنیا صحبت بود، دیدند که انقلاب اسلامی آنها را از کار انداخت! جرات شروع جنگ جهانی سوم را از بین برد. وقتی امام خمینی گفت: خون بر شمشیر پیروز است، چنین روزهایی را پیش بینی می کرد. زیرا ایشان در مکتب امام حسین ع رشد کرده، و میدانست که اسلحه، بی دین ها و لیبرالها را می ترساند، والا برای مومنان یک اسباب بازی بیش نیست. همانطور که امام حسین ع می فرماید: مرگ برای مومن مانند گردن بند زنان زیبا است. وقتی امام خمینی فرمود: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند، برخی ها تصور کردند که یک شعار توخالی، برای دلگرمی مستضعفان جهان است، اما اکنون بعد از چهل سال با اینکه همه سلاحهای خود را بیرون آورد، و اطراف ایران را پر از پادگان کرد، عاقبت مثل یک شطرنج بازی که: همه مهره ها را سوزانده، امروز با دادن رشوه به اصلاح طلبان، ولیبرالهای منطقه چند روزی مهلت بیشتر گدایی می کند، و کشته های عین الاسد را مخفی نگهدارد. در واقع امام خمینی با هوش بالای خود، که در مکتب اسلام پرورش یافته بود، از پاریس، برنامه ای رسانه ای بنام: اعلامیه جهانی رهایی مستضعفان، شروع کرد که از همان موقع، افکار عمومی را تسخیر کرد. بطوری با یک هواپیمای ساده، از پاریس به تهران آمد، و کسی نتوانست کاری کند. علت جنگ 8ساله عراق با ایران هم، نفوذ کلام و هجوم رسانه ای امام خمینی بود. زیرا مردم عراق چیزی را که الان دارند، همان موقع می خواستند، ولی دشمن سعی کرد: جلوی ان را بگیرد تا بین برادران تاریخی، اختلافی انداخته باشد. ایجاد داعش یا القاعده در واقع پاتک های این نبرد پیروز بود. رسانه امام خمینی قلوب مردم بود. و همین باعث می شد تا: تمام رسانه های دنیا در اختیار او قرار بگیرند! رویترز و آسوشیتد پرس و همه رسانه های جهانی، اخبار درجه یک خود را به ایشان اختصاص دهند. اکنون نیز تمامی رسانه های دنیا در اختیار رهبر انقلاب اسلامی است. آمار ها نشان می دهد که مردم دنیا، اخبار منفی را بیش از اخبار مثبت پیگیری می کنند! زیرا معتقدند اخبار مثبت را، رسانه های رسمی اعلام می کنند! و نیازی به پیگیری ندارد. لذا حتی رسانه های معاند هم، در هژمونی رسانه ای گیر افتاده، و مانند مگسی در تار عنکبوت، هرچه بیشتر تقلا می کنند دست و پای خود را بیشتر می بندند. رسانه های هیچانی مثل شبکه های اجتماعی  و اشتراکی، هرچه می خواهند با اخبار جنسی! مانع از انتشار اخبار ایران شوند، هیچ رشدی در این چهل سال نداشته اند. زیرا افکار عمومی به این نتیجه رسیده: اگر کسی مخالف جمهوری اسلامی ایران حرف بزند، آنها باید موافق آن را تحلیل کنند و بپذیرند. انتخابات در ایران یک مثال است. با اینکه بیش از هزار کانال فارسی، در تبلیغ تحریم انتخابات هستند، ضریب نفوذ آنها در ایران هم بالای 85درصد است، ولی روز انتخابات معلوم می شود که: همه این مخالف خوانی ها! لازم بوده است.  

Iranian media at the height of power.

Some think that the Western media is strong enough, but the Iranian media has been imposing its superpower on the world for years, and the enemies are just kicking it! Statistics show that after the victory of the Islamic Revolution, the military budget of all countries has been reduced! And on the contrary, their media budgets have increased, which is shown today in the Hall of the Technical Faculty of the University of Tehran, according to the chart! You should not go wrong in examining the causes of such incidents! It was the Islamic Revolution that, by breaking the American superpower, showed that advanced weapons were also ineffective and should be deposited in the archives of history! An example of that hydrogen and atomic bomb that had frightened everyone before the Islamic Revolution! And talking about World War III and the destruction of the world, they saw that the Islamic Revolution had put them off! It dared to start World War III. When Imam Khomeini said that blood was victorious over the sword, he foresaw such days. Because he grew up in Imam Hussein's school, and he knew that he feared guns, the faithless, and the liberals, it was no longer a toy for believers. As Imam Hussein says: Death for a believer is like a beautiful women's necklace. When Imam Khomeini said: America can do no wrong, some thought that it was a hollow slogan to comfort the world's oppressed, but now forty years later, despite having taken out all its weapons, filled the garrison around Iran. Finally, like a chess game that: Burned all the nuts, today by giving bribes to reformers, the liberals of the region are begging for a few more days, and to keep Al-Assad's deaths secret. In fact, Imam Khomeini with his high intelligence, raised in the school of Islam, started a media program from Paris: The Universal Declaration of the Liberation of the Oppressed, which has since captured the public eye. He came from Paris to Tehran on a simple plane, and no one could do it. The cause of Iraq's eight-year war with Iran was the influence of Imam Khomeini's word and media attack. Because the Iraqi people wanted what they had at the time, but the enemy tried to stop it so that the historical brothers could disagree. The creation of ISIS or al-Qaeda was, in fact, the plots of the battle. Imam Khomeini's media was the heart of the people. And that would make it: All the media in the world have access to him! Reuters and the Associated Press and all the global media, give them top-notch news. Now, all the media in the world are at the disposal of the leader of the Islamic Revolution. Statistics show that people around the world pursue negative news more than positive news! Because they believe the good news is announced by the official media! And no follow up. So even the stupid media is trapped in the hegemony of the media, and like the fly in the spider web, the more they strive, the more they clap their hands and feet. Nothing media like social media and social media, whatever they want with sex news! To stop the spread of Iranian news, they haven't had any growth in forty years. Because public opinion has come to the conclusion: If anyone speaks out against the Islamic Republic of Iran, they must agree and analyze it. Elections in Iran are one example. Although more than a thousand Persian channels are promoting election boycotts, their influence in Iran is well over 85%, but on Election Day it turns out: All of these are against reading! It has been necessary.

الإعلام الإیرانی فی أوج السلطة.

یعتقد البعض أن الإعلام الغربی قوی بما فیه الكفایة ، لكن وسائل الإعلام الإیرانیة فرضت قوتها العظمى على العالم لسنوات ، والأعداء یركلونها! تشیر الإحصاءات إلى أنه بعد انتصار الثورة الإسلامیة ، تم تخفیض المیزانیة العسكریة لجمیع البلدان! وعلى العكس من ذلك ، زادت میزانیاتهم الإعلامیة ، وهو ما یظهر الیوم فی قاعة الكلیة التقنیة بجامعة طهران ، وفقًا للرسم البیانی! یجب أن لا تخطئ فی دراسة أسباب مثل هذه الحوادث! كانت الثورة الإسلامیة هی التی أظهرت بخرق القوة العظمى الأمریكیة أن الأسلحة المتقدمة كانت غیر فعالة ویجب إیداعها فی محفوظات التاریخ! مثال على تلك القنبلة الهیدروجینیة والقنبلة الذریة التی أرهبت الجمیع قبل الثورة الإسلامیة! وتحدثوا عن الحرب العالمیة الثالثة وتدمیر العالم ، ورأوا أن الثورة الإسلامیة أحبطتهم! تجرأ على بدء الحرب العالمیة الثالثة. عندما قال الإمام الخمینی أن الدم كان منتصراً على السیف ، توقع هذه الأیام. ولأنه نشأ فی مدرسة الإمام حسین ، وكان یعلم أنه كان یخشى البنادق ، والمؤمنین ، واللیبرالیین ، فلم تعد لعبة للمؤمنین. كما یقول الإمام الحسین (ع) ، الموت جمیل بالنسبة للمؤمن مثل قلادة المرأة. عندما قال الإمام الخمینی: لا یمكن لأمیركا أن تخطئ ، فكر البعض فی أنه كان شعارًا مجوفًا للمضطهدین فی العالم ، لكن الآن وبعد أربعین عامًا بكل أسلحتها ، أحاطت إیران بالحامیة. أخیرًا ، مثل لعبة الشطرنج التی: أحرقت كل المكسرات ، الیوم عن طریق تقدیم رشاوى للإصلاحیین ، فإن اللیبرالیین فی المنطقة یتسولون لبضعة أیام أخرى ، ولإبقاء موت الأسد فی السر. فی الواقع ، بدأ الإمام الخمینی ، بذكائه العالی ، الذی نشأ فی مدرسة الإسلام ، برنامجًا إعلامیًا من باریس: الإعلان العالمی لتحریر المضطهدین ، والذی استحوذ على عین الجمهور. لقد جاء من باریس إلى طهران على متن طائرة بسیطة ، ولم یستطع أحد فعل ذلك. كان سبب حرب العراق التی استمرت ثمانی سنوات مع إیران تأثیر كلمة الإمام الخمینی وهجومه الإعلامی. لأن الشعب العراقی أراد ما كان فی ذلك الوقت ، لكن العدو حاول إیقافه حتى لا یتفق الإخوة التاریخیون. كان إنشاء داعش أو القاعدة ، فی الواقع ، مؤامرات المعركة. كانت وسائط الإمام الخمینی قلب الشعب. وهذا من شأنه أن یجعل: جمیع وسائل الإعلام فی العالم لدیها إمكانیة الوصول إلیه! توفر وكالة رویترز ووكالة أسوشیتید برس وجمیع وسائل الإعلام العالمیة أخبارًا رفیعة المستوى. الآن ، جمیع وسائل الإعلام فی العالم تحت تصرف زعیم الثورة الإسلامیة. تشیر الإحصاءات إلى أن الناس فی جمیع أنحاء العالم یتابعون الأخبار السلبیة أكثر من الأخبار الإیجابیة! لأنهم یعتقدون أن الأخبار السارة تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمیة! ولا متابعة. لذلك حتى الوسائط الغبیة محاصرة فی هیمنة الوسائط ، ومثل الذبابة فی شبكة العنكبوت ، كلما بذلوا جهداً أكبر ، كلما صفقوا أیدیهم وأقدامهم. لا شیء مثل وسائل الإعلام الاجتماعیة وسائل الإعلام الاجتماعیة ، كل ما یریدون مع الأخبار الجنسیة! لوقف انتشار الأخبار الإیرانیة ، لم تشهد أی نمو منذ أربعین عامًا. لأن الرأی العام قد توصل إلى نتیجة: إذا كان أی شخص یتحدث ضد جمهوریة إیران الإسلامیة ، فیجب علیه أن یوافق علیها ویحللها. الانتخابات فی إیران هی مثال واحد. على الرغم من أن أكثر من ألف قناة فارسیة تروج للمقاطعة الانتخابیة ، إلا أن نفوذها فی إیران یتجاوز 85٪ ، لكن فی یوم الانتخابات اتضح: كل هذه تعارض القراءة! لقد كان ضروریا.

İran mediası gücün yüksəkliyindədir.

Bəziləri düşünür ki, Qərb mediası kifayət qədər güclüdür, amma İran mediası illərdir öz super gücünü dünyaya tətbiq edir və düşmənlər yalnız təpikləyirlər! Statistikalar İslam İnqilabının qələbəsindən sonra bütün ölkələrin hərbi büdcəsinin azaldığını göstərir. Və əksinə, onların media büdcələri artdı, bu, cədvələ görə bu gün Tehran Universitetinin Texniki Fakültəsinin salonunda göstərilir! Bu cür hadisələrin səbəblərini araşdırarkən səhv etməməlisiniz! İslam İnqilabı Amerika super gücünü sındıraraq inkişaf etmiş silahların da təsirsiz olduğunu göstərdi və tarixin arxivində saxlanılmalı oldu! İslam İnqilabından əvvəl hamını qorxutan o hidrogen və atom bombasına bir misal! Üçüncü Dünya Müharibəsi və dünyanın dağıdılması haqqında danışarkən İslam İnqilabının onlara mane olduğunu gördülər! III Dünya Müharibəsini başlamağa cəsarət etdi. İmam Xomeyni qılınc üzərində qanın qalib olduğunu söyləyəndə belə günləri qabaqcadan gördü. Çünki İmam Hüseynin məktəbində böyüdü və silahlardan, imansızlardan və liberallardan qorxduğunu bildi, bu artıq möminlər üçün oyuncaq deyildi. İmaoxumağa qarşıdır! Lazım olub.

نوع اخبار :
برچسب : Iranian media at the height of power.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic