ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 29 بهمن 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

شایعه سازان از هر اهرمی برای تبلیغات علیه اسلام، استفاده می کنند! تا دیروز که همه ازار جنسی را افتخار می دانستند، آنها به مسلمانان سرکوفت می زدند که: شما امل و فناتیک هستید، از رفتار زن  و مرد غریبه سر در نمی اورید، فقط به یک زن در عمرتان اکتفا می کنید! حتی روی آن زن را هم، بعد از شب عروسی می بینید. حالا که می بینند همین کار درست است، از ان طرف دیوار افتاده اند! و مردم ما را به ازار جنسی متهم می کنند، تا خودشان را معصوم جلوه دهند. یعنی در هیچ کجای دنیا ازار جنسی نیست، فقط در ایران هست! به همین دلیل است که امام سجاد ع، شکر خدا می کند که دشمنان ما را از احمقها افریدند. خودشان جوجه فکلی ها را به ایران تحمیل کردند، زنان را بی حجاب نمودند، ارتباط جنسی را در خیابانهای شیراز، با افتحار نشان دادند. حتی در تاسیس مسجد دانشگاه تهران، برای اینکه همه دیوارهای حجب و حیا، شکسته شود برنامه جنسی بین زن و مرد را، به عنوان افتتاحیه اجرا کردند. حالا چوب خدا به سرشان خورده! و می گویند نباید هیچ  مردی به زنی دست بزند، زیرا آزار جنسی حساب می شود. این موضوع موقعی مهم می شود که: اولین قانون منع ازار جنسی، در سال 1979یعنی همزمان با انقلاب اسلامی تصویب می شود! آیا قبل از ان هیچ خبری نبوده است؟ و کسی به آزار جنسی نمی پرداخته؟ گویا موقعی که در ایران به زور، چادر از سر زنان برمی داشتند، خشونت علیه زنان متولد نشده بود! یا موقعی که در شکنجه گاهها، اولین کار هر شکنجه گری تجاوز به دختران و زنان انقلابی بود، چیز مهمی نبود! در همه جنگهای غرب بر علیه شرق، اولین وظیفه تفنگداران، تجاوز به زنان بود! اصولا جوانها را به این دلیل به سربازی می بردند، تا در عنفوان جوانی و فشار شدید جنسی باشد، تا اولین اقدامی که ناخودآگاه انجام دهد، تجاوز جنسی باشد! در حالی در اسلام از همان اول سفارش پیامبر و حضرت علی ع، آن بود که به زنان و کودکان کاری نداشته باشند، حتی زخمی ها یا فراری ها را دنبال نکنند. پس بخوبی معلوم می شود: یک نوع شرطی شدن، در این فرایند وجود دارد. غرب که از زن بعنوان یک کالا استفاده می کرد، طبیعتا کالا وسیله ای است کاملا در اختیار خریدار! حتی اگر ان را خراب کند، یا بسوزاند، باز هم (مال خودش) است. یعنی زن را چه در خانه و یا کار خانه، استخدام کنند یا با او ازدواج کنند، در واقع او را خریده اند. این رویه در ایران پس از انقلاب به شکل: مهریه های زیاد برای ازدواج، یا دستمزدهای بالا برای زنان خیابانی، ظاهر شد زیرا  حاکمیت با تماس زن و مرد نامحرم، مخالف بود! چه رسد به زنا یا آزار جنسی. لذا زنان خیابانی برای این حریم شکنی، دستمزد بالایی می خواستند. زنان محترمه هم برای آزار جنسی خلال! مهریه نجومی در خواست می کردند. اما دشمنان در این شرطی شدن، همیشه تناقض داشتند! از یک طرف می گفتند: چه اشکالی دارد زن و مرد نامحرم، دست بدهند یا با هم رو بوسی کنند، یا همدیگر را بغل کنند؟ از طرف دیگر می گفتند مردان بزور، با زان روبوسی می کنند، یا آنها را در بغل می گیرند، پس همه مردان ایرانی زور گو و مخالف: ازادی زن و دچار آزار جنسی هستند. بدتر اینکه در افعانستان، دولت را مجبور کردند قانون منع ازار جنسی بنویسد! آنهم در کشوری که تا بحال دیده نشده که: مردی به زور برقع یا چهره بند افغانی را کنار بزند، اصلا در مرام این مردم نیست. چندتا عکس از کشورهای غربی، یا از اینترنت در می اورند و بعد می گویند: زنان و دختران یا کودکان افغانی، مورد آزار جنسی بوده اند. لذا اصلا معلوم نیست از چه چیزی حرف می زنند. فقط می خواهند اسلام را خراب کنند و : مسلمان را خشن جلوه دهند.

Which sexual harassment?

Gossipers use every lever to propagate against Islam! Until yesterday, when everyone knew sexual harassment was honored, they were complaining to Muslims that: You are amulet and fanatical, you do not understand the behavior of strangers man and woman, you only rely on one woman in your life! Even on that woman, you can see her after the wedding. Now that they see this is right, they have fallen off the wall! And people accuse us of sexual harassment, to make themselves innocent. It means there is no sexual harassment anywhere in the world, only in Iran! That is why Imam Sajjad is thankful to God that our enemies were made fools. They imposed chickens on their own, made women veiled, and proudly showed off the streets of Shiraz. Even at the inauguration of the Tehran University Mosque, they opened a sexual intercourse between men and women in order to break all the walls of the Hijab and Haya. Now the stick of God has fallen on them! And they say that no man should touch a woman because it counts as sexual abuse. This is especially important when: The first law on the prohibition of sexual harassment, adopted in 1979, coincides with the Islamic Revolution! Was there no news before that? And no one was sexually harassed? It was as if the violence against women was not born when women were forcibly removed from Iran! Or when the torture of torture was the first act of rape of revolutionary girls and women, it was not important! In all Western wars against the East, the first duty of the Marines was to rape women! In principle, young people were recruited for military service, in order to be young and under intense sexual pressure, to be the first to unconsciously commit rape! While in Islam from the very beginning, the Prophet's and Prophet's commandment was that women and children should not be dealt with, not even pursued by the wounded or runaways. So it turns out well: There is a kind of conditionality in the process. The West, which used woman as a commodity, is naturally a commodity at the buyer's disposal! Even if it destroys, or burns, it is still his own. That is, whether they hire or marry a woman, whether at home or at work, they actually bought her. This practice appeared in post-revolutionary Iran: high dowries for marriage, or high wages for street women, because the government opposed the call of unmarried men and women! Let alone adultery or sexual abuse. So the street women wanted a high wage for this privacy. Honorable women for sexual assault too! The astronomical dowry was in demand. But the enemies in this condition always had a contradiction! On the one hand, they would say, 'What's wrong with unmarried men and women shaking hands or kissing each other or hugging each other?' On the other hand, men were said to blackmail, rob, or embrace them, so all Iranian men are violent and disagreeable: women are free and sexually abused. Worse still, in Afghanistan, the government was forced to write a law on sexual harassment! Even in a country that has never seen a man forcibly remove a burqa or an Afghan bandit, it is not in the public interest. Several pictures are taken from Western countries, or from the Internet, and then say: Afghan women, girls or children have been sexually abused. So it is not clear what they are talking about. They just want to destroy Islam and make it violent.

أی تحرش جنسی؟

یستخدم الثرثارون كل وسیلة للدفع ضد الإسلام! حتى یوم أمس ، عندما عرف الجمیع أنه تم تكریم المضایقات الجنسیة ، كانوا یتذمرون للمسلمین من: "أنت تمیمة وتعصب ، أنت لا تفهم سلوك رجل وامرأة غرباء ، فأنت تعتمد فقط على امرأة واحدة فی حیاتك! حتى على تلك المرأة ، یمكنك رؤیتها بعد الزفاف. الآن بعد أن رأوا أن هذا صحیح ، فقد سقطوا عن الحائط! ویتهمنا الناس بالتحرش الجنسی ، لیجعلوا أنفسهم بریئین. هذا یعنی عدم وجود تحرش جنسی فی أی مكان فی العالم ، فقط فی إیران! هذا هو السبب فی أن الإمام سجاد یشكر الله على أن أعدائنا قد خدعوا. لقد فرضوا الدجاج من تلقاء أنفسهم ، وجعلوا النساء محجبات ، وأظهروا بفخر شوارع شیراز. حتى عند افتتاح مسجد جامعة طهران ، فتحوا الجماع الجنسی بین الرجال والنساء من أجل كسر جمیع جدران الحجاب وهیا. الآن سقطت عصا الله علیهم! ویقولون إنه لا ینبغی لأی رجل أن یلمس المرأة لأنه یعتبر انتهاكًا جنسیًا. هذا مهم بشكل خاص عندما: یتطابق أول قانون لحظر التحرش الجنسی ، تم تبنیه عام 1979 ، مع الثورة الإسلامیة! لم یكن هناك أخبار قبل ذلك؟ ولم یتعرض أحد للتحرش الجنسی؟ كان الأمر كما لو أن العنف ضد المرأة لم یولد عندما نُقلت النساء قسراً من إیران! أو عندما كان تعذیب التعذیب أول عملیة اغتصاب للفتیات والنساء الثوریات ، لم یكن ذلك مهمًا! فی جمیع الحروب الغربیة ضد الشرق ، كان أول واجب لمشاة البحریة هو اغتصاب النساء! من حیث المبدأ ، تم تجنید الشباب للخدمة العسكریة ، من أجل أن یكونوا شباباً وتحت ضغط جنسی مكثف ، لیكونوا أول من یرتكب جریمة الاغتصاب دون وعی! أثناء وجوده فی الإسلام منذ البدایة ، كانت وصیة الرسول والنبی أنه لا ینبغی التعامل مع النساء والأطفال ، ولا حتى متابعة الجرحى أو الهاربین. هكذا اتضح بشكل جید: هناك نوع من الشرطیة فی هذه العملیة. الغرب ، الذی استخدم المرأة كسلعة ، هو سلعة طبیعیة تحت تصرف المشتری! حتى لو كان یدمر ، أو یحترق ، فإنه لا یزال ملكًا له. وهذا هو ، سواء كانوا یستأجرون امرأة أو یتزوجون ، سواء فی المنزل أو فی العمل ، فإنهم اشتروها بالفعل. ظهرت هذه الممارسة فی إیران ما بعد الثورة: المهور العالیة للزواج ، أو الأجور العالیة لنساء الشوارع ، لأن الحكومة عارضت دعوة الرجال والنساء غیر المتزوجین! ناهیك عن الزنا أو الاعتداء الجنسی. لذا أرادت نساء الشوارع الحصول على أجر مرتفع لهذه الخصوصیة. النساء المحترمات للاعتداء الجنسی أیضا! كان المهر الفلكی فی الطلب. لكن الأعداء فی هذه الحالة كان لدیهم دائمًا تناقض! من ناحیة ، كانوا یقولون ، "ما الخطأ فی مصافحة الرجال والنساء غیر المتزوجین أو تقبیل بعضهم البعض ، أو معانقة بعضهم البعض؟" من ناحیة أخرى ، قیل إن الرجال یبتزونهم ، أو یسلبونهم ، أو یعتنقونهم ، وبالتالی فإن جمیع الرجال الإیرانیین عنیفین وغیر مقبولین: فالمرأة حرة وتتعرض للإیذاء الجنسی. والأسوأ من ذلك ، فی أفغانستان ، اضطرت الحكومة إلى كتابة قانون بشأن التحرش الجنسی! حتى فی بلد لم یر رجلاً یزیل البرقع أو العصابة الأفغانیة بالقوة ، فإنه لیس فی المصلحة العامة. یتم التقاط العدید من الصور من الدول الغربیة ، أو من الإنترنت ، ثم یقول: لقد تعرضت النساء أو الفتیات أو الأطفال الأفغان للاعتداء الجنسی. لذلك لیس من الواضح ما الذی یتحدثون عنه. إنهم یریدون فقط تدمیر الإسلام وجعله عنیفًا.

کوم جنسی ځورونه؟

ګاسپران هر لیور د اسلام پروړاندې تبلیغ لپاره کاروی! تر پرون پورې ، هرڅوک پوهیدل چې جنسی ځورونه درناوی کیږی ، دوی مسلمانانو ته شکایت کوی چې: تاسو تعویض لرونکی او جنونی یاست ، تاسو د پردیس سړی او ښځې چلند نه پوهیږئ ، تاسو یوازې په خپل ژوند کې په یوې ښځې تکیه کوئ! حتی په هغه ښځه کې ، تاسو کولی شئ هغه له واده وروسته وګورئ. اوس چې دوی ګوری چې دا سم دی ، دوی له دیوال څخه ښکته شوی! او خلک موږ جنسی ځورونه تورنوی ، ترڅو ځان بې ګناه کړی. دا پدې مانا ده چې په نړۍ کې هیڅ ځای جنسی ځورونه شتون نلری ، یوازې په ایران کې! له همدې امله امام سجاد له خدایه مننه کوی چې زموږ دښمنان یې احمق کړل. دوی پخپله چرګان اچولی ، میرمنې یې پوښلی ، او په ویاړ یې د شیراز سړکونه ښیې. حتی د تهران پوهنتون جومات په افتتاح کې ، دوی د حجاب او حیا ټول دیوالونه ماتولو لپاره د نارینه او ښځینه وو تر منځ جنسی اړیکه پیل کړه. اوس د خدای لاک دوی ته راښکته شوی! او دوی وایی چې هیڅ سړی باید یوې ښځې ته لاس ونه رسوی ځکه چې دا د جنسی تیری په توګه شمیرل کیږی. دا په ځانګړی ډول مهم دی کله چې: د جنسی ځورونې مخنیوی لومړی قانون ، چې په 1979 کې تصویب شوی ، د اسلامی انقلاب سره همغږی دی! ایا تر دې دمخه هیڅ خبر نه و؟ او هیڅ څوک جنسی نه ځورول کیده؟ دا هغه څه و چې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی نه و زیږیدلی کله چې ښځې په زوره په زور له ایران څخه ایستل شوې وې! یا کله چې شکنجه کول د انقلابی انجونو او میرمنو جنسی تیری لومړی عمل و ، نو مهمه نده! د ختیځ پروړاندې په ټولو غربی جګړو کې ، د سمندری ځواکونو لومړۍ دنده په ښځو جنسی تیریدل و! په اصل کې ، ځوانان د نظامی خدمت لپاره ګمارل شوی و ، ترڅو ځوان وی او تر سخت جنسی فشار لاندې وی ، چې په غیر شعوری ډول د جنسی تیری کولو لومړی کس وی! پداسې حال کې چې په اسلام کې له هماغه پیله د پیغمبر او پیغمبر حکم دا وو چې ښځې او ماشومان باید ورسره معامله ونه شی ، حتی د ټپیانو یا تښتیدلو تعقیبونو سره باید تعقیب نه شی. نو دا په ښه توګه په ګوته کیږی: په پروسه کې یو ډول حالت شتون لری. لویدیځ ، چې ښځه د اجناسو په توګه کاروی ، په طبیعی ډول د پیرودونکی په اختیار کې شیان دی! حتی که دا ویجاړ کړی ، یا سوځی ، دا لاهم د هغه خپل دی. دا دی ، که چیرې دوی یوه ښځه استخدام کړی یا واده وکړی ، که په کور کې یا په کار کې ، دوی واقعیا هغه هغه اخیستې. دا عمل له انقلابی وروسته ایران کې څرګند شو: د واده لپاره لو dowې اجرونه ، یا د کوڅو میرمنو لپاره لوړ معاشونه ، ځکه چې حکومت د ناواده نارینه او ښځینه غږونو مخالفت وکړ! زنا یا جنسی تیری پریږدئ. نو د کوڅې میرمنې د دې محرمیت لپاره لوړه مزدوری غواړی. د جنسی تیری لپاره نامتو میرمنې هم! ستورمولوژیکی واده په غوښتنه کې و. مګر پدې حالت کې دښمنانو تل تضاد درلود! له یوې خوا ، دوی به ویل چې ، "بې واده نارینه او ښځینه څه لاس لری چې لاسونه ګډ کړی یا یو بل ښکل کړی ، یا یو بل په غېږ کې ونیسی؟" له بلې خوا ، نارینوو ته بلیک میل کول ، غلا کول یا غیږ کې ویل کېدل ، نو له دې امله ټول ایرانی نارینه له تاوتریخوالی ډک او ناروا دی: ښځې آزادې او جنسی تیری کیږی. له بده مرغه ، په افغانستان کې ، حکومت د جنسی ځورونې قانون لیکلو ته اړ شوی! حتی په داسې یو هیواد کې چې هیڅکله یې سړی نه دی لیدلی چې په زور په زور بورقه یا یو افغان ډنډې لرې کړی ، دا د خلکو په ګټه ندی. څو عکسونه له غربی هیوادونو یا انټرنیټ څخه اخیستل شوی ، او بیا وایی: په افغان میرمنو ، انجونو او ماشومانو جنسی تیری شوی. نو دا روښانه نده چې دوی د څه په اړه خبرې کوی. دوی یوازې غواړی چې اسلام له مینځه یوسی او تاوتریخوالی وکړی.

 

نوع اخبار :
برچسب : کوم جنسی ځورونه؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو