ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دشمنان می دانند که ما قوی هستیم! نفر اول در جهان که هیچکس قادر نیست با آن برابری کند. درد ایننجاست که به دوستان باید ثابت کنیم که قوی هستیم. متاسفانه ناباوری داخلی، دردی بی درمان است. زیرا که خناسان در پی آن هستند. هرکس تریبونی را در اختیار دارد، یا زبانی برای کفتن دارد، زبان در کام کشیده و قلم را شکسته است، تا نگوید. و یا می ترسد که بگوید! شهاب حسینی را می بینیم که چه درد مندانه، به آن اشاره می کند. بیانات داریوش ارجمند این را می رساند که: دوستان چه بیمقدار هستند! برای انها قهر کردن چند سلیبریتی، یعنی تمام شدن و یعنی قدرت نداشتن. تنها یک نفر جرات داشت که بگوید: نمی ایی به جهنم! مگر با آب دهان مورچه، سیل می آید؟ ولی دوستان می گویند می شود. از چشم نازک کزدن چند سلیبریتی، همان قدر می ترسند که از گفتن حقایق. همه هستی و قدرت مردمی را در: پای چند جاسوس وطن فروش قربانی می کنند، تا مبادا دشمن خم به ابرو بیاورد، و از ترس عقب نشینی کند. نیامدن چند سلبریتی مانند مردن سگ است، که هرچند نجس است و هفت بار هم با آب شسته شود پاک نمی شود، ولی مردن او نه کویر را نجس می کند، و نه دریا را. و نه اثری در هوا و باد و آتش دارد. عناصر چهار گانه هستی، برجای خود هستند و از شدت فراوانی و قدرت، هرگز دیده نمی شوند. خورشید تابنده که تمامی جهان را روشن می کند، هیچگاه در نظر این دوستان حسود! اهمیتی ندارد ولی خاموش شدن: یک کورسوی خیانت، دل آنها را به رحم می اورد. مردم در 22بهمن در تمام دنیا دیده نمی شوند، ولی عطسه بز های اخفش، بند دلشان را پاره می کند. که مبادا سیل شود. رقص بوزینه ها باید باشد، تا بگویند آزادی هست. والا میدان بزرگ آزادی، با تمام جمعیتش یک توهم بیش نیست! که اصلا نباید نگاه کنند. سیلی سنگین عین الاسد را، به مرگ خلبان داعشی به سادگی می فروشند! و برای آن اشک می ریزند. بعد هم می گویند ملت عزادار است، و طرفدار گریه! خودشان در عزای مرگ خفیف! دشمن، لباس سیاه تن می کنند و یک لحظه از یاد آنها غافل نمی شوند، تا شاید این مرده، حرکتی کند. آنها خرابکاری دشمن و زرد کردن کفنش را! دلیل قدرت او می دانند. و اینهمه پاکی و صداقت از مردم را نمی بینند. برای انها توهم مشکلات و  ایجاد مزاحمت اصل است، پیشرفت دشمن شیرین، ولی اوج گرفتن ایران تلخ. قدرت اقتصادی ایران را انکار کرده، و اینهمه تاب اوری ان را در برابر: تحریم و زلزله و سیل نمی بینند، ولی برای مردن تمدن غربی، اشک می ریزند و عزادار هستند! و دلشان به رحم آمده و چشمهایشان را می بندند تا نبینند. خرج عینک دودی برای انست، که هیچ چیز مثبتی را نبینند و: بستن کراوات برای این است که هیچ خون پیشرفتی، به مغزشان نرسد. چادر را از سرشان برمی دارند، تا قیمت سه مثقال گوشت خود را بالا ببرند! و تنشان را به آلودگی ها مزین نمایند. مانند پانکیست های غربی، مدفوع را بر سر می گذارند تا بگویند: کثافات ماهیت خود را ازدست داده، و طیبات شده است، و  روی سر باید جا داشته باشد، نه در قعر توالت ها! دفن شود. گوشت خوک و سگ و مار را می خورند، تا به خدا اعتراض کنند که: چرا حلال گوشتها را آفریده است. سوپ خفاش و جزغاله سوسک را، دارای بهترین ویتامینها می دانند! و از اینکه اسلام آن را حرام کرده، اظهار تاسف می کنند. ولی بدانند که به دعای گربه سیاه باران نمی آید! و قدرت الهی که: بر مردم ظاهر شده، هیچگاه از بین نخواهد رفت. پیروزی حق بر باطل قطعی است! اشک تمساح و زوزه گرگ نمی تواند: مسیر طلایی تاریخ را به عقب برگرداند. ای دوستان نادان! تا کی شعار خود باوری می دهید؟ ولی خودی را باور نمیکنید!

Prove to friends that we are strong!

Enemies know that we are strong! The first person in the world that no one can match. The pain is that we need to prove to friends that we are strong. Unfortunately, internal disbelief is a cure for pain. Because the villains are looking for it. Anyone who has a podium, or has a language to speak, has his tongue pierced and his pen broken, so to speak. Or afraid to say! We see Shahab Hosseini pointing out what pain it is. The words of Darius the Arjmand convey the following: How sick are your friends! For them, multilingualism means being exhausted and lacking in power. Only one person dared to say, "You're not going to hell!" Does it come with an ant mouth water? But friends say. From the throes of a multi-caliber thinner, they are as afraid of telling the truth. They sacrifice all existence and popular power in the footsteps of a few spies in their homeland, lest the enemy bend their eyes, and retreat in fear. Failing to celebrate is like dying of a dog, although it is unclean and not washed seven times with water, but its death neither impures the desert nor the sea. And it has no effect on air, wind and fire. The four elements of existence are in their place, never seen in the abundance and power. The shining sun that shines on the whole world, never in the eyes of these jealous friends! It doesn't matter, but shutting down: a betrayal of the treacherous, their hearts are in the womb. People are not seen all over the world on 22 Bahman, but sneezing goats slaughter their hearts. Lest it be flooded. It has to be a dance of the weasels, to say there is freedom. Higher Freedom Square, with its entire population, is no more an illusion! That they should not look at. Asin al-Assad's heavy slap, ISIL pilot's death simply sold! And they shed tears for it. Then they say that the nation is mourning, and crying! Themselves in the mourning death mourning! The enemy is dressed in black and will not be forgotten for a moment, until the dead may move. They will sabotage the enemy and make his shroud yellow! They know the reason for his power. And they don't see all the purity and honesty of the people. For them, it is the illusion of trouble and intrusion of principle, the development of a sweet enemy, but the height of bitter Iran. They deny the economic power of Iran, and they do not stand up to it: boycotts, earthquakes and floods, but they die in mourning for Western civilization! And their hearts are in the womb and they close their eyes so they won't see. Spend on smoked glasses, which do not see anything positive, and: Tie a tie so that no progressive blood reaches your brain. They remove the tent from their head, to raise the price of three meats! And decorate their bodies with contaminants. Like the western punkists, they scratch the stool to say: the litter has lost its essence, and it has become tainted, and it must be on the head, not in the toilet! Buried. They eat pork, dogs, and snakes, to protest to God: Why the halal created the meat. Beef soup and beetroot soup are the best vitamins! And they regret that Islam has forbidden it. But know that it doesn't come down to black cat prayer! And the divine power that has appeared to the people will never be lost. Victory is right over falsehood! The crocodile's tears and the howling of a wolf cannot: go back the golden path of history. O foolish friends! How long do you believe your slogan? But you don't believe in yourself!

تثبت للأصدقاء أننا أقویاء!

أعداء یعرفون أننا أقویاء! أول شخص فی العالم لا یمكن لأحد أن یضاهیه. الألم هو أننا نحتاج إلى أن نثبت للأصدقاء أننا أقویاء. لسوء الحظ ، الكفر الداخلی هو علاج للألم. لأن الأشرار یبحثون عنه. أی شخص لدیه المنصة ، أو لدیه لغة للتحدث ، قد اخترقت لسانه وكسر قلمه ، إذا جاز التعبیر. أو أخاف أن أقول! نرى شهاب حسینی یشیر إلى ما هو الألم. كلمات داریوس أرجمند تنقل ما یلی: كیف المرضى هم أصدقائك! بالنسبة لهم ، التعددیة اللغویة تعنی الاستنفاد والافتقار إلى السلطة. شخص واحد فقط تجرأ على القول ، "أنت لن الجحیم!" هل یأتی مع ماء فم النمل؟ لكن الاصدقاء یقولون. من مخاض أرق متعدد العیار ، فهم یخشون قول الحقیقة. إنهم یضحون بكل الوجود والقوة الشعبیة على خطى بعض الجواسیس فی وطنهم ، خشیة أن ینحنی العدو عن أعینهم ، ویتراجع فی خوف. إن الفشل فی الاحتفال یشبه موت الكلب ، على الرغم من أنه نجس ولا یتم غسله سبع مرات بالماء ، لكن موته لا یؤثر على الصحراء ولا البحر. ولیس له أی تأثیر على الهواء والریاح والنار. العناصر الأربعة للوجود هی فی مكانها ، لم یسبق له مثیل فی الوفرة والقوة. الشمس المشرقة التی تشرق على العالم أجمع ، ولیس فی عیون هؤلاء الأصدقاء الغیور! لا یهم ، ولكن اغلاق: خیانة جسد قلوبهم. لا یشاهد الناس فی جمیع أنحاء العالم فی 22 بهمن ، ولكن عطس الماعز یذبح قلوبهم. خشیة أن تغمره المیاه. یجب أن تكون رقصة للأعراس ، لكی نقول إن هناك حریة. ساحة الحریة العلیا ، بكامل سكانها ، لم تعد مجرد وهم! أنهم لا ینبغی أن ننظر فی. أسین الأسد صفعة ثقیلة ، وفاة طیار داعش تباع ببساطة! وأذرفوا الدموع من أجلها. ثم یقولون إن الأمة تبكی وتبكی! أنفسهم فی حداد الموت الحداد! یرتدی العدو ملابس سوداء ولن ینسى لحظة ، حتى یتحرك الموتى. وسوف تخریب العدو وجعل كفنه أصفر! وهم یعرفون سبب قوته. ولا یرون كل نقاء وصدق الناس. بالنسبة لهم ، هو وهم المتاعب وتطفل مبدأ ، وتطویر عدو حلو ، ولكن صعود إیران المریرة. إنهم ینكرون القوة الاقتصادیة لإیران ، ولا یرون أنها مرنة: المقاطعة والزلازل والفیضانات ، لكنها تبكی وتحزن على موت الحضارة الغربیة! وقلوبهم فی الرحم ویغمضون أعینهم حتى لا یروا. اقض على النظارات المدخنة التی لا ترى شیئًا إیجابیًا ، وربط ربطة عنق حتى لا یصل دمك التدریجی إلى عقلك. یزیلون الخیمة من رؤوسهم ، لرفع سعر ثلاثة لحوم! وتزین أجسامهم بالملوثات. ومثلهم مثل البائسین الغربیین ، فإنهم یخدشون البراز لیقولوا: إن القمامة قد فقدت جوهرها ، وأصبحت ملوثة ، ویجب أن تكون على رأسها ، ولیس فی المرحاض! یدفن. یأكلون لحم الخنزیر والكلاب والثعابین للاحتجاج على الله: لماذا صنع اللحم الحلال؟ حساء اللحم وحساء الشمندر هما أفضل الفیتامینات! ویأسفون لأن الإسلام حرّمه. لكن اعلم أنه لا ینزل إلى صلاة القط الأسود! والقوة الإلهیة التی ظهرت للشعب لن تضیع أبدًا. النصر على حق الباطل! لا یمكن لدموع التماسیح وعواء الذئب: العودة إلى المسار الذهبی للتاریخ. أیها الأصدقاء الأحمق! إلى متى تصدق شعارك؟ لكنك لا تؤمن بنفسك!

向朋友证明我们很强大!

敌人知道我们很强大!世界上第一个没人能比拟的人。痛苦的是我们需要向朋友证明我们很坚强。不幸的是,内心的怀疑可以治愈疼痛。因为小人正在寻找它。可以讲的任何人只要登上领奖台,或者说一种语言,就可以将舌头刺穿,笔断。还是不敢说!我们看到Shahab Hosseini指出了痛苦是什么。 Arjmand Darius话传达了以下内容:您的朋友有多恶心!对他们来说,使用多种语言意味着精疲力竭和缺乏权力。只有一个人敢说:你不会下地狱!带有蚂蚁口水吗?但是朋友说。从多口径稀释剂的痛苦中,他们就像害怕说实话一样。他们在祖国的一些间谍的脚步上牺牲了一切生存能力和强大的威力,以免敌人弯曲眼神并在恐惧中退缩。不庆祝就好像快要死了,尽管它不干净,也不用水冲洗七次,但是它的死既不能污染沙漠,也不能污染海洋。它对空气,风和火没有影响。存在的四个要素就在它们的位置,而在其丰富性和力量中从未见过。闪耀在整个世界的阳光,永远不会在这些嫉妒的朋友眼中!没关系,但是倒闭了:背叛了叛逆者,他们的心在子宫里。在22 Bahman上没有看到世界各地的人们,但是打喷嚏的山羊却伤了他们的心。以免被淹。要说有自由,那一定是黄鼠狼的舞蹈。拥有全部人口的更高自由广场不再是一种幻想!他们不应该看。阿辛·萨德(Asin al-Assad)重掌,伊黎伊斯兰国飞行员的死亡简直卖掉了!他们为此流下了眼泪。然后他们说民族在哀悼,在哭泣!自己在哀悼中哀悼死亡!敌人身穿黑色衣服,直到死者可以移动之前,都不会被遗忘。他们会破坏敌人并使他的裹尸布发黄!他们知道他有权力的原因。他们看不到人民的纯洁和诚实。对他们来说,这是对原则的麻烦和侵略的幻想,是甜蜜敌人的发展,而是伊朗苦难的高度。他们否认伊朗的经济实力,但他们不敢抗拒:抵制,地震和洪水,但他们为西方文明哀悼而丧生!他们的心在子宫里,他们闭上了眼睛,所以看不见。戴上烟熏眼镜,这些烟熏眼镜看不到任何阳性现象,并且:系领带,这样就不会有渐进的血液进入您的大脑。他们从帐篷上取下帐篷,抬高了三种肉的价格!并用污染物装饰他们的身体。就像西方的朋克主义者一样,他们挠挠凳子说:垃圾已经失去了本质,被弄脏了,它必须在头上,而不是在厕所里!埋了他们吃猪肉,狗和蛇来向上帝抗议:为什么清真食品造了肉。牛肉汤和甜菜根汤是最好的维生素!他们感到遗憾的是伊斯兰教禁止了伊斯兰教。但是要知道,这并不取决于黑猫的祈祷!向人民显现的神圣力量将永远不会消失。胜利是对虚假的正确!鳄鱼的眼泪和狼的cannot叫声无法:走回历史的黄金之路。愚蠢的朋友们!您相信自己的口号多久?但是你不相信自己

نوع اخبار :
برچسب : Prove to friends that we are strong!، 向朋友证明我们很强大!، به دوستان ثابت کنیم که قوی هستیم!،
لینک ها :
چهارشنبه 28 اسفند 1398 03:55 ب.ظ
dldaaumexuxr prescription codes <a href=http://stroyka-ok.kz/author/mittenreport07/>cialis online from canada</a> canadian pharmaceuticals online erectile dysfunction pills <a href="https://motogpdb.racing/wiki/Everything_You_Need_To_Know_About_Allergies">walmart pharmacy prices</a> viagra from a pharmacy in canada
canadian pharmaceuticals online <a href=http://stroyka-ok.kz/author/mittenreport07/>canadian pharmacy cialis</a> best online canadian prescription companies mexican pharmacy <a href="http://www.cityescorts.co.uk/author/bridgejason86/">drugs without prescription</a> cialis without a doctor's prescription
fpalmuunease purchase viagra canada <a href=https://my.getjealous.com/bralip34>buy cialis from canada</a> canadian pharmacy canadian pharmacy <a href="http://www.ikeynote.cn/home.php?mod=space&uid=2085988">Canadian Pharmacy</a> prescription discounts
buy pills from canada Canadian pharmacy <a href=https://pastecode.xyz/view/846d4556>cialis in canada</a> cialis no prescription canadian pharmacy <a href="https://unsplash.com/@braidea72">viagra for women</a> generic viagra online pharmacy

costco drug prices
دوشنبه 21 بهمن 1398 02:19 ق.ظ
npfbuk <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra canadian pharmacy</a> viagra without a doctor prescription
<a href="UR"L>viagra canada online</a> viagra canadian pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic