ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

میراث فرهنگی ایران، فقط متعلق به داخل مرزهای ایران نیست. فرهنگ تمدنی ایران شامل همه مردم دنیا است. چنانچه پادگانها و آتشکده های دوران ساسانی و هخامنشی، و یا مساجد دوران اسلامی در همه جهان است. امروزه در اسرائیل بیشترین آثار کورش، و پادگانهای دوران ساسانی وجود دارد. از کشور عمان و تاتارستان در روسیه تا اسپانیا. متاسفانه عدم توجه به این آثار، باعت از بین رفتن فیزیکی و معنوی آن است. طاق کسرا در عراق که به تیسفون معروف است، نمونه آن است که در حال از بین رفتن است. این کاخ مرکزحکومت ساسانیان بوده، که بزرگترین دولت قبل از هجرت را داشته اند. باد و باران و عوارض طبیعی آن را فرسوده، مرمتی هم صورت نگرفته. علاوه بر ان که داعشی ها همه آثار فرهنگی فارسی زبان را، در سوریه و عراق و ترکیه از بین برده اند. به بهانه کفر آمیز بودن آن، در جمهوری آذربایجان، آسیای میانه روسیه و افغانستان آن را غارت،  وبه فروش می رسانند.  زیان معنوی ان طرف دیگر: برخی ها با سرقت تاریخ ایران، آن را به عنوان تاریخ نداشته خود مطرح می کنند. مشاهیر ایرانی را یکی پس از دیگری، مصادره و آثار تاریخی و میراث کهن را، بنام خود ثبت می کنند. علت رونق بازار قاچاق میراث فرهنگی ایران هم، زاییده چنین برنامه ای است. یک نمونه: اسب ایرانی است که به اسب عربی معروف شده، یا موسیقی ایرانی که به رقص عربی تغییر نام داده. اسب را اولین بار حضرت ابراهیم ع از سرزمین ایران(عیلام) به: عربستان برد و فرزندش را در انجا به دستور خدا اسکان داد. به همین دلیل یکی از القاب ایرانیان، فرس یا فارس یعنی اسب سوار است. یعنی زمانی که اعراب بدوی شتر سواری و ملخ می خوردند، ایرانیان سوار کار بودند. سنگ نوشته های تخت جمشید به سادگی ان را ثابت می کند. ولی حالا نسل آن اسب را: نزاد اصیل عربی می گویند، کسی هم سوال نمی کند: عرب شتر سوار را چه به اسب اصیل عربی. لذا سازمان میراث فرهنگی ایران، ضمن دفاع از شخصیتهای مصادره شده ایران، باید از مکانها و دیگر میراث فرهنگی مصادره شده هم، حفاظت کند. همه موزه های دنیا ، از قاچاق پرشده، ولی دلیل نمی شود آمار ان را نداشته باشیم! شاید روزی قوی شدیم، و آنها را پس گرفتیم! همانطور که رهبر انقلاب می فرماید: باید قوی شویم، در این زمینه هم باید قوی شویم، تا دشمن توطئه نکند. گرچه ما قوی هستیم! همین یک سیلی عین الاسد، همه چیز را بردشمن آشکار کرد. و آنها بهتر از خود ما فهمیدند یعنی چه! اگر دشمن دست درازی می کند، از روی قدرت نیست، بلکه مانند کسی است که در باتلاق گیر کرده! هر کاری می کند تا نجات پیدا کند. دلایل دیگری هم هست که: هیچکدام نشانه ضعف ایران نیست. بلکه دقیقا ثابت می کند ایران قوی است. اولین دلیل خناس بودن دشمن است. خناس یکی از صفات شیطان است. یعنی. زورش نمی رسد! اما وسوسه را تکرار می کند. به همین جهت روز قیامت، وقتی جهنمیان از خدا می خواهند شیطان را قصاص کند، شیطان می گوید من که به زور شما را وادار نکردم! به شما پیشنهاد دادم. بنابراین تهدید دشمن توخالی و از جنس حناسان است. دوم اینکه از نیروهای داخلی به آنها جهت داده می شود. یعنی موضوع برعکس تصور ماست. دشمن قوی نیست، بلکه این شانتاژ نیروهای داخلی است، که او را قوی نشان می دهند. مثلا می گویند با معامله قرن مخالف نباش! آمریکا دودمان تو را به باد می دهد. همانطور که در قیام مختار، کوفیان از سپاه نامرئی شام می گفتند. سومین دلیل هم عدم خودباوری انهاییست که: دم از خودباوری می زنند! فکر می کنند فقط باید شعار داد. مثل فهمیدن: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند.

Restrictions on preserving Iran's cultural heritage

Iran's cultural heritage does not just belong within Iran's borders. Iranian civilization includes all the people of the world. Like the barracks and fireplaces of the Sassanid and Achaemenid era, or mosques throughout the Islamic era. In Israel today there are most of the works of Cyrus and the camps of the Sassanid era. From Oman and Tatarstan in Russia to Spain. Unfortunately, the lack of attention to these works is due to its physical and spiritual destruction. Kasra's vault in Iraq, known as the Tysfon, is an example of a disappearing one. This palace was the center of the Sassanian government, which had the largest state before the emigration. The wind and rain and its natural effects are worn out and there is no repair. In addition to the fact that the IS have destroyed all Persian-language cultural monuments in Syria, Iraq and Turkey. Under the pretext of blasphemy, in the Republic of Azerbaijan, Central Asia Russia and Afghanistan loot and sell it. Spiritual losses on the other hand: Some people steal Iran's history by claiming it as their own. One after another, Iranian celebrities record their own confiscation of ancient monuments and heritage. The reason for the boom in Iran's cultural heritage trafficking market is the birth of such a program. An example: an Iranian horse known as the Arabian Horse, or Iranian music renamed Arab Dance. The horse was first taken by Prophet Abraham from the land of Iran (Elam) to: Saudi Arabia and his son resettled there by God's order. For this reason, one of the Iranian titles is Fars or Fars, a horse rider. That is, when the primitive Arabs ate camels and locusts, the Iranians were at work. The stone of Persepolis' writings simply proves it. But now the generation of that horse: the original Arab descendant is called, and no one questions: The Arab camel rider, what about the original Arabian horse. Therefore, while defending Iran's confiscated personalities, the Iranian Cultural Heritage Organization must also protect sites and other confiscated cultural heritage. All the museums in the world are full of smuggling, but that's not why we don't have statistics! Maybe someday we got stronger, and we got them back! As the leader of the revolution says: We must be strong, and we must be strong in this regard, so that the enemy will not be conspired. Although we are strong! The same slap in the face of Al-Assad revealed everything to my boss. And they understood better than we did! If the enemy goes out of his way, he is not out of power, but rather like someone stuck in a swamp! He does everything to be saved. There are other reasons: none is a sign of Iran's weakness. Rather, it proves that Iran is strong. The first reason is the enemy's brazenness. Humor is one of the traits of the devil. that's mean. It can't be forced! But he repeats the temptation. That is why on the Day of Judgment, when the devils ask God to punish Satan, Satan tells me that I did not force you! I suggested to you. So the threat of the enemy is hollow and jealous. Second, they are directed by domestic forces. That is, the subject is the opposite of our imagination. The enemy is not strong, but it is the blackmail of the internal forces that make him strong. For example they say don't oppose the deal of the century! America blows your lineage. As in the Mokhtar uprising, the Kufis used to call the invisible Corps dinner. The third reason is the lack of self-esteem: Tails of self-esteem! They think they just have to chant. Like understanding: America can do no wrong.

قیود على الحفاظ على التراث الثقافی الإیرانی

التراث الثقافی الإیرانی لا ینتمی فقط داخل حدود إیران. الحضارة الإیرانیة تضم جمیع شعوب العالم. مثل الثكنات والمواقد فی العصر الساسانی والأخمینی ، أو المساجد طوال العصر الإسلامی. یوجد فی إسرائیل الیوم معظم أعمال سایروس ومخیمات العصر الساسانی. من عمان وتتارستان فی روسیا إلى إسبانیا. لسوء الحظ ، فإن عدم الاهتمام بهذه الأعمال یرجع إلى تدمیرها الجسدی والروحی. قبو الكسرة فی العراق ، المعروف باسم Tysfon ، هو مثال على اختفاء. كان هذا القصر مركز الحكومة الساسانیة ، التی كانت أكبر ولایة قبل الهجرة. الریاح والأمطار وتأثیراتها الطبیعیة مهترئة ولا یوجد أی إصلاح. بالإضافة إلى حقیقة أن داعش قد دمر جمیع الآثار الثقافیة باللغة الفارسیة فی سوریا والعراق وتركیا. تحت ذریعة التجدیف ، فی جمهوریة أذربیجان ، آسیا الوسطى روسیا وأفغانستان نهب وبیعها. خسائر روحیة من ناحیة أخرى: بعض الناس یسرقون تاریخ إیران من خلال الادعاء بأنها ملكهم. واحدًا تلو الآخر ، یسجل المشاهیر الإیرانیون مصادرتهم للآثار والتراث القدیم. سبب ازدهار سوق تهریب التراث الثقافی الإیرانی هو نسل مثل هذا البرنامج. مثال: حصان إیرانی یُعرف باسم الحصان العربی ، أو موسیقى إیرانیة أطلق علیها اسم الرقص العربی. تم أخذ الحصان أولاً من قبل النبی إبراهیم من أرض إیران (علام) إلى: المملكة العربیة السعودیة وابنه استقر هناك بأمر من الله. لهذا السبب ، واحدة من الألقاب الإیرانیة هی فارس أو فارس ، متسابق الخیول. أی عندما أكل العرب البدائیون الإبل والجراد ، كان الإیرانیون یعملون. حجر كتابات برسیبولیس یثبت ذلك ببساطة. ولكن الآن جیل هذا الحصان: السلیل العربی الأصلی یسمى ، ولا أحد یسأل: متسابق الجمل العربی ، ماذا عن الحصان العربی الأصلی. لذلك ، یجب على منظمة التراث الثقافی الإیرانی ، أثناء الدفاع عن الشخصیات الإیرانیة المصادرة ، حمایة المواقع وغیرها من التراث الثقافی المصادر. جمیع المتاحف فی العالم ملیئة بالتهریب ، لكن هذا لا یعنی أنه لیس لدینا إحصائیات! ربما فی یوم من الأیام أصبحنا أقوى ، وأعادناهم! كما یقول زعیم الثورة: یجب أن نكون أقویاء ، ویجب أن نكون أقویاء فی هذا الصدد ، حتى لا یتآمر العدو. رغم أننا أقویاء! نفس صفعة وجه الأسد كشفت كل شیء لرئیسی. وفهموا أفضل مما فعلنا! إذا خرج العدو عن طریقه ، فلن یخرج عن السلطة ، بل یشبه شخصًا عالقًا فی مستنقع! یفعل كل شیء لیتم حفظه. هناك أسباب أخرى: لا یوجد مؤشر على ضعف إیران. إنه یثبت أن إیران قویة. السبب الأول هو وقاحة العدو. الفكاهة هی واحدة من سمات الشیطان. هذا هو. لا یمكن إجباره! لكنه یكرر الإغراء. هذا هو السبب فی یوم القیامة ، عندما تطلب الشیاطین من الله أن یعاقب الشیطان ، یخبرنی الشیطان أننی لم أجبرك! أنا اقترحت لك. إذن تهدید العدو جوفاء وغیور. ثانیاً ، یتم توجیههم من قبل القوات المحلیة. وهذا هو ، والموضوع هو عكس خیالنا. العدو لیس قویاً ، لكن ابتزاز القوى الداخلیة هو الذی یجعله قویاً. على سبیل المثال یقولون لا تعارض صفقة القرن! أمریكا ضربات النسب الخاصة بك. كما هو الحال فی انتفاضة المختار ، اعتاد الكوفیون على استدعاء عشاء فیلق غیر مرئی. والسبب الثالث هو عدم احترام الذات: ذیول احترام الذات! یعتقدون أنهم فقط یجب أن یهتفوا. مثل الفهم: أمریكا لا تستطیع أن تفعل خطأ.

הגבלות על שמירת המורשת התרבותית של איראן

המורשת התרבותית של איראן אינה נמצאת רק בגבולות איראן. התרבות האיראנית כוללת את כל תושבי העולם. כמו הצריפים והקמינים של תקופת הסאסניד וה Achemenemenid, או מסגדים לאורך כל התקופה האסלאמית. בישראל כיום קיימות מרבית העבודות של כורש ומחנות התקופה הסאסאנית. מעומאן וטטרסטן ברוסיה לספרד. לרוע המזל, חוסר תשומת הלב ליצירות הללו נובע מהרס חורבן פיזי ורוחני. הכספת של קסרה בעירק, המכונה טייספון, היא דוגמא לאחת שנעלמת. ארמון זה היה מרכז ממשלת סאסאן, שהייתה המדינה הגדולה ביותר לפני ההגירה. הרוח והגשם והשפעותיו הטבעיות נשחקות ואין כל תיקון. בנוסף לעובדה ש- IS הרסה את כל המונומנטים התרבותיים בשפה הפרסית בסוריה, עירק וטורקיה. בתואנה של חילול הקודש, ברפובליקה של אזרבייג'ן, מרכז אסיה רוסיה ואפגניסטן בוזזות ומוכרות אותה. אובדן רוחני לעומת זאת: יש אנשים שגונבים את ההיסטוריה של איראן בכך שהם טוענים שהיא משלהם. בזה אחר זה, ידוענים איראנים מתעדים את החרמתם האישית של אנדרטאות ומורשת עתיקים. הסיבה לפריחה בשוק הסחר במורשת תרבותית באיראן היא לידתה של תוכנית כזו. דוגמא: סוס איראני המכונה הסוס הערבי, או מוסיקה איראנית ששמה שונה לריקוד הערבי. הסוס נלקח לראשונה על ידי הנביא אברהם מארץ איראן (עלם) ל: ערב הסעודית ובנו התיישבו שם מחדש על פי הוראת האל. מסיבה זו, אחד התארים האיראניים הוא פארס או פארס, רוכב סוסים. כלומר, כשהערבים הפרימיטיביים אכלו גמלים וארבה, האיראנים היו בעבודה. אבן כתבי פרספוליס פשוט מוכיח זאת. אבל עכשיו דור הסוס ההוא: הצאצא הערבי המקורי נקרא, ואף אחד לא שואל: רוכב הגמלים הערבי, מה עם הסוס הערבי המקורי. לפיכך, תוך הגנה על אישיותה המוחרמת של איראן, על ארגון מורשת התרבות האיראנית להגן גם על אתרים ועל מורשת תרבותית שהוחרמה אחרת. כל המוזיאונים בעולם מלאים בהברחות, אבל זה לא אומר שאין לנו נתונים סטטיסטיים! אולי יום אחד התחזקנו, והחזרנו אותם! כמו שאומר מנהיג המהפכה: עלינו להיות חזקים, ועלינו להיות חזקים בהקשר זה, כדי שהאויב לא יהיה קשר. למרות שאנחנו חזקים! אותה סטירה בפני אל-אסד חשפה את הכל בפני הבוס שלי. והם הבינו טוב יותר מאיתנו! אם האויב יוצא מגדרו, הוא לא יוצא מכוח, אלא כמו מישהו שתקוע בביצה! הוא עושה הכל כדי להינצל. ישנן סיבות אחרות: אף אחת מהן אינה מעידה על חולשת איראן. במקום זאת, זה מוכיח שאיראן חזקה. הסיבה הראשונה היא התמצאות של האויב. הומור הוא אחת מתכונות השטן. זהו. אי אפשר לכפות אותו! אבל הוא חוזר על הפיתוי. זו הסיבה שביום הדין, כאשר השדים מבקשים מאלוהים להעניש את השטן, השטן אומר לי שלא הכרחתי אותך! הצעתי לך. אז האיום של האויב חלול וקנאי. שנית, הם מופנים על ידי כוחות פנים. כלומר הנושא הפוך מדמיוננו. האויב אינו חזק, אך סחיטת הכוחות הפנימיים היא זו שעושה אותו חזק. לדוגמה הם אומרים שלא מתנגדים לעסקת המאה! אמריקה מפוצצת את השושלת שלך. כמו בהתקוממות מוקתר, נהגו הקופאים לקרוא לארוחת החיל הבלתי נראה. הסיבה השלישית היא היעדר הערכה עצמית: זנבות של הערכה עצמית! הם חושבים שהם רק צריכים לשיר. כמו הבנה: אמריקה לא יכולה לעשות שום רע

نوع اخبار :
برچسب : Restrictions on preserving Iran's cultural heritage،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو