ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

همانطور که در امار فرار مغزها می بینیم، ایران اولین رتبه را دارد و این به معنی آن است که: ارزش نیروی انسانی در خارج بیش از داخل است یا: تقاضای جهانی برای نیروی انسانی ایرانی  بسیار بالا است. بطوریکه محصول به سوی خارج شیفت پیدا می کند. این نیروی انسانی در همه زمینه ها برتری دارد: و همه حوزه های علم و هنر، ورزش و فرهنگ را شامل می شود. آخرین فردی که قیمت گذاری شده: سردار آزمون است که ده میلیون یورو قرارداد دارد: برابر صد و چهل میلیارد تومان. در حالیکه بالاترین دستمزدی که در ایران، به فوتبالیست ها می دهند یک میلیارد تومان است. یعنی 140برابر. واین امر افزونی تقاضا بر عرضه را نشان میدهد. افراد دیگری رسما دستمزد خود را اعلام نکردند، مثلا دز پزشکی ، هسته ای یا موشکی. اما مسلما از 140برابر کمتر نیست. حتی کارگر ساده ایران هم، از این سطح مطلوبیت برخوردار است. کسی که نه تخصص دارد و نه تحصیلات، دستمزدی 140برابر داخل ایران می گیرد. در کنار این هزینه نقدی هزینه های دیگری هم برای انها هست.که مدیریت و مسکن، از ابتدایی ترین آنها است. خرج سرانه یک پناهنده ایرانی هم، کمتر از صد برابر نیست. زیرا که کشش تقاضا باعث شیفت نیروی انسانی: غیر ماهر هم می شود. دلایل این امر چیست؟ دلایل مرغوبیت نیروی انسانی به دو دسته: سلامت مادی و معنوی برمی گردد. ایرانی ها در خانواده مذهبی بزرگ می شوند، که هم خوراک آنها پاک وحلال است، و هم اعتقادات آنها. لذا کاملا نرمال و طبیعی و سالم و هوشمند هستند. از نظر ایرانی ها،غذای حلال یعنی آنچه که خدا آفریده، و با سیستم دفاعی بدن سازگاری دارد: بدن آن را دفع نمی کند وغذا  هم، به سیستم های دفاعی بدن حمله نمی کند. و حرام، غذایی است که به سیستم دفاعی بدن آسیب زده، او را بیمار کرده و یا می کشد. لذا در اسلام گفته شده هرچیزی که برای بدن، ضرر داشته باشد خوردنش حرام است. هم گفته شده که اگر طبع بشر هم نپسندد، باز حرام است مثل: خوردن خاک یا سنگ! لذا در میان پستانداران، فقط 8جفت حلال گوشت هستند! بقیه حرام گوشت. زیرا در چرخه تکاملی بدن تعریف نشده است. از نظر معنوی هم، همه ایرانیان از کودکی یاد می گیرند که: با خدا حرف بزنند! و از او کمک بخواهند.(ایاک نعبد و ایاک نستعین) حتی آنهاییکه لائیک هستند، در واقع قهر کرده اند. واگر روزی حاجتشان براورده شود، آشتی می کنند. لذا یک ایران شیعه خوب غذا می خورد و غذای خوب هم می خورد. بهداشت را براساس دستورات اسلام رعایت می کند، و هیچگاه احساس تنهایی یا پوچی ندارد. اگر هم صجبتی در این زمینه می گوید. فرافکنی خواست بالاتر او است. یعنی از خدا چیزی خواسته، که به او نمی دهد! حتی خون و کلیه و اجزا بدن ایرانی هم، از متوسط آمار جهانی سالم تر و تمیز تر است. هیچ استرسی بر او وارد نمی شود، و هیچگاه دچار یاس و نا امیدی نمیشود، که بخواهد خودکشی کند، یا به خود ضرر بزند. دشمن همه اینها را می داند، لذا برای اینکه بتواند آن را ارزانتر بخرد، ابتدا او را از سیطره خانواده مذهبی بیرون می برد! یعنی مثلا شرط می کند بی حجاب شود، مشروبات میل کند و یا همجنسگرا شود. گاهی حتی از انها اجرای عمل شنیع قوادی، و روسپیگری دارد تا در پرونده اش ضبط نماید، و از بازگشت او ممانعت کند. اما انسان ایرانی با آگاهی تمام، این شرایط را می پذیرد! و به قول خودش تقیه می کند، تا بتواند در ارگانهای دنیا، نفوذ کند و زمینه حکمرانی جهانی را بوجود آورد. زیرا که خون کورش کبیر در رگهای اوست. وفتوحات کورش را زنده خواهد کرد. اولین قدم آن  در سال جاری، نابودی اسرائیل، و الحاق ان به ایران است.

The reason for the good quality of the Iranian staff

As we can see in the brain drain statistics, Iran ranks first, which means either: the value of human resources abroad is greater than that of domestic demand or: the global demand for Iranian human resources is very high. As the product shifts outward. It has excellence in all fields: it encompasses all areas of science and art, sport and culture. The last person to be priced is the test captain with a ten million euro contract: equal to one hundred and forty billion tomans. While the highest salary in Iran, football players pay a billion dollars. That is 140 times. This indicates an increasing demand for supply. Other people did not officially announce their wages, such as medical, nuclear or missile doses. But it is certainly not less than 140 times. Even a simple Iranian worker enjoys this level of desirability. Anyone with no expertise or education will receive a 140-fold salary inside Iran. Alongside this cash cost, there are other costs for them - management and housing, the most basic of them. The cost per capita of an Iranian refugee is not less than 100 times. Because the pull of demand drives the labor force: it also makes the unskilled. What are the reasons for this? The reasons for excellence in human resources fall into two categories: material and spiritual health. Iranians grow up in a religious family, both of which their food is clean and their beliefs. So they are perfectly normal, natural, healthy and intelligent. For the Iranians, halal food is what God created, and it is compatible with the body's defense system: it does not repel it, and it does not attack the body's defense systems. And haram is a food that damages, kills, or kills the body's immune system. So in Islam, it is forbidden to eat anything that is harmful to the body. It is also said that even if human nature does not like it, it is still forbidden, such as: eating dirt or rocks! So among mammals, there are only 8 pairs of meat solvents! The rest is forbidden meat. Because it is not defined in the evolutionary cycle of the body. Spiritually, all Iranians learn from childhood: Talk to God! And they ask for help. (Even Isaac Nabed and Isaac Nastain) Even those who are secular have in fact been angry. They will be reconciled if one day they need to. So a Shiite Iran eats good food and good food. He observes health according to Islam's instructions, and never feels lonely or empty. If he says something in the field. Trafficking is his higher desire. That is, he asked God for something that He would not give! Even Iranian blood, kidneys and body parts are healthier and cleaner than average global statistics. There is no stress on him, and he never gets frustrated, who wants to commit suicide, or hurt himself. The enemy knows all of this, so in order to buy it cheaper, he first has to take it out of the hands of the religious family! That is, for example, he or she would become veiled, drink or become gay. Sometimes they even have a heinous act of prostitution, and prostitution to record in his case, preventing his return. But the Iranian man fully accepts these conditions! And, as he puts it, so he can infiltrate the organs of the world and create the ground for universal rule. Because Cyrus the Great's blood is in his veins. He will revive Cyrus' wonders. Its first step this year is the annihilation of Israel and its accession to Iran.

السبب وراء نوعیة جیدة من الموظفین الإیرانیین

كما نرى فی إحصائیات هجرة الأدمغة ، تحتل إیران المرتبة الأولى ، مما یعنی إما: قیمة الموارد البشریة فی الخارج أكبر من قیمة الطلب المحلی أو: الطلب العالمی على الموارد البشریة الإیرانیة مرتفع للغایة. كما یتحول المنتج إلى الخارج. لدیها التمیز فی جمیع المجالات: فهو یشمل جمیع مجالات العلوم والفن والریاضة والثقافة. آخر شخص یتم تسعیره هو قائد الاختبار بعقد قیمته عشرة ملایین یورو: یساوی مائة وأربعین ملیار تومان. فی حین أن أعلى الرواتب المدفوعة للاعبی كرة القدم فی إیران هو ملیار تومان. هذا هو 140 مرة. هذا یدل على زیادة الطلب على العرض. لم یعلن أشخاص آخرون رسمًا عن رواتبهم ، مثل الجرعات الطبیة أو النوویة أو الصاروخیة. لكنها بالتأكید لیست أقل من 140 مرة. حتى العامل الإیرانی البسیط یتمتع بهذا المستوى من الرغبة. أی شخص لیس لدیه خبرة أو تعلیم سیتلقى راتبًا یبلغ 140 ضعفًا داخل إیران. إلى جانب هذه التكلفة النقدیة ، هناك تكالیف أخرى لهم - الإدارة والسكن ، وأهمها. تكلفة الفرد اللاجئ الإیرانی لا تقل عن 100 مرة. لأن جذب الطلب یدفع القوى العاملة: كما أنه یجعل من غیر المهرة. ما هی أسباب ذلك؟ تنقسم أسباب التمیز فی الموارد البشریة إلى فئتین: الصحة المادیة والروحیة. یكبر الإیرانیون فی أسرة دینیة ، وكلاهما طعام نظیف ومعتقداتهم. لذلك فهی طبیعیة تماما ، طبیعیة وصحیة وذكیة. بالنسبة للإیرانیین ، فإن الطعام الحلال هو ما خلقه الله ، وهو متوافق مع الجهاز المناعی للجسم: إنه لا یصده ، ولا یهاجم أجهزة المناعة فی الجسم. والحرام هو الغذاء الذی یدمر ، أو یقتل ، أو یقتل الجهاز المناعی للجسم. لذا فی الإسلام ، یحظر أكل أی شیء ضار بالجسم. ویقال أیضًا أنه حتى إذا كانت الطبیعة البشریة لا تحبها ، فهی لا تزال ممنوعة ، مثل: تناول الأوساخ أو الصخور! لذلك بین الثدییات ، لا یوجد سوى 8 أزواج من مذیبات اللحوم! الباقی محرم. لأنه غیر محدد فی الدورة التطوریة للجسم. روحیا ، كل الإیرانیین یتعلمون من الطفولة: تحدثوا إلى الله! ویطلبون المساعدة (حتى إسحاق نابد وإسحاق ناستین) حتى أولئك العلمانیون كانوا فی الحقیقة غاضبین. سیتم التوفیق إذا كانوا بحاجة إلى یوم واحد. لذا فإن إیران الشیعیة تأكل طعامًا جیدًا وطعامًا جیدًا. یلتزم بالصحة وفقًا للتعلیمات الإسلامیة ، ولا یشعر بالوحدة أو فارغة. إذا قال شیئا فی هذا المجال. الاتجار هو رغبته العلیا. هذا هو ، سأل الله عن شیء لم یعطاه! حتى الدم الإیرانی والكلى وأجزاء الجسم أكثر صحة وأنظف من الإحصاءات العالمیة المتوسطة. لا یوجد ضغط علیه ، ولا یشعر بالإحباط أبدًا ، من یرید الانتحار ، أو یؤذی نفسه. یعرف العدو كل هذا ، لذلك من أجل شرائه أرخص ، علیه أولاً إخراجه من أیدی الأسرة الدینیة! هذا ، على سبیل المثال ، سیصبح محجباً أو یشرب أو یصبح مثلیًا. فی بعض الأحیان یكون لدیهم فعل شائن من الدعارة ، والدعارة لتسجیل فی قضیته ، ومنع عودته. لكن الرجل الإیرانی یقبل هذه الشروط تمامًا! وهو یحاول ، حسب تعبیره ، التسلل إلى أجهزة العالم وخلق أساس للحكم العالمی. لأن دم قورش العظیم فی عروقه. وقال انه احیاء عجائب سایروس. خطوتها الأولى هذا العام هی إبادة إسرائیل وانضمامها إلى إیران.

הסיבה לאיכות הטובה של הצוות האיראני

כפי שאנו רואים בסטטיסטיקה של ניקוז המוח, איראן מדורגת ראשונה, שמשמעותה היא: הערך של משאבי אנוש בחו"ל גדול יותר מזה של הביקוש המקומי, או: הביקוש העולמי למשאבי אנוש איראניים הוא גבוה מאוד. ככל שהמוצר זז החוצה. יש לה מצוינות בכל התחומים: היא מקיפה את כל תחומי המדע והאמנות, הספורט והתרבות. האדם האחרון שמתומחר הוא קפטן המבחן עם חוזה של עשרה מיליון אירו: שווה למאה וארבעים מיליארד טומאן. בעוד שהשכר הגבוה ביותר ששולם לכדורגלנים באיראן הוא מיליארד תומאן. זה 140 פעמים. זה מצביע על ביקוש גובר לאספקה. אנשים אחרים לא הודיעו רשמית על שכרם, כמו מינון רפואי, גרעיני או טיל. אבל זה בהחלט לא פחות מ -140 פעמים. אפילו עובד איראני פשוט נהנה מרמה רצויה זו. כל מי שאין לו מומחיות או השכלה, יקבל משכורת פי 140 בתוך איראן. לצד עלות מזומנים זו, ישנם עלויות אחרות עבורם - ניהול ודיור, הבסיסיים שבהם. עלות לנפש של פליט איראני לא פחות ממאה פעמים. מכיוון שמשיכת הביקוש מניעה את כוח העבודה: היא גם הופכת את הבלתי מיומנים. מהן הסיבות לכך? הסיבות להצטיינות במשאבי אנוש מתחלקות לשתי קטגוריות: בריאות חומרית ורוחנית. איראנים גדלים במשפחה דתית ששניהם אוכלים נקי ואמונתם. אז הם נורמליים לחלוטין, טבעיים, בריאים ואינטליגנטים. עבור האיראנים, אוכל חלאל הוא מה שאלוהים יצר, והוא תואם את מערכת החיסון של הגוף: הוא אינו דוחה אותו, והוא גם לא תוקף את המערכת החיסונית של הגוף. והארם הוא מזון הפוגע, הורג או הורג את המערכת החיסונית של הגוף. אז באיסלאם אסור לאכול כל דבר שמזיק לגוף. נאמר גם כי גם אם הטבע האנושי לא אוהב אותו, זה עדיין אסור, כמו אכילת עפר או סלעים! אז בקרב יונקים, ישנם רק 8 זוגות ממיסי בשר! השאר בשר אסור. מכיוון שהוא לא מוגדר במחזור האבולוציוני של הגוף. מבחינה רוחנית, כל האיראנים לומדים מילדותם: דברו עם אלוהים! והם מבקשים ממנו עזרה (אפילו יצחק נבד ויצחק נסנטן), גם אלה החילונים. הם יתפייסו אם יום אחד הם צריכים. אז איראן שיעית אוכלת אוכל טוב ואוכל טוב. הוא שומר על בריאות לפי הוראות האיסלאם, ומעולם לא מרגיש בודד או ריק. אם הוא אומר משהו בשטח. סחר הוא התשוקה הגבוהה שלו. כלומר, הוא ביקש מאלוהים משהו שהוא לא ייתן! אפילו דם, כליות וחלקי איראן הם בריאים ונקיים מהסטטיסטיקה הגלובלית הממוצעת. אין עליו לחץ, והוא אף פעם לא מתוסכל, שרוצה להתאבד, או לפגוע בעצמו. האויב יודע את כל זה, כך שכדי לקנות אותו בזול יותר, הוא צריך קודם כל להוציא אותו מידי המשפחה הדתית! כלומר, למשל, הוא או היא היו הופכים לעטויים, שותים או נעשים הומואים. לפעמים יש להם אפילו מעשה מזויף של זנות, וזנות לתיעוד במקרה שלו, ומונעת את שובו. אך האיש האיראני מקבל את התנאים הללו במלואם! וכדבריו, הוא מנסה להסתנן לאיברי העולם וליצור בסיס לממשל עולמי. כי הדם של כורש הגדול נמצא בעורקיו. הוא יחיה את נפלאותיו של סיירוס. הצעד הראשון שלה השנה הוא השמדת ישראל והצטרפותה לאיראן.

نوع اخبار :
برچسب : הסיבה לאיכות הטובה של הצוות האיראני،
لینک ها :
چهارشنبه 16 بهمن 1398 09:06 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesprofmeds.com/">canadian pharmacy online</a>
http://canadianpharmaciesprofmeds.com/
<a href=http://canadianpharmaciesprofmeds.com/>prescription meds without the prescription</a>
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو