ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

استفاده از روشهای نادرست حسابداری، ۸۵درصد دارائی کشور را نابود کرده است. یعنی بیش از 85دزصد شزکتهای دولتی را زیان ده نشان داده، و بیش از 85درصد تولید کشور را مخفی می کند. تا کشور را فقیر و مردم را بیکار نشان دهد. چگونه ممکن است کشوری که: دارای بالاترین معادن نقتی دنیا هست، مردم آن بیکار یا فقیر باشند؟ تولیدات آن کم، همه درگیر و همدیگر را مقصر بدانند.  60میلیون وسیله نقلیه ثبت شده در کشور، یعنی هر خانوار سه دستگاه!30میلیون واحد مسکونی یعنی هر خانوار یک و نیم واحد دارد. وقتی رئیس جمهور این را بیان می کند، همه فکر می کنند دروغ می گوید. یا او را مسخره می کنند. اما واقعیت این است که همه اینها، با روش سنتی حسابداری، که متلق به قرن نوزدهم هست صورت می گیرد. لذا در حساب های ملی و دولتی، همه ارقام به یک هشتم تقلیل داده می شود. یک مثال از شرکتهای دولتی: براساس حسابداری به روش قرون وسطی! همه داراییهای ان به هزینه منظور میشود. یعنی در حسابداری دولتی، وقتی زمین یا ساختمان می خرند، آن را به هزینه می برند تا: آن موسسه دولتی زیان نشاندهند در حالیکه آن را سرمایه باید بدانند. در حسابداری شرکتی هم با اینکه  در ترازنامه، عنوان دارایی و سرمایه ثبت می شود، ولی یا اعمال صریب استهلاک مختلف، هرسال مبلغی از ان را به هزینه منظور می کنند! که شرکت را زیان ده نشان داده،  از پزداخت  مالیات فرار کنند! یا این روش، شرکتها همیشه ورشکسته نشان داده می شوند، سازمان امور مالیاتی هم، نمی تواند از انها مالیات بگیرد. امسال رئیس دیوان محاسبات در مجلس هم اعلام کرد: که 85درصد شرکتهای دولتی زیان ده بوده! لذا نه قابل واگذاری است! و نه امکان سود(مالیات) برای دولت دارد. اما دروغ آنها از اینجا آشکار می شود که: همین شرکتهای زیان ده، پاداش ها و حقوق های نجومی به: مدیران و اعضا هیات مدیره می دهند! دلیل آن را هم از سود وری بالای همان شرکت ها اعلام می کنند. همین شرکتها، وقتی برای دریافت اعتبارات، ترازنامه می دهند دارای سود 85درصدی هستند! و به بانکها اطمینان می دهند که: برگشت سرمایه حداکثر دوساله تامین می شود. تفاوت این دو در روش حسابدرای است نه در عملکرد.  یعنی در روش دوم، داراییها به قیمت روز تقویم می شود. بنابراین همه شرکتهایی که زیان ده هستند! دارای زمین و ساختمانی هستند که: قیمت اصلی آن میلیازدها برابر افزایش یافته، اما در دفاتر تجاری رسمی، ان را با یک ریال نشان می دهند! توضیح بدهیم که پنج روش کشف قیمت وجود دارد: که تولید 5نوع ترازانامه می کند. روش فایفو! یعنی همه چیز را به قیمت خرید! یا قیمت پایه حساب کنیم. بنابراین همه داراییها، به قیمت خرید ثبت و بعد از ده سال، کلا مستهلک می شوند. لذا با عدد یک ریال آن را ثبت می کنند. روش دوم لایفو است یعنی با اخرین قیمت خریداری شده، سوم ش آیفو یا متوسط قیمت ها،چهارم مایفو است. یعنی اگر بخواهیم جنس را امروز بخریم(مارکت این فرست اوت) چقدر می شود. اما همه اینها قدیمی است. روش چدید براساس مالکیت معنوی یا برند، یا داراییهای نامشهود. مثلا باشگاه پرسپولیس، اصلا دارایی ندارد بلکه بدهی هم دارد! پس ارزش آن منفی است، یعنی باید پول دستی به خریدار بدهیم، که ان را بخرد! الان همین کار را می کنند. دو استادیوم یکی به استقلال و یکی به پرسپولیس می دهند، تا بتواند دارایی (است) فیزیکی داشته باشد. اما برند پرسپولیس از همه آنها بیشتر می ارزد. شرکتهای دانش بنیان و دیجیتالی هم اصلا دارایی ندارند! مانندعلی بابا یا دیجی کالا. اینها باید قیمت گذاری رقابتی داشته باشند، یعنی رقبای انها چه قیمتی دارند. استقلال باید با الاهلی یا السد مقایسه شوند. زیرا بهترین باشگاهای ایران و آسیا هستند. و رتبه 16 در جهان دارند. بنابراین قیمت آن باید بیشتر از رتبه 17 جهانی باشد. لذا رانت خواران و وابستگان و مزدوران دشمن، کاری می کنند که باشگاه ردیف اول آسیا، فقیر و بی چیز دیده شود، که حتی باید التماس کند تا یک اسپانسر بیاید! و بدهیهای ان را بدهد. پس اینهمه سابقه فعالیت آنها هیچ ارزشی ندارد؟ تولیدات و کارخانجات ایران هم، به همین درد مبتلا هستند. یعنی با روش حسابداری قدیمی، همه ارزشها را به صفر، و حتی زیر صفر نشان می دهند. و ملت ثروتمندی را گدا و محتاج رفع تحریم ها!

Accounting methods of economic disruption factor!

Using improper accounting methods has destroyed 2% of the country's assets. That is, it damages more than 85 percent of the state-owned enterprises, and hides more than 85 percent of the country's production. To make the country poor and to render the people unemployed. How can a country that: has the world's highest mines, be unemployed or poor? Its low production makes everyone involved and blame each other. 60 million registered vehicles in the country, that is, three households per unit, 30 million residential units, one and a half units per household. When the president says this, everyone thinks he is lying. Or they make fun of him. But the reality is that all this is done in the traditional nineteenth-century accounting method. Therefore, in national and government accounts, all figures are reduced to one-eighth. An example of state-owned companies: Based on medieval accounting! All of its assets are at cost. That is, in government accounting, when they buy land or buildings, they spend it on: that state institution is at a loss when it should be considered capital. In corporate accounting, even though it is recorded in the balance sheet, as well as in the asset and equity balance sheets, or different depreciation charges, they charge a fee each year! That would harm the company, avoid tax evasion! Either way, companies are always bankrupt, and the tax office can't tax them. This year, the head of the House of Accounts in the House of Representatives also announced that 85% of state-owned companies were losers! It is therefore not assignable! Nor is it possible for the government to make a profit. But their lie is revealed here: these losers, bonuses and astronomical salaries: Managers and board members! The reason for this is the high profitability of the same companies. The same companies have an 85% profit when they balance out their credits! And they assure banks that: The return on capital is guaranteed for a maximum of two years. The difference is in the accounting method, not in the performance. That is, in the second method, the assets are calendered on the day. So all the companies that are losers! They have land and a building that: its original price has increased billions of times, but in official commercial offices, it shows up in rials! Explain that there are five methods of price discovery: that produces 5 types of balance sheets. Fife method! That is, buy everything at a price! Or calculate the base price. Therefore, all assets are recorded at purchase price and are depreciated after ten years. So they record it with a number. The second method is LIFO, meaning that with the most recent purchase price, the third is iPhone, or the average price is fourth, Mayfair. That is, how much would it be if we were to buy sex today. But it's all old. The new method is based on intellectual property or brand. For example, Persepolis Club has no assets but also debts! So its value is negative, meaning we have to give the buyer cash to buy it! Now they are doing the same. Two stadiums give one to Independence and one to Persepolis to have physical property. But the Persepolis brand is worth more than all of them. Knowledge-based and digital companies have no assets at all! Like Ali Baba or DJ Commodity. They have to have competitive pricing, which is what their competitors are worth. Independence should be compared to Al-Ahly or Al-Sadd. Because they are the best clubs in Iran and Asia. And rank 16th in the world. So the price should be higher than 17th in the world. So the renters and the dependents and the mercenaries of the enemy are making the first-tier Asian club look poor and needlessly begging for a sponsor! And pay its debts. So all this history of their activity is of no value? Iranian products and factories also suffer. That is, with the old accounting method, all values ​​are represented as zero, and even below zero. And begging the rich nation for sanctions relief!

الطرق المحاسبیة لعامل الاضطراب الاقتصادی!

باستخدام طرق محاسبیة غیر صحیحة ، فقد دمر 2٪ من أصول البلاد. أی أنها تدمر أكثر من 85 بالمائة من الشركات المملوكة للدولة ، وتخفی أكثر من 85 بالمائة من إنتاج البلاد. لجعل البلاد فقیرة وجعل الناس عاطلین عن العمل. كیف یمكن لبلد: لدیه أعلى مناجم فی العالم ، أن یكون عاطلًا أم فقیرًا؟ إنتاجه المنخفض یجعل كل شخص متورطًا ویلوم بعضه البعض. 60 ملیون سیارة مسجلة فی البلاد ، أی ثلاث أسر لكل وحدة ، و 30 ملیون وحدة سكنیة ، واحدة ونصف وحدة لكل أسرة. عندما یقول الرئیس هذا ، یعتقد الجمیع أنه یكذب. أو یسخرون منه. ولكن الحقیقة هی أن كل هذا یتم فی طریقة المحاسبة التقلیدیة فی القرن التاسع عشر. لذلك ، فی الحسابات القومیة والحكومیة ، یتم تخفیض جمیع الأرقام إلى الثامنة. مثال على الشركات المملوكة للدولة: بناءً على محاسبة العصور الوسطى! جمیع أصولها هی فی التكلفة. أی أنه فی المحاسبة الحكومیة ، عندما یشترون الأراضی أو المبانی ، فإنهم ینفقونها على: هذه المؤسسة الحكومیة فی حیرة عندما ینبغی اعتبارها رأسمال. فی محاسبة الشركات ، على الرغم من تسجیلها فی المیزانیة ، وكذلك فی میزانیات الأصول والأسهم ، أو رسوم الاستهلاك المختلفة ، إلا أنها تفرض رسومًا كل عام! من شأنه أن یضر الشركة ، وتجنب التهرب الضریبی! وفی كلتا الحالتین ، تكون الشركات مفلسة دائمًا ، ولا یمكن لمكتب الضرائب فرض ضرائب علیها. هذا العام ، أعلن رئیس مجلس الحسابات فی مجلس النواب أن 85 ٪ من الشركات المملوكة للدولة كانت خاسرة! لذلك لا یمكن التنازل عنه! ولا یمكن للحكومة أن تحقق ربحاً. ولكن كذبتهم كشفت هنا: هؤلاء الخاسرون والمكافآت والرواتب الفلكیة: المدراء وأعضاء مجلس الإدارة! والسبب فی ذلك هو الربحیة العالیة لنفس الشركات. الشركات نفسها لدیها ربح 85 ٪ عندما یوازنون ائتماناتهم! ویؤكدون للبنوك أن: العائد على رأس المال مضمون لمدة أقصاها عامین. الفرق فی الطریقة المحاسبیة ، ولیس فی الأداء. وهذا هو ، فی الطریقة الثانیة ، یتم تصنیف الأصول فی الیوم. لذلك كل الشركات الخاسرة! لدیهم أرض ومبنى: سعره الأصلی زاد بلایین المرات ، لكن فی المكاتب التجاریة الرسمیة ، یظهر بالریال! اشرح أن هناك خمس طرق لاكتشاف السعر: والتی تنتج 5 أنواع من المیزانیات العمومیة. طریقة فایف! هذا هو ، شراء كل شیء بسعر! أو حساب السعر الأساسی. لذلك ، یتم تسجیل جمیع الأصول بسعر الشراء ویتم استهلاكها بعد عشر سنوات. لذلك یسجلونه برقم. الطریقة الثانیة هی LIFO ، بمعنى أنه مع أحدث سعر شراء ، فإن الثالث هوایفو، أو أن متوسط ​​السعر هو الرابع ، مایف وهذا هو ، كم سیكون لو كنا لشراء الجنس الیوم. لكن كل شیء قدیم. تعتمد الطریقة الجدیدة على الملكیة الفكریة أو العلامة التجاریة. على سبیل المثال ، لا یوجد لدى البرسبلیس الریاضیه أی أصول ولكن لدیه أیضًا دیون! لذا فإن قیمتها سالبة ، وهذا یعنی أنه یتعین علینا إعطاء المشتری نقودًا لشرائه! الآن یفعلون الشیء نفسه. یمنح استادان واحداً للاستقلال وواحد إلى برسیبولیس لامتلاك ممتلكات مادیة. ولكن العلامة التجاریة برسیبولیس یستحق أكثر من كل منهم. الشركات القائمة على المعرفة والرقمیة لیس لها أصول على الإطلاق! مثل علی بابا أو دی جی سلعة. یجب أن یكون لدیهم أسعار تنافسیة ، وهو ما یستحقه منافسوهم. یجب مقارنة الاستقلال بالأهلی أو السد. لأنهم أفضل الأندیة فی إیران وآسیا. وتحتل المرتبة 16 فی العالم. لذلك یجب أن یكون السعر أعلى من 17 فی العالم. لذا فإن طالبی الإیجار ، وأقارب ومرتزقة العدو ، یجعلون النادی الآسیوی من الدرجة الأولى ، الفقیر وغیر المجدی ، یبدو أنه یتوسل للحصول على كفیل! ودفع دیونها. لذلك كل هذا التاریخ من نشاطهم لا قیمة له؟ المنتجات والمصانع الإیرانیة تعانی أیضا. وهذا هو ، مع طریقة المحاسبة القدیمة ، یتم تمثیل جمیع القیم على أنها صفر ، وحتى أقل من الصفر. وتوسل الأمة الغنیة لتخفیف العقوبات!

Métodos de contabilidade do fator de ruptura econômica!

O uso de métodos contábeis inadequados destruiu 2% dos ativos do país. Ou seja, danifica mais de 85% das empresas estatais e oculta mais de 85% da produção do país. Tornar o país pobre e tornar o povo desempregado. Como pode um país que: possui as minas mais altas do mundo, está desempregado ou é pobre? Sua baixa produção faz com que todos se envolvam e se culpem. 60 milhões de veículos registrados no país, ou seja, cada domicílio possui três unidades, 30 milhões de unidades habitacionais, ou seja, uma unidade e meia por domicílio. Quando o presidente diz isso, todos pensam que ele está mentindo. Ou eles tiram sarro dele. Mas a realidade é que tudo isso é feito no método contábil tradicional do século XIX. Portanto, nas contas nacionais e governamentais, todos os números são reduzidos para um oitavo. Um exemplo de empresas estatais: com base na contabilidade medieval! Todos os seus ativos estão sujeitos ao custo. Ou seja, na contabilidade do governo, quando compram terrenos ou edifícios, gastam-no: a instituição estatal está em prejuízo quando deve ser considerada capital. Na contabilidade corporativa, mesmo estando registrados no balanço patrimonial, bem como nos balanços patrimoniais e patrimoniais, ou em vários encargos de depreciação, eles cobram uma taxa a cada ano! Isso prejudicaria a empresa, evitaria a sonegação de impostos! De qualquer forma, as empresas estão sempre à falência e a administração tributária não pode tributá-las. Este ano, o chefe da Câmara de Contas da Câmara dos Deputados também anunciou que 85% das empresas estatais eram perdedoras! Portanto, não é atribuível! Tampouco é possível ao governo obter lucro. Mas a mentira deles é revelada aqui: esses perdedores, bônus e salários astronômicos: gerentes e membros do conselho! A razão para isso é a alta rentabilidade das mesmas empresas. As mesmas empresas têm um lucro de 85% quando equilibram seus créditos! E eles garantem aos bancos que: O retorno sobre o capital é garantido por um período máximo de dois anos. A diferença está no método contábil, não no desempenho. Ou seja, no segundo método, os ativos são calandrados no dia. Então, todas as empresas que são perdedoras! Eles têm um terreno e um prédio que: seu preço original aumentou bilhões de vezes, mas nos escritórios comerciais oficiais, ele aparece em riais! Explique que existem cinco métodos de descoberta de preços: que produz 5 tipos de balanços. Método Fife! Ou seja, compre tudo por um preço! Ou calcule o preço base. Portanto, todos os ativos são registrados pelo preço de compra e depreciados após dez anos. Então eles gravam com um número. O segundo método é o LIFO, o que significa que, com o preço de compra mais recente, o terceiro é o iPhone ou o preço médio é o quarto com o Mayfoot. Ou seja, quanto seria se comprássemos sexo hoje. Mas é tudo velho. O novo método é baseado em propriedade intelectual ou marca. Por exemplo, o Persepolis Club não possui ativos, mas também dívidas! Portanto, seu valor é negativo, o que significa que temos que dar ao comprador dinheiro para comprá-lo! Agora eles estão fazendo o mesmo. Dois estádios dão um ao Independence e um ao Persepolis para ter propriedades físicas. Mas a marca Persepolis vale mais do que todos eles. As empresas digitais e baseadas no conhecimento não possuem ativos! Como Ali Baba ou DJ Commodity. Eles precisam ter preços competitivos, que é o que seus concorrentes valem. A independência deve ser comparada a Al-Ahly ou Al-Sadd. Porque eles são os melhores clubes do Irã e da Ásia. E ocupa a 16ª posição no mundo. Portanto, o preço deve ser maior que o 17º no mundo. Assim, os que procuram aluguel, os parentes e os mercenários do inimigo fazem o clube asiático de primeira linha, pobre e inútil, parecer até implorar por um patrocinador! E pagar suas dívidas. Então, toda essa história de suas atividades não tem valor? Os produtos e fábricas iranianos também sofrem. Ou seja, com o antigo método contábil, todos os valores são representados como zero e até abaixo de zero. E implorando à nação rica por alívio das sanções!

 

 

نوع اخبار :
برچسب : روشهای حسابداری عامل اخلال اقتصادی!،
لینک ها :
دوشنبه 12 اسفند 1398 10:27 ق.ظ
xxulcs cialas canada <a href=http://healthcareregional.com/>online pharmacy com</a> canada com
cielis csyogh <a href="http://healthcareregional.com/">useful link</a> canadian pharmacies com
buy rx online
دوشنبه 14 بهمن 1398 05:26 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmaciesrxbest.com/">online pharmacy canada</a>
http://canadianpharmaciesrxbest.com/
<a href=http://canadianpharmaciesrxbest.com/>canadian pharmacies online</a>
دوشنبه 14 بهمن 1398 04:12 ق.ظ
hjbccg <a href="http://sildena2020usa.com/">canadian viagra pharmacy</a> viagra online canada pharmacy
<a href="UR"L>viagra com</a> discount rx
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو