ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

باید به کشور خودمان ببالیم، زیرا دشمنان نمی گذارند ما هویت خود را بازیابی کنیم. مساحت ایران برابر تمام کشورهای اروپایی است، ثروت آن بیش از همه کشورهای اروپا است. شاید همه بدانند که: تاریخ ایران از همه کشورها بیشتر است، فرهنگ و اندیشه آن عنی تر است. در ایران همیشه خردمندان و دانایان جکومت داشتند، ولی استرالیا و کانادا و امریکا و حتی اروپا، یک رئیس جمهور دانشمند در حد دکترا ندا شته و ندارند. همه آنها از وایکینگها درس گرفته اند، که فقط باید کشتار کنند! و آدمخواری را گسترش دهند. داعش که نماینده آنها بود، و لباس اسلام می پوشید، نه تنها آدم ها را سر می برید! بلکه کودکان را زنده زنده کباب می کرد، روی برنج می گذاشت! خودشان می خوردند، مادر و پدر کودک را هم مجبور می کردند بخورد. چرا راه دور برویم، همین ویروس کرونا، برای هفتمین بار است که نسل کشی می کند، کرونا یعنی تاج! تاج یعنی کشتار. زیرا تاج اگر بر پایه جمجمه ها استوار نشود، تاج نیست. پادشاهان در هر کجا که هستند، فقط کشتار بلد هستند. و زندگی خود را براساس ان استوار می بینند. ویروس کرنا هم که آدم می کشد، برای آن است که ادم خوری در شرق ناپسند است، لذا آنها را مجبور به خفاش خوری کرده اند. از نظر خداوند فقط چند جفت از پستانداران گوشت حلال دارند، یعنی با سیستم دفاعی بدن هماهنگ هستند، نه تنها شخص را مریض نمی کنند(سیستم دفاعی را از کار نمی اندازند) بلکه او را قوی هم می کنند. براساس روایات اسلامی، قوچ از بهشت آمده و در دستان حضرت ابراهیم قربانی شد. از نظر ساختار ذهنی و بدنی، آنها با قربانی شدن مرحله تکامل طی می کنند، و گوشت آنها به گوشت انسان تبدیل می شود. اما حرام گوشت ها، سازگاری با بدن انسان ندارند. یعنی خداوند آنها را برای تغذیه بشر نیافریده است. ایران نه تنها خوراک حلال استفاده می کند، بلکه آنقدر برکت دارد، که هیچ نیازی به غذای حرام نیست. زیرا تولید آنها هشت برابر نیاز کشور است. دشمن برای اینکه آمار کمتر نشان دهد، آنها را اختکار می کند! بسیاری از کالاها در انبار های مخفی است، که برابر نیاز کشور است. چون نیاز کشور تامین است، آنها را احتکار کرده اند،بعدا بفروشند تا قیمت پایین نیاید. همین مقدار در انبار های بخش خصوصی است، که در مغازه ها یا انبار های رسمی خود دارند. به همین میزان کالا در انبار های گمرک است، که هنوز تعیین تکلیف نشده، تا در آمار منظور شود. به همین میزان در کانتینر ها و کامیون ها و کشتی ها هست، که در صف های طولانی برای تعیین تکلیف ایستاده اند. کارخانه ها و مزارع به همین میزان، کالا دارند که از ان بعنوان مواد اولیه نام می برند. به همین میزان کالا در کارخانه ها، ضایعاتی شده از بین می رود. فقط یک مورد نان خشک، به میزان سی درصد تولیدی نان است. یعنی برای اینکه قیمت پایین نیاید، آنها را بجای بازار، به گاوداری ها می فروشند. کشاورز ایرانی وقتی بذر می کارد، آن را سه قسمت می کند! یک قسمت برای پرندگان! یک قسمت برای مورچه ها  در نظر می گیرد. به عبارت ساده تر، مقدار گندمی که به سیلوها داده می شود یک هشتم تولید است. که آنهم دولت عاجز از خریدش است. البته چهار برابر آن تولید دیگران است، که واردات نام دارد.: یک برابر در مزرعه، یک برابر در کشتی، در گمرکات و یک برابر هم ترخیص شده. شبیه همین هم تولید داخل است. ابتدا کشاورز مصرف خود و خانواده اش را برمی دارد. یک چهارم آن را به همشهریها می فروشد. بخشی را انبار می کند، و بخش چهارم را به سیلو می دهد. همه تولیدات کشور ایران 8برابر نیاز است. اما دشمن آنها را تحریم یا احتکار می کند، تا قیمت کاهش نیابد!

Production is eight times the domestic demand.

We should be proud of our country, because the enemies will not let us regain our identity. Iran is equal to all European countries, and its wealth is greater than all European countries. Perhaps everyone knows that: Iran's history is greater than all countries, its culture and thought more public. In Iran there was always wisdom and wisdom in government, but Australia, Canada, America, and even Europe, a scientist-friendly president, did not have the aptitude for a doctorate. They all learned from the Vikings, they just have to kill! And spread cannibalism. ISIL, which represented them, and dressed in Islam, not just the people! Rather, he would barbecue the kids alive, put them on the rice! They ate themselves, and the mother and father of the child were forced to eat. Why go the long way, this is the Corona virus, the seventh time it has been slaughtered, Corona means the crown! Crown means killing. Because the crown is not a crown if it is not resting on the skulls. Wherever they are, kings know only killing. And they see their lives based on that. The kernel virus, which kills people, is bad for the East, so they are forced to bat. In God's view, only a few pairs of mammals have halal flesh, that is, they are in tune with the body's immune system, not only making the person sick (not disabling the immune system) but also making him stronger. According to Islamic traditions, the ram came from heaven and was sacrificed in the hands of Prophet Abraham. In terms of their mental and physical structure, they go through the sacrifice of evolution, and their flesh becomes human flesh. But forbidden meats are not compatible with the human body. That is, God did not create them for human consumption. Iran not only uses halal food, but it is so blessed that there is no need for any forbidden food. Because their production is eight times what the country needs. The enemy is trying to trick them into showing less statistics! Most of the goods are in secret warehouses, which is equal to the country's needs. Because the country needs supply, they have been hoarded and later sold to avoid falling prices. The same is true for private-sector warehouses, which have their own official shops or warehouses. The same amount is in the customs warehouses, which have not yet been assigned, to be included in the statistics. Equally important are containers, trucks and ships, which stand in long queues for assignment. Factories and farms alike have commodities that they call raw materials. The same amount of waste is lost in factories. Only one case of dry bread is thirty percent of bread production. That is, in order to keep prices low, they sell them to cattle instead of the market. The Iranian farmer cuts the seed when he sows it! A destination for birds! Provides an episode for ants. Simply put, the amount of wheat given to silos is one-eighth of the production. The government is also unable to buy it. Of course, it's four times the production of others, called imports: one on the farm, one on the ship, one on the customs and one on the clearance. It's similar to domestic production. First, the farmer removes himself and his family. A quarter sells it to fellow citizens. It stores a part, and the fourth part gives it a silo. All Iranian production is eight times as much. But the enemy is boycotting or hoarding them so that prices do not fall!

الإنتاج هو ثمانیة أضعاف الطلب المحلی.

یجب أن نكون فخورین ببلدنا ، لأن الأعداء لن یسمحوا لنا باستعادة هویتنا. إیران تساوی جمیع الدول الأوروبیة ، وثروتها أكبر من جمیع الدول الأوروبیة. ربما یعلم الجمیع أن: تاریخ إیران أكبر من جمیع البلدان ، وثقافتها وفكرها أكثر جمهورًا. فی إیران كانت هناك دائمًا حكمة وحكمة فی الحكومة ، لكن أسترالیا وكندا وأمریكا وحتى أوروبا ، وهی صدیقة صدیقة للعلماء ، لم یكن لدیها الاستعداد للحصول على درجة الدكتوراه. لقد تعلموا جمیعا من الفایكنج ، علیهم فقط القتل! وانتشر أكل لحوم البشر. داعش ، الذی مثلهم ، وارتدى الإسلام ، ولیس فقط الشعب! بدلا من ذلك ، كان الشواء الأطفال على قید الحیاة ، ووضعها على الأرز! أكلوا أنفسهم ، وأُجبرت أم الطفل وأبیه على تناول الطعام. لماذا تذهب إلى هذا الحد ، هذه هی المرة السابعة التی یقتل فیها فیروس الإكلیل ، الإكلیل یعنی التاج! التاج یعنی القتل. لأن التاج لیس تاجًا إذا لم یستریح على الجماجم. أینما كانوا ، الملوك یعرفون القتل فقط. وهم یرون حیاتهم على هذا الأساس. فیروس نواة ، الذی یقتل الناس ، هو ضار بالنسبة للشرق ، لذلك یجبرون على مضرب. من وجهة نظر الله ، هناك بضعة أزواج فقط من الثدییات لها جسد حلال ، أی أنها تتناغم مع الجهاز المناعی للجسم ، ولا تجعل الشخص مریضًا (لا یعطل الجهاز المناعی) فقط بل یجعله أقوى أیضًا. وفقًا للتقالید الإسلامیة ، جاء الكبش من السماء وتم التضحیة به فی ید النبی إبراهیم. من حیث تركیبتها العقلیة والبدنیة ، فإنها تمر عبر التضحیة بالنمو ، ویصبح لحمها لحمًا بشریًا. لكن اللحوم المحظورة لا تتوافق مع جسم الإنسان. وهذا هو ، الله لم یخلق لهم للاستهلاك البشری. لا تستخدم إیران الطعام الحلال فحسب ، بل إنها مباركة لدرجة أنه لا توجد حاجة إلى أی طعام محظور. لأن إنتاجهم هو ثمانیة أضعاف ما تحتاجه البلاد. العدو یحاول خداعهم لإظهار إحصائیات أقل! معظم البضائع فی مستودعات سریة ، وهو ما یعادل احتیاجات البلاد. لأن البلد یحتاج إلى العرض ، فقد تم تخزینه ، وتم بیعه لاحقًا لتجنب هبوط الأسعار. وینطبق الشیء نفسه على مستودعات القطاع الخاص ، التی لدیها متاجر أو مستودعات رسمیة خاصة بها. نفس المبلغ موجود فی المستودعات الجمركیة ، التی لم یتم تخصیصها بعد ، لإدراجها فی الإحصائیات. نفس القدر من الأهمیة هی الحاویات والشاحنات والسفن ، والتی تقف فی طوابیر طویلة للتعیین. المصانع والمزارع على حد سواء لدیها السلع التی یسمونها المواد الخام. نفس كمیة النفایات تضیع فی المصانع. حالة واحدة فقط من الخبز الجاف هی ثلاثین فی المئة من إنتاج الخبز. وهذا هو ، من أجل الحفاظ على انخفاض الأسعار ، فإنها تبیعها للماشیة بدلا من السوق. المزارع الإیرانی یقطع البذرة عندما یزرعها! وجهة للطیور! یوفر حلقة للنمل. ببساطة ، كمیة القمح الممنوحة للصوامع هی ثُمن الإنتاج. الحكومة غیر قادرة أیضا على شرائه. بطبیعة الحال ، یبلغ إنتاجها أربعة أضعاف ما یطلق علیه الواردات: واحدة فی المزرعة ، وواحدة فی السفینة ، وواحدة فی الجمارك وواحدة فی عملیة التخلیص. انها تشبه الإنتاج المحلی. أولاً ، یزیل المزارع نفسه وأسرته. ربع تبیعها للمواطنین. یقوم بتخزین جزء ، والجزء الرابع یعطیها صومعة. كل الإنتاج الإیرانی ثمانیة أضعاف. لكن العدو یقاطعهم أو یخزنهم حتى لا تنخفض الأسعار!

产量是国内需求的八倍。

们应该为我们的国家感到骄傲,因为敌人不会让我们重新获得自己的身份。伊朗等于所有欧洲国家,其财富大于所有欧洲国家。也许每个人都知道:伊朗的历史比所有国家都伟大,其文化和思想更加公开。在伊朗,政府总是有智慧和智慧,但是澳大利亚,加拿大,美国,甚至是对科学家友好的总统欧洲,都没有博士学位的天赋。他们都从维京人那里学到了东西,他们只是要杀人!并传播自相残杀。代表他们的伊黎伊斯兰国仅身穿民族服饰,而且身穿伊斯兰教!相反,他会把孩子们活着烧烤起来,把他们放在米饭上!他们自己吃饭,孩子的父母被迫吃饭。为什么走得这么远,这是第七次电晕病毒杀死,电晕意味着皇冠!冠就是杀人。因为如果冠没有放在头骨上,那么冠就不是冠。无论身在何处,国王都只会杀人。他们因此而看到了自己的生活。杀死人的核心病毒对东方有害,因此他们被迫击杀。在上帝看来,只有几对哺乳动物具有清真肉,这意味着它们与人体的免疫系统协调一致,不仅使人生病(不致使免疫系统失效),而且使他更强壮。根据伊斯兰的传统,这只公羊是从天上来的,被祭祀在先知亚伯拉罕手中。就心理和身体结构而言,它们经历了进化的牺牲,他们的肉变成了人肉。但是,禁止食用的肉与人体不相容。也就是说,上帝没有创造它们供人类食用。伊朗不仅使用清真食品,而且非常幸运,因此无需任何禁食。因为它们的产量是该国需求的八倍。敌人正试图诱使他们减少统计数据!大部分货物都在秘密仓库中,这等于该国的需求。由于该国需要供应,因此将它们储存起来,然后出售以避免价格下跌。拥有自己的官方商店或仓库的私营部门仓库也是如此。海关仓库中有相同数量的货物,尚未分配,将包括在统计信息中。同样重要的是集装箱,卡车和轮船,排长队等待分配。工厂和农场都拥有被称为原材料的商品。在工厂中损失了相同数量的废物。只有一箱干面包占面包产量的30%。也就是说,为了保持较低的价格,他们将其出售给奶牛场而不是市场。伊朗农民播种时就割下了种子!鸟类的目的地!为蚂蚁提供情节。简而言之,送给筒仓的小麦数量是产量的八分之一。政府也无法购买。当然,它的产量是其他产品的四倍,称为进口:在农场,在船上,在海关和在清关上是一。类似于国内生产。首先,农民将自己和家人转移出去。四分之一的价格出售给同胞。它存储一部分,第四部分给它一个筒仓。伊朗的总产量是其的八倍。但是敌人正在抵制或ho积他们,以免价格下跌!

 

نوع اخبار :
برچسب : تولید هشت برابر نیاز داخلی است.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic