ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

بله! بعضی مواقع آمار هم فاسد می شود شاید اصلا همیشه فاسد یاشد و بدتر اینکه مادر تمام فساد ها باشد. اما در هر صورت آمار موجودی بی اختیار است، که بهشت و جهنم برایش فرق نمی کند، بلکه این کاربر است که از ان سوأ استفاده می کند. یکی از اساتید قدیمی دانشگاه تهران می گفت: اگر دروغ بزرگ می خواهید بگویید، از آمار استفاده کنید. تعریف فساد هم معلوم نیست، هرکسی فساد را در چیزی می داند. که گاهی انها متضاد هم هستند. مثلا جاه طلبی یا خود محوری، یکی از پایه های فساد است ولی در عمل آن را رد می کنند. لذا تشخیص فاسد از غیر فاسد مشکل می شود. نهایت این امر هم نسبی دانستن اخلاق است. نسبیت انیشتین راه را برای همه فساد ها باز می کند: اگر در خانه لخت بگردید، کسی به شما ایراد نمی گیرد ولی اگر در خیابان باشد فساد است، باز آنهم نسبی است:  در خیابانهای کنار دریا و آنتالیا باشید یا در خیابانهای مکه! بازهم مشکل باقی است. زمانی پوشیدن لباس پاره،  نشان فقر و تهیدستی بود، ولی الان در تهران و برخی شهرها، مایه برتری و آلامد بودن است. در دوره فوق لیسانس مدیریت مالی به ما می گفتند: اگر کسی یک دلار را دو دلار کند! با هوش است واگر بیشتر کند نابغه است. ولی حالا به این افراد اختلاس گر، یا دزد می گویند. همه دزدان بیت المال و اختلاس گران، دارای تحصیلات عالینه در همین زمینه هستند. پس چه باید کرد؟ باید در عمل و در تئوری، خدا را در نظر داشت و به دستورات او عمل کرد. که فرموده اند حرام محمد، حرام الی یوم القیامه و حلاله، حلال الی یوم القیامه، یعنی از نسبیت باید خارج شد. در آمار هم این موضوع اصل است: چون همه چیز با استاندارد سنجیده می شود. انحراف از استاندارد، فساد و عیب محسوب شده، که باید برای رفع آن چاره اندیشید. در صنعت ابزار دقیق، غیراستانداردها با اینکه زیاد هم هستند، از دور مصرف خارج می شوند. در صنایع غذایی، گاهی یک کشتارگاه امحا می شود، تا بقیه کشتارگاهها آنفلونزای مرغی نگیرند! بنابر این خود آمار دقیق است. ولی کاربران ممکن است فاسد باشند و: نتیجه را تغییر دهند یا در استنتاج دخیل باشند.  سالها روانشناسان ادعا می کردند که: سیاهپوستان احمق هستند! و بهره هوشی انها پایین است، اما بعد معلوم شد برای سنجش آی کیو: سیاه پوستان از وسایل آزمایشی سفید پوستان، استفاده می کنند که طبیعتا سیاهپوستان، با آن آشنایی ندارند. سالها است که آمریکا را در همه چیز برتر نشان می دهند! زیرا  معیار انها چیز هایی است که: سازمان سیا در اختیارشان می گذارد. اگر بدهی آمریکا زیاد باشد، کشور قدرتمند درجه یک است، زیرا 25تریلیون دلار بدهی دارد! ولی روسیه 500میلیارد و ایران 7میلیارد دلار. علت را هم اینطور بیان می کنند که: آمریکا خلق ثروت کرده، بدون اینکه هزینه آن را بپردازد. که ما در فارسی یعنی: با کت و شلوار دیگران داماد شده است. کسر بودجه هم به همین شکل است: اگر آمریکا کسر بودجه نداشته باشد، اول است داشته باشد هم، اول است. در حالت نخست چون توانسته خلق ثروت  از جیب مردم کند، پس  اعتماد و اعتبار دارد. اگر کسر بودجه هم نداشته باشد، مردم اعتماد کردند و مالیات ها را پرداخته اند. لذا آمار مانند چوب دو سر طلا! در دست آمار گیر است. تا چگونه آنرا توجیه کند. در ایران نیز چون آمار در دست سلطان واردات است، همه چیز طوری انتخاب می شود، که نیاز به واردات را نشان دهد. در نفت و گاز و دارو خودکفا هستیم، ناگهان سالی 4میلیارد دلار بابت واردات کلزا می خواهد.. پس کمبود کالای اساسی! داریم. مردم اگر به بیماری چربی خون و کلسترول مبتلا نشوند می میمیرند! فقرا و محرومین منتظر اختصاص از: صندوق ذخیره ارزی

Corrupt stats or corrupt statisticians!

Yes! Sometimes the statistics get corrupted, maybe they always get corrupted, and worse, they are the mother of all corruption. But in any case stats are incompetent, which is not different from Heaven and Hell, but it is the user who exploits them. "If you want to tell a big lie, use statistics," said an old professor at Tehran University. The definition of corruption is also unclear, everyone knows corruption in something. Sometimes they are contradictory. For example, ambition or self-centeredness is one of the foundations of corruption, but in practice it is rejected. Therefore, it is difficult to distinguish corrupt from non-corrupt. Ultimately it is also relative to knowing ethics. Einstein's relativity paves the way for all corruption: If you go barefoot, no one will bother you, but if it's on the street it's corruption, it's still relative: be on the streets of the sea and Antalya or on the streets of Mecca! It's still a problem. Once worn was a sign of poverty and poverty, but now in Tehran and some cities, it is a matter of excellence. During our postgraduate degree in financial management we were told: If someone makes a dollar for two dollars! He is intelligent, and if he is slow, he is a genius. But now these people are called embezzlers, or thieves. All thieves and embezzlers are highly educated in this field. So what to do? In practice and in theory, one must consider God and obey his commands. Those who have said that the prohibition of Muhammad, the prohibition of the law and the law of the law, that is, the law of relativity must be excluded. In statistics, this is also true: because everything is measured to a standard. Deviation from the standard is considered to be a corruption and a defect, which you have to think about. In the instrumentation industry, nonstandards, though many, are out of use. In the food industry, one slaughterhouse is sometimes destroyed, so that other slaughterhouses do not catch avian influenza! So the statistics are accurate. But users may be corrupt and: change the result or be involved in the inference. For years psychologists have been saying: Blacks are stupid! And their intelligence is low, but then it turns out to be a measure of IQ: Blacks use whites, which blacks are naturally unfamiliar with. For years America has been shown to be the best in everything! Because their criterion is what the CIA offers. If the US debt is high, then the powerful country is top notch, because it has $ 25 trillion in debt! But Russia has $ 500 billion and Iran $ 7 billion. The reason is as follows: America has created wealth without paying for it. Which we in Persian means: is groomed by the suit of others. The budget deficit is the same: If the US doesn't have the deficit, then it's the first, and it's the first. In the first place, since it has managed to create wealth out of people's pockets, then it has trust and credibility. If it doesn't have the deficit, people will trust and pay taxes. So statistics like gold chopsticks! It's in the hands of the statistics. To justify it. In Iran too, since statistics are in the hands of the importing sultan, everything is chosen to indicate the need for imports. We are self-sufficient in oil, gas and medicine, and suddenly it wants $ 4 billion a year to import canola. So a shortage of staples! we have. People will die if they don't get cholesterol or lipid! Poor and Deprived Waiting for Allocation: Foreign Exchange Reserve Fund.

احصائیات الفاسدة أو الإحصائیین الفاسدین!

نعم! فی بعض الأحیان تتلف الإحصاءات ، وربما تتلف دائمًا ، وأسوأ من ذلك ، فهی أم كل الفساد. لكن على أی حال ، فإن الإحصائیات غیر كفؤة ، وهی لا تختلف عن الجنة والجحیم ، ولكن المستخدم هو الذی ینتهكها. وقال أستاذ جامعی بجامعة طهران "إذا كنت ترید أن تكذب كذبة كبیرة ، فاستخدم الإحصائیات". تعریف الفساد غیر واضح أیضًا ، والجمیع یعرف الفساد فی شیء ما. فی بعض الأحیان تكون متناقضة. على سبیل المثال ، الطموح أو التركیز على الذات هو أحد أسس الفساد ، لكن فی الممارسة العملیة یتم رفضه. لذلك ، من الصعب التمییز بین الفاسدین وغیر الفاسدین. فی نهایة المطاف هو أیضا نسبة إلى معرفة الأخلاق. النسبیة لآینشتاین تمهد الطریق أمام كل الفساد: إذا ذهبت حافی القدمین ، فلن یزعجك أحد ، ولكن إذا كان فی الشارع فهو فساد ، فهو لا یزال نسبیًا: كن فی شوارع البحر وأنطالیا أو فی شوارع مكة! لا تزال مشكلة. ذات مرة كانت علامة على الفقر والفقر ، ولكن الآن فی طهران وبعض المدن ، إنها مسألة تمیز. خلال شهادة الدراسات العلیا فی الإدارة المالیة ، قیل لنا: إذا كان شخص ما یجعل دولارًا مقابل دولارین! إنه ذكی ، وإذا كان بطیئًا ، فهو عبقری. لكن الآن یُطلق على هؤلاء الأشخاص اختلاس أو لصوص. جمیع اللصوص والمختلسون حاصلون على درجة عالیة من التعلیم فی هذا المجال. ماذا تفعل؟ فی الممارسة العملیة ومن الناحیة النظریة ، یجب على المرء أن ینظر فی الله ویطیع أوامره. أولئك الذین قالوا إن حظر محمد ، وحظر القانون وقانون القانون ، أی قانون النسبیة یجب أن یستبعد. فی الإحصائیات ، هذا صحیح أیضًا: لأن كل شیء یتم قیاسه وفقًا لمعاییر. یعتبر الانحراف عن المعیار بمثابة فساد وعیوب یجب علیك التفكیر فیه. فی صناعة الأجهزة ، فإن المعاییر غیر القیاسیة ، على الرغم من كثیرین ، غیر صالحة للاستخدام. فی صناعة المواد الغذائیة ، یتم فی بعض الأحیان تدمیر أحد المسالخ ، بحیث لا تصاب المجزرات الأخرى بإنفلونزا الطیور! وبالتالی فإن الإحصاءات دقیقة. ولكن قد یكون المستخدمون فاسدین و: تغییر النتیجة أو المشاركة فی الاستدلال. منذ سنوات یقول علماء النفس: السود أغبیاء! وذكاءهم منخفض ، ولكن بعد ذلك اتضح أنه مقیاس الذكاء: یستخدم السود البیض ، وهو ما لا یعرفه السود بشكل طبیعی. لسنوات ، أثبتت أمریكا أنها الأفضل فی كل شیء! لأن معیارهم هو ما تقدمه CIA. إذا كانت دیون الولایات المتحدة مرتفعة ، فإن الدولة القویة هی من الدرجة الأولى ، لأن دیونها تبلغ 25 تریلیون دولار! لكن لدى روسیا 500 ملیار دولار وإیران 7 ملیارات دولار. والسبب على النحو التالی: أمریكا خلقت ثروة دون دفع ثمنها. وهو ما نعنیه بالفارسیة: یتم تحضیرها بدعوى الآخرین. عجز الموازنة هو نفسه: إذا لم یكن لدى الولایات المتحدة عجز ، فسیكون أول عجز ، وهو الأول. فی المقام الأول ، نظرًا لأنها تمكنت من تكوین ثروة من جیوب الناس ، فإنها تتمتع بثقة ومصداقیة. إذا لم یكن هناك عجز ، فسوف یثق الناس ویدفعون الضرائب. لذلك إحصاءات مثل عیدان الذهب! إنها فی أیدی الإحصائیات. لتبریر ذلك. فی إیران أیضًا ، نظرًا لأن الإحصائیات فی أیدی السلطان المستورد ، یتم اختیار كل شیء للإشارة إلى الحاجة إلى الواردات. نحن مكتفون ذاتیاً فی مجال النفط والغاز والأدویة ، وفجأة یرید استیراد 4 ملیارات دولار سنویاً لاستیراد الكانولا .. لذلك نقص فی المواد الغذائیة الأساسیة! لدینا. سیموت الناس إذا لم یحصلوا على الكولیسترول أو الدهون! الفقراء والمحرومین فی انتظار التخصیص: صندوق احتیاطی النقد الأجنبی.

Поврежденная статистика или коррумпированные статистики!

Да! Иногда статистика искажается, может быть, она всегда искажается, и, что еще хуже, они являются матерью всей коррупции. Но в любом случае статистика некомпетентна, что ничем не отличается от рая и ада, но их использует пользователь. «Если вы хотите сказать большую ложь, используйте статистику», - сказал старый профессор Тегеранского университета. Понятие коррупции тоже неясно, в чем-то все знают коррупцию. Иногда они противоречивы. Например, амбиции или эгоцентризм являются одной из основ коррупции, но на практике они отвергаются. Поэтому трудно отличить коррумпированных от некоррумпированных. В конечном итоге это также связано со знанием этики. Относительность Эйнштейна прокладывает путь для любой коррупции: если вы идете босиком, вас никто не побеспокоит, но если он на улице, это коррупция, он все еще относительно: будьте на улицах моря и Анталии или на улицах Мекки! Это все еще проблема. Когда-то носимый был признаком бедности и бедности, но сейчас в Тегеране и некоторых городах это вопрос совершенства. Во время обучения в аспирантуре по управлению финансами нам сказали: «Если кто-то зарабатывает доллар на два доллара! Он умный, и если он медленный, он гений. Но теперь этих людей называют воровцами или ворами. Все воры и растраты высокообразованы в этой области. Так что же делать? На практике и в теории нужно думать о Боге и подчиняться Его заповедям. Те, кто сказал, что запрет Мухаммеда, запрет закона и закон закона, то есть закон относительности, должны быть исключены. В статистике это также верно: потому что все измеряется по стандарту. Отклонение от стандарта считается коррупцией и дефектом, о котором вы должны подумать. В приборостроении нестандартные, хотя многие из них, не используются. В пищевой промышленности одна бойня иногда разрушается, так что другие бойни не заражаются птичьим гриппом! Так что статистика точная. Но пользователи могут быть испорчены и: изменить результат или быть вовлечены в вывод. В течение многих лет психологи говорили: «Черные глупы! И их интеллект низок, но тогда это становится показателем IQ: черные используют белых, с которыми черные, естественно, незнакомы. В течение многих лет Америка была признана лучшей во всем! Потому что их критерий - это то, что предлагает ЦРУ. Если долг США высок, то могущественная страна на высшем уровне, потому что у нее есть долг в 25 триллионов долларов! Но у России 500 миллиардов долларов, у Ирана 7 миллиардов. Причина в следующем: Америка создала богатство, не платя за него. То, что мы по-персидски значит: ухожено костюмом других. Бюджетный дефицит тот же: если в США дефицита нет, то он первый и первый. Во-первых, поскольку ему удалось создать богатство из карманов людей, у него есть доверие и доверие. Если не будет дефицита, люди будут доверять и платить налоги. Так что статистика как золотые палочки для еды! Это в руках статистики. Чтобы оправдать это. В Иране также, поскольку статистика находится в руках импортирующего султана, все выбрано, чтобы указать на необходимость импорта. Мы самодостаточны в нефти, газе и медицине, и вдруг нам нужно 4 миллиарда долларов в год на импорт канолы. Так что нехватка продуктов питания! У нас есть. Люди умрут, если они не получат холестерин или липид! Плохое и лишенное ожидания распределения: валютный резервный фонд.

نوع اخبار :
برچسب : آمار فاسد یا آمارگران فاسد!.،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو