ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تاریخ نشان می دهد که اسرائیل، همیشه از کشورهای تابعه ایران بوده، و یهودیان آزاد شده کورش کبیر هستند. اکنون که ایران قدرت دارد، باید ان را دوباره ضمیمه خاک خود کند، و الا به فتوحات کورش خیانت کرده و: آرمانهای داریوش بزرگ را هم نادیده گرفته است. در خاک اسرائیل مخصوصا در منطقه غزه، پادگانهای زیادی از زمان هخامنشیان و ساسانیان است. تاریخ نویسان گفته اند که از نهصد سال قبل از میلاد، زیر نظر مادها بودند و از 500سال قبل میلاد، کورش بر انجا مسلط بوده است. حتی بسیاری از انان که مخالفت می کردند، توسط بخت النصر به بابل برده شده، تا با آداب ایرانیان آشنا شوند و: پس از آشنایی اجازه برگشت یافتند، که خودشان آن را دوران اسارت می نامند! البته افسانه ها می گویند: ابتدا این منطقه اسرائیل بوده! که حضرت داود و سلیمان بران حکومت می کردند. ولی با حمله آشوری ها از بین رفتند، با انتقال دولت به مادها، اسرائیل یکی از استانهای ایران شدند، که مرکز آنها همدان بود. با اینکه سعی کردند، با بیزانس و روم برعلیه ایران شورش کنند، ولی همیشه شورش آنها سرکوب می شد. در دوران اسلامی هم، حکومت آنها زیر نظر کوفه و بغداد بوده(بابل و تیسفون) تنها چند سالی دولت عثمانی، با جدایی از ایران، تجزیه طلبی را آغاز کرد، که آنهم به اشغال صهیونیست ها از سال 1948 ختم شد. فقط یک سوم جمعیت فعلی ان خارجی هستند، بقیه آریایی تبار می باشند. بنی اسرائیل و بنی اسماعیل پسر عموهای یکدیگرند. در سالهای اخیر نیز، بیشترین مدیران و حکمرانان اسرائیلی، ایرانی تبارند، و آموزش زبان فارسی، در اسرائیل رایج است، و کورش نام مقدسی برای همه آنها است. اغلب اسرائیلی ها تمایل دارند که ایرانی باشند تا عرب. لذا بدون جنگ هم میتوان اسرائیل را فتح کرد. مردم و افکار عمومی انها کاملا توجیه هستند. به همین جهت با دولتهای عربی مخالفند، زیرا آنها با استبداد تمام، زیر فشار شان گذاشته اند. اگر مردم غزه، خود را عرب ندانند، یا تمایلی به ایران نشان دهند، از همه کمک ها محروم می شوند!  یا دستگیر و اعدام میشوند. اگر کسی در علاقه آنها به ایران شک دارد، کافی است بداند که بزرگترین فحش اعراب، این است که: الایرانی اخ الیهود! با همین کارها مردم فلسطین و غزه را ترسانده اند، که از ایران متنفر باشند. لذا می بینیم که 80سال است، هر سختی می بینند، فقط به سران عرب التماس می کنند. لذا اگر آنها قدرات ایران را ببینند، ترسشان از بین می رود، و دیگر مجبور نیستند: دستمال به دست دنبال شیوخ مرتجع باشند. به همین دلیل آمریکا پس از حمله موشکی ایران، به سراغ تبلیغات در مورد معامله قرن رفت! تا مانع بیداری انها شوند. آنها باور نمی کنند با یک موشک ایرانی، ترامپ و نتانیاهو در همان محل اجلاس مشترک شان، با خاک یکسان خواهند شد. لذا سپاه باید این قدرت را نشان دهد، و با هدایت سردار شامی و سید خراسانی، قضیه را تمام کند. و نخستین نمازجمعه را به امامت: سید حسن نصرالله در انجا برقرا کند. تا زمینه برای زیارت همه مردم دنیا فراهم شود. مردم دنیا با سفر مشتاقانه به قبله اول مسلمین، هزینه و کسر بودجه اداره آن استان از ایران را می پردازند. شاید روزی برسد که پیاده روی از قبله اول، به سوی قبله دوم آغاز شود! و مردم براساس خط هدایت شده پیامبر اسلام، از مکه  هم به سوی قدس نیز سفر کنند (الی خطی الرسول). و: جهان از دست آل سعود تفرقه افکن، و آمریکای زور گو و اسرائیل پولپرست راحت شود. آنگاه همه دنیا تحت آن حادثه یکتا باشند. و ایران بزرگ که مدتی است دچار تکثر شده، به سوی وحدت قبلی خود برگردد. مولوی شاعر می گوید: هرکسی کو دور ماند از اصل خویش، بازجوید زورگار وصل خویش.

Israel must be attached to Iranian soil

History shows that Israel has always been a subsidiary of Iran, and the liberated Jews are Cyrus the Great. Now that Iran has the power, it must re-attach it to its territory, betraying Cyrus' conquests and ignoring the ideals of the great Darius. On the Israeli soil, especially in the Gaza Strip, there are many garrisons from the Achaemenid and Sassanian era. Historians have said that they had been under the Medes for over 100 years and that Cyrus had dominated them for 500 years. Even many who were opposed were taken to Babylon by Bakht al-Nasr to become acquainted with Iranian customs and: after acquaintance were allowed to return, they call themselves captivity! Of course, legends say: first it was Israel! That David and Solomon ruled. But with the Assyrian invasion, the Israeli state became one of the provinces of Iran, with Hamadan as its center. Although they tried to revolt against Byzantium and Rome against Iran, their rebellion was always suppressed. In Islamic times, their rule was under the control of Kufa and Baghdad (Babylon and Tsefon). Only a few years after the separation from Iran, the Ottoman government began secession, leading to the occupation of Zionists in 1948. Only one-third of its current population is foreign, the rest are Aryan. The children of Israel and the children of Ismail are the cousins ​​of each other. In recent years, too, most Israeli executives and rulers are Iranian, and Persian language teaching is common in Israel, and Cyrus is a sacred name for all of them. Most Israelis tend to be Iranian rather than Arab. So without a war Israel can be conquered. The people and their public opinion are justified. That is why they oppose the Arab governments because they have been oppressed by totalitarianism. If the people of Gaza do not consider themselves Arabs, or are inclined to Iran, they will be deprived of all assistance! Or they are arrested and executed. If anyone is skeptical of their interest in Iran, it is enough to know that the greatest insult of the Arabs is: Iranian has brothers in jewish! By doing so, they have frightened the Palestinian and Gaza people to hate Iran. Therefore, we see that for 80 years, they see every difficulty, they only beg the Arab leaders. So if they see Iran's power, their fear disappears, and they no longer have to: hand in hand with the reactionary sheikhs. That's why the US went after propaganda about the deal of the century after the Iranian missile attack! To prevent them from waking up. They do not believe that with an Iranian rocket, Trump and Netanyahu will be leveled at the same meeting place. Therefore, the IRGC must exercise this power, and with the guidance of Sardar Shami and Sayyid Khorasani, complete the case. And give the first prayer to the Imamate: Sayyed Hassan Nasrallah there. To provide the ground for pilgrimage to all the people of the world. People around the world are eagerly traveling to Qiblah to pay for the administration and budget of that province from Iran. Maybe one day the hike will start from the first Qiblah to the second Qiblah! And people will also travel from Mecca to al-Quds according to the guidance of the Prophet of Islam (Eli Khatti al-Rasoul). And: Make the world free from al-Saudis' divide, and America's forceful and Israeli moneylenders. Then the whole world would be united under that event. And the great Iran, which has been proliferating for some time, is returning to its former unity. The poet Mawlawi says: "Anyone who has stayed away from his principle, interrogate the bully himself."

یجب أن ترتبط إسرائیل بالتربة الإیرانیة

یظهر التاریخ أن إسرائیل كانت دائماً تابعة لإیران ، وأن الیهود المحررین هم قورش الكبیر. الآن وقد أصبحت لإیران قوة ، علیها أن تعید ضمها إلى أراضیها ، خیانة فتوحات كورش وتجاهل مُثُل داریوس الكبیر. على الأراضی الإسرائیلیة ، وخاصة فی قطاع غزة ، هناك العدید من الحامیات من الحقبة الأخمینیة والساسانیة. قال المؤرخون إنهم ظلوا تحت المیدیین منذ أكثر من 100 عام وأن كورش سیطر علیهم لمدة 500 عام. حتى أن العدید من المعارضین نُقلوا إلى بابل على ید باخت النصر للتعرف على العادات الإیرانیة: وبعد السماح لعودة التعارف ، یطلقون على أنفسهم أسر! بالطبع ، تقول الأساطیر: أولاً كانت إسرائیل! أن دیفید وسلیمان حكمت. ولكن مع الغزو الآشوری ، أصبحت الدولة الإسرائیلیة واحدة من مقاطعات إیران ، مع مركز همدان. على الرغم من أنهم حاولوا التمرد ضد بیزنطة وروما ضد إیران ، إلا أن تمردهم كان یتم قمعه دائمًا. فی الأزمنة الإسلامیة ، كان حكمهم تحت سیطرة الكوفة وبغداد (بابل وتصفون) ، وبعد بضع سنوات فقط من الانفصال عن إیران ، بدأت الحكومة العثمانیة الانفصال ، مما أدى إلى احتلال الصهاینة فی عام 1948. ثلث سكانها الحالیین فقط من الأجانب ، والباقی آریان. بنو إسرائیل وبنو إسماعیل هم أبناء عم بعضهم البعض. فی السنوات الأخیرة أیضًا ، معظم التنفیذیین والحكام الإسرائیلیین إیرانیون ، وتعلیم اللغة الفارسیة أمر شائع فی إسرائیل ، وكوروس اسم مقدس لهم جمیعًا. معظم الإسرائیلیین یمیلون إلى أن یكونوا إیرانیین ولیس عربیین. لذلك بدون حرب یمكننا قهر إسرائیل. الشعب والرأی العام له ما یبرره. لهذا السبب یعارضون الحكومات العربیة لأنهم تعرضوا للقمع من قبل الشمولیة. إذا كان أهل غزة لا یعتبرون أنفسهم عربًا ، أو یمیلون إلى إیران ، فسیحرمون من كل المساعدات! أو یتم القبض علیهم وإعدامهم. إذا كان أی شخص یشك فی اهتمامه بإیران ، یكفی أن نعلم أن أكبر إهانة للعرب هی: الأخانی الأحیلود! من خلال قیامهم بذلك ، خافوا الشعب الفلسطینی وشعب غزة من كره إیران. لذلك ، نرى أنه طوال 80 عامًا ، یرون كل صعوبة ، فهم فقط یستجوبون القادة العرب. لذلك إذا رأوا قوة إیران ، فإن خوفهم یختفی ، ولم یعد علیهم أن: یداً بید مع الشیوخ الرجعیین. لهذا السبب اتبعت الولایات المتحدة الدعایة حول صفقة القرن بعد الهجوم الصاروخی الإیرانی! لمنعهم من الاستیقاظ. إنهم لا یعتقدون أنه بصاروخ إیرانی ، سیتم ترامب ونتنیاهو فی نفس مكان الاجتماع. لذلك ، یجب على الحرس الثوری الإیرانی ممارسة هذه السلطة ، وبتوجیه من سردار شامی وسید خراسانی ، أكمل القضیة. وإعطاء أول صلاة للإمام: السید حسن نصر الله هناك. لتوفیر الأرض للحج لجمیع شعوب العالم. یسافر الناس حول العالم بفارغ الصبر إلى القبلة لدفع تكالیف إدارة ومیزانیة تلك المقاطعة من إیران. ربما فی یوم من الأیام سیبدأ التنزه من القبلة الأولى إلى القبلة الثانیة! وسیسافر الناس أیضًا من مكة إلى القدس ، وفقًا لتوجیهات نبی الإسلام (إیلی خطی الرسول). و: اجعلوا العالم خالیًا من الفجوة بین السعودیین ، ومن المقرضین الأمریكیین والإسرائیلیین الأقویاء. عندها سیتحد العالم كله تحت هذا الحدث. وإیران الكبرى ، التی انتشرت منذ فترة ، تعود إلى وحدتها السابقة. یقول الشاعر مولوی: "كل من ابتعد عن مبدأه ، یستجوب الفتوة بنفسه".

על ישראל להיות מחוברת לאדמה האיראנית

ההיסטוריה מראה שישראל הייתה מאז ומעולם חברה בת של איראן, והיהודים המשוחררים הם כורש הגדול. כעת, לאחר שיש לאיראן הכוח, עליה לחבר אותה מחדש לשטחה, לבגוד בכיבושי סיירוס ולהתעלם מהאידיאלים של דריוס הגדול. על אדמת ישראל, בעיקר ברצועת עזה, ישנם חילונים רבים מהתקופה האכימנית והסאסאנית. היסטוריונים אמרו שהם היו תחת המדיה למעלה ממאה שנה וכי סיירוס שלט בהם במשך 500 שנה. אפילו רבים שהתנגדו נלקחו לבבל על ידי בקט אל-נסר כדי להתוודע למנהגים האיראניים, ואחרי שההיכרות הורשתה לחזור הם מכנים עצמם בשבי! כמובן, אגדות אומרות: ראשית זו הייתה ישראל! שדוד ושלמה שלטו. אך עם הפלישה האשורית, מדינת ישראל הפכה לאחת הפרובינציות של איראן, כשמרכזו עומד המדן. אף על פי שניסו למרד נגד ביזנטיון ורומא נגד איראן, מרדם תמיד דוכא. בתקופה האסלאמית שלטונם היה בשליטת קופה ובגדאד (בבל וצפון), ורק שנים ספורות לאחר הפרידה מאיראן החלה הממשלה העות'מאנית להתנתק, מה שהוביל לכיבוש ציונים בשנת 1948. רק שליש מהאוכלוסייה הנוכחית שלה הוא זר, והשאר הם אריים. ילדי ישראל וילדי איסמעיל הם בני דודים זה לזה. בשנים האחרונות גם מרבית המנהלים והשליטים הישראלים הם איראנים, והוראת השפה הפרסית נפוצה בישראל, וכורש הוא שם קדוש לכולם. רוב הישראלים נוטים להיות איראנים ולא ערבים. כך שללא מלחמה נוכל לכבוש את ישראל. האנשים ודעת הקהל שלהם מוצדקים. זו הסיבה שהם מתנגדים לממשלות ערב בגלל שהם מדוכאים על ידי טוטליטריות. אם תושבי עזה לא רואים עצמם ערבים, או נוטים לאיראן, הם יישללו מכל הסיוע! או שהם נעצרים והוצאו להורג. אם מישהו ספקן באשר לאינטרס שלהם באיראן, מספיק לדעת שהעלבון הגדול ביותר של הערבים הוא: אל-אכאני אל-אהליוד! בכך הם הפחידו את האנשים הפלסטינים והעזה לשנוא את איראן. לכן אנו רואים שבמשך 80 שנה הם רואים כל קושי, הם רק מתחננים למנהיגים הערבים. כך שאם הם רואים את כוחה של איראן, הפחד שלהם נעלם והם כבר לא צריכים: יד ביד עם השייחים התגובות. זו הסיבה שארצות הברית עשתה אחרי תעמולה על עסקת המאה לאחר מתקפת הטילים האיראניים! למנוע מהם להתעורר. הם לא מאמינים שעם רקטה איראנית, טראמפ ונתניהו יהיו מפוקסים באותו מקום מפגש. לפיכך, על ה- IRGC להפגין כוח זה, ובהדרכתם של סרדר שאמי וסייד ח'וראסני, להשלים את התיק. ותן תפילה ראשונה לאימאמאט: סייד חסן נסראללה שם. לספק את הקרקע לעלייה לרגל לכל בני העולם. אנשים ברחבי העולם נוסעים בשקיקה לקיבה כדי לשלם עבור הממשל והתקציב של אותה פרובינציה מאירן. אולי יום אחד הטיול יתחיל מקיבלה הראשון לקיבלה השנייה! ואנשים גם ייסעו ממכה לאל-קודס על פי הנחייתו של נביא האיסלאם (אלי חטי אל-ראסול). וגם: הפוך את העולם לחופשי מפלגתו של אל-סעודי, ומלווים הכספים והישראלים הכוחניים של אמריקה. ואז כל העולם היה מאוחד תחת אותו אירוע. ואיראן הגדולה, שמתפשטת מזה זמן, חוזרת לאחדותה לשעבר. המשורר מוולאווי אומר: "מי שהתרחק מהעקרון שלו, חוקר את הבריון בעצמו."

نوع اخبار :
برچسب : یجب أن ترتبط إسرائیل بالتربة الإیرانیة،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو