ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آن را باید از بین برد، زیرا با اینکه جسم کاپیتولاسیون از بین رفته. و قانون آن لغو شده، ولی هنوز هیچ دادگاهی در ایران، جرات محاکمه آمریکایی ها مجرم را ندارد. آمریکا صراحتا اعلام می کند که: سپهبد سلیمانی را ترور کرده! ولی کسی از او شکایت نمی کند، بلکه به او نصیحت می کنند که عاقل باشد. جانشین سپهبد را تهدید به ترور می کند، باز هم کسی دست به قلم نمی شود. حتی در دادگاههای داخلی هم، اصلا به فکر خطور نمی دهند که: آمریکا را دادگاهی کنند. مثلا می گویند: اگر باز هم از این حرفها بزند، بد می بیند. در حالیکه آمریکا، هر روز تشکیل دادگاه داده، اموال ایران را غارت می کند. بدون توجه به سازمانها، حقوق و روابط بین المللی، قدس شریف را، پایتخت صهیونیستها اعلام می کند! و معامله قرن تشکیل می دهد. این نشان می دهد با اینکه قانون کاپیتولاسیون، در سال 1342 تصویب شد، همچنان پابرجا است، و ایرانی ها، حق ندارند آمریکایی ها را محاکمه کنند، فقط خیلی شاکی باشند میتوانند: او را احمق، نادان و نا آشنا به حقوق بین الملل خطاب کنند. شاید هنوز ترس از اعدام وحید افراخته، در دل همه است. وحید افراخته کسی بود که دو آمریکایی را، در تهران ترور کرد ولی هم از سوی همرزمانش طرد شد، و هم از سوی ساواک اعدام گردید. هنوز بعد از 50سال خانواده داعدار او، تاوان این کار را می دهند! در حالیکه آمریکایی ها، سپهبد ما را آنهم در کشور دیگری، ترور کرده وبه آن اعتزاف و افتخار می کند. ولی هیچکس جرات نمی کند: لایحه شکایتی بنویسد. به قول دکتر شریعتی آنها دست خود را از سر ما برداشته، در داخل ذهن و مغز ما کرده اند. و مغزها را شستشو داده اند. نه فقط در ایرانف بلکه در آسیای میانه و غرب آسیا هم، مردم تخلیه روانی شده اند! و شکایت از آمریکا و اذناب آن را صحیح نمی دانند. ابراهیم هنیه و دیگر سران فلسطین، سالها است که به آمریکا برای سازش التماس می کنند! ولی  آمریکا قدس را مصادره می کند. بازهم امیدوارند که سران اعراب کاری بکنند. نمی دانند که سران اعراب هم، مثل لیبرالهای ایران، شکایت از امریکا را گناه بزرگی می دانند. ولی برای مذاکره همیشه آماده اند. در حالیکه کافی است هنیه یا ابوزمان، یکی از این نامه ها را به سید مقاومت بنویسند و: از او یاری بخواهند. مطمئن باشند که سید حسن نصرالله، فردای ان روز در قدس شریف حاضر شده، و نماز را برپا خواهد کرد. سید حسن به خبرنگار ما گفت: پیاده از  تا قدس خواهد رفت، و در جلوی مردم حرکت خواهد کرد. حتی اگر شهید هم بشود، مهم نیست. اما اسرائیلی ها قدرت این کار را نخواهند داشت. زیرا گنبد آهنین حزب الله، آماده حفاظت هستند و اگر دشمن کاری کند که: از خطای آن استفاده کند، گردان های موشکی آماده پاسخگویی هستند. ولی انقدر مغز فلسطینی ها را شستشو داده اند، که حاضرند پول بگیرند و فقط التماس کنند. بسیاری از انها هم که مقاومت می کنند، مورد خشم بقیه هستند! زیرا متهم به همکاری با ایران هستند. اگر واقعا به ایران وابسته اند، یکبار برای سپاه پاسداران ایران نامه بنویسند: و درخواست کمک بکنند! دنیا می بیند که آنها هم علاقه خود به ایران را تکذیب می کنند، و هیچگاه هم، به سپاه نامه نمی نویسند. در حالیکه میدانند از ایران درخواست کنند. ایران قادر است: تمام سران معامله قرن را، در اتاق جلسات خودشان دفن کند. به اصطلاح فارس ها، آنها آش نخورده و دهان سوخته هستند. یعنی متهم به همکاری با ایران هستند، در حالیکه اصلا نامه ای به ایران ننوشته اند، و درخواست کمک نکرده اند. اگر انها عاقل باشند، میدانند هر کاری کنند، دشمنان حرف خودشان را می زنند. پس بهتر است اقدام به درخواست کنند. تا ریشه تمام عصه ها از بین برود.

The law of capitulation is alive

It has to be eliminated because the capitulation body is gone. And the law has been repealed, but no court in Iran still dares to prosecute Americans. America explicitly states: Lieutenant Suleimani assassinated! But no one complains, but they are advised to be wise. Lieutenant General threatens to assassinate, yet no one goes to pen. Even in the domestic courts, they do not even think about: bringing America to court. For example, they say: If he still says these things, he looks bad. While the US holds court every day, it loots Iranian property. Regardless of the organizations, international law and relations, it announces Quds Sharif, the capital of the Zionists! And the deal is the century. This shows that although the Capitulation Act, passed in 1942, is still in place, and Iranians have no right to try Americans; . Perhaps the fear of Vahid's execution is still in everyone's hearts. Vahid Afratak was the one who assassinated two Americans in Tehran but was rejected by both his peers and executed by SAVAK. Still paying for it after 50 years of his kind family! While Americans assassinate and honor our lieutenant in another country. But nobody dares: Write a complaint. According to Dr. Shariati, they have taken our hand and put it inside our minds and brains. And the brains have been washed. Not only in Iranov but also in Central Asia and West Asia, people have been evacuated! And complaining about America and its rage is not right. Ibrahim Haniyeh and other Palestinian leaders have been begging the US for years for reconciliation! But America confiscates Quds. They still hope that the Arab leaders will do something. They do not know that Arab leaders, like Iranian liberals, blame the US for a great sin. But they are always ready to negotiate. While it is enough for Haniya or Abu Musman, write one of these letters to Sayyid Reza and ask him for help. Rest assured that Sayyed Hassan Nasrallah will be present at Quds Sharif the next day and will perform the prayer. Sayyed Hassan told our correspondent: The pedestrian will go up to Quds, and will move in front of the people. Even if he becomes a martyr, it doesn't matter. But the Israelis will not have the power to do so. Because the Hezbollah Iron Dome is ready for protection, and if the enemy does something to: use its error, the missile battalions are ready to respond. But they have washed so much of the Palestinians' brains that they are willing to take money and just beg. Many of those who resist are angry with others! Because they are accused of cooperating with Iran. If they really depend on Iran, write a letter to the IRGC once: Ask for help! The world finds that they too deny their interest in Iran, and never write letters to the IRGC. While they know how to apply for Iran. Iran is able to bury all the leaders of the century deal in their meeting rooms. So-called Persians, they are not eaten and their mouths are burnt. That is, they are accused of cooperating with Iran, while not writing a letter to Iran, asking for help. If they are wise, they know what to do, the enemies will speak for themselves. So it is better to apply. Until the roots of all the roots are removed.

قانون الاستسلام حی

یجب التخلص منه لأن جسم الاستسلام رحل. وقد تم إلغاء القانون ، لكن لا توجد محكمة فی إیران تجرؤ على محاكمة الأمریكیین. أمریكا تعلن صراحة: مقتل الملازم سلیمانی! لكن لا أحد یشكو ، لكنهم ینصحونه بالحكمة. اللفتنانت جنرال یهدد باغتیال ، ولكن لا أحد یذهب إلى القلم. حتى فی المحاكم المحلیة ، لا یفكرون حتى فی: تقدیم أمریكا إلى المحكمة. على سبیل المثال ، یقولون: إذا كان لا یزال یقول هذه الأشیاء ، فإنه یبدو سیئًا. بینما تحتجز الولایات المتحدة المحكمة كل یوم ، فإنها تقوم بنهب الممتلكات الإیرانیة. بغض النظر عن المنظمات الدولیة والحقوق والعلاقات الدولیة ، تعلن القدس الشریف عاصمة الصهاینة! والصفقة هی القرن. هذا یدل على أنه على الرغم من أن قانون الاستسلام ، الذی صدر عام 1942 ، لا یزال ساریًا ، ولیس للإیرانیین الحق فی محاكمة الأمریكیین ؛ منهم. ربما لا یزال الخوف من إعدام وحید فی قلوب الجمیع. كان وحید أفراتك هو الذی اغتال أمریكیین فی طهران ، لكن تم رفضه من قِبل زملائه ونفذه سافاك. لا یزال یدفع ثمنها بعد 50 سنة من عائلته الكریمة! بینما یغتال الأمریكیون ویكرمون ملازمنا فی بلد آخر. لكن لا أحد یجرؤ: اكتب شكوى. وفقًا للدكتور شریعتی ، فقد أخذوا أیدینا ووضعوها داخل عقولنا وعقولنا. وقد تم غسل العقول. لیس فقط فی إیرانوف ولكن أیضًا فی آسیا الوسطى وغرب آسیا ، تم إجلاء الناس! ویشكو أمریكا وغضبها لیس صحیحا. أبراهام هنیة وزعماء فلسطینیون آخرون یتوسلون للولایات المتحدة لسنوات! لكن أمریكا تصادر القدس. ما زالوا یأملون فی أن یفعل القادة العرب شیئًا ما. إنهم لا یعرفون أن الزعماء العرب ، مثل اللیبرالیین الإیرانیین ، یلومون الولایات المتحدة على خطیئة عظیمة. لكنهم دائما على استعداد للتفاوض. فی حین أنه یكفی بالنسبة لهنیة أو أبو موسمان ، اكتب إحدى هذه الرسائل إلى السید رضا واطلب منه المساعدة. كونوا مطمئنین إلى أن السید حسن نصر الله سیحضر فی القدس الشریف فی الیوم التالی وسیؤدی الصلاة. قال السید حسن لمراسلنا: إن المشاة سیرتفع إلى القدس ، وسوف یتحرك أمام الناس. حتى لو أصبح شهیدا ، لا یهم. لكن الإسرائیلیین لن یكون لدیهم القدرة على القیام بذلك. لأن قبة حزب الله الحدیدیة جاهزة للحمایة ، وإذا فعل العدو شیئًا من أجل: استخدام خطأه ، فإن كتائب الصواریخ جاهزة للرد. لكنهم غسلوا الكثیر من أدمغة الفلسطینیین إلى درجة أنهم على استعداد لأخذ أموال والتسول فقط. كثیر من أولئك الذین یقاومون غاضبون من الآخرین! لأنهم متهمون بالتعاون مع إیران. إذا كانوا یعتمدون حقًا على إیران ، فاكتب خطابًا إلى الحرس الثوری الإیرانی مرة واحدة: اطلب المساعدة! یجد العالم أنهم أیضًا ینكرون اهتمامهم بإیران ، ولا یكتبون أبدًا رسائل إلى الحرس الثوری. فی حین أنهم یعرفون كیفیة التقدم بطلب لإیران. إیران قادرة على دفن جمیع قادة القرن فی غرف اجتماعاتهم. ما یسمى الفرس ، لا یؤكلون وأحرقت أفواههم. أی أنهم متهمون بالتعاون مع إیران ، بینما لا یكتبون رسالة إلى إیران یطلبون فیها المساعدة. إذا كانوا حكماء ، فهم یعرفون ماذا یفعلون ، فالأعداء سیتحدثون عن أنفسهم. لذلك فمن الأفضل أن تطبق. حتى یتم تدمیر جذور كل الجذور.

La loi de la capitulation est vivante

Il faut l'éliminer car le corps de capitulation a disparu. Et la loi a été abrogée, mais aucun tribunal iranien n'ose encore poursuivre les Américains. L'Amérique déclare explicitement: le lieutenant Suleimani assassiné! Mais personne ne se plaint, mais il est conseillé d'être sage. Le lieutenant-général menace d'assassiner, mais personne ne va au stylo. Même devant les tribunaux nationaux, ils ne pensent même pas à: traduire l'Amérique en justice. Par exemple, ils disent: s'il dit encore ces choses, il a l'air mauvais. Alors que les États-Unis tiennent un tribunal tous les jours, ils pillent les biens iraniens. Indépendamment des organisations internationales, des droits et des relations internationales, déclare Quds Sharif la capitale des sionistes! Et l'affaire est le siècle. Cela montre que même si le Capitol Act, adopté en 1942, est toujours en vigueur et que les Iraniens n'ont pas le droit de juger les Américains, ils ne peuvent que se plaindre: ils le qualifient de stupide, ignorant et peu familier avec le droit international. . Peut-être que la peur de l'exécution de Vahid est toujours dans le cœur de tout le monde. Vahid Afratak est celui qui a assassiné deux Américains à Téhéran mais a été rejeté par ses deux pairs et exécuté par SAVAK. Toujours le payer après 50 ans de sa gentille famille! Pendant que les Américains assassinent et honorent notre lieutenant dans un autre pays. Mais personne n'ose: Écrivez une plainte. Selon le Dr Shariati, ils ont pris notre main et l'ont mise dans notre esprit et notre cerveau. Et les cerveaux ont été lavés. Non seulement à Iranov mais aussi en Asie centrale et en Asie occidentale, des personnes ont été évacuées! Et se plaindre de l'Amérique et de sa rage n'est pas juste. Abraham Haniyeh et d'autres dirigeants palestiniens implorent les États-Unis depuis des années depuis des années! Mais l'Amérique confisque Quds. Ils espèrent toujours que les dirigeants arabes feront quelque chose. Ils ne savent pas que les dirigeants arabes, comme les libéraux iraniens, blâment les États-Unis pour un grand péché. Mais ils sont toujours prêts à négocier. Alors que cela suffit pour Haniya ou Abu Musman, écrivez l'une de ces lettres à Sayyid Reza et demandez-lui de l'aide. Soyez assuré que Sayyed Hassan Nasrallah sera présent à Quds Sharif le lendemain et exécutera la prière. Sayyed Hassan a déclaré à notre correspondant: Le piéton montera à Quds et se déplacera devant les gens. Même s'il devient martyr, cela n'a pas d'importance. Mais les Israéliens n'auront pas le pouvoir de le faire. Parce que le Hezbollah Iron Dome est prêt à être protégé, et si l'ennemi fait quelque chose pour: utiliser son erreur, les bataillons de missiles sont prêts à répondre. Mais ils ont tellement lavé la cervelle des Palestiniens qu'ils sont prêts à prendre de l'argent et à mendier. Beaucoup de ceux qui résistent sont en colère contre les autres! Parce qu'ils sont accusés de coopérer avec l'Iran. S'ils dépendent vraiment de l'Iran, écrivez une fois au CGRI: demandez de l'aide! Le monde voit qu'ils nient eux aussi leur intérêt pour l'Iran et n'écrivent jamais de lettres au CGRI. Alors qu'ils savent comment postuler pour l'Iran. L'Iran est en mesure d'enterrer tous les dirigeants du siècle dans leurs salles de réunion. Les soi-disant Perses, ils ne sont pas mangés et leurs bouches sont brûlées. Autrement dit, ils sont accusés de coopérer avec l'Iran, sans écrire une lettre à l'Iran, demandant de l'aide. S'ils sont sages, ils savent quoi faire, les ennemis parleront d'eux-mêmes. Il est donc préférable de postuler. Jusqu'à ce que les racines de toutes les racines soient enlevées.

نوع اخبار :
برچسب : قانون کاپیتولاسیون زنده است،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو