ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دموکراسی غربی با غفلت از عقلانیت، به همان شورای سقیفه بنی ساعده تبدیل شده است. زیرا عقلانیت حکم می کند که فرد، از سوی خدا یا نماینده خدا تایید صلاحیت شده باشد، ولی سقیفه بنی ساعده فقط قومیت را می شناسد، و رئیس قبیله را صاحب اختیار همه می شمارد. اگر 5نفر در سقیفه رای دادند یعنی: همه ملت تایید کرده اند. سیستمهای حکومتی جهان غیر از جمهوری اسلامی ایران، همگی فاقد مشروعیت های اصلی هستند! در برخی کشورها که اصلا از سوی مردم انتخاب نمی شوند! مانند کشورهای عربستان و قنلاند و ژاپن! و انگلیس. که پادشاهی در ان موروثی است، و از پدر به پسر می رسد. و هرگونه درخواست تغییر هم به شدت سرکوب می شود. در برخی کشورها، که مثلا انتخابات هست، باز هم فلسفه  عقلانیت مطرح نیست، یعنی لازم نیست کسی که حاکم می شود، عاقلترین فرد باشد. هرکس که بتواند بجای کلمه مار، عکس مار را بکشد رای می اورد! ماکرون در فرانسه نمونه بارز ان است، که توانسه با فریب مردم رای بیاورد، ولی با اینکه همه مردم فرانسه عزل او را می خواهند، با تکیه بر انتخابات به کشتار مردم اقدام می کند. و آنها مجبورند تا انتخابات بعدی صبر کنند. و معلوم نیست در انتخابات بعدی هم، ترفند جدیدی نزند تا آرای مردم را بدزدد. در برخی کشورها مثل آمریکا، دقیقا روش سقیفه ای است. زیرا روش جکومت داری را، از مسلمانان یاد گرفتند، ولی از نوع سقیفه ای ان. کارت الکترال یعنی تعیین رئیس قبیله! بعد روسای قبایل می نشینند، و رئیس جمهور را انتخاب می کنند. و مردم هرچه اعتراض می کنند، کار بجایی نمی رسد. در این سه مورد ذکر شده، اگر پلیس فدرال یا محلی نبود، همه آنها باید عزل می شدند، و انتخابات جدیدی صورت می گرفت. پس در تمام دنیا حکومت دیکتاتوری، با لباس دموکراسی در حال اجرا است! و مردمان زیادی در این را قتل عام می شوند. جالب این است که در هیچ کجای دنیا هم، ثبت نمی شود! از نظر دولتهای خودشان که خرابکار و یا تروریست هستند. از طرف همپیمانان و شرکای دولتی هم، جز این انتظاری نیست. در کشورهای اسلامی یا در میان آزادیخواهان نیز، منزلتی ندارند زیرا که باز هم می خواهند: به همین روش ادامه بدهند. از نظر اسلامی و قرانی هم شهید حساب نمی شوند، زیرا نیت شهید شدن ندارند، بلکه با نیت های دیگری به میدان می روند! می گویند مردی در یکی از جنگها، همراه پیامبر بود و در اثر رفتن به سوی دشمن، تیری بر او اصابت کرد و کشته شد! همه گقتند که او شهید شده! اما پیامبر فرمود نه! پرسیدند چرا؟ فرمود او می خواست اسب یکی از: افراد دشمن را مالک شود. او در واقع شهید راه الاغ شد. اسلام و حکومت اسلامی، عقلانیت شرط است نه غریزه و خواست مادی. ولایت فقیه در لغت به معنی حکومت خردورزان است. هرکسی نمی تواند ولایت داشته باشد، بلکه باید بهترین خردمندان چهان یا ملت باشد. خردمندی به معنی عالم بودن تنها نیست. زیرا دانش و علم، محفوظاتی است که ذهن های تیز هوش، یا حافظه های قوی، بهتر صبط می کنند. بلکه شناختن راههای درست و هدایت صحیح مردم است. به همین دلیل شخص باید فقیه باشد. آن هم فقیه جامع الشرایط. یعنی ابتدا با اصول و فرامین الهی آشنایی داشته باشد، بعد بتواند آنها را با مسائل مبتلابه تطبیق دهد.  بهترین قاضی هم زمان است. یعنی با اجرای فرامین او، جامعه به راه درست می رود. و چند سال بعد معلوم می شود، که تصمیم آن روزه بهترین تصمیم بوده.  واین ممکن نیست مگر به داشتن نگاهی روشن، به اینده جهان. امام خمینی ره، چنان دید روشنی به اینده داشت، که بسیاری از سخنان ایشان، بعد از چهل سال فهمیده می شود.

Democracy and the Bani Saada Shadow Story

Western democracy has become the same shady council as Bani Saadah, ignoring rationality. Because rationality requires that a person be approved by God or God's representative, but Bani Sa'adah recognizes only ethnicity, and the head of the tribe holds the power of all. If 5 people voted in Saqifa it means: All nations have approved. World government systems except the Islamic Republic of Iran all lack the basic legitimacy! In some countries that are not elected by the people at all! Like the countries of Saudi Arabia, Queensland and Japan! And England. The kingdom is hereditary, from father to son. And any request for change is severely suppressed. In some countries, such as elections, there is still no philosophy of rationality, that is, one does not have to be the wisest person to rule. Anyone who can snap a snake's picture instead of the word snakes! Macron in France is a prime example of a man who can vote to deceive people, but despite all the French people wanting to oust him, he is killing people by relying on elections. And they have to wait for the next election. And it is unclear, in the next election, a new trick to steal people's votes. In some countries, such as the United States, it is exactly the method of salivation. Because they learned the method of govtism from the Muslims, but its kind of Sufi. Electoral card means appointing a clan chief! Then the tribal chiefs sit down, electing the president. And no matter what the people are protesting about, nothing works. In these three cases, if the police were not federal or local, they would all have to be dismissed, and new elections would take place. So dictatorship is running all over the world in the guise of democracy! And many people are being massacred in this. Interestingly, it is not registered anywhere in the world! In terms of their governments being saboteurs or terrorists. On the other hand, allies and government partners expect nothing more. In Islamic countries or among liberals too, they have no status because they still want to: continue in the same way. In Islamic and Qur'anic terms, they are not considered martyrs, because they do not intend to be martyrs, but go on with other intentions! It is said that a man was accompanied by a Prophet in one of the battles, and a shot was fired at the enemy and killed! Everyone is martyred! But the Prophet said no! They asked why? He said he wanted one of the horses: to possess the enemy. He actually became a martyr to the ass. Islam and the Islamic state are rationality, not material instinct and desire. The word jurisprudence means, in a word, rational government. Not everyone can have a province, but they must be the best of the wise or the nation. Wisdom does not mean being alone. Because science and science are shelters that record the sharpest minds, or strongest memories. Rather, knowing the right ways and guiding the people properly. That is why one must be a jurist. It is also a comprehensive jurisprudence. That is, he is first acquainted with divine principles and commands, then able to adapt them to the issues at hand. The best judge is at the same time. That is, by following his orders, society is on the right track. And a few years later, it turns out, that decision was the best decision of the day. And this is not possible unless you have a clear, future look at the world. Imam Khomeini had such a clear vision of the future that many of his words would be understood after forty years.

الدیمقراطیة وحكایة بنی سعده الظل

أصبحت الدیمقراطیة الغربیة ، بإهمال العقلانیة ، المجلس الغامض لبنی سعادة. لأن العقلانیة تملی موافقة شخص ما من قبل الله أو ممثل الله ، لكن بنی سعادة لا یعرف إلا العرق ، ورئیس القبیلة یمتلك كل السلطة. إذا صوت 5 أشخاص فی سقیفة فهذا یعنی: لقد وافقت جمیع الدول. تفتقر جمیع أنظمة الحكم العالمیة باستثناء جمهوریة إیران الإسلامیة إلى الشرعیة الأساسیة! فی بعض البلدان التی لا ینتخبها الشعب على الإطلاق! مثل دول المملكة العربیة السعودیة وكوینزلاند والیابان! وانجلترا. المملكة وراثیة ، من الأب إلى الابن. وأی طلب للتغییر یتم قمعه بشدة. فی بعض البلدان ، مثل الانتخابات ، لا توجد حتى الآن فلسفة للعقلانیة ، أی أنه لا یجب أن یكون الشخص الأكثر حكمة للحكم. أی شخص یمكنه التقاط صورة الأفعى بدلاً من كلمة الثعابین! ماكرون فی فرنسا هو مثال ساطع على الرجل الذی یمكنه التصویت لخداع الناس ، ولكن على الرغم من رغبة كل الشعب الفرنسی فی الإطاحة به ، فإنه یقتل الناس بالاعتماد على الانتخابات. وعلیهم أن ینتظروا الانتخابات المقبلة. ومن غیر الواضح ، فی الانتخابات المقبلة ، خدعة جدیدة لسرقة أصوات الناس. فی بعض البلدان ، مثل الولایات المتحدة ، هو بالضبط طریقة اللعاب. لأنهم تعلموا طریقة الحكم من المسلمین ، ولكن من نوع الصوفیة. البطاقة الانتخابیة تعنی تعیین رئیس عشیرة! ثم یجلس زعماء القبائل ، وینتخبون الرئیس. وبغض النظر عن ما یحتج علیه الناس ، لا شیء یعمل. فی هذه الحالات الثلاث ، إذا لم تكن الشرطة اتحادیة أو محلیة ، فیجب فصلهم جمیعًا ، وستجرى انتخابات جدیدة. هكذا الدیكتاتوریة تسیر فی جمیع أنحاء العالم تحت ستار الدیمقراطیة! وكثیر من الناس یتعرضون للذبح فی هذا. ومن المثیر للاهتمام ، أنه غیر مسجل فی أی مكان فی العالم! من حیث حكوماتهم یجری المخربین أو الإرهابیین. من ناحیة أخرى ، لا یتوقع الحلفاء والشركاء الحكومیون أكثر من ذلك. فی الدول الإسلامیة أو بین اللیبرالیین أیضًا ، لیس لدیهم مكانة لأنهم ما زالوا یریدون: الاستمرار بنفس الطریقة. من الناحیة الإسلامیة والقرآنیة ، لا یُعتبرون شهداء ، لأنهم لا یعتزمون أن یكونوا شهداء ، بل یواصلون النوایا الأخرى! یقال إن الرجل كان برفقة نبی فی إحدى المعارك ، وأطلق الرصاص على العدو وقتل! استشهد الجمیع! لكن النبی قال لا! سألوا لماذا؟ قال إنه أراد أحد الخیول: أن یمتلك العدو. فی الواقع أصبح شهیدا للحمار. الإسلام والدولة الإسلامیة عقلانیان ، ولیست غریزة ورغبة مادیة. كلمة فقه تعنی ، بكلمة ، حكومة عقلانیة. لا یمكن لأی شخص أن یكون له مقاطعة ، لكن یجب أن یكونوا أفضل الحكیمین أو الأمة. الحكمة لا تعنی أن تكون وحدها. لأن العلم والعلم ملاجئ تسجل أخطر العقول ، أو أقوى الذكریات. بدلا من ذلك ، معرفة الطرق الصحیحة وتوجیه الناس بشكل صحیح. لهذا السبب یجب أن یكون المرء فقیها. إنه أیضًا فقه شامل. وهذا هو ، فهو أولاً على درایة بالمبادئ والأوامر الإلهیة ، ومن ثم یمكنه تكییفها مع القضایا المطروحة. أفضل القاضی هو فی نفس الوقت. هذا هو ، من خلال اتباع أوامره ، المجتمع على المسار الصحیح. وبعد بضع سنوات ، اتضح أن هذا القرار كان أفضل قرار فی الیوم. وهذا غیر ممكن إلا إذا كان لدیك نظرة مستقبلیة واضحة للعالم. كان للإمام الخمینی رؤیة واضحة للمستقبل بحیث یمكن فهم الكثیر من كلماته بعد أربعین عامًا.

Demokrasi ve Bani Saada Gölge Hikayesi

Batı demokrasisi rasyonaliteyi görmezden gelerek Bani Saadah ile aynı gölgeli konsey haline geldi. Çünkü rasyonalite bir kişinin Tanrı ya da Tanrı'nın temsilcisi tarafından onaylandığını belirtir, ancak Bani Sa'adah sadece etnik kökenini bilir ve kabilenin başı tüm otoriteye sahiptir. Saqifa'da 5 kişi oy kullandıysa şu anlama gelir: Tüm ülkeler onayladı. İran İslam Cumhuriyeti dışındaki dünya hükümet sistemlerinin temel meşruiyeti yok! Halk tarafından seçilmeyen bazı ülkelerde! Suudi Arabistan, Queensland ve Japonya gibi! Ve İngiltere. Krallık, babadan oğula kalıtsaldır. Ve herhangi bir değişiklik talebi ciddi şekilde bastırılıyor. Seçimler gibi bazı ülkelerde hala rasyonalite felsefesi yoktur, yani yönetilecek en akıllı kişi olmak zorunda değildir. Yılan kelimesi yerine yılan resmini çekebilen herkes! Fransa'daki Macron, insanları aldatmak için oy kullanabilen bir adamın en iyi örneğidir, ancak onu yok etmek isteyen tüm Fransız halkına rağmen, seçimlere dayanarak insanları öldürüyor. Ve bir sonraki seçimi beklemek zorundalar. Ve bir sonraki seçimde insanların oylarını çalmak için yeni bir numara belirsiz. Amerika Birleşik Devletleri gibi bazı ülkelerde, bu tam olarak tükürük yöntemidir. Çünkü yönetim yöntemini Müslümanlardan öğrendiler, ama bu bir tür Sufilerdi. Seçim kartı bir klan şefi atamak demektir! Sonra kabile şefleri oturup cumhurbaşkanını seçerek. Ve insanlar ne protesto ediyorlarsa olsunlar, hiçbir şey işe yaramıyor. Bu üç durumda, polis federal veya yerel olmasaydı, hepsi reddedilmeli ve yeni seçimler yapılacaktı. Yani diktatörlük tüm dünyada demokrasi kisvesi altında! Ve bu konuda birçok insan katlediliyor. İlginçtir, dünyanın hiçbir yerinde kayıtlı değil! Hükümetleri sabotajcı ya da terörist olarak. Öte yandan, müttefikler ve hükümet ortakları başka bir şey beklemiyorlar. İslam ülkelerinde veya liberaller arasında da statüleri yoktur çünkü hala yapmak istedikleri şeyler: aynı şekilde devam etmek. İslami ve Kuran'a göre şehitler sayılmazlar, çünkü şehit olmayı düşünmezler, başka niyetlerle devam ederler! Savaşlardan birinde bir adama bir peygamber eşlik ettiği ve düşmana ateş açıldığı ve öldürüldüğü söylenir! Herkes şehit oldu! Fakat Peygamber hayır dedi! Neden sordular? Atlardan birini istediğini söyledi: düşmana sahip olmak. Aslında kıçına şehit oldu. İslam ve İslam devleti rasyonelliktir, maddi içgüdü ve arzu değildir. Hukuk kelimesi, bir anlamda rasyonel hükümet anlamına gelir. Herkesin bir eyaleti olamaz, ancak onlar bilge veya ulusun en iyisi olmalı. Bilgelik yalnız kalmak demek değildir. Çünkü bilim ve bilim, zeki ya da en güçlü hafızanın zihnini keskinleştiren çekincelerdir. Aksine, doğru yolları bilmek ve insanları doğru bir şekilde yönlendirmek. Bu yüzden kişinin hukukçu olması gerekir. Aynı zamanda kapsamlı bir içtihattır. Yani, önce ilahi ilke ve komutlarla tanışır, daha sonra bunları eldeki sorunlara uyarlayabilir. En iyi hâkim aynı zamanda. Yani, emirlerine uyarak toplum doğru yoldadır. Ve birkaç yıl sonra, kararın günün en iyi kararı olduğu ortaya çıktı. Ve dünyaya açık ve gelecekteki bir bakışınız yoksa bu mümkün değildir. İmam Humeyni'nin geleceği hakkında net bir görüşü vardı, sözlerinin birçoğu kırk yıl sonra anlaşılacaktı.

 

نوع اخبار :
برچسب : دموکراسی و ماجرای سقیفه،
لینک ها :
دوشنبه 19 اسفند 1398 03:24 ب.ظ
qbhqvkegpajy ciealis <a href=http://ghhcareunited.com/>online doctor consultation prescription</a> canadian online <a href="http://ghhcareunited.com/">canadian pharmacy</a> rx discount
پنجشنبه 8 اسفند 1398 03:29 ب.ظ
xoivus mass mental health center <a href="UR"L>mental health parity act</a> mental health providers near me
northeast mental health <a href="http://menta1health.com/">mental health first aid usa</a>
mental health exam
شنبه 5 بهمن 1398 07:03 ب.ظ
puvcqd <a href="http://sildena2020usa.com/">viagra without a doctor prescription usa</a> buy cialis from canada online
<a href="UR"L>viagra for women</a> cialis viagra
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو