ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

پادگانهای موجود در غزه نشان می دهد که: از زمان هخامنشیان فلسطین جزو ایران بوده است. کوروش کبیر یهودیان را نجات داد، ولی حالا چه شده که صهیونیست ها می گویند: نباید شهدای ما درانجا دفن شوند؟ اگر اسرائیل امروز اجازه دهد تا: شهدای ترور آمریکایی یعنی شهید قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و یاران انها، در مسجد الاقصی در کنار پیامبران الهی دفن شوند، که هیچ! وگرنه باید که مسئولین عراقی مخصوصا مقتدی صدر، شهدا را همراه هم به زیارت امام رضا در مشهد ببرند. یعنی ابومهدی هم مهمان امام رضا و مشهد مقدس است. بعد از ان باید به قدس منتقل شوند، و در کنار خلیل الله و دیگر انبیا الهی به خاک سپرده شوند. زیرا انها از نیروی قدس سپاه ، و در ارزوی رفتن به بیت المقدس و نماز خواندن در مسجد الاقصی بودند. نباید وصیت شهدا بر زمین بماند! بخصوص اینکه اکنون فرمانده سپاه قدس یک سردار خراسانی است، و باید که به همه آرزوهای تاریخی جامه عمل پوشاند. نتانیاهو دشمن حقیری است، که از تزس ما! برای خود بت ساخته است. باید این بت حقیر شکسته شده و مردم به مسجدالاقصی بروند، ونماز فتح بخوانند. آیا مقتدی صدر از نتانیاهو می ترسد؟ یا سید حسن چه ترسی از او دارد؟ لازم نیست با هیچکس هماهنگ شود. این وظیفه تک تک مردم است، چه رسد به رهبران با آن: اهن و تلپ! هایی که دارند، و از یک فرد معتاد دیوانه، بنام نتانیاهو می ترسند. در حالیکه او خودش را برای تسلیم آماده کرده! زبان فارسی اش کامل است. وی دستور داده تا تمام سربازان اسرائیلی، زبان فارسی یاد بگیرند و تمام کتب شیعه را بخوانند. دیواری هم بنام دیوارندبه گذاشته، تا با دعای ندبه مشابهت داشته باشد. دستور داده که حکمت خسروانی را بجای حکمت یونانی تدریس کنند. شیخ اشراق سهروردی یا ملاصدرا و دیگران، که سر نترسی داشتند و حکمت خسروانی را تبلیغ کرده اند، مورد احترام او هستند. او بن سلمان را هم فارسی زبان کرده! و قرار است که آماده پذیرایی از امام زمان عچ باشند. البته برخی ها آن را نیت سوء میدانند. خیلی ها شایع کردند یا کلیپ ساختند که: بن سلمان تیربار در برج مقابل حانه کعبه! نصب کرده و تبربارچی همیشه بیدار است تا: اگر صدای منجی بلند شد او را به رگبار ببندند. در حالیکه همه اینها فقط یک راز دارند. راز دوستی حکومت جهانی پاک ترین و معصوم ترین فرد. علت مخالفت همه، آن است که فقط خود رامعصوم می دانند! و برای این حکومت لایق تر. نه دیگران را. نتانیاهو در نطق بین سربازان در هفته قبل گفته است: اینکه می گویند ما مخالف امام زمان هستیم، درست نیست ولی اعراب هم برای این کار مناسب نیستند! باید همه به زبان فارسی صحبت کنند. تا مرکز همه این کار ها تل آویو باشد. وی دستور داد تا در پیدا کردن اسناد، کمک کنند که بتواند احادیث اعراب را خنثی کند! و ثابت کند که فقط افراد او نسل برتر هستند. وی همچنین یاد آور شد که همه پست های اسرائیل، در دست ایرانی تبار ها است. و به همین دلیل، ایران حمله نمیکند. زیرا اگر به اسرائیل حمله کنند، راز هایی فاش می شود که باید به کنار بروند. قیام اسرائیل در اصل برای زنده کردن کورش بود! کورش پیامبر خداست، و مرکز پیروزی او فلسطین. او را بنام کاوه یا فریدون گذاشتند! تا بتوانند به ایران یا افغانستان نسبت بدهند. حتی بعضی ها او را ذوالقرنین گفتند تا عرب باشد. اما او با ضحاک جنگید! و در فلسطین بر او پیروز شد، و  هم اکنون به دستور نتانیاهو، استفاده از کلمات فارسی بیشتر از کلمات انگلیسی است. لذا وقت آن رسیده که افشا شود. وی از این یاوه گویی ها در حزب لیکود هم، داشته  و توانسته رای آنها را برای رهبری خود، دریافت کند.

Towards the Islamic Republic of Palestine

Gaza's barracks show that: Since the Achaemenid Palestinians have been part of Iran. Cyrus the Great saved the Jews, but now what the Zionists say: Shouldn't our martyrs be buried there? If Israel today allows: The martyrs of American terror, martyr Qassim Suleimani and Abu Mahdi al-Muhandis and their companions, to be buried in the al-Aqsa mosque next to the divine prophets. Otherwise, the Iraqi authorities, especially Muqtada Sadr, should take the martyrs together with Imam Reza in Mashhad. That is, Abu Mahdi is also a guest of Imam Reza and Holy Mashhad. After that, they must be transferred to Quds, buried alongside Khalil Allah and other divine prophets. Because they were from the Quds Force, wishing to go to Jerusalem and pray in the al-Aqsa mosque. The will of the martyrs should not stay on earth! Especially that the commander of the Quds Force is now a Khorasani commander, and he must fulfill all his historical aspirations. Netanyahu is a lowly enemy of ours! He made an idol for himself. This humble idol must be broken and the people go to Al-Aqsa Mosque and read Fatah. Is Muqtada al-Sadr afraid of Netanyahu? Or what is Hassan afraid of? There is no need to harmonize with anyone. It is the duty of every single person, let alone the leaders with it: iron and board! They have, and are afraid of a crazy addict, Netanyahu. While he prepared himself to surrender! Her Persian language is complete. He ordered all Israeli soldiers to learn Persian and read all Shiite books. They also put up a wall called the wall to resemble a prayer. He commanded that they teach the wisdom of Khosravi instead of the wisdom of the Greeks. Sheikh Eshraq Suhrawardi or Mulla Sadra and others, who were fearless and propagated the wisdom of Khosravani, are respected by him. He also spoke Ben Salman in Persian! And they are supposed to be ready to receive the Imam of time. Some, of course, regard it as a malicious intent. Many rumored or made a clip that: Ben Salman fired at the tower in front of the Kaaba! Installed and the windbreaker is always awake until: If the savior's voice is raised, he will be stabbed. But all of this has only one secret. The secret of friendship is the purest and most innocent person of world government. The reason for everyone's disagreement is that they know only the infidels themselves! And more deserving of this government. Not others. In a speech to troops last week, Netanyahu said: "It is not true to say that we are against the Imam of time, but the Arabs are not fit to do that!" Everyone should speak Farsi. To be the center of all this work in Tel Aviv. He ordered them to help find the documents that could thwart the traditions of the Arabs! And to prove that only his people are superior. He also noted that all Israeli posts are in the hands of Iranians. And for this reason, Iran does not attack. Because if they attack Israel, the secrets will be revealed. The Israeli uprising was originally to revive Cyrus! Cyrus is the prophet of God, and the center of his victory is Palestine. They called him Kaveh or Fereydoon! So that they can be attributed to Iran or Afghanistan. Some even called him Zul Qarnain to be Arab. But he fought with Zahak! And he won in Palestine, and now by Netanyahu's command, the use of Persian words is more than English. So it's time to expose it. He has also had these ridicules in the Likud party and has been able to get their vote for his leadership.

نحو جمهوریة فلسطین الإسلامیة

تظهر ثكنات غزة أن: منذ الأخمینیین كان الفلسطینیون جزءًا من إیران. قورش الكبیر أنقذ الیهود ، لكن الآن ما یقوله الصهاینة: ألا یجب أن یدفن شهدائنا هناك؟ إذا سمحت إسرائیل الیوم: أن یتم دفن شهداء الإرهاب الأمریكی الشهید قاسم السلیمانی وأبو مهدی المهندسین ورفاقهم فی المسجد الأقصى المجاور للأنبیاء الإلهیین. خلاف ذلك ، ینبغی على السلطات العراقیة ، وخاصة مقتدى الصدر ، أن تأخذ الشهداء مع الإمام رضا فی مشهد. أی أن أبو مهدی ضیف للإمام رضا والمشهد المقدس. بعد ذلك ، یجب نقلهم إلى القدس ، ودفنهم بجانب خلیل الله والأنبیاء الإلهیین الآخرین. لأنهم كانوا من قوة القدس ، یرغبون فی الذهاب إلى القدس والصلاة فی المسجد الأقصى. یجب ألا تبقى إرادة الشهداء على الأرض! خاصة أن قائد قوة القدس هو الآن قائد خراسانی ، ویجب علیه أن یحقق كل طموحاته التاریخیة. نتنیاهو عدو متواضع لنا! لقد قام بالتعبیر عن نفسه. یجب كسر هذا المعبود المتواضع ویذهب الناس إلى المسجد الأقصى ویقرأوا فتح. هل یخشى مقتدى الصدر من نتنیاهو؟ أو ما الذی یخافه حسن؟ لیست هناك حاجة للتنسیق مع أی شخص. إنه واجب على كل شخص ، ناهیك عن القادة معه: الحدید والطعام! لدیهم ، ویخافون من مدمن مجنون ، نتنیاهو. بینما كان یعد نفسه للاستسلام! لغتها الفارسیة كاملة. وأمر جمیع الجنود الإسرائیلیین بتعلم اللغة الفارسیة وقراءة جمیع الكتب الشیعیة. وضعوا أیضا جدارا یسمى الجدار لتشبه الصلاة. وأمر أن یعلموا حكمة خسروی بدلاً من حكمة الإغریق. یتم احترام الشیخ إشراق سهروردی أو ملا صدرا وغیرهم ممن كانوا خائفین ونشروا حكمة خسرانی. كما تحدث بن سلمان باللغة الفارسیة! ومن المفترض أن یكونوا على استعداد لاستقبال إمام الزمن. بعض ، بطبیعة الحال ، یعتبره نیة خبیثة. یشاع كثیرون أو یصنعون مقطعًا: أطلق بن سلمان النار على البرج أمام الكعبة المشرفة! یتم تثبیته ویكون واقی الریاح دائمًا مستیقظًا حتى: إذا تم رفع صوت المنقذ ، فسیتم طعنه. لكن كل هذا له سر واحد فقط. سر الصداقة هو أنقى وأكثر شخص بریء فی حكومة العالم. سبب الخلاف بین الجمیع هو أنهم لا یعرفون سوى الكفار أنفسهم! وأكثر استحقاقًا لهذه الحكومة. لیس غیرها. فی خطاب للجنود الأسبوع الماضی ، قال نتنیاهو: "لیس صحیحًا أن نقول إننا ضد إمام الزمن ، لكن العرب لیسوا مناسبین لذلك أیضًا!" الجمیع یجب أن یتكلم الفارسیة. لیكون مركز كل هذا العمل فی تل أبیب. وأمرهم بالمساعدة فی العثور على الوثائق التی یمكن أن تحبط تقالید العرب! ولإثبات أن شعبه فقط هو الأفضل. كما أشار إلى أن جمیع المناصب الإسرائیلیة فی أیدی الإیرانیین. ولهذا السبب ، فإن إیران لا تهاجم. لأنهم إذا هاجموا إسرائیل ، فسوف یتم الكشف عن الأسرار. الانتفاضة الإسرائیلیة كانت فی الأصل لإحیاء سایروس! قورش هو نبی الله ، ومركز انتصاره فلسطین. دعوه كافیه أو فریدون! بحیث یمكن أن یعزى إلى إیران أو أفغانستان. حتى أن البعض دعوه ذو القرنین لیكون عربیًا. لكنه قاتل مع زهاك! وفاز فی فلسطین ، والآن بأمر من نتنیاهو ، فإن استخدام الكلمات الفارسیة أكثر من اللغة الإنجلیزیة. لذلك حان الوقت لفضحها. لقد كان لدیه أیضا هذه السخریة فی حزب اللیكود وتمكن من الحصول على أصواتهم لقیادته.

כלפי הרפובליקה האסלאמית של פלסטין

מהצריפים של עזה עולה כי: מאז הפלסטינים האחמניים היו חלק מאירן. כורש הגדול הציל את היהודים, אבל עכשיו מה שהציונים אומרים: האם לא צריך להיקבר שם הקדושים הקדושים שלנו? אם ישראל מאפשרת היום: קדושי טרור אמריקאים, קדושים קאסים סולימאני ואבו מהדי אל-מוהנדיס וחבריהם, להיקבר במסגד אל אקצה שליד הנביאים האלוקיים, אין כלום! אחרת, הרשויות העירקיות, ובמיוחד מוקתדה סאדר, צריכות לקחת את השהידים יחד עם אימאם רזא במשהד. כלומר, אבו מהדי הוא גם אורח של אימאם רזה ומשהד הקדוש. לאחר מכן, יש להעבירם לקודס, להיקבר לצד חליל אללה ונביאים אלוהיים אחרים. מכיוון שהם היו מכוח קודס, שרצו לנסוע לירושלים ולהתפלל במסגד אל אקצה. רצון הקדושים לא צריך להישאר על האדמה! במיוחד עכשיו כשמפקד כוח קודס הוא מפקד ח'וראסני, ועליו למלא את כל שאיפותיו ההיסטוריות. נתניהו הוא אויב שפל משלנו! הוא עשה לעצמו אליל. יש לשבור את האליל הצנוע הזה והאנשים הולכים למסגד אל אקצה וקוראים את פתח. האם מוקדתא אל-סאדר חוששת מנתניהו? או ממה חסן חושש? אין צורך בהרמוניה עם אף אחד. זוהי חובתו של כל אדם בודד, קל וחומר המנהיגים בזה: ברזל ולוח! יש להם, ומפחדים מכור מטורף, נתניהו. ואילו הוא הכין את עצמו להיכנע! השפה הפרסית שלה שלמה. הוא הורה לכל החיילים הישראלים ללמוד פרסית ולקרוא את כל הספרים השיעים. הם גם הקימו קיר שנקרא החומה כדי להידמות לתפילה. הוא ציווה שילמדו את חוכמתו של חוסראווי במקום את חוכמת היוונים. השייח 'אשרכר סוברארדי או מולה סאדרה ואחרים, שהיו חסרי פחד והפיצו את חכמתו של חוסראווני, מכובדים על ידו. הוא דיבר גם את בן סלמאן בפרסית! והם אמורים להיות מוכנים לקבל את האימאם של הזמן. יש, כמובן, הרואים בכך ככוונה זדונית. רבים השמיעו או עשו קליפ ש: בן סלמאן ירה לעבר המגדל מול הכעבה! מותקן ומעיל הרוח הוא ער תמיד עד: אם קולו של המושיע מורם, הוא יידקר. אבל לכל זה יש סוד אחד בלבד. סוד החברות הוא האדם הטהור והתמים ביותר בשלטון עולמי. הסיבה לאי הסכמה של כולם היא שהם מכירים רק את הכופרים עצמם! וראוי יותר לממשלה זו. לא אחרים. בנאום בפני חיילים בשבוע שעבר אמר נתניהו: "לא נכון לומר שאנחנו נגד האימאם של הזמן, אבל גם הערבים לא כשירים לזה!" כולם צריכים לדבר פרסית. להיות המרכז של כל העבודה הזו בתל אביב. הוא ציווה עליהם לעזור במציאת המסמכים שיכולים לסכל את מסורת הערבים! ולהוכיח שרק אנשיו הם עליונים. הוא גם ציין כי כל התפקידים הישראלים נמצאים בידי איראנים. ומסיבה זו איראן לא תוקפת. כי אם יתקפו את ישראל, הסודות ייחשפו. ההתקוממות הישראלית הייתה במקור להחיות את סיירוס! סיירוס הוא נביא האל, ומרכז ניצחונו הוא פלסטין. קראו לו קווה או פרדון! כך שניתן לייחס אותם לאירן או לאפגניסטן. חלקם אף קראו לו זול קריין להיות ערבי. אבל הוא נלחם עם זהק! והוא ניצח בפלסטין, ועכשיו בפיקודו של נתניהו, השימוש במילים פרסיות הוא יותר מאנגלית. אז הגיע הזמן לחשוף את זה. היו לו גם לעגים אלה במפלגת הליכוד והוא הצליח להשיג את קולם למנהיגותו.

نوع اخبار :
برچسب : כלפי הרפובליקה האסלאמית של פלסטין،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic