ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

42سال است که نصف بودجه مملکت را، برای کالاهای اساسی می دهند. یعنی چهل و دوتا شصت میلیارد دلار، باید کالا وارد ایران شده باشد! آنهم با نرخ دولتی! آیا کسی تا بحال آن را رصد کرده؟ اینکه می گویند امام زمان خودش باید بیاید، یکی همین جا است! کسی جرات سوال ندارد! چه رسد به پیگیری و ممانعت. فقط صاحب الزمان آنهم با علم غیبی اش میتواند بفهد که: این سه تریلیون دلار  در جیب یا حساب چه کسانی است. والا رئیس دیوان محاسبات که می گوید: حقوق نجومی نداریم! یا اینکه آقای رئیسی تا قدمی برمی دارد، می گویند تبلیغات انتخاباتی است. نماینده مجلس هم که می خواهد کاری یکند،  می گویند جنگ راه می افتد و خون بپا می شود. یا اینکه تهدید به استعفا می کنند. امسال هم قرار است که این بودجه، صرف کالاهای اساسی شود. یعنی بعد از چهل و دو سال هنوز، در گندم و برنج و لاستیک و دارو! به خودکفایی نرسیدیم. ایا کسی این دروغ را باور می کند؟ ولی هیچکس هم نمی تواند اعتراض کند. ساده ترین اعتراض این است که: این سه تریلیون دلار را بین مردم تقسیم کنید! کالای اساسی نمی خواهند، به شما مالیات هم می دهند! سه تریلیون را اگر با ارز دولتی هم حساب کنیم، برای هرنفر 42میلیون تومان می شود. واگر با ارز نیمایی باشد، به صد میلیون تومان می رسد. یعنی یک خانه و ماشین و مغازه. کسی که هم خانه داشته باشد، ماشین و مغازه( یا مزرعه) دیگر نیازی به کمک و یارانه ندارد. البته از نظر اسلامی اشکال ندارد هر طرف عمل شود، فقط دزدی نباشد. یعنی کالاهای اساسی هم وارد شود (بدون دزدی )، کمک به کشاورزان و کارگران دیگر کشورها است. برنج هندی یا گندم آمریکایی یا پنیر هلندی یا شیرینی دانمارکی را، مردم ایران می خورند، ولی پولش به جیب کارگران و کشاورزان آنها می رود. واین خدمتی بزرگ به جهان بشریت است. حتی اگر دزدی هم شود!، همه مردم جهان از ان منتفع می شوند. شاید به همین دلیل است که آقا ظهور نمی کند. چون کسی که دزدی می کند و: بیت المالا را به جیب می زند، چه در ایران بعنوان خریدار کالای اساسی، و چه در کشورهای دیگر بعنوان: فروشنده کالای اساسی، نمی تواند آن را در جیب خود نگهدارد! جیب او قلمبه می شود و همه می فهمند. پس یا در بانک سوئیس می ریزد، یا در خرید کالاهای لوکس هزینه می کند: اینکه وسیله و املاک می خرد. که همه اینها یعنی تخس شدن پول دزدی. همه دنیا را هم، نمیتوان بعنوان مالخر(خریدار اموال دزدی) یا شریک دزد دانست . چون در ان صورت همه باید محاکمه شوند(گر حکم شود که مست گیرند.. در شهر هرانچه هست گیرند) مثل پرونده جاسوسی روح الله زم. که هیچکس راضی نیست اعترافات او پخش شود. چون معلوم می شود: پدر فتنه کیست و مادرش کدام. الان حدس زده می شود که پدر فتنه جدید، محمود صادقی و مادرش پروانه سلحشوری باشد، ولی الله اعلم. چرا که در فتنه 88 کسی پدر فتنه شد، که هیچکس باورش را نمی کرد! حتی رهبر انقلاب در یک جلسه فرمودند که من، با موسوی در بعضی مسائل عقاید مشترک داشتیم! اما همین یک جمله او که گفت من برنده انتخابات هستم، همه چیز را به اتش کشید. حالا اگر دست بر می داشت یا توبه می کرد، بازهم میشد حدس زد که فتنه تمام شدنی است. اما آنها نمی گذارند. نه راه پس دارند و نه راه پیش. اصولا وقتی تاریخ انقلاب را هم بخوانیم، همین ها بودند که قضیه کالاهای اساسی را باب کردند، تا پولهای خود را برای چنین روزهایی پس انداز کنند. والان هم به اتکا همان پولها توبه نمی کنند. زیرا اگر توبه کنند مجبورند: اعتراف به دزدی ها، آنهم در زمان جنگ بکنند و آن وقت، مردم آنها را زنده نمی گذارند.

Stolen in the name of staples!

They have been providing half of the country's budget for staples for 42 years. That is, forty-two billion sixty billion dollars, must have arrived in Iran! Also at government rates! Has anyone ever observed it? That is to say that the Imam of his time should come, one is here! No one dares ask! Let alone track and prevent. Only a time-saver can understand, with his or her secretive knowledge: Who is the $ 3 trillion in your pocket or account? "We don't have astronomical rights," said the head of the Computing Court. Or, Mr. Raisi is just a step away from saying that it is election propaganda. A lawmaker who wants to do the same thing says that war is going on and bloodshed. Or they threaten to resign. This year, too, this budget will be spent on staples. That is, after forty-two years still, in wheat and rice and rubber and medicine! We did not achieve self-sufficiency. Does anyone believe this lie? But no one can protest. The simplest objection is: divide the $ 3 trillion between people! They don't want staples, they pay you taxes too! If we calculate the three trillion in government currency, it will be 42 million tomans per person. If it is in Nimian currency, it will reach one hundred million tomans. It means a house, a car and a shop. Anyone who has a home, car and shop (or farm) no longer needs assistance. Of course Islamically it is okay for anyone to act, not just to steal. That is to say importing staples (without theft) is helping farmers and workers in other countries. Indian rice or American wheat or Dutch cheese or Danish pastries are eaten by the Iranian people, but their money goes to their workers and farmers. And this is a great service to the world of humanity. Even if it is stolen, all the people of the world will benefit from it. Maybe that is why the gentleman does not appear. Because the one who steals and: Puts Bitola in the pocket, whether in Iran as the buyer of staple goods or in other countries as: The seller of staple goods, cannot keep it in his pocket! His pocket is pocked and everyone understands. So he either goes to the Swiss bank, or spends on buying luxury goods: he buys property and property. All of this means stealing money. The whole world, too, cannot be considered as a thief or a thief's partner. Because then everyone should be tried (if they are found to be drunk ... in whatever city they are in) like the case of Ruhollah Zam. That no one is happy with his confession. Because it turns out: Who is the father of sedition and whose mother? It is now assumed that the father of the new sedition, Mahmoud Sadeghi and his mother, is a butterfly knight, but God willing. Because in sedition 88 someone became the father of sedition, which no one could believe! Even the leader of the revolution said in a meeting that I, along with Mousavi, had some issues in common! But one sentence he said I won the election burned everything. Now if she stopped or repented, she would still have thought that the sedition would be over. But they don't. They have no way back, no way forward. Basically, when we read the history of the revolution, they were the ones who made the staple thing to save their money for such days. Whales do not apologize for relying on the same money. For if they repent they have to: confess to thefts, even in times of war, and then the people will not let them live.

سرقت باسم المواد الغذائیة!

لقد تم توفیر نصف میزانیة البلاد للمواد الغذائیة الأساسیة لمدة 42 عاما. هذا ، اثنان وأربعون ملیار وستون ملیار دولار ، یجب أن یكون قد وصل إلى إیران! أیضا بمعدلات الحكومة! وقد أی شخص من أی وقت مضى لاحظ ذلك؟ وهذا یعنی أن الإمام من وقته یجب أن یأتی ، واحد هنا! لا أحد یجرؤ على السؤال! ناهیك عن تتبع ومنع. یمكن لموفر الوقت فقط أن یفهم ، بمعرفته السریة: من هو 3 تریلیون دولار فی جیبك أو حسابك؟ وقال رئیس محكمة الحوسبة "لیس لدینا حقوق فلكیة". أو السید ریسی هو مجرد خطوة بعیداً عن القول بأنها دعایة انتخابیة. المشرع الذی یرید أن یفعل الشیء نفسه یقول إن الحرب مستمرة وإراقة الدماء. أو یهددون بالاستقالة. هذا العام ، أیضًا ، سیتم إنفاق هذه المیزانیة على المواد الغذائیة الأساسیة. أی بعد اثنین وأربعین عامًا من القمح والأرز والمطاط والأدویة! لم نحقق الاكتفاء الذاتی. لا أحد یصدق هذه الكذبة؟ لكن لا أحد یستطیع الاحتجاج. أبسط اعتراض هو: تقسیم 3 تریلیون دولار بین الناس! إنهم لا یریدون المواد الغذائیة ، بل یدفعون لك الضرائب أیضًا! إذا قمنا بحساب الثلاثة تریلیونات بالعملة الحكومیة ، فسیبلغ 42 ملیون توم لكل شخص. إذا كانت بالعملة النیمیة ، فستصل إلى مائة ملیون تومان. وهذا یعنی منزل وسیارة ومتجر. أی شخص لدیه منزل أو سیارة أو متجر (أو مزرعة) لم یعد بحاجة إلى المساعدة. بالطبع من الناحیة الإسلامیة ، لا بأس فی أن یتصرف أی شخص ، ولیس فقط للسرقة. وهذا یعنی أن استیراد المواد الغذائیة (بدون سرقة) یساعد المزارعین والعمال فی البلدان الأخرى. یتم أكل الأرز الهندی أو القمح الأمریكی أو الجبن الهولندی أو المعجنات الدنماركیة من قبل الشعب الإیرانی ، ولكن أموالهم تذهب إلى عمالهم ومزارعیهم. وهذه خدمة رائعة لعالم الإنسانیة. حتى لو سُرق ، سیستفید منه جمیع شعوب العالم. ربما لهذا السبب لا یظهر السید. لأن الشخص الذی یسرق و: یضع Bitola فی الجیب ، سواء فی إیران كمشتری للسلع الأساسیة أو فی دول أخرى كبائع للمواد الغذائیة الأساسیة ، لا یمكنه الاحتفاظ بها فی جیبه! هو جیبه جیبه والجمیع یفهم. لذلك یذهب إما إلى البنك السویسری ، أو ینفق على شراء السلع الفاخرة: فهو یشتری العقارات والممتلكات. كل هذا یعنی سرقة المال. العالم كله ، أیضًا ، لا یمكن اعتباره سارقًا أو شریكًا لصًا. لأن الجمیع یجب أن یحاكموا (إذا ثبت أنهم فی حالة سكر ... فی أی مدینة یوجدون فیها) مثل حالة روح الله زام. أن لا أحد سعید مع اعترافه. لأنه اتضح: من هو والد الفتنة ومن الأم؟ من المفترض الآن أن والد الفتنة الجدیدة ، محمود صدیقی وأمه ، هو فارس فارس ، لكن إن شاء الله. لأنه فی الفتنة 88 أصبح شخص والد الفتنة ، الذی لم یكن أحد یصدقه! حتى زعیم الثورة قال فی لقاء إننی مع موسوی لدی بعض المسائل المشتركة! ولكن جملة واحدة قال فزت فی الانتخابات أحرقت كل شیء. الآن إذا توقفت أو تابت ، فقد ظنت أنها ستنتهی من الفتنة. لكنهم لا یفعلون ذلك. لیس لدیهم وسیلة للعودة ، لا وسیلة للمضی قدما. فی الأساس ، عندما نقرأ تاریخ الثورة ، كانوا هم الذین صنعوا الشیء الأساسی لتوفیر أموالهم لمثل هذه الأیام. لا تعتذر الحیتان عن الاعتماد على نفس المال. لأنهم إذا تابوا فعلیهم: الاعتراف بالسرقات ، حتى فی أوقات الحرب ، ثم لن یسمح لهم الناس بالعیش.

Dicuri atas nama staples!

Mereka telah menyediakan setengah dari anggaran negara untuk kebutuhan pokok selama 42 tahun. Yaitu, empat puluh dua miliar enam puluh miliar dolar, pasti telah tiba di Iran! Juga dengan tarif pemerintah! Adakah yang pernah mengamatinya? Dengan kata lain bahwa Imam pada masanya harus datang, seseorang ada di sini! Tidak ada yang berani bertanya! Jangankan melacak dan mencegah. Hanya penghemat waktu yang dapat memahami, dengan pengetahuan rahasianya: Siapa $ 3 triliun di saku atau akun Anda? "Kami tidak memiliki hak astronomi," kata kepala Pengadilan Komputer. Atau, Pak Raisi hanya selangkah lagi untuk mengatakan bahwa itu adalah propaganda pemilu. Seorang anggota parlemen yang ingin melakukan hal yang sama mengatakan bahwa perang sedang berlangsung dan pertumpahan darah. Atau mereka mengancam akan mengundurkan diri. Tahun ini juga, anggaran ini akan digunakan untuk kebutuhan pokok. Yaitu, setelah empat puluh dua tahun, dalam gandum dan beras, karet, dan obat-obatan! Kami tidak mencapai swasembada. Adakah yang percaya kebohongan ini? Tapi tidak ada yang bisa protes. Keberatan paling sederhana adalah: bagilah $ 3 triliun antara orang-orang! Mereka tidak ingin staples, mereka membayar Anda pajak juga! Jika kita menghitung tiga triliun dalam mata uang pemerintah, itu akan menjadi 42 juta tomans per orang. Jika itu dalam mata uang Nimian, itu akan mencapai seratus juta tomans. Itu berarti rumah, mobil, dan toko. Siapa pun yang memiliki rumah, mobil, dan toko (atau pertanian) tidak lagi membutuhkan bantuan. Tentu saja secara Islam tidak apa-apa bagi siapa pun untuk bertindak, bukan hanya untuk mencuri. Artinya mengimpor staples (tanpa pencurian) membantu petani dan pekerja di negara lain. Beras India atau gandum Amerika atau keju Belanda atau kue-kue Denmark dimakan oleh orang-orang Iran, tetapi uang mereka diberikan kepada para pekerja dan petani mereka. Dan ini adalah layanan hebat bagi dunia kemanusiaan. Bahkan jika itu dicuri, semua orang di dunia akan mendapat manfaat darinya. Mungkin itu sebabnya pria itu tidak muncul. Karena orang yang mencuri dan: Menaruh Bitola di saku, baik di Iran sebagai pembeli barang kebutuhan pokok atau di negara lain sebagai penjual bahan pokok, tidak dapat menyimpannya di sakunya! Sakunya bopeng dan semua orang mengerti. Jadi ia pergi ke bank Swiss, atau membeli barang-barang mewah: ia membeli properti dan peralatan. Semua ini berarti mencuri uang. Seluruh dunia juga tidak dapat dianggap sebagai pencuri atau mitra pencuri. Karena dengan begitu semua orang harus diadili (jika mereka ditemukan mabuk ... di kota mana pun mereka berada) seperti kasus Ruhollah Zam. Bahwa tidak ada yang senang dengan pengakuannya. Karena ternyata: Siapa ayah dari hasutan dan ibu siapa? Sekarang diasumsikan bahwa ayah dari hasutan baru, Mahmoud Sadeghi dan ibunya, adalah seekor kupu-kupu, tetapi insya Allah. Karena dalam hasutan, seseorang menjadi bapak hasutan, yang tak seorang pun bisa percaya! Bahkan pemimpin revolusi mengatakan dalam sebuah pertemuan bahwa saya, dengan Mousavi, memiliki beberapa masalah yang sama! Tapi satu kalimat dia bilang aku menang pemilu membakar semuanya. Sekarang jika dia berhenti atau bertobat, dia masih akan berpikir bahwa hasutan akan berakhir. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka tidak memiliki jalan kembali, tidak ada jalan ke depan. Pada dasarnya, ketika kita membaca sejarah revolusi, merekalah yang membuat barang pokok untuk menghemat uang mereka untuk hari-hari seperti itu. Paus tidak meminta maaf karena mengandalkan uang yang sama. Karena jika mereka bertobat mereka harus: mengaku pada pencurian, bahkan di masa perang, dan kemudian orang-orang tidak akan membiarkan mereka hidup.

نوع اخبار :
برچسب : بنام کالاهای اساسی به کام دزدیهای اساسی!،
لینک ها :
یکشنبه 15 دی 1398 03:08 ق.ظ
Wow, awesome weblog format! How lengthy have you been running a blog for?
you made running a blog glance easy. The entire look of your website is wonderful,
let alone the content material!
شنبه 14 دی 1398 06:42 ق.ظ
kratom powder amazon free kratom capsules where can you get kratom [url=http://kratomsaleusa.com/#]kratom full spectrum tincture[/url] how to extract kratom kratom extract
پنجشنبه 12 دی 1398 01:00 ق.ظ
sildenafil generico precio colombia [url=http://viabsbuy.com]viagra[/url]
sildenafil o similares viagra sildenafil citrate tablets hygra 120 what is the normal dose of
sildenafil http://viabsbuy.com natural alternative to sildenafil
سه شنبه 10 دی 1398 10:09 ب.ظ
medikamente tadalafil [url=http://cialisle.com/]cialis[/url] tadalafil cialis precio cialis tadalafil in holland kaufen which is best sildenafil
or tadalafil http://cialisle.com/ que alimentos contienen tadalafil
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو