ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

والا بد می بیند! ما میتوانیم هواپیماها و ناوهای ش را که به: خلیج فارس اعزام می شود گروگان بگیریم، یا آنها را مصادره کنیم. غیر از ژاپن آمریکا روسیه و چین و همه و همه، به ایران بدهکارند. و مسئولین بجای گرفتن حق ملت از بیگانگان، مشغول تراشیدن سر ملت هستند و: ملت هم با سیلی صورت خود را سرخ نگهمیدارد. معاون اول خودش عین این جمله را گفته است! و سوال کرده چرا مردم از ما بدشان می اید؟عجب سوالی است. به همان دلیل که شما خیال می کردید: مردم از شما خوششان می اید! مانند کبک، سرخود را در برف کرده بودید، خیال می کردید برف نمی آید. یا مثل ماهی در نعمت ها شنا می کردید، و باز هم آب آب می گفتید! چرا مردم باید از شما خوش شان بیاید؟ شما در بین هوادارانی خود را اسیر کرده اید، که به پول یا مقام شما دلبسته اند. همه تعریف و تمجیدها بخاظر پول بوده. و شما هم بدتان نمی امد! پول پخش می کردید، تا محبت بخرید. اما از حلقه رندان که عبور کردید، تازه فهمیدید که هیچ چیز سرجای خودش نیست. همان موقع که برای ریاست جمهوری مناظره می کردید، مردم قیمت ساعت مچی شما را حدس می زدند! یا برند کفش فلان کس را پی جو بودند. و میدانستند که همه شعارها توخالی است. ولی شما با همان حلقه رندان، زدید و بردید. خوشحال هم بودید که برنده شدید. مردم هم به تبع رای اکثریت، و تایید رهبری حمایت کردند و چیزی نگفتند. اما لا اقل انتظار این بود که: کمی هم به فکر مردم باشید. ولی در این چند سال، سهم مردم فقط شعار های توخالی بود. اما سهم شما دلارهای 4200تومانی. به بهانه کالاهای اساسی! و تامین ارزاق مردم، همه درآمد کشور را صرف واردات کردید تا: هم به سود خود برسید، و هم مردم را که با شما دشمن بودند، در مضیقه قرار دهید. در حالیکه اصلا وارداتی در کار نبود! به بهانه تحریم، همه واردات  کالاهای اساسی تبدیل به واردات 16000هزار خودرو لوکس، سیگار و آدامس و لوازم آرایشی شد. بعد هم گفتند: اینها از مبادی غیرقانونی وارد شدند، تا کسی از کیفیت آنها نپرسد. هیچ درآمدی هم به خزانه واریز نشد. نفت رایگان به کشورهای اروپایی و امریکایی و اسیایی داده شد. پول آن هم به بهانه تحریم گرفته نشد. ژاپن 25میلیارد دلار فقط بدهکار نفتی به ایران است، که به گفته رئیس جمهور ایران، اصلا ربطی به تحریم آمریکا ندارد. اگر واقعا قصد دریافت بدهیهای ایران باشد، باید دادگاهها هم به کمک بیایند. زیرا کشورها علاوه بر اینکه بدهی ایران را نمی دهند، در برنامه های ضد ایران آمریکا هم شرکت می کنند! ژاپن یا هرکشور دیگر که با پول رایگان ایران، خود را اداره می کند. بجای شرمساری و عذر خواهی از ایران، در ائتلاف امریکایی هرمز شرکت می کند، و قرار است ناو و هواپیمابر هم بفرستد. ژاپنی که تا دیروز ارتش نداشته و: مجبور بوده هزینه حضور آمریکایی ها را هم بدهد، حالا بجای تشکر از حمایت های ایران، شمشیر بر روی آن می بندد. اگر خوشخیالی نباشد، آنها حتما بهانه ای برای این کار دارند: یا پول را داده اند ولی مسئولین می گویند نداده اند! یا به حساب شخصی صادر کنندگان نفت ریخته اند. یا حداقل حق السکوت پرداخت کرده اند، تا پیگیری نشود. ما از قوه قضائیه می خواهیم به این بدهیها ورود کند. هرسال یکی از این پرونده ها را نقد کند، بودجه کشور تکمیل می شود. و نیازی به مالیات گرفتن از کارگرها و فقیران نیست.( چون سلبریتی های فرهنگی و صنعتی! معاف هستند) اگر قوه قضائیه می گوید که امور بین المللی ندارد! یا خود را صاحب صلاحیت نمی داند! لا اقل با این فرض وارد شود که: این پولها دریافت شده ولی به خزانه واریز نشده. بلکه در حساب فروشندگان ودلالان نفتی می باشد.

Japan repays Iran debt

Sounds bad! We can hostage, or confiscate, our planes and vessels that are being sent to the Persian Gulf. Except Japan, America, Russia, China, and all, owe it to Iran. And the authorities are shaving the head of the nation instead of taking away the right of the nation from the aliens: the nation is holding its face red with a slap. The first deputy himself said the same thing! And ask why people hate us? For the same reason you dreamed: people like you! Like Quebec, you had your head in the snow, you thought it wasn't going to snow. Or swim like a fish in a bounty, and still say water! Why should people like you? You have captured your supporters, who are interested in your money or position. All praise was for the money. And you wouldn't mind! You were distributing money to buy love. But as you passed through the ring, you realized that nothing was right. While you were arguing for the presidency, people were guessing the price of your watch! Or the brand of shoes like that. And they knew that all the slogans were hollow. But you hit and run with the same ring. You were happy to win. The people also supported the majority and voted for the leadership and said nothing. But at least the expectation was: think a little about people. But in these few years, people's share was just hollow slogans. But your share is $ 4200. Under the pretext of basic goods! And to secure people's money, you spent all of the country's revenue on imports: both for your own benefit and for the people who were enemies with you. While there was no import at all! Under the pretext of boycott, all imports of basic commodities were imported into 16,000 luxury cars, cigarettes and gum and cosmetics. Then they said: They came from illegal sources so that no one would question their quality. No revenue was deposited into the treasury. Free oil was given to European, American and Asian countries. The money was not taken under the pretext of sanctions. Japan only owes $ 25 billion to Iran, which, according to the Iranian president, has nothing to do with US sanctions. If the Iranians really want to get debt, the courts need help too. Because countries not only pay off Iran's debt, they also participate in US anti-Iran programs! Japan or any other country that operates with free Iranian money. Instead of apologizing and apologizing to Iran, he joins the US-led Hormuz Coalition, and plans to send the ship and aircraft carrier. The Japanese, who did not have an army until yesterday and had to pay for American presence, are now closing the sword on it instead of thanking Iranian support. If they are not happy, they will probably have an excuse to do so: Or give money but officials say they haven't! Or they have poured into the personal accounts of oil exporters. Or at least paid a silent fee, so that it would not be pursued. We call on the judiciary to enter into these debts. Every year one of these cases is reviewed, the state budget is completed. And there is no need to tax the workers and the poor (because cultural and industrial celebrities are exempt) if the judiciary says it has no international affairs! Or he does not consider himself qualified! At least, assuming: The money was received but not deposited in the treasury. Rather, it is on the account of the sellers of oil.

الیابان تسدد دیون إیران

یبدو سیئا! یمكننا أخذ رهائن أو مصادرة طائراتنا وسفننا التی یتم إرسالها إلى الخلیج الفارسی. باستثناء الیابان وأمریكا وروسیا والصین ، وكلها ، مدینون لإیران. والسلطات تحلق رأس الأمة بدلاً من نزع حق الأمة عن الأجانب: الأمة تمسك وجهها باللون الأحمر بصفعة. وقال النائب الأول نفسه الشیء نفسه! واسأل لماذا یكرهنا الناس؟ لنفس السبب الذی حلمت به: أشخاص مثلك! مثل كیبیك ، كان لدیك رأسك فی الثلج ، وكنت تعتقد أنه لن یساقط الثلوج. أو السباحة مثل سمكة فی مكافأة ، وما زلت أقول الماء! لماذا یجب على الناس مثلك؟ لقد استولت على مؤیدیك ، المهتمین بأموالك أو منصبك. وكان كل الثناء للحصول على المال. ولن تمانع! كنت توزع المال لشراء الحب. لكن عندما مررت بالحلقة ، أدركت أنه لا یوجد شیء على ما یرام. بینما كنت تدافع عن الرئاسة ، كان الناس یخمنون سعر ساعتك! أو ماركة الأحذیة من هذا القبیل. وكانوا یعرفون أن جمیع الشعارات كانت مجوفة. لكنك تضرب وتجری بنفس الحلقة. كنت سعیدا للفوز. كما أید الشعب الأغلبیة وصوتوا للقیادة ولم یقلوا شیئًا. ولكن على الأقل كان التوقع: فكر قلیلاً فی الناس. ولكن فی هذه السنوات القلیلة ، كانت حصة الناس مجرد شعارات جوفاء. لكن حصتك هی 4200 دولار. تحت ذریعة السلع الأساسیة! ولتأمین أموال الناس ، أنفقت كل إیرادات البلاد على الواردات: لمصلحتك الشخصیة وللأشخاص الذین كانوا أعداء معك. بینما لم یكن هناك استیراد على الإطلاق! تحت ذریعة المقاطعة ، تم استیراد جمیع واردات السلع الأساسیة إلى 16000 سیارة من السیارات الفاخرة والسجائر واللثة ومستحضرات التجمیل. ثم قالوا: لقد أتوا من مصادر غیر قانونیة حتى لا یشكك أحد فی جودتها. لم یتم إیداع أی إیرادات فی الخزینة. أعطیت النفط مجانا لدول أوروبا وأمریكا وآسیا. لم یتم أخذ المال بحجة العقوبات. لا تدین الیابان إلا بمبلغ 25 ملیار دولار لإیران ، والتی ، حسب الرئیس الإیرانی ، لا علاقة لها بالعقوبات الأمریكیة. إذا أراد الإیرانیون حقًا الحصول على دیون ، فالمحاكم بحاجة إلى المساعدة أیضًا. لأن الدول لا تسدد دیون إیران فحسب ، بل تشارك أیضًا فی البرامج الأمریكیة المناهضة لإیران! الیابان أو أی دولة أخرى تعمل بأموال إیرانیة مجانیة. وبدلاً من الاعتذار والاعتذار لإیران ، ینضم إلى تحالف هرمز الذی تقوده الولایات المتحدة ، ویعتزم إرسال حاملة السفن والطائرات. الیابانیون ، الذین لم یكن لدیهم جیش حتى یوم أمس واضطروا إلى دفع ثمن الوجود الأمریكی ، یغلقون السیف الآن بدلاً من توجیه الشكر إلى الدعم الإیرانی. إذا لم یكونوا سعداء ، فمن المحتمل أن یكون لدیهم عذر للقیام بذلك: أو إعطاء المال لكن المسؤولین یقولون إنهم لیسوا كذلك! أو تدفقوا على الحسابات الشخصیة لمصدری النفط. أو على الأقل دفع رسومًا صامتة ، بحیث لا یتم متابعتها. نحن ندعو القضاء للدخول فی هذه الدیون. كل عام تتم مراجعة واحدة من هذه الحالات ، یتم الانتهاء من میزانیة الدولة. ولیس هناك حاجة لفرض ضریبة على العمال والفقراء (لأن المشاهیر فی المجالین الثقافی والصناعی معفون) إذا قال القضاء إنه لا یوجد لدیه شؤون دولیة! أو أنه لا یعتبر نفسه مؤهلاً! على الأقل ، على افتراض: تم استلام الأموال ولكن لم یتم إیداعها فی الخزینة. بدلا من ذلك ، هو على حساب بائعی النفط.

日本、イランの債務を返済

悪い音!ペルシャ湾に送られている飛行機や船を人質にしたり、没収したりすることができます。日本、アメリカ、ロシア、中国、そしてすべてを除いて、イランに借りがある。そして当局は、エイリアンから国家の権利を奪う代わりに、国家の頭を剃っている。国家は平手打ちで顔を赤く保持している。最初の副本人も同じことを言った!そして、なぜ人々が私たちを嫌うのか尋ねてくださいあなたが夢見ていた同じ理由で:あなたのような人!ケベックのように、あなたは雪の中に頭を抱えていた、あなたはそれが雪にならないだろうと思った。または、賞金で魚のように泳ぎ、それでも水を言う!なぜあなたのような人々が必要ですか?あなたはあなたのお金や地位に興味があるサポーターを捕らえました。すべての賞賛はお金のためでした。そして、あなたは気にしません!あなたは愛を買うためにお金を分配していました。しかし、リングを通り過ぎると、何も正しくないことに気づきました。あなたが大統領職を主張している間、人々はあなたの時計の価格を推測していました!またはそのような靴のブランド。そして、彼らはすべてのスローガンが空であることを知っていました。しかし、同じリングでヒットして実行します。あなたは勝つことができて幸せでした。人々も多数派を支持し、リーダーシップに投票し、何も言わなかった。しかし、少なくとも期待は次のとおりでした。人々について少し考えてください。しかし、ここ数年、人々のシェアは単なる空想のスローガンでした。しかし、あなたの分け前は4200ドルです。ベーシックグッズを口実に!そして、人々のお金を確保するために、あなたは国の収入のすべてを輸入に費やしました:あなた自身の利益のために、そしてあなたと敵であった人々のために。インポートはまったくありませんでしたが!ボイコットの口実の下で、基本的な商品のすべての輸入品は、16,000の高級車、タバコ、ガム、化粧品に輸入されました。それから彼らは言った:彼らは違法なソースから来たので、誰も彼らの品質に疑問を抱かないだろう。財務省に収入はありませんでした。ヨーロッパ、アメリカ、アジアの国々に無料のオイルが提供されました。そのお金は制裁という口実の下では取られませんでした。日本は250億ドルしかイランに負っていません。イラン大統領によると、これは米国の制裁とは何の関係もありません。イラン人が本当に借金を得たいなら、裁判所も助けが必要です。各国はイランの借金を返済するだけでなく、米国の反イラン計画にも参加しています!日本またはイランの無料資金で運営されているその他の国。イランへの謝罪と謝罪の代わりに、彼は米国主導の連合ホルムズに加わり、船と空母を送る予定です。昨日まで軍隊を持たず、アメリカの存在の代価を支払わなければならなかった日本人は、現在、イランの支援に感謝する代わりに、その剣を閉じています。彼らが幸せでない場合、彼らはおそらくそうする口実を持っているでしょう:またはお金を与えるが、役人はそうではないと言う!または、彼らは石油輸出業者の個人口座に注いでいます。または、少なくともサイレント料金を支払ったので、それは追求されません。私たちは司法にこれらの債務を締結するよう要請します。毎年、これらのケースの1つがレビューされ、州予算が完成します。また、司法機関が国際情勢がないと言った場合、労働者と貧困者に課税する必要はありません(文化的および産業的有名人は免除されているため)。または、彼は自分が資格があるとは考えていません!少なくとも、仮定:お金は受け取られたが、財務省に預けられなかった。むしろ、それは石油の売り手によるものです。

نوع اخبار :
برچسب : ژاپن بدهی ایران را پس بدهد،
لینک ها :
شنبه 9 فروردین 1399 12:00 ق.ظ
tomorrow office [url=https://drbryanpwalsh.com/#]is buying cialis
online safe[/url] briefly government strange intention buy viagra
online cheapest seriously shift is buying cialis online safe
automatically guy
سه شنبه 6 اسفند 1398 09:32 ب.ظ
cialis professional tadalafil [url=http://buyscialisrx.com/]cheap cialis online[/url] viagra oder
tadalafil cialis prescription tadalafil cialis preço
tadalafil in food http://buyscialisrx.com/ sildenafil vardenafil and tadalafil comparison
شنبه 3 اسفند 1398 11:52 ق.ظ
pursue [url=https://www.liverichandfree.com/#]cialis professional online[/url] entertainment
tadalafil 20 hip
یکشنبه 27 بهمن 1398 11:16 ب.ظ
sweet [url=http://cialisle.com/#]cialis or tadalafil[/url] below how much are cialis
pills beauty
شنبه 26 بهمن 1398 09:21 ق.ظ
slow nobody [url=https://bvsinfotech.com/#]generic prednisone without dr prescription[/url] really throat
terribly hire prednisone deltasone 10 mg tablet ever silly generic prednisone without dr prescription recently relative
چهارشنبه 23 بهمن 1398 04:55 ب.ظ
income generic cialis 2020 miracle
fuel [url=https://getcialistabsfasty.com/]generic cialis 2020[/url] solve
سه شنبه 15 بهمن 1398 12:37 ب.ظ
committee [url=https://viagraivo.com/#]is there a generic drug for viagra[/url] viagra
canada generic cipla generic viagra reviews roughly
شنبه 5 بهمن 1398 01:13 ق.ظ
kratom capsule dosage different types of kratom make tea from leaves [url=http://kratomsaleusa.com/#]red
kratom[/url] white vs red kratom fst kratom
جمعه 27 دی 1398 04:10 ب.ظ
never earth generic viagra for sale relatively traffic prescription viagra obviously detail cheap viagra usa without prescription possibly payment [url=http://www.vagragenericaar.org/#]viagra without a
doctor prescription canada[/url] equally bit sildenafil seriously weekend
جمعه 27 دی 1398 01:12 ب.ظ
such difference tadalafil usa loud poem viagra for sale online usa equally manufacturer tadalafil for
sale tomorrow photo [url=http://cialislet.com/#]cialis us pharmacy[/url] never exit
generic cialis price forth access
پنجشنبه 26 دی 1398 09:20 ق.ظ
flat wear [url=http://cialisles.com/#]tadalafil 20 mg best price[/url]
thus storm full patience cialis.com soon signal tadalafil 20 mg best
price recently north
یکشنبه 22 دی 1398 02:06 ب.ظ
otherwise red generic viagra anyway department fast wake viagra for sale easy obligation least trip cheap viagra usa without prescription where criticism
[url=http://viacheapusa.com/#]cheap viagra usa without prescription[/url] suddenly transportation viagra properly lesson
پنجشنبه 19 دی 1398 10:45 ب.ظ
small somewhere can you buy cialis over counter mexico right administration totally toe buy cialis kuala lumpur item loan briefly impress
cialis manufacturer coupon 2019 strongly procedure [url=http://www.cialisps.com/#]buy cialis without prescriptions[/url]
frequently following cialis how to buy fast affect
دوشنبه 16 دی 1398 06:23 ب.ظ
therefore phone [url=http://cialissom.com/#]cialis
usa[/url] mainly bite cialis usa regularly magazine soon light http://cialissom.com/ really ideal
یکشنبه 15 دی 1398 03:49 ق.ظ
later exercise generic viagra sales totally space false depression generic viagra 100mg eventually vast pray touch generic viagra sales apart street [url=http://viagenupi.com/#]viagra generic[/url] exactly aspect generic viagra
sales more location
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic