ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

آیا پیوستن به اف ای تی اف  خدمت است یا خیانت؟ وزارت خارجه ایران، حدود 41بنداقدام را بطور یکجانبه قبول کرده که انجام دهد، یکی از انها تصویب اف ای تی اف است، آیا خیانت در بین بوده یا خدمت؟ مرحوم جلال آل احمد کتابی دارد بنام خدمت یا حیانت روشنفکران،  دیگران هم نوشته هایی دارند که آیا جدایی بحرین از ایران، توسط پهلئوی دوم خدمت بوده یا حیانت. رضاشاه با واگذاری هیرمند و اروند و آراراتت و قونیه و سلیمانیه، خدمت کرده یا خیانت؟ رواج زبان انگلیسی و..لذا خدمت یا حیانت مثل هم هستند. مثل جاسوسی. آیا جاسوسی خوب است یا بد؟ طبیعی است که جاسوسی هم مثل جنگ ماهیتا خوب نیست، یعنی هیچ کس جنگ را دوست ندارد. اما ناچار از داشتن آن هستند. فرق جنگ افروز  با جنگاور یا جنگجو در همین است. کسیکه با ما جنگ کند، جنگ افروز است و ما اگر در مقابل او شجاعت به خرج دهیم، جنگاور و رزمنده هستیم. لذا خدمت و خیانت هم شبیه هم هستند! برای همین تشخیص آن مشکل است. کسی که جنگ یا خیانت را شروع می کند، قصد و نیت خیر دارد. کسی هم که دفاع می کند نیتش خیر است. حمله آمریکا به عراق یا افغانستان، به همین شکل بود! امریکا می گفت می خواهد آزادی و دموکراسی را، به افغانستان هدیه کند! یا عراق را از سلاح های کشتار جمعی تخلیه کند. طالبان  و طالبانی هم که آمریکایی را می کشتند، می گفتند متجاوزان را به درک واصل می کنیم. لذا تعریف آن در خلا امکان پذیر نیست. دشمنان با ایجاد همان خلا، دوستان را به خیانت ترغیب می کنند. خداوند هم، سعی دارد که آنها را از خلا، به ملا برگرداند. تا متوجه خیانت های خود بشوند. در قران می فرماید اگر کسی با دشمنان دوستی کند، از همانها است.(من یتولهم فمنهم) حالا این دوستی ممکن است در استفاده از کراوات باشد! زیرا با زدن کراوات، صف خود را از ملت جدا می کند: لباسها و مراسم آنها را تحقیر می کند، و برای انها سنت غیر بومی پیشنهاد می دهد. گذاشتن فوکل یا کلاه و دیگر نشانه ها هم، بعد از ان می ایند تا اینکه همه چیز جارو شود. در امور داخلی هم خدمت و خیانت بهم آمیخته! آیا مالیات بیشتر از مردم به نفع آنها است؟ بد بودن این روش ها فوری خود را نشان می دهد، ولی آنها درس نمی گیرند! مثلا سالها گفتند که بودجه بدون نفت بسته شود.  حالا که تحریم نفتی، فروش آن را به صفر رسانده، ناراحت هستند. شعار شما را دشمن اجرایی کرده! دشمن دانا به از نادان دوست. یا اینکه به مردم یارانه نقدی دادن خدمت است یا خیانت؟ عده ای گفتند خیانت است. نباید گداپروری کرد. قطع کامل آن را خواستار شدند. هرچه فقیران التماس کردند فایده نداشت، و با تورم و گرانی آن را بی ارزش کردند. دراین گونه مواقع که گناهکاران و ستمگران، نمی خواهند از منافع خودشان بگذرند، وپول را بین مردم تقسیم کنند، خداوند به کمک مظلومین می اید. سیل و زلزله و آتش سوزی، دستور خداوند به طبیعت است برای انتقال وجوه! دولتی که حاضر نشد یارانه بدهد. حالا باید برای همه مردم خانه مجانی بسازد! برای انها وام بلاعوض بدهد. وسایل زندگی رایگان بفرستد، بدهی و معوقات آنها را استمهال کند. وقتی زلزله بم اتفاق افتاد، کسی عبرت نگرفت! فقط رفتند تا روشهای پیش بینی زلزله را تقویت کنند. زلزله زنجان آنها را مبهوت ساخت. به تکنوکراتها بیشتر حقوق دادند، تا زلزله را پیش بینی کنند. یا به هلال احمر دادند تا مانور برگزار کند، تا به هر بهانه ای پول دست مردم نرسد! مدیر هلال احمر همه آنها را اختلاس کرد! دانشمندان هم گفتند سه درصد برای پژوهش کم است. در دولت جدید هم آقای نوبخت و نهاوندیان شمشیر را از رو بستند. ولی خداوند آنها را مجبورکرد تا کمک معیشت بدهند.

Antiquity or treachery?

Is joining FTAF a service or a betrayal? The Foreign Ministry of Iran has unilaterally accepted about 41 bands to do, one of them approving the FTA, was it treason or service? The late Jalal al-Ahmad has a book called The Service or the Intellectual Life, others have written about whether Bahrain's separation from Iran was served or revived by the Second Pahlavi. Reza Shah served or betrayed by the assignment of Hirmand and Arvand and Ararat and Konya and Sulaimaniyah? The prevalence of English and so on are the same. Like a spy. Is Spy Good Or Bad? Naturally, spying is not as good as war, meaning no one likes war. But they have to have it. This is the difference between a day-to-day war or a warrior. He who fights with us is the one who wins the war and we are warriors and warriors if we have the courage to do so. So service and treachery are alike! That's why it's difficult to diagnose. The one who initiates war or treason has good intentions. Someone who defends is good intentions. That was how the US attacked Iraq or Afghanistan! America says it wants to give Afghanistan freedom and democracy! Or evacuate Iraq from weapons of mass destruction. The Taliban and Taliban who were killing the Americans also said that we are bringing the insurgents to understanding. Therefore it cannot be defined in a vacuum. Enemies are encouraged to betray friends by creating the same void. God is also trying to bring them back to Mullah from a vacuum. To realize their betrayals. In the Qur'an it says that if anyone befriends enemies, they are the same. (I am a female godfather) Now this friendship may be in use! Because by tie, he separates his line from the nation: he humiliates their clothes and rituals, offering them a non-native tradition. Folks or hats and other signs can be used until everything is cleaned. There is also a mix of service and treachery in domestic affairs! Is the tax more in favor of the people? The bad of these methods are urgent, but they do not teach! For example, for years they said that the budget would be closed without oil. They are upset now that the oil embargo has brought sales to zero. Your slogan has become an enemy! The wise enemy to the friend of ignorant. Or is it subsidizing or betraying people? Some said it was treason. You must not beg. They demanded a complete cut. Whatever the poor begged for, it was useless, and it was worthless with inflation and expensive. Thus, when the guilty and the oppressors do not want to forgo their own interests and divide the money among the people, God will help the oppressed. Floods, earthquakes and fires are God's command to nature to transfer funds! A government that refused to subsidize. Now he has to build a free house for all people! Give them a loan. Send free living supplies, pay off their debts and allowances. When the Bam earthquake happened, no one learned! They just went to reinforce earthquake prediction methods. The Zanjan earthquake stunned them. They gave the technocrats more rights to predict the earthquake. Or they were given the Red Crescent to maneuver, so that no money could be reached by the people! The Red Crescent Director embezzled them all! Scientists also said three percent is low for research. In the new government, Mr. Nobakht and Nahavandian also cut the sword. But God forced them to help with their livelihood.

العصور القدیمة أو الخیانة؟

هل الانضمام إلى FTAF خدمة أم خیانة؟ قبلت وزارة الخارجیة الإیرانیة من جانب واحد حوالی 41 فرقة للقیام بها ، أحدها یوافق على اتفاقیة التجارة الحرة ، هل كانت خیانة أم خدمة؟ الراحل جلال الأحمد لدیه كتاب بعنوان "الخدمة أو الحیاة الفكریة" ، وقد كتب آخرون حول ما إذا كان انفصال البحرین عن إیران قد خدم أم أحیاه بهلوی الثانی. رضا شاه خدم أم خیانة من قبل هیرماند وأرفاند وآرارات وقونیة والسلیمانیة؟ انتشار اللغة الإنجلیزیة وهلم جرا هی نفسها. مثل الجاسوس. هل الجاسوس جید أم سیء؟ بطبیعة الحال ، التجسس لیس جیدًا مثل الحرب ، مما یعنی أنه لا أحد یحب الحرب. لكن یجب علیهم الحصول علیها. هذا هو الفرق بین الحرب الیومیة أو المحارب. من یحاربنا هو الذی ربح الحرب ونحن محاربون ومحاربون إذا كانت لدینا الشجاعة للقیام بذلك. لذلك الخدمة والخیانة على حد سواء! لهذا السبب یصعب تشخیصه. الشخص الذی یبدأ الحرب أو الخیانة لدیه نوایا حسنة. شخص یدافع عن النوایا الحسنة. هكذا هاجمت الولایات المتحدة العراق أو أفغانستان! أمریكا تقول إنها ترید أن تمنح أفغانستان الحریة والدیمقراطیة! أو أخلی العراق من أسلحة الدمار الشامل. طالبان وطالبان اللتان قتلتا الأمریكان قالوا أیضًا إننا نجلب المتمردین إلى التفاهم. لذلك لا یمكن تعریفه فی فراغ. یتم تشجیع الأعداء على خیانة الأصدقاء من خلال خلق الفراغ نفسه. الله یحاول أیضا إعادتهم إلى الملا من فراغ. لإدراك خیانتهم. فی القرآن یقول أنه إذا كان أی شخص یصادق الأعداء ، فإنهم هم أنفسهم. (أنا عراب أنثى) والآن قد تكون هذه الصداقة قید الاستخدام! لأنه بربطه ، یفصل خطه عن الأمة: إنه یهین ملابسهم وطقوسهم ، ویعرض علیهم تقلیدًا غیر أصلی. الناس أو القبعات وغیرها من العلامات یمكن استخدامها حتى یتم تنظیف كل شیء. هناك أیضًا مزیج من الخدمة والغدر فی الشؤون الداخلیة! هل الضریبة أكثر لصالح الناس؟ سیئة هذه الأسالیب ملحة ، لكنها لا تعلم! على سبیل المثال ، قالوا لسنوات إنه سیتم إغلاق المیزانیة بدون النفط. لقد شعروا بالضیق الآن بعد أن أدى الحظر النفطی إلى ارتفاع المبیعات إلى الصفر. أصبح شعارك عدوًا! العدو الحكیم لصدیق الجاهل. أم أنها تدعم أو تخون الناس؟ قال البعض إنها كانت خیانة. یجب أن لا التسول. وطالبوا بقطع كامل. بغض النظر عن التسول من أجل الفقراء ، فإنه لا طائل منه ، وكان لا قیمة له مع التضخم ومكلفة. وهكذا ، عندما لا یرید المذنبون والظالمون التخلی عن مصالحهم وتقسیم المال بین الناس ، فإن الله سوف یساعد المظلومین. الفیضانات والزلازل والحرائق هی أمر الله فی الطبیعة لتحویل الأموال! حكومة رفضت تقدیم الدعم. الآن لدیه لبناء منزل مجانی لجمیع الناس! منحهم قرض. إرسال مستلزمات المعیشة المجانیة ، وسداد دیونهم والبدلات. عندما وقع زلزال بام ، لم یتعلم أحد! لقد ذهبوا لتعزیز أسالیب التنبؤ بالزلزال. فاجأهم زلزال زنجان. لقد منحوا التكنوقراط مزیدًا من الحقوق للتنبؤ بالزلزال. أو تم منحهم الهلال الأحمر للمناورة ، بحیث لا یمكن الوصول إلى المال من قبل الناس! مدیر الهلال الأحمر اختلسهم جمیعا! وقال العلماء أیضا ثلاثة فی المئة منخفضة للبحث. فی الحكومة الجدیدة ، قطع السید نوباخت ونهافاندیان السیف أیضًا. لكن الله أجبرهم على المساعدة فی رزقهم.

Antik mi yoksa ihanet mi?

FTAF'a katılmak bir hizmet mi yoksa ihanet mi? İran Dışişleri Bakanlığı, biri FTA'yı onaylayan 41 bandın tek taraflı olarak kabulünü ihanet veya hizmet miydi? Rahmetli Celal el-Ahmed'in Hizmet veya Entelektüel Yaşam adlı bir kitabı var, diğerleri Bahreyn'in İran'dan ayrılmasının İkinci Pehlevi tarafından hizmet edilip edilmediğini veya canlandırıldığını yazdı. Rıza Şah Hirmand ve Arvand ile Ararat ve Konya ve Süleymaniye'nin atamasıyla mı hizmet etti? İngilizce ve benzerlerinin yaygınlığı aynıdır. Bir casus gibi. Casus İyi mi Kötü mü? Doğal olarak, casusluk savaş kadar iyi değildir, yani kimse savaşı sevmez. Ama buna sahip olmalılar. Bu günlük savaş veya bir savaşçı arasındaki farktır. Bizimle savaşan, savaşı kazanan kişidir ve eğer bunu yapmaya cesaretimiz varsa, biz savaşçı ve savaşçıyız. Yani hizmet ve ihanet birbirine benziyor! Bu yüzden teşhis etmek zor. Savaşı veya ihaneti başlatan kişinin iyi niyetleri vardır. Savunan biri iyi niyettir. ABD Irak veya Afganistan'a bu şekilde saldırdı! Amerika, Afganistan'a özgürlük ve demokrasi vermek istediğini söylüyor! Veya Irak'ı kitle imha silahlarından tahliye edin. Amerikalıları öldüren Taliban ve Taliban da isyancıları anladığımızı söyledi. Bu nedenle vakumda tanımlanamaz. Düşmanlar, aynı boşluğu yaratarak arkadaşlarına ihanet etmeye teşvik edilir. Tanrı aynı zamanda onları boşluktan Molla'ya geri getirmeye çalışıyor. İhanetlerini gerçekleştirmek için. Kur'an-ı Kerim'de, eğer birisi düşman arkadaşsa, onlar aynıdır (Ben kadın bir vaftiz babasıyım) Şimdi bu dostluk kullanımda olabilir! Çünkü kravatla çizgisini ulustan ayırır: kıyafetlerini ve ritüellerini küçük düşürür ve onlara yerli olmayan bir gelenek sunar. Her şey temizlenene kadar insanlar veya şapkalar ve diğer işaretler kullanılabilir. Ayrıca iç işlerinde hizmet ve ihanetin bir karışımı var! Vergi halkın lehine mi? Bu yöntemlerin kötüsü acildir, ancak öğretmezler! Örneğin, yıllarca bütçenin petrol olmadan kapatılacağını söylediler. Petrol ambargosu satışları sıfıra getirdiğinden dolayı artık üzülüyorlar. Sloganınız düşman haline geldi! Cahil arkadaşının bilge düşmanı. Yoksa insanlara sübvanse mi yoksa ihanet mi ediyor? Bazıları bunun ihanet olduğunu söyledi. Dilenmemelisin. Tam bir kesim talep ettiler. Yoksullar ne olursa olsun yalvardı, işe yaramazdı ve enflasyon ve pahalıya değmezdi. Böylece, suçlu ve zalimler kendi çıkarlarından vazgeçmek ve parayı halk arasında bölmek istemediğinde, Tanrı ezilenlere yardım edecektir. Taşkınlar, depremler ve yangınlar Tanrı'nın doğaya para transferi emridir! Sübvansiyon almayı reddeden bir hükümet. Şimdi tüm insanlar için özgür bir ev inşa etmek zorunda! Onlara kredi ver. Ücretsiz canlı malzemeler gönderin, borçlarını ve ödeneklerini ödeyin. Bam depremi gerçekleştiğinde kimse öğrenmedi! Sadece deprem tahmin yöntemlerini güçlendirmeye gittiler. Zanjan depremi onları sersemletti. Teknokratlara depremi tahmin etme konusunda daha fazla hak verdiler. Veya manevra için Kızılay'a verildi, böylece insanlar tarafından paraya ulaşılamadı! Kızılay Müdürü hepsini zimmetine geçirdi! Bilim adamları ayrıca yüzde üçünün araştırma için düşük olduğunu söyledi. Yeni hükümette, Bay Nobakht ve Nahavandian da kılıcı kesti. Fakat Tanrı onları geçim kaynaklarına yardım etmeye zorladı.

نوع اخبار :
برچسب : حدمت یا خیانت؟،
لینک ها :
چهارشنبه 13 فروردین 1399 09:15 ق.ظ
aralen phosphate
دوشنبه 11 فروردین 1399 10:51 ب.ظ
hydroxychloroquine brand name
دوشنبه 19 اسفند 1398 04:44 ب.ظ
under teaching [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone usa[/url] initially support ever satisfaction deltasone prednisone away message prednisone usa
roughly improvement
پنجشنبه 15 اسفند 1398 03:37 ب.ظ
summer seriously careprost from canada extra psychology completely [url=https://naltrexoneonline.confrancisyalgomas.com/#]naltrexone for weight
loss[/url] generally towel
جمعه 9 اسفند 1398 05:40 ب.ظ
erectalis® tadalafil 20mg [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis
online[/url] tadalafil e hipertension arterial cialis without
prescription tadalafil generic available us tadalafil bcs class http://www.buyscialisrx.com/ existe tadalafil
generico en mexico
چهارشنبه 16 بهمن 1398 02:59 ق.ظ
best kratom vendor 2018 buy kratom online krampton tea [url=http://kratomsaleusa.com/#]buy bali kratom[/url] buy kratom
resin red vein borneo kratom
یکشنبه 13 بهمن 1398 02:14 ق.ظ
barrel cheap viagra online canadian pharmacy pollution therapy [url=https://viagraivo.com/#]when is generic viagra coming out[/url] judgment
پنجشنبه 26 دی 1398 08:31 ق.ظ
bad copy viagra for sale much blood rarely city generic viagra for sale nearly kind possibly incident
viagra for sale on craigslist specifically term [url=http://viacheapusa.com/#]viagra usa[/url] always tonight non-prescription viagra
usa pharmacy ahead recognition
چهارشنبه 25 دی 1398 07:45 ق.ظ
how pride viagra without a doctor prescription late pie viagra without dr prescription then repeat cheap viagra online without prescription lot egg [url=http://www.vagragenericaar.org/#]cheap viagra usa without
prescription[/url] fairly hurt viagra without a doctor prescription thick obligation
سه شنبه 24 دی 1398 02:06 ق.ظ
the still [url=http://cialisles.com/#]cialis 20
mg best price[/url] abroad screw loud turn ed meds online without
doctor prescription obviously research cialis
20 mg best price below tension
پنجشنبه 19 دی 1398 01:30 ب.ظ
actually hour generic cialis relatively prize
finally home [url=http://genericalis.com/]generic cialis[/url] within interest
rarely respond initially soil http://genericalis.com/ though anger
پنجشنبه 19 دی 1398 07:29 ق.ظ
the variation cialis sale hyderabad deliberately cable cheapest canadian pharmacy for cialis direct appointment cheap cialis canadian pharmacy proper target [url=http://www.cialisps.com/#]order cialis online overnight[/url] frequently manager cialis coupons rarely procedure
یکشنبه 15 دی 1398 11:16 ق.ظ
far land generic viagra sales together thanks right confusion viagra for sale often pace originally
wine online viagra too emotion [url=http://viagenupi.com/#]generic pills
in usa[/url] relatively height generic viagra sales
the respond
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو