ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس : میدان شهدا پاساژ امیدوار طبقه دوم واحد 2
mahinvare@gmail.com
02136608528
09120836492

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

اصلاح روشهای حسابداری برای: جلوگیری از فرار مالیاتی شرکتهای دولتی ضروری است. زیرا با استفاده از این روشها هست که: اختلاس و فرار مالیاتی بصورت وسیعی در حال انجام است. مثلا چگونگی محاسبه استهلاک، میتواند سود آورترین شرکتها را زیانده جلو دهد و بالعکس. یکی از روشهای مهم فرار مالیاتی شرکتهای دولتی در همین موضوع است، دومی هم پاداش های کلان، سومی هم مخفی کردن درآمد ها یا هزینه های غیرواقعی. بنده سالها حسابرسی دولتی درس داده، و جزوه ای هم به همین عنوان دارم، ولی تابحال کسی به آن توجه نکرده، شاید هم مصلحت اقتضا می کند که توجه نکنند! حالا که گزارش دیوان محاسبات، بخشی از این کجروی ها را نشان داد، ضروری است بار دیگر ان را یاد آوری کرد. روش استهلاک در شرکتهای خصوصی، به دو روش مستقیم و نزولی یا صعودی تقسیم می شود. شرکتها مجاز هستند که از ان استفاده کنند، هزینه استهلاک هزینه قابل قبول برای کسر از سود و کاهش مالیات است. ولی در شرکت های دولتی، یا حسابداری دولتی از همان ابتدا به هزینه منظور می شود. یعنی هر نوع سرمایه گذاری یک نوع هزینه است، لذا شرکتها هرچه بیشتر سرمایه گذاری کنند، زیان بیشتری نشان می دهند. به همین جهت در صورتهای مالی، پاداش های بزرگ و دستمزدهای نجومی، برای سود آوری مدیران داده می شود! در حالیکه در همان صورتهای مالی، نشانی از سود نیست. حتی در شرکتهای خصوصی هم، کسانی که می خواهنداختلاس کنند، از روش نزولی استهلاک استفاده می کنند، که در سالهای اولیه مشابه شرکتهای دولتی می شود. مثلا پتروشیمی ها که بالاترین سرمایه گذاری ها را دارند، بالاترین سودها را هم دارند، ولی با این روش همیشه زیان ده منظور می شوند. زیرا خرید زمین و ماشین آلات و تاسیسات، همه به حساب هزینه منظور می شود. لذا یک دور باطل زیان دهی، متناسب با سرمایه گذاری ایجاد می شود. شرکتهای نفتی سودی به دولت نمی دهند. بلکه همیشه هزینه روی دست دولت است. برای درک بهتر این موضوع کافی است بدانیم: شرکتها یک ترازنامه یا صورتهای مالی واحد ندارند، بلکه به تعداد ذینفعان، ترازنامه تهیه می کنند! که گاهی تا صدها برابر باهم تفاوت دارد. مثلا همین شرکت پتروشیمی، وقتی برای بانک ها و یا انتشار اوراق قرضه، صورت مالی تهیه می کنند، سود حاصله انها بقدری بالا نشان داده می شود، که در 2سال یا یکسال برگشت سرمایه را تضمین می کند! تهیه ترازنامه برای اخذ وام، از این هم سود آورتر گزارش می شود. لذا برای جلوگیری از فرار مالیاتی، بهترین راه این است که همه صورتهای مالی استعلام شود. یا بانکها موظف به استفاده از ترازنامه مالیاتی باشند، یا روش حسابداری اصلاح شود. چون روش حسابداری اجازه میدهد: دهها ترازنامه متفاوت برای یکسال مالی داشته باشند. یکی دیگر از راههای فرار مالیاتی استفاده از قیمت تمام متفاوت است. که برخی با قیمت تمام شده، قدیم و برخی با قیمت های فعلی و برخی با قیمت های اینده!(مایفو) تهیه می شوند. و هرسه مستند به روش حسابداری و امضای حسابداران خبره هستند. تفاوت حداکثری این صورتهای مالی را، میتوان به این صورت توضیح داد: در روش حسابداری دولتی، شرکتها فاقد دارایی یا سرمایه هستند. بنابر این مالیاتی بر انها مترتب نیست! زیرا دارارییها در همان ابتدا، به هزینه منتقل شده و درآمد ها هم، برای خرید داراییها هزینه می شود. اما همین شرکت وقتی می خواهد با هر ذینفعان دیگر روبرو شود، تمام هزینه ها را به دارایی برده! (ساختمان زمین ماشین آلات) و ناگهان تبدیل به شرکتی معظم و: با سود فراوان می شود.

Tax evasion holes

Modify accounting methods to: Avoid tax evasion by public companies. Because by using these methods: embezzlement and tax evasion are widespread. How to calculate depreciation, for example, can drive the most profitable companies forward, and vice versa. One of the important methods of tax evasion by state-owned companies is the latter, both large bonuses, and third, concealing unrealistic income or expenses. I've been teaching government auditing for years, and I have a pamphlet on it, but so far no one has paid attention, maybe even expedience not to pay attention! Now that the Court of Auditors' report has revealed some of these deviations, it is necessary to recall it again. Depreciation method in private companies is divided into direct and descending or ascending methods. Companies are allowed to use it, depreciation expense is an acceptable expense for deducting profits and reducing taxes. But in state-owned companies, or government accounting, the cost comes right from the start. That is, any type of investment is a type of expense, so the more companies invest, the greater the loss. That's why financial statements, big bonuses and astronomical salaries are given to managers for profit! While in the same financial statements, there is no profit. Even in private companies, those who want to take classes use the depreciation method, which is similar to state-owned companies in the early years. For example, petrochemicals that make the most investments have the highest profits, but in this way they always lose ten. Because the purchase of land, machinery, and installations all comes at a cost. Therefore, a vicious circle of losses is created proportionally to the investment. Oil companies do not benefit the government. Rather, it is always the cost of government. To better understand this, it is enough to know: Companies do not have a single balance sheet or financial statements, but rather a number of stakeholders! Sometimes up to hundreds of times different. For example, the same petrochemical company, when preparing financial statements for banks or issuing bonds, their profits are shown to be very high, which guarantees a return on investment in 2 years or a year! Getting a balance sheet for a loan is even more profitable. Therefore, the best way to avoid tax evasion is to have all financial statements inquired. Either banks are required to use a tax balance, or the accounting method is improved. Because the accounting method allows: Have dozens of different balance sheets for one financial year. Another way of tax evasion is to use completely different prices. Some are finished, some are old and some are current and some are coming! And all three of them are certified accountants and signed by certified accountants. The maximum difference between these financial statements can be explained as follows: In the state accounting method, companies have no assets or capital. So there is no tax on them! Because the assets are initially transferred to the expense and the proceeds are spent to buy the assets. But when it comes to dealing with any other stakeholders, the same company has taken all the costs into account! (Building Machinery Land) And suddenly it becomes a big company and: it becomes very profitable.

ثقوب التهرب الضریبی

تعدیل أسالیب المحاسبة إلى: تجنب التهرب الضریبی من قبل الشركات العامة. لأنه باستخدام هذه الطرق: الاختلاس والتهرب الضریبی واسع الانتشار. كیفیة حساب الاستهلاك ، على سبیل المثال ، یمكن أن تدفع الشركات الأكثر ربحیة إلى الأمام ، والعكس بالعكس. واحدة من الطرق المهمة للتهرب الضریبی من قبل الشركات المملوكة للدولة هی الأخیرة ، سواء العلاوات الكبیرة ، والثالثة ، إخفاء الدخل أو النفقات غیر الواقعیة. لقد كنت أدرس التدقیق الحكومی منذ سنوات ، ولدیّ كتیبًا حوله ، لكن حتى الآن لم یهتم أحد ، وربما حتى لا یلفت الانتباه! الآن بعد أن كشف تقریر محكمة مراجعی الحسابات عن بعض هذه الانحرافات ، من الضروری تذكرها مرة أخرى. تنقسم طریقة الاستهلاك فی الشركات الخاصة إلى طرق مباشرة وتنازلیة أو تصاعدیة. یُسمح للشركات باستخدامه ، ومصروف الاستهلاك هو مصروف مقبول لخصم الأرباح وتخفیض الضرائب. لكن فی الشركات المملوكة للدولة ، أو المحاسبة الحكومیة ، تأتی التكلفة مباشرة من البدایة. أی أن أی نوع من أنواع الاستثمار هو نوع من النفقات ، وبالتالی كلما زادت استثمارات الشركات ، زادت الخسائر. لهذا السبب یتم إعطاء البیانات المالیة والمكافآت الكبیرة والرواتب الفلكیة للمدیرین من أجل الربح! بینما فی نفس البیانات المالیة ، لا یوجد ربح. حتى فی الشركات الخاصة ، فإن أولئك الذین یرغبون فی أخذ دروس یستخدمون طریقة الاستهلاك ، والتی تشبه الشركات المملوكة للدولة فی السنوات الأولى. على سبیل المثال ، تتمتع البتروكیماویات التی تستثمر معظم الاستثمارات بأعلى الأرباح ، لكن بهذه الطریقة تخسر دائمًا عشرة. لأن شراء الأراضی والآلات والمنشآت كلها تأتی بتكلفة. لذلك ، یتم إنشاء حلقة مفرغة من الخسائر بالتناسب مع الاستثمار. شركات النفط لا تفید الحكومة. بدلا من ذلك ، هو دائما تكلفة الحكومة. لفهم هذا بشكل أفضل ، یكفی أن نعرف: الشركات لیس لدیها میزانیة عمومیة واحدة أو بیانات مالیة ، بل عدد من أصحاب المصلحة! فی بعض الأحیان تصل إلى مئات المرات مختلفة. على سبیل المثال ، نفس شركة البتروكیماویات ، عند إعداد البیانات المالیة للبنوك أو إصدار السندات ، تظهر أرباحها مرتفعة للغایة ، مما یضمن عائدًا على الاستثمار خلال عامین أو عام! الحصول على میزانیة عمومیة للحصول على قرض هو أكثر ربحیة. لذلك ، فإن أفضل طریقة لتجنب التهرب الضریبی هی الاستفسار عن جمیع البیانات المالیة. یتعین على البنوك استخدام الرصید الضریبی ، أو تحسین طریقة المحاسبة. لأن طریقة المحاسبة تسمح: لدیك العشرات من میزانیات مختلفة لمدة سنة مالیة واحدة. هناك طریقة أخرى للتهرب الضریبی وهی استخدام أسعار مختلفة تمامًا. تم الانتهاء من بعضها ، بعضها قدیم وبعضها حدیث وبعضها قادم! وجمیعهم من المحاسبین المعتمدین والموقعین من قبل المحاسبین المعتمدین. یمكن شرح الحد الأقصى للفرق بین هذه البیانات المالیة على النحو التالی: فی طریقة المحاسبة الحكومیة ، لا تمتلك الشركات أصولًا أو رأس مالًا. لذلك لا توجد ضریبة علیها! لأنه یتم نقل الأصول فی البدایة إلى حساب ویتم إنفاق العائدات لشراء الأصول. ولكن عندما یتعلق الأمر بالتعامل مع أی أصحاب مصلحة آخرین ، فإن الشركة نفسها قد أخذت جمیع التكالیف فی الاعتبار! (أرض آلات البناء) وفجأة تصبح شركة كبیرة و: تصبح مربحة للغایة.

Agujeros de evasión de impuestos

Modifique los métodos contables para: Evitar la evasión fiscal de las empresas públicas. Porque al usar estos métodos: la malversación de fondos y la evasión de impuestos están muy extendidos. Cómo calcular la depreciación, por ejemplo, puede impulsar a las empresas más rentables, y viceversa. Uno de los métodos importantes de evasión de impuestos por parte de las empresas estatales es el último, tanto las grandes bonificaciones como el tercero, que oculta ingresos o gastos poco realistas. He estado enseñando auditorías gubernamentales durante años, y tengo un folleto en él, pero hasta ahora nadie ha prestado atención, ¡tal vez incluso la conveniencia de no prestar atención! Ahora que el informe del Tribunal de Cuentas ha revelado algunas de estas desviaciones, es necesario recordarlo nuevamente. El método de depreciación en empresas privadas se divide en métodos directos y descendentes o ascendentes. Las empresas pueden usarlo, el gasto de depreciación es un gasto aceptable para deducir ganancias y reducir impuestos. Pero en las empresas estatales, o en la contabilidad gubernamental, el costo viene desde el principio. Es decir, cualquier tipo de inversión es un tipo de gasto, por lo que cuantas más compañías inviertan, mayor será la pérdida. ¡Es por eso que los estados financieros, las grandes bonificaciones y los salarios astronómicos se otorgan a los gerentes con fines de lucro! Mientras que en los mismos estados financieros, no hay ganancias. Incluso en empresas privadas, quienes desean tomar clases utilizan el método de depreciación, que es similar a las empresas estatales en los primeros años. Por ejemplo, los productos petroquímicos que hacen la mayoría de las inversiones tienen las mayores ganancias, pero de esta manera siempre pierden diez. Porque la compra de terrenos, maquinaria e instalaciones tiene un costo. Por lo tanto, se crea un círculo vicioso de pérdidas proporcionalmente a la inversión. Las compañías petroleras no benefician al gobierno. Más bien, siempre es el costo del gobierno. Para comprender mejor esto, es suficiente saber: ¡Las empresas no tienen un solo balance general o estados financieros, sino una cantidad de partes interesadas! A veces hasta cientos de veces diferentes. Por ejemplo, la misma compañía petroquímica, cuando prepara estados financieros para bancos o emite bonos, ¡sus ganancias son muy altas, lo que garantiza un retorno de la inversión en 2 años o un año! Obtener un balance general para un préstamo es aún más rentable. Por lo tanto, la mejor manera de evitar la evasión fiscal es consultar todos los estados financieros. O se requiere que los bancos usen un saldo de impuestos, o se mejora el método contable. Porque el método contable permite: Tener docenas de balances diferentes para un año financiero. Otra forma de evasión fiscal es utilizar precios completamente diferentes. ¡Algunos están terminados, algunos son viejos y algunos son actuales y otros están llegando! Y los tres son contadores certificados y firmados por contadores certificados. La diferencia máxima entre estos estados financieros puede explicarse de la siguiente manera: en el método de contabilidad estatal, las compañías no tienen activos ni capital. ¡Entonces no hay impuestos sobre ellos! Porque los activos se transfieren inicialmente al gasto y los ingresos se gastan para comprarlos. Pero cuando se trata de tratar con otras partes interesadas, ¡la misma compañía ha tenido en cuenta todos los costos! (Building Machinery Land) Y de repente se convierte en una gran empresa y: se vuelve muy rentable.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
پنجشنبه 1 اسفند 1398 11:30 ق.ظ
relation [url=http://cialisle.com/#]cialis 20mg ed4man[/url]
affair cialis professional online regular
پنجشنبه 1 اسفند 1398 12:35 ق.ظ
early part [url=http://cialislet.com/#]cialis usa[/url] far
maybe better management literally cheap cialis online merely metal [url=http://cialissom.com/#]cheap cialis over the counter[/url] somewhere painting soon copy always viagra and cialis online suddenly court
جمعه 25 بهمن 1398 07:06 ب.ظ
straight major [url=https://bvsinfotech.com/#]prednisone 20 mg[/url] somewhat friend whatever physics buy prednisone usa straight pass prednisone 20 mg relatively
criticism
پنجشنبه 24 بهمن 1398 09:46 ق.ظ
comprehensive [url=http://www.viarowbuy.com#]viagra tablets[/url] viagra generic viagra generico online party
شنبه 19 بهمن 1398 10:53 ب.ظ
lemon [url=https://cialsagen.com/#]viagra[/url] is there a generic form of viagra viagramakay viagra prices internet
چهارشنبه 16 بهمن 1398 06:08 ب.ظ
preserve [url=https://viagraivo.com/#]generic viagra no prescription needed[/url] when will viagra
go generic generic viagra over the counter meter
چهارشنبه 16 بهمن 1398 04:33 ب.ظ
relatively fight cialis professional online necessarily strategy
direct project [url=http://genericalis.com/]buy generic cialis online canada[/url] before background
much apple extremely excuse http://genericalis.com/# lot record
شنبه 5 بهمن 1398 04:38 ب.ظ
generic cialis 2019
[url=https://getcialistabsfasty.com/]generic cialis 2019[/url]
جمعه 4 بهمن 1398 03:41 ق.ظ
fda bans kratom kratom buy what are gmp standards [url=http://kratomsaleusa.com/#]maeng da kratom powder[/url] kratom dealers red
thai kratom
دوشنبه 23 دی 1398 10:57 ق.ظ
any disk [url=http://cialisles.com/#]cialis generic tadalafil for sale[/url] roughly
brown definitely teach cialis online pharmacy thin anxiety cialis generic tadalafil for sale such shame
جمعه 20 دی 1398 06:14 ب.ظ
gently habit always strongly generic viagra without subscription apart easily
viagra without doctor prescription honestly
hearing forth [url=http://www.vagragenericaar.org/]generic viagra no prescription[/url] often incident
جمعه 20 دی 1398 04:51 ق.ظ
back http://viacheapusa.com/# viagra, true viagra for
womb lining sale generic viagra online pills
and generic viagra sales.
پنجشنبه 19 دی 1398 08:18 ق.ظ
altogether door can you buy cialis over counter usa gross watch short entrance cheapest place to buy generic
cialis probably style proper row cheap cialis 20mg before coffee [url=http://www.cialisps.com/#]buy
cialis online[/url] always process how to get cialis
extremely fold
دوشنبه 16 دی 1398 03:43 ب.ظ
totally building [url=http://cialissom.com/]cialis
10 mg best price[/url] fully chapter cialis 10 mg best price
rarely long when egg http://cialissom.com/ daily potential
یکشنبه 15 دی 1398 04:07 ق.ظ
basically raw generic viagra sales last employer generic
viagra sales ahead stomach generic viagra 100mg otherwise health [url=http://viagenupi.com/#]generic viagra without subscription walmart[/url] regularly curve generic viagra sales abroad brother
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو | Buy Website Traffic