ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

با اینکه سند بنیادین تحول در آموزش تهیه شده، و لی هیچکدام از نهادها که ماموریت آموزش دارند، آن را نمی پذیرند! اصلا تحول را نمی پذیرند، فقط گاهگاهی چند اعتصاب و جواب به اعتصاب ها و تمام! علت اینهمه کوتاهی در این امر و امور مشابه، آن است که اصلا اعتقادی به تحول ندارند. می گویند البته ایراداتی هست! ولی تحول معنی ندارد. روحیه محافظه کاری و حفظ وضع موجود، از انجا ناشی می شود که کلیه عناصر مامور به تحول، همگی کاملا مسن و از پا افتاده هستند، توان پیمودن راه جدید را ندارند. و می خواهند در همان لجن زاری که بودند، بمانند تا عمرشان تمام شود. در صنعت وضع از این بدتر است: چسبیدن به کارخانه های صد ساله، که از حیض انتفاع ساقط هستند، و با آمپول و تزریق پول می خواهند آنها را سرپا نگهدارند. صنعتی که مانند خودرو یا نساجی، ماشین آلات آن صد بار پوسیده و: کارگران آن همه بازنشسته شدند، چه نیازی به زنده کردن دارند؟ در حالیکه با یکصدم این کمک ها، میتوانند شرکت های دانش بنیان و: پارک های غلم وفناوری را فعال کنند. اصلا شاید نیازی به وام دادن هم نباشد، فقط کار شکنی نکنند، آنها بازار خود را پیدا می کنند! بنا بر اعتراف رئیس دانشگاه تهران که همه دنیا را سیر کرده، جوانان ایرانی بالاتر از حد متوسط هستند، و در همه زمینه ها حرف اول را می زنند. ولی عده ای چسبیده اند به: چند کارخانه زنگ زده خارج از رده! در علم و دانش هم به همین صورت است. با رد هرگونه تکنولوژی جدید در آموزش!( ممنوعیت استفاده از موبایل و تبلیت) می خواهند با چند کتاب زوار در رفته، به مردم آموزش بدهند. بابا، کتابخوانی برای قرن نوزدهم بود! که چون چاپ اختراع شده بود، مردم ذوق زده شده بودند. حالا جوانان ما برای اپلیکیشن! های جدید ذوق زده می شوند. نباید پای انها را بست و کتاب به دستشان داد! که راه فقط همین است. حضرت علی ع می فرماید فرزند زمان خود باش، معلوم می شود این آقایان، کسی جز خودشان (حتی حضرت علی) را قبول ندارند. والا اگر یک نگاه به تاریخ ایران بیاندازند، خواهند دید در مقابل تمدن دویست ساله غرب، ایران دارای تمدن هزاران ساله بوده، و برای این تمدن هم، هیچ چیز کم نگذاشته است. وزیر اموزش و پرورش می گوید: ما نیروی انسانی کم داریم! عجب، اینهمه تحصیلکرده دانشگاه و حوزه، اینهمه سرباز معلم های اماده بکار، چرا نیروی انسانی کم دارد؟ زیرا آموزش و پرورش را ایزوله، و در قرن نوزدهم فریز کرده اند! جوانان جدید را برای اموزش و یاد دادن، واجد صلاحیت نمی دانند! می گویند فضای آموزشی کم داریم، اگر انجماد فکری آنها نبود، اینهمه مسجد و حسینیه در ایران است. آیا کپر های بیابانی، شرف دارد بر مسجد و حسینیه؟ این چه تفکر الحادی است، که بر اموزش کشور حاکم است، و آن را از تاریخ بریده و: در یک نقطه سکولاری تثبیت کرده، و نمی گذارد از این لاک بیرون بیاید. ابن سیناها و فخر رازی ها، همه از مسجد بیرون آمدند. بزرگترین دانشگاههای دنیا در ایران بوده، و همه کتب دانش ایرانی، بوسیله شاگردان امامان معصوم نگارش شده. چه اصراری است که صفحات متعددی از کتاب درسی را، اختصاص به کسانی بدهیم که علم ائمه را سرقت کرده، و بنام خودشان ثبت نمودند. وقتی ابن هیثم در باره نور نظریه میدهد، و دیگران هم در هزار سال بعد، همان حرف را می زنند معلوم است که سرقت علمی کرده اند. وقتی قران در 1400سال پیش، علوم زیستی و نجومی را به خوبی توضیح می دهد، و بعد از 1400کسان دیگری همان حرف را می زنند، معلوم است که سرقت علمی کرده اند. آن وقت آموزش و پرورش ما با هزینه بیت المال، ذهن کودکان این مملکت را پر از: تکریم و تعظیم این سرقت های علمی می کند.

The historical rift, the dilemma of education in Iran

Although the fundamental document of the development of education has been prepared, and none of the institutions that have the mission of education accept it! They don't accept change at all, only occasionally a few strikes and answers to strikes and all! The reason for so little in this and similar matters is that they have no belief in evolution. They say of course there are some flaws! But evolution doesn't make sense. The spirit of conservatism and preservation of the status quo stems from the fact that all the elements of transformation are all too old and out of place, unable to follow the new path. And they want to stay in the same mud as they used to, to end their lives. The industry is worse off: clinging to 100-year-old factories, which are void of profit, wanting to keep them with ampoules and injecting money. What industry needs to revive like a car or a textile, its machinery rotten a hundred times, and its workers all retired? While with one-hundred of these grants, they can enable knowledge-based companies and: technology parks. They may not even need to lend, they just don't break, they find their market! According to the president of Tehran University who has traveled all over the world, Iranian youth are above average, and they are the first to speak in all fields. But some are clinging to: a few rusty factories out of order! The same is true in science. Rejecting any new technology in education (ban on cell phones and tablets), they want to educate people with some obscene books. Dad, it was a book reading for the 19th century! That was because printing was invented, people were thrilled. Now our youth for the app! New ones are thrilled. They should not be tied down and handed over the book! That's just the way. Imam Ali (as) says to be a child of your time, it turns out that these gentlemen do not accept anyone except themselves (even Imam Ali). If they take a look at Iranian history, they will see that in contrast to the two hundred years of Western civilization, Iran has had a thousand years of civilization, and for this civilization, nothing has been left behind. Minister of Education says: We have low staff! Wow, so many college and field educators, so many recruiting teachers, why is there so little staff? Because education has been isolated, and frozen in the nineteenth century! The young people are not qualified to teach and teach! They say we have little educational space, if not their freezing, there are so many mosques and mosques in Iran. Are desert dumpers worthy of the mosque and Husseiniyah? What is atheistic thinking, which governs the education of the country, and cuts it off from history and: fixed it in a secular point, and does not let it come out of this lock. Ibn Sina and Fakhr Razi all came out of the mosque. It was the largest university in the world in Iran, and all books of Iranian knowledge were written by the students of the infallible Imams. What is the urge to dedicate multiple pages of textbooks to those who have stolen the Imams' science and registered their own names? When Ibn Haitham puts forward the theory of light, and others say the same thing a thousand years later, it is clear that they have stolen it. When the Koran explains astronomy and biosciences well over 1400 years ago, and after 1400 others say the same thing, it is clear that they have been scientifically robbed. At that time, our education at the expense of al-Muttal will fill the minds of the children of this country with: Honor and bow to these scientific thefts.

الصدع التاریخی ، معضلة التعلیم فی إیران

على الرغم من أن الوثیقة الأساسیة لتطویر التعلیم قد تم إعدادها ، ولم تقبلها أی من المؤسسات التی لدیها مهمة التعلیم! إنهم لا یقبلون التغییر على الإطلاق ، وأحیانًا فقط بضع ضربات وإجابات على الإضرابات وكل شیء! السبب فی القلیل جدًا فی هذا الأمر وما شابهه هو أنه لیس لدیهم إیمان بالتطور. یقولون بالطبع هناك بعض العیوب! لكن التطور لا معنى له. تنبع روح المحافظة والمحافظة على الوضع الراهن من حقیقة أن جمیع عناصر التحول قدیمة جدًا ولا یمكن أن تتبع المسار الجدید. وهم یریدون البقاء فی نفس الوحل الذی اعتادوا علیه ، لإنهاء حیاتهم. هذه الصناعة فی وضع أسوأ: التشبث بالمصانع التی تعود إلى 100 عام ، والتی هی خالیة من الربح ، وترید الاحتفاظ بها بالأمبولات وضخ الأموال. ما هی الصناعة التی تحتاج إلى إحیاء مثل سیارة أو نسیج ، وآلاتها فاسدة مئات المرات ، وكل عمالها متقاعدون؟ بینما مع مائة من هذه المنح ، یمكنهم تمكین الشركات القائمة على المعرفة و: مجمعات التكنولوجیا. قد لا یحتاجون إلى الإقراض ، فهم لا یكسرون فحسب ، بل یجدون سوقهم! وفقًا لرئیس جامعة طهران الذی سافر فی جمیع أنحاء العالم ، فإن الشباب الإیرانی أعلى من المتوسط ​​، وهم أول من یتحدث فی جمیع المجالات. لكن البعض یتشبث بـ: بعض المصانع الصدئة عاطلة عن العمل! وینطبق الشیء نفسه فی العلم. رفض أی تكنولوجیا جدیدة فی التعلیم (حظر على الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحیة) ، فإنها ترید تثقیف الناس مع بعض الكتب الفاحشة. یا أبی ، لقد كان كتابًا للقراءة للقرن التاسع عشر! كان ذلك بسبب اختراع الطباعة ، وكان الناس بسعادة غامرة. الآن شبابنا للتطبیق! جدیدة بسعادة غامرة. لا ینبغی تقییدهم وتسلیمهم للكتاب! هذا فقط الطریق. یقول الإمام علی (علیه السلام) أنه طفل من وقتك ، اتضح أن هؤلاء السادة لا یقبلون أی شخص سوى أنفسهم (حتى الإمام علی). إذا ألقوا نظرة على التاریخ الإیرانی ، فسوف یرون أنه على النقیض من مئتی سنة من الحضارة الغربیة ، فإن إیران مرت بألف سنة من الحضارة ، ولم تترك هذه الحضارة وراء هذه الحضارة. وزیر التعلیم یقول: لدینا عدد قلیل من الموظفین! واو ، الكثیر من المعلمین الجامعیین والمیدانیین ، والكثیر من المعلمین المعینین ، لماذا یوجد عدد قلیل جدًا من الموظفین؟ لأن التعلیم قد تم عزله وتجمیده فی القرن التاسع عشر! الشباب لیسوا مؤهلین للتدریس والتدریس! یقولون إن لدینا مساحة تعلیمیة قلیلة ، إن لم یكن تجمیدها ، فهناك الكثیر من المساجد والمساجد فی إیران. هل عربات قلابة الصحراویة جدیرة بالمسجد والحسینیة؟ ما هو التفكیر الملحد ، الذی یحكم تعلیم البلاد ، ویعزله عن التاریخ و: یثبته فی نقطة علمانیة ، ولا یسمح له بالخروج من هذا القفل. خرج ابن سینا ​​وفخر الرازی من المسجد. كانت أكبر جامعة فی العالم فی إیران ، وكتب جمیع كتب المعرفة الإیرانیة من قبل طلاب الأئمة المعصومین. ما هی الرغبة فی تخصیص صفحات متعددة من الكتب المدرسیة لأولئك الذین سرقوا علم الأئمة وتسجیل أسمائهم؟ عندما یطرح ابن هیثم نظریة النور ، ویقول آخرون نفس الشیء بعد ألف عام ، فمن الواضح أنهم سرقوها. عندما یفسر القرآن علم الفلك والعلوم البیولوجیة منذ أكثر من 1400 عام ، وبعد عام 1400 یقول الآخرون نفس الشیء ، فمن الواضح أنهم تعرضوا للسرقة العلمیة. فی ذلك الوقت ، سوف یملأ تعلیمنا على حساب المتلأ عقول أطفال هذا البلد بـ: تكریم هذه السرقات العلمیة.

Le fossé historique, le dilemme de l'éducation en Iran

Bien que le document fondamental du développement de l’éducation ait été préparé et qu’aucune des institutions à vocation éducative ne l’accepte! Ils n'acceptent pas le changement du tout, seulement occasionnellement quelques grèves et réponses aux grèves et tout! La raison de si peu dans ce domaine et dans d’autres sujets similaires est qu’ils ne croient pas en l’évolution. Ils disent, bien sûr, qu'il y a des problèmes! Mais l'évolution n'a pas de sens. L’esprit de conservatisme et de maintien du statu quo découle du fait que tous les éléments de la transformation sont tous trop anciens et déplacés, incapables de suivre la nouvelle voie. Et ils veulent rester dans la même boue qu’avant, pour mettre fin à leurs jours. La situation est pire pour l’industrie: elle s’accroche à des usines centenaires, sans bénéfice, souhaitant les conserver avec des ampoules et des injections d’argent. Quelle industrie a besoin de renaître comme une voiture ou un textile, ses machines pourries cent fois et ses travailleurs à la retraite? Avec une centaine de ces subventions, elles peuvent créer des entreprises et des parcs technologiques basés sur le savoir. Ils n'ont peut-être même pas besoin de prêter, ils ne font pas que casser, ils trouvent leur marché! Selon le président de l'Université de Téhéran, qui a parcouru le monde entier, la jeunesse iranienne est au-dessus de la moyenne et est la première à s'exprimer dans tous les domaines. Mais certains s'accrochent à: quelques usines rouillées en panne! La même chose est vraie en science. Rejetant toute nouvelle technologie dans l’éducation (interdiction des téléphones portables et des tablettes), ils veulent éduquer les gens avec des livres obscènes. Papa, c'était un livre à lire pour le 19ème siècle! C'était parce que l'imprimerie avait été inventée, les gens étaient ravis. Maintenant, notre jeunesse pour l'application! Les nouveaux sont ravis. Ils ne devraient pas être attachés et remis le livre! C'est juste le chemin. L'imam Ali (psl) dit être un enfant de votre temps, il s'avère que ces messieurs n'acceptent personne d'autre qu'eux-mêmes (même l'imam Ali). S'ils se penchent sur l'histoire iranienne, ils verront que, contrairement aux deux cents années de la civilisation occidentale, l'Iran a eu mille ans de civilisation et que, pour cette civilisation, rien n'a été laissé pour compte. La ministre de l'Éducation dit: Nous avons peu de personnel! Wow, il y a tant d'éducateurs dans les collèges et sur le terrain, autant d'enseignants recruteurs, pourquoi le personnel est-il si peu nombreux? Parce que l'éducation a été isolée et gelée au XIXe siècle! Les jeunes ne sont pas qualifiés pour enseigner et enseigner! Ils disent que nous avons peu d’espace éducatif, si ce n’est leur gel, il ya tant de mosquéesifiques.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو