ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

امام جمعه موقت تهران می گوید: این فتنه زود متولد شد! این حرف به معنی آن است که ضد انقلاب سزارین شد! چون چند بار هم سزارین شده، لذا دیگر عقیم می شود، و امکان فتنه جدید را ندارد. خیلی ها حرف رئیس جمهور را باور نکردند، که کار را به شورای امنیت سپرده بود! تا آنها زمان گرانی بنزین را اعلام کنند. اما اگر چنین باشد، یعنی ضد انقلاب برگه خورد. شورای امینت با هدف سزارین کردن ضد انقلاب حامله، این برنامه را کلید زد. و لذا توانست خیلی فوری آن را جمع کند. براساس اطلاعات موجود، همه این برنامه ریزی انجام شده بود، تا به بهانه 16 آذر یا دیگر عنوانها اقدام شود، در انصورت فرماندهی دست ضد انقلاب  بود، ولی با این کار باعث شد تا دشمن، از سوراخ خود بیرون بزند. مانند این غافلگیری در زمان مختار هم بود، وی به ابراهیم اشتر حکم داد تا: با لشکریان زیاد به موصل برود، اما در خفا به او گفت نرفته برگرد! زیرا با رفتن او دشمنان از سوراخ های مخفی شده بیرون می ایند. در این جا هم گرچه مردم ضرر دیدند، ولی از ضرر بزرگتر رهایی یافتند. زیرا اگر آنها فرماندهی را به دست می گرفتند، عملیات ضد شورش حالت خوبی نمی گرفت، و احساسات مردمی را به خود جذب می کرد، و زمان بیشتری میتوانستند در کف خیابانها حضور داشته باشند. ولی در این حالت بعلت آماده باش نبودن آنها، دیر تر شروع و زودتر هم تمام شد. شورای امینت با اشراف کاملتری انها را رصد کرد. تنها اشتباه شورای امنیت آن است که: فقط به دنبال خرده پا ها است. تفکر حاکم بر ان اجازه نمی دهد تا عاملان و آمران اصلی را دستگیر کند. آنها فکر می کنند که پمپیو یا ترامپ، آزادیخواه هستند! و به اشتباه در این ماجرا افتاده اند. در حالیکه پول و امکانات و تجهیزات می دهند. و بطور علنی هم فرمان تخریب و کشتار را صادر می کنند. و از آشوبگران حمایت می کنند. وهمین دلایل محکمه پسند کافی است که آنها را دستگیر، و به داخل ایران انتقال و محاکمه کند. متاسفانه شورای امنیت به قدرت انقلاب اسلامی شک دارد! و رهنمود های رهبری را یک شعار می داند. در حالیکه اکنون هیچ قدرتی  بالاتر از قدرت جمهوری اسلامی، و خط مقاومت وجود ندارد، و ترس شورای امنیت، از امریکا یا اروپا بی مورد است.(اگر!). آنها میتوانند از بسیج حقوقدانان کشور بخواهند: تا پرونده ای برای حداقل 5نفر تشکیل دهد. ترامپ، ماکرون و رضاپهلوی و برایان هوک و مریم رجوی را، به عنوان عاملان و آمران کشتار و تخریب در ایران، تحت پیگرد قرار داده، بازداشت و محاکمه نمایند. و بدانند که هیچ اتفاقی نخواهد افتاد! و آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند! وقتی آنها بازداشت شوند، انتقام خون کشتار های طول تاریخ انقلاب اسلامی، از انان گرفته خواهد شد. و دادگاههای ایران تجربه خواهند کرد تا: مجرمان واقعی را محاکمه کنند، نه پادو های دست چندم آنها را. درست است که رئیسی هم، هنوز به این فکر نیافتاده، ولی اگر او هم از تصمیم شورای امنیت خبر دار شود، حمایت می کند. زیرا ایشان هم ترس و دغدغه از امنیت ایران دارند، و نمی خواهند مشکلی برمشکلات افزوده شود. اما شما مطمئن باشید خدا جای حق نشسته، و فرموده امام خمینی (آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند) یک استراتژی است، نه یک شعار یا بیان توخالی. فرمانده نیروی دریایی به همه اطمینان داده که: هیچ ردپایی از میلیتاریسم آمریکا در خلیج فارس باقی نخواهد ماند. فرمانده ارتش هم بارها گفته که هیچ قدرتی، نخواهد توانست به ایران اسیبی برساند.  شما از چه می ترسید؟ چرا هیچ وقت در هیچ ارگان دولتی و حکومتی ایران، پرونده فسادی برای ضد انقلاب باز نشده، و آنان را محکوم نکرده ؟ فقط به چند نوجوان و یا جوان، فضای مجازی بند کرده اند؟

Cesarean counterrevolution!

The interim Imam of Tehran says: This sedition was born early! This means that the Cesarean counter-revolution is over! Because of the cesarean section many times, it becomes sterile, and it is not possible for new intrigue. Many did not believe the president's words, which had been handed over to the Security Council! For them to announce the time of expensive gasoline. But if that is the case, it means that the counter-revolution is on the cards. The council approved the plan with the aim of counter-revolutionary caesarean section. And so he was able to collect it very quickly. According to the available information, all this planning was done, to act on the pretext of December 16 or so, was in the hands of the counter-revolutionary arm, but this made the enemy jump out of his hole. Like this surprise in Mukhtar's time, he ordered Abraham Ashtar to go to Mosul with a large army, but secretly told him not to go back! Because as he walks, the enemies emerge from hidden holes. Here, even though the people lost, they were freed from the greater loss. Because if they had taken command, the counterinsurgency would not have worked well, and it would have absorbed popular sentiment, and would have allowed them more time on the streets. But in this case, due to their lack of preparedness, it began later and ended sooner. The Security Council observed them with full aristocracy. The only mistake the Security Council has is that it is only looking for the small ones. The prevailing thinking does not allow him to arrest the main perpetrators. They think Pompey or Trump are liberals! And they are mistaken in that. While giving money, facilities, and equipment. And they also publicly order destruction. And they support the rioters. Similarly, court-friendly reasons are enough to arrest them and transfer them to Iran. Unfortunately, the Security Council doubts the power of the Islamic Revolution! And he considers leadership guidelines a slogan. While there is now no power beyond the power of the Islamic Republic, and the line of resistance, and the fear of the Security Council, the United States or Europe is in vain. They can ask the country's lawyers to mobilize: to file for at least 5 people. Trump will prosecute, detain and prosecute Macron and Rezapahlavi, and Brian Hook and Maryam Rajavi, perpetrators and perpetrators of murder and destruction in Iran. And to know that nothing will happen! And America can do no wrong! When they are arrested, they will take revenge on the bloodshed of the massacres throughout the history of the Islamic Revolution. And the Iranian courts will try to: Trial the real criminals not hand them over. It is true that the president has not yet come up with this idea, but if he is aware of the Security Council's decision, he will support it. Because they too are worried about Iran's security, and do not want to add to the problems. But you can be sure God is sitting right, and Imam Khomeini's saying (America can do no wrong) is a strategy, not a hollow slogan or expression. The Navy commander assured everyone that: no trace of American militarism would remain in the Persian Gulf. The military commander has repeatedly said that no power will be able to harm Iran. What are you afraid of? Why has the corruption and anti-revolutionary case never been opened and condemned in any Iranian state or government body? Just how many teenagers or young people have been blocked?

قیصریة الثورة المضادة!

یقول إمام طهران المؤقت: هذه الفتنة ولدت مبكرا! هذا یعنی أن الثورة المضادة القیصریة قد انتهت! بسبب العملیة القیصریة عدة مرات ، یصبح معقمًا ، ولا یمكن إجراء دسیسة جدیدة. لم یصدق الكثیرون كلمات الرئیس ، التی تم تسلیمها إلى مجلس الأمن! بالنسبة لهم للإعلان عن وقت البنزین باهظ الثمن. لكن إذا كان هذا هو الحال ، فهذا یعنی أن الثورة المضادة على ورق. وافق المجلس على الخطة بهدف إجراء عملیة قیصریة مضادة للثورة. وهكذا كان قادرا على جمعها بسرعة كبیرة. وفقًا للمعلومات المتاحة ، فإن كل هذا التخطیط قد تم ، للتصرف بذریعة 16 دیسمبر أو غیره ، كان فی ید الذراع المعادیة للثورة ، ولكن هذا جعل العدو یقفز من ثقبه. مثل هذه المفاجأة فی عهد مختار ، أمر إبراهیم عشتار بالذهاب إلى الموصل مع جیش كبیر ، لكنه طلب منه سرا ألا یعود! لأنه أثناء السیر ، یخرج الأعداء من الثقوب الخفیة. هنا ، على الرغم من أن الناس فقدوا ، فقد تحرروا من الخسارة الأكبر. لأنه لو تولوا القیادة ، فلن تعمل مقاومة التمرد على ما یرام ، وستمتص المشاعر الشعبیة ، وستسمح لهم بمزید من الوقت فی الشوارع. لكن فی هذه الحالة ، بسبب افتقارهم إلى الاستعداد ، بدأ الأمر لاحقًا وانتهى فی وقت قریب. راقبهم مجلس الأمن بأرستقراطیة كاملة. الخطأ الوحید فی مجلس الأمن هو أنه یبحث فقط عن الأخطاء الصغیرة. التفكیر السائد لا یسمح له بالقبض على الجناة الرئیسیین. یعتقدون أن بومبی أو ترامب لیبرالیون! وهم مخطئون فی ذلك. فی حین إعطاء المال والتسهیلات والمعدات. وهم أیضا یأمرون علنا ​​بالدمار. وهم یدعمون مثیری الشغب. وبالمثل ، فإن الأسباب الصدیقة للمحكمة كافیة لاعتقالهم ونقلهم إلى إیران. لسوء الحظ ، یشك مجلس الأمن فی قوة الثورة الإسلامیة! وهو یعتبر إرشادات القیادة شعارًا. فی حین لا توجد الآن قوة أكبر من قوة الجمهوریة الإسلامیة ، ولا یوجد خط للمقاومة ، والخوف من مجلس الأمن لا مثیل له من قبل أمریكا أو أوروبا (إن وجدت!). یمكنهم أن یطلبوا من محامی الدولة تعبئة: تقدیم 5 أشخاص على الأقل. سوف یقوم ترامب بمحاكمة واحتجاز ومحاكمة ماكرون ورزاباهلافی ، وبریان هوك ومریم راجافی ، مرتكبی جرائم القتل والدمار فی إیران. ولنعرف أنه لن یحدث شیء! وأمیركا لا تستطیع أن تفعل خطأ! عندما یتم إلقاء القبض علیهم ، سوف ینتقمون من إراقة دماء المذابح طوال تاریخ الثورة الإسلامیة. وستحاول المحاكم الإیرانیة: محاكمة المجرمین الحقیقیین ، ولیس تسلیمهم. صحیح أن الرئیس لم یتوصل بعد إلى هذه الفكرة ، لكن إذا كان على علم بقرار مجلس الأمن ، فسوف یدعمها. لأنهم أیضًا قلقون بشأن أمن إیران ولا یریدون إضافة المزید من المشاكل. لكن یمكنك أن تكون على یقین من أن الله یجلس فی مكانه الصحیح ، وقول الإمام الخمینی (لا تستطیع أمریكا أن تفعل خطأً) هو استراتیجیة ولیست شعارًا جوفاء أو تعبیرًا. أكد قائد القوات البحریة للجمیع أنه: لن یبقى أی أثر للعسكریة الأمریكیة فی الخلیج الفارسی. لقد قال القائد العسكری مراراً وتكراراً أنه لن تكون هناك قوة قادرة على إیذاء إیران. ما الذی تخاف منه؟ لماذا لم یتم فتح قضیة الفساد ومناهضة الثورة فی أی دولة أو هیئة إیرانیة؟ كم عدد المراهقین أو الشباب الذین تم حظرهم؟

Contre-révolution césarienne!

L’imam par intérim de Téhéran dit: Cette sédition est née tôt! Cela signifie que la contre-révolution césarienne est terminée! À cause de la césarienne plusieurs fois, il devient stérile et il n'est pas possible pour une nouvelle intrigue. Beaucoup ne croyaient pas les paroles du président, qui avaient été transmises au Conseil de sécurité! Pour eux d'annoncer l'heure de l'essence chère. Mais si tel est le cas, cela signifie que la contre-révolution est sur les cartes. Le conseil a approuvé le plan dans le but d'une césarienne contre-révolutionnaire. Et donc il a été capable de le collecter très rapidement. Selon les informations disponibles, tout ce travail de planification avait été fait pour agir sous le prétexte du 16 décembre ou à peu près entre les mains du bras de la contre-révolution, mais l'ennemi était sorti de son trou. Comme cette surprise à l'époque de Mukhtar, il ordonna à Abraham Ashtar de se rendre à Mossoul avec une grande armée, mais lui dit secrètement de ne pas y retourner! Parce qu'en marchant, les ennemis émergent de trous cachés. Ici, même si les gens ont perdu, ils ont été libérés de la plus grande perte. Parce que s'ils avaient pris le commandement, la contre-insurrection n'aurait pas bien fonctionné, elle aurait absorbé le sentiment populaire et leur aurait permis de passer plus de temps dans les rues. Mais dans ce cas, en raison de leur manque de préparation, cela a commencé plus tard et s'est terminé plus tôt. Le Conseil de sécurité les observait avec une aristocratie complète. La seule erreur du Conseil de sécurité est qu’il ne cherche que les plus petits. La pensée dominante ne lui permet pas d’arrêter les principaux auteurs. Ils pensent que Pompey ou Trump sont des libéraux! Et ils se trompent en cela. Tout en donnant de l'argent, des installations et du matériel. Et ils ordonnent aussi publiquement la destruction. Et ils soutiennent les émeutiers. De même, des motifs favorables aux tribunaux suffisent pour les arrêter et les transférer en Iran. Malheureusement, le Conseil de sécurité doute de la puissance de la révolution islamique! Et il considère les directives de leadership comme un slogan. Alors qu’il n’existe à présent aucun pouvoir plus grand que celui de la République islamique, ni aucune ligne de résistance, et que la crainte du Conseil de sécurité n’est pas à la mesure de l’Amérique ou de l’Europe (le cas échéant!). Ils peuvent demander aux avocats du pays de se mobiliser: déposer au moins cinq personnes. Trump poursuivra, détiendra et poursuivra Macron et Rezapahlavi, ainsi que Brian Hook et Maryam Radjavi, auteurs et auteurs du meurtre et de la destruction en Iran. Et savoir que rien ne se passera! Et l'Amérique ne peut faire aucun mal! Quand ils seront arrêtés, ils se

نوع اخبار :
برچسب : سزارین ضد انقلاب!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو