ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 21 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

قوه قضائیه باید راهی پیدا کند تا: برای شفافیت بیشتر بتواند به: حسابهای ایرانیان خارج از کشور دسترسی داشته باشد. اگر لازم است لایحه یا موافقتامه به مجلس بدهد، یا به قاضی و بازپرس های زیاد ماموریت بدهد، و یا یک مجتمع اقتصادی ویژه در اروپا و امریکا ایجاد کند، و یا در میان وابستگان اقتصادی سفارت خانه ها، مامورانی را معرفی کند تا بتواند: به این حسابها دسترسی پیدا کند. زیرا براساس آمار موجود بیش از 80تریلیون دلار، مجموعه دارایی نقدی و امانی ایرانیان  است، که از ابتدای تاسیس بانکها در آمریکا یا اروپا، در آنجا نگهداری می شود. کلیه پادشاهان قاجار و پهلوی، برای گشت و گذار در فرنگ و: تحصیل آقازاده هایشان عتیقه جات، طلا و سکه و اسکناس فراوانی را به انجا فرستاده و یا: به حساب واریز کرده اند. بانکهای سوئیس بیشترین دریافت را داشته اند. زیرا به بهانه امانت داری! و حفظ اسرار مشتریان، از ارائه عملکرد به دولت ایران خو داری کرده، و گقته اند حسابها  سری هستند. طبیعی است وقتی کشور نیاز به این مبالغ دارد، منافع ملی بر منافع اشخاص یا اموات! برتری دارد. و باید با سازوکاری معین، بانکها را وادار به پاسخگویی و شفاف سازی نمود، تا از پولشویی های ضد ایرانی، جلوگیری به عمل اید. بیش از 40تریلیون دلار از این درآمدها،  متعلق به افراد  فوت شده بلا وارث،  یا بلاصاحب است که در اینحالت، باید در اختیار سرپرستی دادگستری دها قرار گیرد. و لازم است تا آنها را به ایران برگردانند. و یا بدهیهای ایران را صاف کنند. فقط 10میلیارد آن هر سال آزاد شود، کل بودجه کشور بیمه شده، و نیازی به درآمد های نفتی، و اخذ مالیات نیست! دلیل ادامه این کار نه تنها تامین بودجه است، بلکه باعث کاهش اختلاف روسای قوه مجریه و قضائیه شده، و فشار بر مردم کاهش یافته و: قیمت ها پایین می آید. زیرا دلیل عمده گرانی ها، بدهی دولت به بانکها به سبب کسری بودجه است. که فشار روانی بر رئیس جمهور وارد کرده و باعث: افزایش مالیاتها می شود.  در گزارش کمیسیون رونق تولید نیز، به این موضوع اشاره شده. براساس این گزارش، همه بخش های تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و سنتی همه بخاطر تحریم ها، و تغییرات نرخ ارز دچار رکود شده اند. و نسبت به سال قبل رشد منفی داشته اند. که در مجموع همه اقتصاد، رشد منفی پیدا می کند. اقدام به برگرداندن اموال ایران از بانکهای خارجی، اگر حتی به نتیجه هم نرسد، لا اقل مانع اضافه شدن است! و غارتگران بیت المال بدانند که: روزی ایران قادر خواهد شد: این پولها را از گلوی انها بیرون بکشد و آن روز دیر نیست. لذا جلوی خالی شدن خزانه دولت گرفته می شود: واردات کاهش می یابد، و توجه به تولید داخلی بیشتر می شود. سرمنشا تمام بدبختی ها، گرانی ها و تورم در ایران  بانکها هستند. با خالی کردن خزانه به هر بهانه، دولت نمی تواند در زیر ساختها سرمایه گذاری کند، لذا اشتغال و تولید هردو ضربه می خورند. بهانه آنها واردات کالاهای اساسی است، که این خود باعث سقوط کالاهای داخلی و: نابودی تولید می شود. از همه مهمتر، خرید خارجی(واردات) پورسانت بالایی! به صورت محرمانه برای وارد کننده دارد. که  در حسابهای بانکی خارج از کشور واریز می شود. و دوبار خزانه خالی می شود: یکبار برای پرداخت قیمت و هزینه حمل! یکبار هم برای پورسانت وارد کنندگان. گاهی پورسانت وارد کننده، دهها برابر قیمت کالا می شود. زیرا با مکانیزم ارز دولتی: یا دلار سوبسید دار، و بهانه کالاهای اساسی، وارد کنندگان اجناس بنجل و حراجی(مانند ذرتهای آلوده) را وارد می کنند، و هیچ بهایی پرداخت نمی کنند! ولی در ایران بالاتر از قیمت بازار، به عنوان کالای خارجی باکیفیت! به فروش می رسانند.

Confiscation of Swiss banks

The judiciary should find a way to: For more transparency, access to: Iranian accounts abroad. If it is necessary to submit a bill or agreement to parliament, or to assign judges and prosecutors, or to establish a special economic complex in Europe and the United States, or to appoint agents among the economic affiliates of embassies to: Access these accounts. Because, according to statistics, more than $ 80 trillion is the Iranian cash and loan portfolio, which has been held there since the founding of banks in the US or Europe. All the kings of Qajar and Pahlavi have sent antique, gold, coins, and banknotes to or from: to deposit their money on: Swiss banks have received the most. Because you are under the pretext of lending! And keep the secrets of customers, reluctant to submit to the Iranian government, and the accounts are secret. Naturally, when the country needs these sums, the national interest over the interests of individuals or assets! it's advantageus. And you need to make banks accountable and transparent with a certain mechanism in place to prevent anti-Iranian money laundering. More than $ 40 trillion of these proceeds belong to the heirs of the deceased, or the unmarried, who should then be given custody of the Justice Department. And they need to get them back to Iran. Or smooth Iran's debt. Only 10 billion of it is released every year, the whole state budget is insured, and there is no need for oil revenues, and no taxation! The reason for this is not only funding, but also reducing the divisions of the executive and judiciary, and the pressure on the people has decreased and prices have fallen. Because of the high cost, government debt to banks is due to budget deficits. That puts a lot of pressure on the president to increase taxes. This is also mentioned in the report of the Commission on the Production Boom. According to the report, all manufacturing sectors, including agricultural, industrial and traditional, have all been stagnated due to sanctions and exchange rate changes. And they have seen negative growth over the previous year. Overall, all economies are experiencing negative growth. Returning Iranian property from foreign banks, if not even a success, is at least a hindrance! And looters know that: Someday Iran will be able to: pull this money out of their throats and it's not too late. Thus, the government treasury is being emptied: imports are reduced, and the focus on domestic production is increased. Banks are the source of all the misery, cost and inflation in Iran. By dropping the Treasury on any pretext, the government cannot invest in infrastructure, so employment and production are both affected. Their excuse is the import of staples, which in turn causes the collapse of domestic goods and the destruction of production. Most importantly, buy foreign (import) high potential! Confidential for the importer. Deposited in overseas bank accounts. And the coffin is empty twice: once for the price and shipping cost! Once for importers. Sometimes the importer's porcelain is tens of times the price of the commodity. Because with the government's currency mechanism: or subsidized dollars, and excuses for staples, importers buy shoddy goods, and pay no price! But in Iran higher than the market price, as a quality foreign goods! Sell

مصادرة البنوك السویسریة

یجب أن یجد القضاء طریقة ل: لمزید من الشفافیة ، الوصول إلى: الحسابات الإیرانیة فی الخارج. إذا كان من الضروری تقدیم مشروع قانون أو اتفاق إلى البرلمان ، أو تعیین القضاة والمدعین العامین ، أو لإنشاء مجمع اقتصادی خاص فی أوروبا والولایات المتحدة ، أو لتعیین وكلاء بین الشركات الاقتصادیة التابعة للسفارات من أجل: الوصول إلى هذه الحسابات. لأنه ، وفقًا للإحصاءات ، فإن أكثر من 80 تریلیون دولار هی محفظة النقود والقروض الإیرانیة ، والتی تم الاحتفاظ بها هناك منذ تأسیس البنوك فی الولایات المتحدة أو أوروبا. أرسل جمیع ملوك القاجار و الپهلویه، القطع الأثریة والذهبیة والعملات المعدنیة والأوراق النقدیة من وإلى: لإیداع أموالهم على: تلقت البنوك السویسریة أكثر من غیرها. لأنك تحت ذریعة الإقراض! والحفاظ على أسرار العملاء ، ویحجمون عن الخضوع للحكومة الإیرانیة ، والحسابات سریة. وبطبیعة الحال ، عندما تحتاج البلاد إلى هذه المبالغ ، فإن المصلحة الوطنیة على مصالح الأفراد أو الأصول! لدیه میزة. وتحتاج إلى جعل البنوك مسؤولة وشفافة مع وجود آلیة معینة لمنع غسل الأموال ضد إیران. أكثر من 40 تریلیون دولار من هذه العائدات هی من ورثة المتوفى ، أو من غیر المتزوجین ، الذین یجب أن یحصلوا على رعایة وزارة العدل. وهم بحاجة إلى إعادتهم إلى إیران. أو تخفیف الدیون الإیرانیة. یتم إصدار 10 ملیارات فقط منها كل عام ، یتم تأمین میزانیة الدولة بأكملها ، ولیس هناك حاجة لعائدات النفط ، ولا ضرائب! والسبب فی ذلك لیس فقط التمویل ، ولكن أیضًا تقلیل انقسامات السلطة التنفیذیة والقضائیة ، كما انخفض الضغط على الأشخاص وتراجعت الأسعار. بسبب التكلفة العالیة ، یرجع الدین الحكومی للبنوك إلى عجز الموازنة. هذا یضع الكثیر من الضغط على الرئیس لزیادة الضرائب. وهذا مذكور أیضًا فی تقریر لجنة ازدهار الإنتاج. ووفقًا للتقریر ، فإن جمیع قطاعات التصنیع ، بما فی ذلك الزراعة والصناعیة والتقلیدیة ، كانت جمیعها راكدة بسبب العقوبات وتغیرات سعر الصرف. وقد شهدوا نموا سلبیا عن العام السابق. بشكل عام ، تشهد جمیع الاقتصادیات نمواً سلبیاً. إن إعادة الممتلكات الإیرانیة من البنوك الأجنبیة ، إن لم یكن النجاح ، یشكل عائقًا على الأقل! ویعرف اللصوص أن: یومًا ما ستكون إیران قادرة على: سحب هذه الأموال من حناجرها ولم یفت الأوان بعد. وبالتالی ، یتم إفراغ الخزانة الحكومیة: یتم تقلیل الواردات ، ویزداد التركیز على الإنتاج المحلی. البنوك هی مصدر كل البؤس والتكلفة والتضخم فی إیران. من خلال إسقاط وزارة الخزانة تحت أی ذریعة ، لا یمكن للحكومة الاستثمار فی البنیة التحتیة ، لذلك یتأثر كل من العمالة والإنتاج. عذرهم هو استیراد المواد الغذائیة ، والذی بدوره یؤدی إلى انهیار السلع المحلیة وتدمیر الإنتاج. الأهم من ذلك ، شراء الأجنبیة (استیراد) إمكانات عالیة! سریة للمستورد. المودعة فی الحسابات المصرفیة فی الخارج. والتابوت فارغ مرتین: مرة واحدة للسعر وتكلفة الشحن! مرة واحدة للمستوردین. فی بعض الأحیان یكون الخزف المستورد عشرات أضعاف سعر السلعة. لأنه باستخدام آلیة العملة الحكومیة: أو الدولارات المدعومة ، والأعذار عن السلع الأساسیة ، یقوم المستوردون بشراء البضائع التافهة ، ولا یدفعون أی ثمن! لكن فی إیران أعلى من سعر السوق ، كسلع أجنبیة ذات جودة! إلى بیع

İsveçrə banklarının müsadirə edilməsi

Məhkəmə yolu tapmalıdır: Daha çox şəffaflıq əldə etmək üçün: Xaricdəki İran hesablarına. Bir qanun layihəsi və ya razılaşmanı parlamentə təqdim etmək və ya hakim və prokurorları təyin etmək, ya da Avropa və ABŞ-da xüsusi bir iqtisadi kompleks yaratmaq və ya səfirliklərin iqtisadi filialları arasında agent təyin etmək lazımdırsa: Bu hesablara daxil olun. Çünki statistikaya görə 80 trilyon dollardan çox ABŞ və ya Avropada banklar qurulandan bəri orada saxlanılan İranın pul və kredit portfelidir. Qacar ​​və Pəhləvi bütün padşahları pullarını yatırmaq üçün antikvar, qızıl, sikkələr və əskinaslar göndərdilər: Ən çox İsveçrə bankları aldı. Çünki borc vermək bəhanəsindəsiniz! İran hökumətinə tamaşa təqdim etməkdən çəkinən müştərilərin sirlərini gizlədir və bu hesablar gizlidir. Təbii ki, ölkəyə bu məbləğlər lazım olduqda, milli maraqlar ayrı-ayrı şəxslərin və ya aktivlərin maraqlarından üstündür! Üstünlüyə malikdir. İran əleyhinə çirkli pulların yuyulmasının qarşısını almaq üçün müəyyən bir mexanizmlə bankları hesabatlı və şəffaf etmək lazımdır. Bu qazancın 40 trilyon dollardan çoxu mərhumun varislərindən və ya Ədliyyə İdarəsinin qəyyumluğuna verilməli olan subay şəxslərdəndir. Onları İrana qaytarmaq lazımdır. Və ya İranın borclarını hamarlaşdırın. Bunun hər il yalnız 10 milyardı sərbəst buraxılır, bütün dövlət büdcəsi sığortalanır, neft gəlirlərinə ehtiyac yoxdur və vergi də yoxdur! Bunun səbəbi təkcə maliyyələşdirmə deyil, həm də icra və məhkəmə orqanlarının bölünmələrinin azalması, insanlara təzyiq azaldı və qiymətlər aşağı düşdü. Baha olmasına görə dövlətin banklara borcu büdcə kəsirləri ilə əlaqədardır. Bu, prezidentə vergilərin artırılması üçün çox təzyiq göstərir. Bu, İstehsal Boomu ilə əlaqədar Komissiyanın hesabatında da qeyd olunur. Hesabata görə, sanksiyalar və məzənnə dəyişikliyi səbəbindən kənd təsərrüfatı, sənaye və ənənəvi bütün istehsal sektorları hamısı durğun vəziyyətə düşmüşdür. Bir əvvəlki ilə nisbətən mənfi artım gördülər. Ümumilikdə, bütün iqtisadiyyatlarda mənfi artım müşahidə olunur. İran əmlakının xarici banklardan geri alınması, hətta bir uğur olmastilir

نوع اخبار :
برچسب : مصادره بانکهای سوئیس،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :