ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 19 آبان 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
فتوحات کورش را پاس بداریم، و گول کسانی که بحرین را دادند، و حالا می خواهند بابل و مستعمرات آن را از ایران جدا کنند، نخوریم. فیلم حاجی واشنگتن و یا اسمال در نیویورک، نشان می دهد که در غرب خبری نبود! و اینکه خبری شد و یا می شود، به خاطر وجود افراد بی وطن! ایرانی در انجاست. تاسیس سازمان ملل به پیشنهاد ایران بود، و کمیته ایرانی طرحهای فراوانی داد، تا تصویب شد ولی در نهایت، برای اینکه این اعضا در ژنو بمانند! و یا در امریکا زندگی کنند، پیشنهاد دادند که مقر سازمان ملل به نیویورک برود! دانشمندان ایرانی را هم با: وعده ها و فریب های گوناگون به آنجا کشاندند، و مغز آنها را خالی کردند. امکاناتی که کشورهای جنگ زده اروپا، در اختیار ایرانی ها می گذاشتند، بی دلیل نبود. و اکنون نیز آمریکا مانند آلمان، هر ایران وطن فروشی را جذب کرده، بالاترین امکانات را به او می دهد. تا بتواند مانند ضحاک، مغز جوانان ما را ترید کرده و بخورد! ماشین تبلیغاتی آمریکا و اروپا، با وجود فقر عظیم آنها هرگز از کار نیافتاده. آمریکا امروزه بیش از 23تریلیون دلار بدهی دارد، در حالیکه درآمد کل آنها به زحمت به 4تریلیون دلار می رسد. لذا برای اینکه ایران، اموال خود را مطالبه نکند، روی مغزهای جوانان کار می کند. نمونه آن در تظاهرات بابل(بغداد و بصره و بیروت) مشخص بود: سالها زحمت کشیدند و غذاهای مجانی بین مردم توزیع کردند، تا امروز بتوانند آنها را برعلیه ایران تحریک نمایند. برخی از این افراد، با دادن مدرک تحصیلی فریب می خوردند. ولی ماموریت انها هرگز از ارزش نمی افتاد. برای همین، تا انقلاب اسلامی شد همه دانشجویان و تحصیلکرده های آمریکایی آمدند، و پست های حساس را گرفتند. و به بخشش خود در قبال نیکی کردن های امریکائیان، ادامه دادند. بانک مرکزی کلا در اختیار آمریکایی ها بود، البته از موقعی که دکتر میلسپو مسئول این کار شد، معلوم بود. ولی مردم انها را بیرون کردند، لذا بجای خود امیرانتظام! دکتر یزدی و دیگران را فرستادند. الان نیز با اینکه 1400کتاب و مقاله، در نابودی آمریکا و فروپاشی کامل آن نوشته شده(دکتر عباسی) ولی همین ها نمی گذارند: به گوش مردم و مسئولین آمریکا برسد. آنها طرح نحریم را دادند به دو منظور: اول اینکه مردم را ناراضی و برعلیه دولت ایران بشورانند، تا جایگاه از دست رفته را پس بگیرند. دوم اینکه با گرانفروشی چند برابری، همان کالاها را بعنوان دور زدن تحریم ها، به ایران بفروشند. تا همه پولهای نفت ایران را تسویه کنند، و نگذارند دلاری به ایران داخل شود. هم اکنون در انگلیس یک ایرانی تبار، رقیب جانسون است اما کسی ان را نمی داند، و نمی گذارند کسی خبر دار شود! لذا با اینکه احتمال رای آوردن ان زیاد است، ولی بیرون آمدن نامش صفر است. زیرا برخلاف اصول دمکراسی، زور گویان دست خود را از سر مردم برداشته، و داخل مغز آنها کرده اند(دکتر شریعتی) و این است که به انها ضحاک می گوییم. ضحاک هم کاری کرده بود که: مردم با دستان خود! جوانان را به دربارش می فرستادند، تا مغز انها را برای مارهای دوش او، خوراک کنند. یکی از روش های ضحاک، دادن پاداش های فراوان با وجود خرانه خالی بود. تا آنکه کاوه آهنگر(فریدون) این رمز را دریافت، و فهمید که آنها هم مثل امریکایی ها، پز عالی با جیب خالی دارند، لذا با یک ضربت! او را به درک واصل کرد. بعد طبق برخی روایات تاریخ، نام خود را کورش نهاد. فلسطین را از دست ضحاک گرفت، بابل و مستعمرات آن(عراق و سوریه) را آزاد کرد. از شرق تا هند رفت و از غرب تا مصر و اندلس. جایی باقی نماند که تحت فرمانش نباشد. اکنون نیز ما از نوادگان کورش یا(قریش) هستیم، و باید که مواظب باشیم: فتوحات کورش از دست نرود.

There is no news in the West

Let's conquer Cyrus' conquests, and deceive those who betrayed Bahrain and now want to separate Babylon and its colonies from Iran. A film by Haji Washington or Small in New York shows that there was no news in the West! And whether it is news or it is because of the homeless people! There is an Iranian in there. The United Nations was proposed by Iran, and the Iranian Committee made many proposals, until it was approved, but ultimately, for the members to stay in Geneva! Or live in America, they suggested that the UN headquarters go to New York! They brought Iranian scientists there with various promises and deceptions, and emptied their brains. The possibilities that the war-torn European countries had provided the Iranians were not without reason. And now the US, like Germany, has absorbed every Iranian patriot, giving it the highest potential. So that he can nourish and eat the brains of our youth like Zahak! The American and European propaganda machine, despite their enormous poverty, has never been lost. The United States today owes more than $ 23 trillion in debt, with total revenue barely reaching $ 4 trillion. So he works on the brains of young people to avoid claiming his property. The example was clear in the demonstrations in Babylon (Baghdad, Basra and Beirut): they worked for years and distributed free food to the people so that today they can provoke them against Iran. Some of them were fooled by their educational degrees. But their mission never failed. So, by the time of the Islamic Revolution, all American students and educators came and took up sensitive positions. And they continued their generosity in favor of the Americans. The central bank was entirely at the disposal of the Americans, but it was clear from the time that Dr. Millspo was in charge. But the people kicked them out, so instead of the emir himself! Dr. Yazdi and others sent. Even now, though 1,400 books and articles have been written about the destruction of America and its complete collapse (Dr. Abbasi), they do not stop there: reach the American people and authorities. They put forward the Nariman plan for two purposes: first, to make the people unhappy and against the Iranian government, to regain their lost status. Second, they sell the same goods to Iran by circumventing the sanctions by multiplying the price. To clear all Iranian oil money, and not let a dollar into Iran. Now an Iranian of English descent is competing with Johnson, but no one knows it, and they don't let anyone know! So while it is very likely to be voted on, its name is zero. Because, contrary to the principles of democracy, the violators have taken their hands off the people and put them in their brains (Dr. Shariati), and that is what we call them Zahak. Zahak also did: People with their hands! The young men were sent to his court to feed their brains for his snakes. One of Zakah's methods was to give many rewards in spite of being empty-handed. Until Kaveh Ahangar (Fereidun) receives this code, and finds that they, like the Americans, have great pockets with empty pockets, so with a whack! She sent him to understand. Then, according to some historical accounts, he named himself Cyrus. He captured Palestine, liberated Babylon and its colonies (Iraq and Syria). It went from east to India and west to Egypt and Andalusia. There is nowhere else to go under his command. Now, too, we are descendants of Cyrus or (Quraysh), and we must be careful: Cyrus' conquests should not be lost.

لا یوجد أخبار فی الغرب

فلننتصر على غزوات كورش ونخدع أولئك الذین خانوا البحرین ، ونرید الآن فصل بابل ومستعمراتها عن إیران. فیلم لحاجی واشنطن أو سمول فی نیویورك یظهر أنه لم یكن هناك أخبار فی الغرب! وهل هی أخبار أم أنها بسبب المشردین! هناك إیرانی هناك. اقترحت إیران الأمم المتحدة ، وقدمت اللجنة الإیرانیة العدید من المقترحات ، حتى تمت الموافقة علیها ، ولكن فی نهایة المطاف ، كان على الأعضاء البقاء فی جنیف! أو یعیشون فی أمریكا ، اقترحوا أن یتوجه مقر الأمم المتحدة إلى نیویورك! لقد أحضروا العلماء الإیرانیین إلى هناك بوعود وخداع مختلفة ، وأفرغوا أدمغتهم. الاحتمالات التی وفرتها الدول الأوروبیة التی مزقتها الحرب للإیرانیین لم تكن بدون سبب. والآن استوعبت الولایات المتحدة ، مثل ألمانیا ، كل مواطن إیرانی ، وأعطتها أعلى الإمكانیات. حتى یتمكن من تغذیة وتأكل أدمغة شبابنا مثل زهاك! إن آلة الدعایة الأمریكیة والأوروبیة ، على الرغم من فقرها الهائل ، لم تضیع أبدًا. تدین الولایات المتحدة الیوم بأكثر من 23 تریلیون دولار من الدیون ، حیث بلغ إجمالی الإیرادات بالكاد 4 تریلیونات دولار. لذلك فهو یعمل على أدمغة الشباب لتجنب المطالبة بممتلكاته. كان المثال واضحًا فی المظاهرات التی جرت فی بابل (بغداد والبصرة وبیروت): لقد عملوا لسنوات وقاموا بتوزیع الطعام المجانی على الناس ، حتى یتمكنوا الیوم من تحریضهم ضد إیران. تم خداع بعضهم من خلال شهاداتهم التعلیمیة. لكن مهمتهم لم تفشل أبدا. لذلك ، بحلول وقت الثورة الإسلامیة ، جاء جمیع الطلاب والمدرسین الأمریكیین وشغلوا مناصب حساسة. وواصلوا كرمهم لصالح الأمریكیین. كان البنك المركزی تحت تصرف الأمریكیین تمامًا ، لكن كان واضحًا منذ ذلك الوقت أن الدكتور میلسبو كان مسؤولًا. لكن الشعب طردهم ، لذا بدلاً من الأمیر نفسه! أرسل الدكتور یزدی وآخرون. حتى الآن ، على الرغم من أنه تم كتابة 1400 كتاب ومقال حول تدمیر أمریكا وانهیارها الكامل (د. عباسی) ، فهی لا تتوقف عند هذا الحد: الوصول إلى الشعب الأمریكی والسلطات الأمریكیة. طرحوا خطة ناریمان لسببین: أولاً ، جعل الناس غیر راضین وضد الحكومة الإیرانیة ، لاستعادة مكانتهم المفقودة. ثانیاً ، یبیعون نفس البضائع لإیران من خلال التحایل على العقوبات بضرب السعر. لتصفیة جمیع أموال النفط الإیرانی ، وعدم السماح بدخول الدولار إلى إیران. الآن الإیرانی من أصل إنكلیزی یتنافس مع جونسون ، لكن لا أحد یعرف ذلك ، ولا یعلمون أی شخص! لذا فی حین أنه من المرجح أن یتم التصویت علیه ، فإن اسمه صفر. لأن المخالفین أخلوا أیدیهم عن الناس ووضعوه فی أدمغتهم (دكتور شریعتی) ، وهذا ما نسمیه "زهاك" ، على عكس مبادئ الدیمقراطیة. فعل زهاك أیضًا: الناس بأیدیهم! تم إرسال الشباب إلى ملعبه لإطعام أدمغتهم من أجل ثعابینه. كانت إحدى طرق الزكاة هی منح العدید من المكافآت على الرغم من كونها خالی الوفاض. حتى یتلق هذا الرمز ، ویجد أن لدیهم ، مثل الأمریكیین ، جیوب كبیرة مع جیوب فارغة ، وذلك بضرب! أرسلت له أن یفهم. ثم ، وفقا لبعض الروایات التاریخیة ، أطلق على نفسه اسم سایروس. استولى على فلسطین وحرر بابل ومستعمراتها (العراق وسوریا). ذهبت من الشرق إلى الهند ومن الغرب إلى مصر والأندلس. لا یوجد مكان آخر للذهاب تحت قیادته. الآن ، أیضًا ، نحن من نسل سایروس أو (قریش) ، ویجب أن نكون حذرین: لا ینبغی أن تضیع فتوحات سایروس.

Batıda haber yok

Cyrus'un fetihlerini ele geçirelim ve Bahreyn'e ihanet eden ve şimdi Babil ve sömürgelerini İran'dan ayırmak isteyenleri kandıralım. New York'ta Haji Washington ya da Small'un bir filmi, Batı'da haber olmadığını gösteriyor! Ve haber mi yoksa evsizlerden mi olduğu! Orada bir İranlı var. Birleşmiş Milletler İran tarafından önerildi ve İran Komitesi, onaylanana kadar üyelerin Cenevre'de kalması için birçok teklifte bulundu! Veya Amerika'da yaşıyorlar, BM merkezinin New York'a gitmesini önerdiler! İranlı bilim insanlarını oraya çeşitli vaat ve aldatmacalarla getirdiler ve beyinlerini boşalttılar. Savaşın yıktığı Avrupa ülkelerinin İranlılara sağladığı olD

نوع اخبار :
برچسب : در غرب خبری نیست،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :