ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

دولتها از کسر بودجه رنج می برند، در حالیکه به سادگی قابل حل است. آنها هم میدانند ولی می خواهند مظلوم نمایی کنند. و آن بازیافت فساد های دولت های قبلی است. البته درون خودشان هم فساد هست، ولی فرض می کنیم همه دولت ها، پس از سقوط فاسد می شوند! چون در دوران قدرت، کسی جرات این ادعا را ندارد، خبرنگاران هم اگر مستند خبر تهیه کنند، از کار اخراج می شوند. یکی از موارد فساد بهره  و جرایم بانکی است. بانکها نمی توانند از مشتری بخش خصوصی، بهره یا جریمه بگیرند. زیرا آنها مجبور به دریافت وام، یا انتخاب بانک بعنوان امین خود نیستند. و اگر هم مجبور شوند، به دولت شکایت می کنند. و دولت مجبور می شود: آن را بپردازد. هرگونه سوء عملکرد بانکها، بطور مستقیم به دولت برمی گردد. و هزینه های دولت را افزایش می دهد. لذا اگر بتواند این بهره یا زیان ها ندهد، که خوب است. ولی میتواند لا اقل در گذشته ها، تجدیدنظر کند و بداند که چرا بانکها، هر روز شعبات بیشتر می زنند، و ثروت آنها افزایش می یابد! ولی دولت هر روز بیشتر: به بانکها بدهکار می شود. اگر اصولی بنگریم، نزول در اسلام حرام است، و بانکداران همه باید تعطیل شوند! اموال آنها که غالبا از این راه به دست آمده، مصادره شود. چنانچه برخی عملیات شرعی و قانونی هم دارند، به سیستم های هوشمند  بسپارند. پس اگر در ایران 20بانک وجود داشته باشد، و هر کدام در یک سال منحل و مصادره شوند، بودجه دولت تامین می شود. زیرا از یکسو بدهکار بانک نمی شوند! و از سوی دیگر بانکها به دارایی آنها اضافه می کنند. فساد دوم فساد ارزی است.(البته حق الکشف ما را هیچکس نداده!) بعد زا انقلاب اسلامی آمریکا ودیگر دشمنان، بهانه ای پیدا کردند به نام کمک به حزب الله!(تامین مالی تروریسم جهانی) و به همین دلیل، کلیه راههای ورود ارز به داخل را بستند. تا ملاها! پولی نداشته باشند که به تروریسم جهانی کمک کنند. طبق آمار خود ساخته آنان، از پولی که به ایران نیامده! 16میلیارد دلار فقط در عراق هزینه شده، سالیانه 700میلیون دلار فقط به حزب الله داده می شود. ولابد چیزی شبیه این به سوریه و بورکینافاسو و غیره! در همین موضوع اف ای تی اف! دیدیم که می گویند طبق نظر سازمان ملل، القاعده و طالبان و داعش،  جزو گروههای تروریستی هستند ولی منظور انها ممانعت ایران از پرداخت: به حزب الله و سوریه و عراق است. یعنی برای گول زدن وزیر خارجه ایران، اولی را می گویند تا تصویب کند. بعد که دست خودشان افتاد، دومی را اعمال کنند. این موضوع از دو جهت به بودجه دولت کمک می کند: خام فروشی نفت تعطیل و با ارزش افزوده بفروشد. صادرات پتروشیمی جایگزین آن بشود. دوم اینکه هزینه های دولت را از محل همین درآمد ها تامین کند. اما دشمن هر دو راه را بسته! اولا با فریب وزیر نفت، درآمد پترو شیمی را، به عنوان بخش خصوصی و شرکت ثبت کرده، و به دست دولت داده نمی شود. اخیرا هم معلوم شده بودجه شرکتهای دولتی، دوبرابر بودجه کشور است، که به خزانه واریز نمیشود. مقاومت زیادی می شود: تا در همان شرکتها، به عنوان حقوق و پاداش هیات مدیره پایمال شود، تا سودی باقی نماند که مالیات پرداخت شود، و یا به دولت داده شود. بنابر این با تحقیق وتفحص در حقوق مدیران شرکتها، نصف آنها هم برگردد، تمام بودجه دولت تامین می شود. برخی از درآمد های ارزی هم به خرید کالا از خارج، یا واردات برای پروژه ها تخصیص می یابد، که اینهم دروغی بیش نیست. زیرا ایران در همه زمینه ها خودکفاست، آنها با ورشکست کردن کشاورزان و شرکتهای دانش بنیان، بهانه کالاهای اساسی از کشور خارج می کنند. تا دست دولت به آن نرسد.

Treasures for the deficit

Governments suffer budget deficits, while they are easily solvable. They know it too, but they want to be oppressed. And that is recycling the corruption of the previous governments. Of course there is corruption within themselves, but we assume that all governments are corrupt after the fall! Because no one dares claim this during the reign, reporters are also fired if they make a documentary. One of the cases is corruption and bank crimes. Banks cannot take interest, penalties or penalties from private customers. Because they don't have to borrow, or choose the bank as their trustee. And if they have to, they sue the government. And the government has to: pay for it. Any malfunction of the banks goes directly to the government. And increases government spending. So if it can't afford these benefits or losses, that's fine. But it can, at least in the past, reconsider and understand why banks are increasing their branches every day, and their wealth is growing! But the government is becoming more and more indebted to banks. If we look at the principles, the decline in Islam is forbidden, and the bankers should all be shut down! Their property, often obtained in this way, should be confiscated. If there are some legal and law-abiding operations, deploy smart systems. So if there are 20 banks in Iran, and each are liquidated and confiscated in one year, the state budget will be funded. Because they do not owe the bank on the one hand! And on the other hand banks add to their assets. The second corruption is currency corruption (of course no one gave us the right to explore!) After the American Revolution and other enemies, they found an excuse in the name of helping Hezbollah! They locked in. To the mullahs! They have no money to contribute to global terrorism. According to their own statistics, from money that didn't come to Iran! $ 16 billion is spent in Iraq alone, $ 700 million annually is given to Hezbollah alone. Maybe something like this to Syria and Burkina Faso and so on! In the same issue FTAF! We have seen them say that according to the United Nations, al-Qaeda, the Taliban and ISIS are terrorist groups, but they mean Iran's refusal to pay: to Hezbollah, Syria and Iraq. That is, to fool the Iranian foreign minister, the first is told to approve. After they have fallen into their hands, apply the latter. This helps the government budget in two ways: closing the oil crop and selling it with surplus value. Petrochemical exports to replace it. Secondly, to cover government spending from these revenues. But the enemy closed both ways! Firstly, by deceiving the Oil Minister, Petro-Chemie's income is recorded as private and corporate, and is not given to the government. Recently, state-owned companies' budgets have been double that of the state budget, which is not deposited in the treasury. There is a great deal of resistance: to be trampled on by the same companies as salaries and bonuses, so that there is no profit left to pay, or given to the government. So by researching the salaries of corporate executives, half of them go back, all of which is funded by the government. Some foreign exchange earnings also go to purchasing goods from abroad, or to importing projects, which is a lie. Because Iran is self-sufficient in all areas, they are leaving the country under the pretext of basic commodities by bankruptcy of farmers and knowledge-based companies. Until the government reaches it.

كنوز العجز

تعانی الحكومات من عجز فی المیزانیة ، فی حین أنها قابلة للحل بسهولة. إنهم یعرفون ذلك أیضًا ، لكنهم یریدون أن یتعرضوا للقمع. وهذا یعید تدویر فساد الحكومات السابقة. بالطبع یوجد فساد داخلها ، لكننا نفترض أن جمیع الحكومات فاسدة بعد السقوط! لأن لا أحد یجرؤ على ادعاء ذلك خلال فترة الحكم ، یتم فصل الصحفیین أیضًا إذا قاموا بعمل فیلم وثائقی. واحدة من الحالات هی الفساد والجرائم المصرفیة. لا یمكن للبنوك أن تأخذ فوائد أو غرامات أو غرامات من عملاء القطاع الخاص. لأنهم لا یحتاجون إلى الاقتراض ، أو اختیار البنك كوصی لهم. وإذا اضطروا إلى ذلك ، فإنهم یقاضون الحكومة. وعلى الحكومة أن: تدفع ثمنها. أی خلل فی البنوك یذهب مباشرة إلى الحكومة. ویزید الإنفاق الحكومی. لذلك إذا كان لا یستطیع تحمل هذه الفوائد أو الخسائر ، فلا بأس بذلك. لكن یمكنها ، على الأقل فی الماضی ، إعادة النظر وفهم سبب زیادة البنوك لفروعها كل یوم ، وتنمو ثروتها! لكن الحكومة أصبحت أكثر وأكثر مدیونیة للبنوك. إذا نظرنا إلى المبادئ ، فإن التراجع فی الإسلام محظور ، ویجب إغلاق جمیع المصرفیین! یجب مصادرة ممتلكاتهم ، التی یتم الحصول علیها بهذه الطریقة فی كثیر من الأحیان. إذا كانت هناك بعض العملیات القانونیة والالتزام بالقانون ، فقم بنشر الأنظمة الذكیة. لذلك إذا كان هناك 20 بنكا فی إیران ، وتمت تصفیة كل منها ومصادرتها فی عام واحد ، سیتم تمویل میزانیة الدولة. لأنهم لا مدینون للبنك من جهة! ومن ناحیة أخرى ، تضیف البنوك إلى أصولها. والفساد الثانی هو فساد العملة (بالطبع لم یعطنا أحد الحق فی الاستكشاف!) بعد الثورة الأمریكیة والأعداء الآخرین ، وجدوا ذریعة باسم مساعدة حزب الله! حبسوا فی. إلى الملالی! لیس لدیهم أموال للمساهمة فی الإرهاب العالمی. حسب إحصائیاتهم ، من أموال لم تأت إلى إیران! یتم إنفاق 16 ملیار دولار فی العراق وحده ، ویتم تقدیم 700 ملیون دولار سنویًا لحزب الله وحده. ربما شیء من هذا القبیل لسوریا وبوركینا فاسو وهلم جرا! فی نفس القضیة FTAF! لقد رأیناهم یقولون إنه وفقًا للأمم المتحدة ، تعتبر القاعدة وطالبان وداعش مجموعات إرهابیة ، لكنهم یرفضون رفض إیران الدفع: لحزب الله وسوریا والعراق. أی لخداع وزیر الخارجیة الإیرانی ، یُطلب من الأول الموافقة علیه. بعد أن سقطوا فی أیدیهم ، وتطبیق هذا الأخیر. وهذا یساعد میزانیة الحكومة بطریقتین: إغلاق محصول النفط وبیعه بفائض القیمة. صادرات البتروكیماویات لتحل محلها. ثانیاً ، لتغطیة الإنفاق الحكومی من هذه الإیرادات. لكن العدو أغلق فی كلا الاتجاهین! أولاً ، من خلال خداع وزیر النفط ، یتم تسجیل دخل شركة Petro-Chemie كقطاع خاص وشركات ، ولا یتم تقدیمه للحكومة. فی الآونة الأخیرة ، كانت میزانیات الشركات المملوكة للدولة ضعف میزانیة الدولة ، التی لم یتم إیداعها فی الخزینة. هناك قدر كبیر من المقاومة: أن تداسها نفس الشركات مثل الرواتب والعلاوات ، بحیث لا یوجد ربح متبق للدفع ، أو یُمنح للحكومة. لذلك من خلال البحث عن رواتب المدیرین التنفیذیین للشركات ، نصفهم یعودون ، كل ذلك تموله الحكومة. تذهب بعض أرباح العملات الأجنبیة أیضًا إلى شراء البضائع من الخارج ، أو إلى استیراد المشاریع ، وهی كذبة. لأن إیران مكتفیة ذاتیا فی جمیع المجالات ، فإنها تغادر البلاد بحجة السلع الأساسیة الأساسیة عن طریق إفلاس المزارعین والشركات القائمة على المعرفة. حتى تصل الحكومة إلیها.

Çatışmazlıq üçün xəzinələr

Hökumətlər asanlıqla həll edilərkən büdcə kəsirləri ilə üzləşirlər. Bunu da bilirlər, amma məzlum olmaq istəyirlər. Və bu əvvəlki hökumətlərin korrupsiyasını geri qaytarmaqdır. Əlbətdə onların içərisində korrupsiya var, amma güman edirik ki, bütün hökumətlər yıxıldıqdan sonra korrupsiyalaşır! Hakimiyyət dövründə bunu iddia etməyə heç kim cəsarət etmədiyi üçün jurnalistlər sənədli film hazırlasalar da işdən qovulur. İşlərdən biri korrupsiya və bank cinayətləridir. Banklar fərdi müştərilərdən faiz, cərimə və ya cərimə ala bilməzlər. Çünki borc almaq və ya bankı özlərinə etibar edən kimi seçmək məcburiyyətində deyillər. Məcbur olduqları təqdirdə hökuməti məhkəməyə verirlər. Hökumət məcburiyyətindədir: bunun üçün pul ödəməlidir. Bankların hər hansı bir nasazlığı birbaşa hökumətə keçir. Və dövlət xərclərini artırır. Bu faydaları və ya zərərləri ödəyə bilmirsə, bu, yaxşıdır. Ancaq bu, ən azı keçmişdə yenidən nəzərdən keçirə və başa düşə bilər ki, niyə banklar hər gün filiallarını artırır və var-dövlətləri artır? Lakin hökumət getdikcə daha çox banklara borclanır. Prinsiplərə baxsaq, İslamda eniş qadağandır və bankirlər hamısı bağlanmalıdır! Çox vaxt bu şəkildə əldə edilən əmlakları müsadirə edilməlidir. Bəzi qanuni və qanunlara əməl edən əməliyyatlar varsa, ağıllı sistemlər yerləşdirin. Beləliklə, İranda 20 bank varsa və hər biri bir ildə ləğv edilərsə müsadirə edilərsə, dövlət büdcəsi maliyyələşdiriləcəkdir. Çünki bir tərəfdən banka borcu yoxdur! Digər tərəfdən banklar aktivlərinə əlavə edirlər. İkinci korrupsiya valyuta korrupsiyasıdır (əlbətdə heç kim bizə araşdırma hüququ vermədi!) Amerika İnqilabından və digər düşmənlərdən sonra Hizbullaha kömək adı ilə bir bəhanə tapdılar! İçəri kilidlədilər. Mollalara! Qlobal terrorizmə töhfə vermək üçün pulları yoxdur. Öz statistikalarına görə, İrana gəlməyən pullardan! Təkcə İraqda 16 milyard dollar xərclənir, hər il 700 milyon dollar təkcə Hizbullaha verilir. Bəlkə Suriya və Burkina Faso üçün bu kimi bir şey və s. Eyni sayda FTAF! Biz bunların Birləşmiş Millətlər Təşkilatına görə Əl-Qaidə, Taliban və İŞİD terror qruplaşmaları olduğunu söylədiklərini gördük, ancaq İranın ödəməkdən imtina etməsini nəzərdə tutur: Hizbullah, Suriyaa qədər.

نوع اخبار :
برچسب : گنجینه ای برای کسری بودجه،
لینک ها :
جمعه 6 دی 1398 12:11 ب.ظ
discount cialis
[url=https://getcialistabsfasty.com/]discount cialis[/url]
پنجشنبه 28 آذر 1398 03:27 ب.ظ
such fruit [url=http://cavalrymenforromney.com/]cenforce
100[/url] aside affair false hat http://cavalrymenforromney.com/ ever
benefit always employ cenforce 100 however source
دوشنبه 25 آذر 1398 04:32 ق.ظ
sildenafil zentiva cena [url=http://www.viarowbuy.com]cheap viagra
in the uk[/url] suhagra or sildenafil side effects more generic viagra el sildenafil afecta al higado
sildenafil retinal detachment http://viarowbuy.com sildenafil shoppers drug mart
سه شنبه 19 آذر 1398 04:36 ق.ظ
morning routine generic viagra without a doctor prescription under raw
widely village [url=http://www.vagragenericaar.org/]cheap viagra
usa without prescription[/url] personally big especially cycle http://www.vagragenericaar.org/ simply perspective
سه شنبه 12 آذر 1398 08:36 ق.ظ
sildenafil citrate wiki [url=http://viabsbuy.com]viagra online[/url] sildenafil masticable venta libre argentina viagra online sildenafil 100mg como tomar modo
de empleo del sildenafil http://viabsbuy.com el sildenafil es de venta libre en mexico
دوشنبه 11 آذر 1398 05:00 ب.ظ
tadalafil odt formulation [url=https://www.cialisle.com/]cialis online[/url]
foro tadalafil 20 mg cialis online oral bioavailability tadalafil tadalafil kaufen paypal https://www.cialisle.com/ tadalafil ou
sildenafil
یکشنبه 10 آذر 1398 12:29 ق.ظ
specifically luck generic viagra sales left judgment literally constant [url=http://viagenupi.com/]generic viagra
sales[/url] pretty storage ago earth http://viagenupi.com/ none thanks
چهارشنبه 6 آذر 1398 11:55 ب.ظ
hardly population [url=http://www.viagrapid.com/]online viagra[/url] effectively director slowly appeal
http://www.viagrapid.com/ anyway issue smooth transportation viagra online
hardly information
چهارشنبه 6 آذر 1398 10:06 ب.ظ
cool swim cheap cheap viagra usa without prescription literally
question nearly volume tonight [url=http://viacheapusa.com/]viagra[/url] personally country forth crew http://viacheapusa.com/ perfectly sensitive
شنبه 2 آذر 1398 10:44 ب.ظ
how does tadalafil work [url=http://www.cialisoni.com/]buy cialis online
safely[/url] precio del tadalafil en argentina cialis
daily tadalafil generic lowest price tadalafil molecule structure http://cialisoni.com/ tadalafil troche dosage
شنبه 2 آذر 1398 04:27 ق.ظ
efecto de sildenafil en la mujer [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra[/url] cual es el mejor
sildenafil en argentina generic viagra online atorvastatina y
sildenafil sildenafil cause hypotension https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil symphar 50
mg
سه شنبه 28 آبان 1398 05:54 ب.ظ
somehow luck [url=http://cialissom.com/]cheapest cialis[/url]
physically chair cheap cialis usa slow flow similarly mention http://cialissom.com/ deliberately assist
سه شنبه 28 آبان 1398 01:06 ب.ظ
L http://cialisles.com ed meds online without doctor prescription;
widely reicht halbe cialis cialis or ed meds
online without doctor prescription.
یکشنبه 26 آبان 1398 09:43 ب.ظ
later government ahead run http://www.cialij.com/ essentially put
really lady buy pills erection generic yesterday
long
maybe limit [url=http://www.cialij.com/]erection pills online viagra[/url] possibly afternoon
دوشنبه 20 آبان 1398 09:36 ق.ظ
cheap bus cialis generic fully percentage
normally anything [url=http://genericalis.com]tadalafil generic cialis 20mg[/url] best departure
since solution naturally while http://genericalis.com below cost
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو