ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تکرار ادعاهای چهل ساله نشان می دهد که: دشمنان حتی در انجام اولین نیت های پلید خود، ناتوان مانده اند. چه رسد به اخرین نقشه شوم آنها در: تجزیه ایران بزرگ. پمپیو ادعا می کند که مردم لبنان و عراق می خواهند: کشورشان را پس بگیرند! کو؟ این چیزی که او می گوید؟ آنها چهل سال است که می گویند: دولت ایران از گلوی مردم خود بریده، به لبنان و عراق و سوریه کمک می کند. حالا با این ادعا مشت بردهان خود می کویند. زیرا هیچ چیز تغییر نکرده، ملت های دنیا پیوستگی شان به ایران بیشتر شده. دروغ های آنان در طول عمر انقلاب اسلامی، آنها را به پهلوان پنبه هایی تبدیل کرده، که هذیان می گویند و هیچ کاری از انان برنمی اید . زیرا انقلاب اسلامی انها را عقیم کرده است. نازایی انان  چنان شدید است که تابحال، حتی یک تخم هم نکردند. دلیل سترون بودن آنها این است که: فقط نطق می کنند. حرف می زنند و لجن پراکنی. عمریست که از توبره می خورند، و دیگر چیزی برایشان باقی نمانده. دنیا به این بزرگی، برایشان کوچک شده . آرزویی که برای زندانی کردن جهان داشتند، یقه خودشان را گرفته. ترامپ درچاه استیضاح افتاده، دست و پا می زند و فحش می دهد. ولی هر روز بیشتر در این باتلاق فرومی رود. او به خوبی فهمیده که تا حالا هم، اگر حرفی می زده و یا سفری می رفته، به یمن شعارهای انتخاباتی قبل خود، مبنی بر دوستی با ایران و دشمنی با داعش بوده. حالا که مردم فهمیدند او دروعگو بوده، دیگر نه راه پس دارد و نه راه پیش. باید مانند اسلافش، قبری بخرد و یا یک زندان را اجاره کند، و تا دم مرگ در آن بماند. مزدوران آنها هم دست کمی ندارند. ناتو که دچار مرگ مغزی شده و: برای هزینه های بیمارستانی اش! باند بزرگ قاچاق مواد مخدر: از افغانستان را تشکیل داده. فرانسه و انگلیس که به پشتوانه این پهلوان پنبه، ملت خود را نابود می کردند، حالا فهمیده اند که هیچ چیزی به آنها نمی رسد. آل سعود  درمقابل الحوثی ها، پرچم خود را به زیر کشیده. و منافقین از همه بدتر، دیگر حتی پولی ندارد که به اعضا خودش پرداخت کند. و جایی ندارد که آنها را اسکان بدهد. به آنها هشدار داده می شود: تنها راه نجات آنها، پیوستن به جمهوری اسلامی است. اگر چنین کنند هیچ کمکی از انها دریغ نمی شود، و این را تجربه چهل ساله می گوید. ولی اگر در راه خود باقی بمانند، جهنم سوزانی آنها را در خود فرا می گیرد. سیل بنیان کن انقلاب اسلامی، تا پشت در های انها آمده. فقط به دستور اسلام پشت در ایستاده، تا شاید برای اخرین بار هم شده، عاقلانه اندیشه کنند. و الا همانطور که آنها را از ایران و عراق بیرون کرد، از دنیای باقی برای همیشه بیرون می کند. آنها فکر نکنند با لابی گری یا نفوذی سازی، می توانند چند صباحی بیشتر زنده باشند! زیرا انقلاب اسلامی فرد یا یک گروه نیست. بلکه جریان توفنده تاریخی است، که همه لابی گران را هم همراه خود آنها، به قعر جهنم می فرستد. با دشمن نادان یا فریب خورده، تا موقع بیداری انان کاری ندارد، ولی همینکه آنها نخواهند بیدار شوند! یا نخواهند دست از لجاجت بردارند، در یک آن طومار شان پیچیده می شود. بدانند که جهان در ید قدرت انقلاب است، دنیا دشمن آنها هست. باید بدانند که فتوحات کوروش، احیا شده و حکومت قرشی یا کورشی، بر جهان غالب است. برای مقابله با این رشد فزاینده، دیگر فرصتی باقی نیست. چرخ تاریخ آنها را زیر گرفته، استخوانهایشان را خرد می کنند. مانند اسرائیل نباشند که سرخود را زیر برف فرو کرده، قدرت مردم غزه را نادیده گرفته. خودش بخوبی می داند که مرده است. و اگر چند حرکت هم در تن او باقی است، به واسطه دلرحمی ارتش مقاومت است، زیرا می خواهند که راحت تر جان دهد.

The constant failure of the enemies of the revolution.

The repetition of forty years of claims shows that the enemies have failed even to perform their first evil intentions. And let's go back to their latest ominous plan: the breakup of Greater Iran. Pompeo claims that the people of Lebanon and Iraq want: to reclaim their country! Where? Is this what he says? They have been saying for forty years: The Iranian government is cutting off the throats of its people, helping Lebanon, Iraq and Syria. Now they are claiming their fist slaves. As nothing has changed, the nations of the world have become more attached to Iran. Their lies throughout the life of the Islamic Revolution have made them woolly men, who say delirium and do nothing. Because the Islamic Revolution has sterilized them. Their infertility is so severe that they have not even had a single egg. The reason they are sterilized is because: they only speak. And talk about sludge. They have been eating Tuberculosis for a lifetime, and there is nothing left for them. The world has become so small for them. Their dream of imprisoning the world has taken their toll. Trump lies in the well of impeachment, crawls and curses. But it's getting more and more into this quagmire. He is well aware that, until now, whether he was speaking or traveling, thanks to his earlier election slogans of friendship with Iran and hostility to ISIS. Now that people have realized that he is in agony, he has no choice but to go back. Like his predecessor, he must buy a tomb or rent a prison, and stay there until his death. Their mercenaries have little. Brain death NATO: For its hospital costs! The Great Drug Trafficking Band: Made up of Afghanistan. France and Britain, who were destroying their nation with the help of this war hero, have now realized that nothing can be achieved. Al Saud lowered his flag against the Houthis. And worst of all, the hypocrites have no more money to pay for their members. And he has nowhere to house them. They are warned: the only way to save them is to join the Islamic Republic. If they do, no help will be withheld, as the forty-year experience says. But if they stay on their way, the burning hell engulfs them. Flooding the Islamic Revolution has come to their backs. Only by the command of Islam do they stand behind, perhaps for the last time, to think wisely. And yet, as he expelled them from Iran and Iraq, he would leave the rest of the world forever. They don't think lobbying or infiltration can save a few more hours! Because the Islamic Revolution is not an individual or a group. Rather, it is a historical crash, which sends all lobbyists to hell. They have nothing to do with their ignorant or deceived enemy until they awake, but they will not wake up! Or they don't want to be stubborn, wrapped in a scroll. To know that the world is at the forefront of the revolution, the world is their enemy. They must know that the conquests of Cyrus, revived, and the rule of Quraysh or Cyrus, dominate the world. There is no longer any opportunity to counter this growing growth. The wheel of history chases them down, crushing their bones. Don't be like Israel, which has plunged its head in the snow, ignoring the power of the people of Gaza. He knows very well that he is dead. And if a few moves remain in his body, it is through the mercy of the Resistance Army that they want to make life easier.

الفشل المستمر لأعداء الثورة.

یظهر تكرار أربعین عامًا من الادعاءات أن الأعداء فشلوا حتى فی أداء نوایاهم الشریرة الأولى. ودعونا نعود إلى أحدث خطتهم المشؤومة: تفكك إیران الكبرى. یدعی بومبو أن شعب لبنان والعراق یرید: لاستعادة بلادهم! إلى أین؟ هل هذا ما یقوله؟ لقد ظلوا یقولون منذ أربعین عامًا: الحكومة الإیرانیة تقطع عناء شعبها ، وتساعد لبنان والعراق وسوریا. الآن هم یدعون عبید القبضة. مع عدم تغیر أی شیء ، أصبحت دول العالم أكثر ارتباطًا بإیران. أكاذیبهم طوال حیاة الثورة الإسلامیة جعلتهم رجالاً صوریین یقولون الهذیان ولا یفعلون شیئاً. لأن الثورة الإسلامیة عقمتهم. العقم شدید للغایة لدرجة أنه لم یكن لدیهم حتى بیضة واحدة. السبب فی تعقیمهم هو: یتحدثون فقط. والحدیث عن الحمأة. لقد كانوا یتناولون مرض السل مدى الحیاة ، ولم یتبق لهم شیء. أصبح العالم صغیرًا جدًا بالنسبة لهم. لقد تسبب حلمهم بسجن العالم فی خسائر فادحة. ترامب یكمن فی بئر المساءلة والزحف واللعنات. لكنه یحصل أكثر وأكثر فی هذا المستنقع. إنه یدرك جیدًا ، حتى الآن ، سواء كان یتحدث أو یسافر ، وذلك بفضل شعاراته الانتخابیة السابقة عن الصداقة مع إیران وعداءه لداعش. الآن بعد أن أدرك الناس أنه یعانی من آلام ، لیس لدیه خیار سوى العودة. مثل سلفه ، یجب علیه شراء قبر أو استئجار سجن ، والبقاء هناك حتى وفاته. مرتزقة لدیهم القلیل. وفاة الدماغ الناتو: لتغطیة تكالیف المستشفى! عصابة الاتجار بالمخدرات الكبرى: مكونة من أفغانستان. لقد أدركت فرنسا وبریطانیا ، اللتان دمرتا أمتهما بمساعدة بطل الحرب هذا ، أنه لا یمكن تحقیق أی شیء. آل سعود یرفع علمه ضد الحوثیین. والأسوأ من ذلك كله ، أن المنافقین لیس لدیهم المزید من المال لدفع ثمن أعضائهم. ولیس لدیه مكان لإیوائهم. لقد تم تحذیرهم: الطریقة الوحیدة لإنقاذهم هی الانضمام إلى الجمهوریة الإسلامیة. إذا فعلوا ذلك ، فلن یتم حجب أی مساعدة ، كما تقول تجربة الأربعین عامًا. لكن إذا بقوا فی طریقهم ، فإن الجحیم المحترق یبتلعهم. لقد غمرت الثورة الإسلامیة ظهورهم. فقط من خلال قیادة الإسلام هم الذین یقفون وراءهم ، ربما للمرة الأخیرة ، للتفكیر بحكمة. ومع ذلك ، وبینما طردهم من إیران والعراق ، سیترك بقیة العالم إلى الأبد. لا یعتقدون أن الضغط أو التسلل یمكن أن یوفر بضع ساعات أخرى! لأن الثورة الإسلامیة لیست فردًا أو جماعة. بدلاً من ذلك ، إنه انهیار تاریخی ، یرسل جمیع جماعات الضغط إلى الجحیم. لیس لدیهم أی علاقة مع عدوهم الجاهل أو المضلل حتى یستیقظوا ، لكنهم لن یستیقظوا! أو لا یریدون أن یكونوا عنیدین ، ملفوفین فی لفیفة. لمعرفة أن العالم فی طلیعة الثورة ، فإن العالم هو عدوهم. یجب أن یعلموا أن فتوحات قورش ، وإحیاء ، وحكم قریش أو قورش ، تهیمن على العالم. لم یعد هناك أی فرصة لمواجهة هذا النمو المتنامی. عجلة التاریخ یطاردهم ، ویسحق عظامهم. لا تكن مثل إسرائیل ، التی أغرقت رأسها فی الثلج ، متجاهلة قوة أهل غزة. إنه یعلم جیدًا أنه میت. وإذا بقیت بعض التحركات فی جسده ، فمن خلال رحمة جیش المقاومة هم الذین یریدون جعل الحیاة أسهل.

İnqilab düşmənlərinin davamlı uğursuzluğu.

Qırx illik iddiaların təkrarlanması düşmənlərin ilk pis niyyətlərini həyata keçirə bilmədiklərini göstərir. Ən son dəətli planına qayıdaq: Böyük İranın parçalanması. Pompeo Livan və İraq xalqının istədiklərini iddia edir: ölkələrini geri qaytarmaq! Harada? Bu dediyi budur? Qırx ildir deyirlər: İran hökuməti Livan, İraq və Suriyaya kömək edərək xalqının boğazını kəsir. İndi yumru qullarını iddia edirlər. Heç bir şey dəyişmədiyi üçün dünya xalqları İrana daha çox bağlı oldu. İslam İnqilabının həyatı boyu yalanları onları delium deyən və heç bir şey etməyən yünlü adamlar halına gətirdi. Çünki İslam İnqilabı onları sterilizə etdi. Onların sonsuzluğu o qədər şiddətlidir ki, bircə dənə də yumurta qoymamışdılar. Sterilizasiyanın səbəbi budur: yalnız danışırlar. Və çamur haqqında danışın. Vərəmlə ömür boyu yeyiblər, onlara heç nə qalmayıb. Dünya onlar üçün çox kiçik oldu. Dünyanı həbs etmək xəyalları onların zərbəsini aldı. Trump impiçment quyusunda yatır, sürünür və lənətləyir. Ancaq getdikcə daha çox bu dəliyə girir. Əvvəlki seçki şüarları sayəsində İranla dostluq və İŞİD-ə düşmənçilik sayəsində indiyə qədər danışdığı və ya səyahət etdiyini yaxşı bilir. İndi insanlar onun əzab içində olduğunu başa düşdülər, geri dönməkdən başqa çarəsi qalmadı. Sələfi kimi, məzar alıb ya həbsxana icarəyə götürməli və ölənə qədər orada qalmalıdır. Onların muzdluları azdır. Beyin ölümü NATO: Xəstəxana xərclərinə görə! Narkotik Alveri Böyük Qrupu: Əfqanıstandan hazırlanmışdır. Bu müharibə qəhrəmanının köməyi ilə millətini məhv edən Fransa və İngiltərə artıq başa düşdülər ki, heç bir şey əldə edilə bilməz. Əl Səud bayraqlarını hutilərə endirdi. Ən pisi də budur ki, münafiqlərin üzvlərinə ödəmək üçün artıq pulları yoxdur. Onları evləndirmək üçün heç bir yeri yoxdur. Onlara xəbərdarlıq olunur: onları xilas etməyin yeganə yolu İslam Respublikasına qoşulmaqdır. Bunu etsələr, qırx illik təcrübədə deyildiyi kimi heç bir yardım əlindən alınmaz. Lakin yollarında qalsalar, yanan cəhənnəm onları bürüyərstəyirlər.

نوع اخبار :
برچسب : ناکامی مستمر دشمنان انقلاب.،
لینک ها :
چهارشنبه 18 دی 1398 02:43 ق.ظ
terribly diamond cialis suddenly top cialis tomorrow copy cialis exactly analysis [url=http://cialislet.com/#]cialis for sale[/url] roughly stretch cialis deeply conference
جمعه 13 دی 1398 01:45 ب.ظ
frequently respond [url=http://viatribuy.com/]buy generic cheap viagra online[/url]
completely contribution always tradition online viagra fast devil soon shift http://viatribuy.com/ down promotion
پنجشنبه 28 آذر 1398 12:41 ق.ظ
cialis online
[url=https://getcialistabsfasty.com/#]cialis online[/url]
پنجشنبه 14 آذر 1398 03:01 ق.ظ
overall precio tadalafil en farmacia en españa [url=http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php]viagrapid.com[/url] usually
viagra tadalafil combo pretty tadalafil and vicodin interaction viagrapid.com above
è piu forte il viagra o il tadalafil before how long does take
for tadalafil to work http://viagrapid.com/generic-viagra-online.php frequently taking
2 daily tadalafil
چهارشنبه 13 آذر 1398 12:07 ب.ظ
obviously bid buy cheap generic viagra online literally scene honestly fruit
[url=http://www.doctor7online.com/]viagra online pharmacy
usa[/url] moreover hole once option about schedule http://www.doctor7online.com/ actually insurance
چهارشنبه 6 آذر 1398 03:04 ق.ظ
venta tadalafil guatemala [url=http://cialisle.com/]cialis[/url]
tadalafil aspirin cialis tadalafil et pamplemousse uso diário de tadalafil de 5mg http://www.cialisle.com/ tadalafil e fegato
سه شنبه 5 آذر 1398 05:29 ب.ظ
please tie generic pills in usa left nail really awareness [url=http://www.vagragenericaar.org/]viagra without prescription[/url] along leading essentially requirement http://www.vagragenericaar.org/ sure cash
یکشنبه 3 آذر 1398 01:26 ق.ظ
alternative synthesis of tadalafil pde5 inhibitor [url=http://www.cialisoni.com/]online pharmacy cialis[/url] what does tadalafil pill look like online cialis
tadalafil para mujeres tamsulosin vs tadalafil http://cialisoni.com/ farmaci a base
di tadalafil
شنبه 2 آذر 1398 03:53 ق.ظ
quien receta sildenafil [url=https://viaqraonlinegen.com/]generic viagra trusted pharmacy[/url] sildenafil ototoxicity viagra pill sildenafil
ilaç etkileşimleri el sildenafil y el corazon https://viaqraonlinegen.com/ sildenafil 100mg kosten
جمعه 1 آذر 1398 03:27 ب.ظ
tadalafil mi sildenafil mi [url=http://buyscialisrx.com/]generic cialis online[/url] tadalafil 30mg/ml generic cialis 36 horas tadalafil alldaychemist tadalafil reviews
http://buyscialisrx.com/ tadalafil 20 mg como tomar
پنجشنبه 30 آبان 1398 10:23 ب.ظ
S http://www.cialisles.com/ cialis.com, lot
cialis türkçe okunuşu ed meds online without doctor prescription or ed meds online without doctor prescription
چهارشنبه 29 آبان 1398 02:20 ب.ظ
always professional free viagra online slowly due lower photo together [url=http://viacheapusa.com/]viagra for
sale[/url] deeply hurry similarly level http://viacheapusa.com/ clean hurt
سه شنبه 28 آبان 1398 07:22 ق.ظ
below homework [url=http://cialissom.com]cheap viagra cialis[/url]
finally reputation cheap cialis pills essentially model obviously general http://cialissom.com/ behind stay
دوشنبه 20 آبان 1398 03:18 ق.ظ
little engineer cialis generic tadalafil online real gather
nearby quality [url=http://genericalis.com]generic cialis at walmart[/url] necessarily anxiety
therefore stupid initially cigarette http://genericalis.com currently mark
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو