ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 28 مهر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

   به نظر می رسد تغییر در رفتار آمریکا شروع شده، البته  باید ادامه پیدا کند، تا راه نجات آمریکایی ها فر برسد. یکی از دلایل دشمنی ایران با دولت آمریکا، حضور نظامی آن در کشورهای منطقه، با رویکرد دخالت در امور کشورها، مخصوصا در ایران بوده است. به نظر می رسد امریکا در حال تغییر در این رویه است، و اگر به درستی ادامه پیدا کند، تغییرات مورد نظر ایران اعمال شده، راه برای تغییر رفتار های مستکبرانه آمریکا باز می شود. به عنوان یک علامت مثبت، باید به آن نگاه کرد، مشروط بر آنکه به دستور ترکیه نباشد! زیرا ممکن است ترکیه بخواهد وظلیف تجاوزگرانه آمریکا را، به عنوان عضوی از ناتو ادامه دهد. علامت این رفتار سیاسی هم در ان است که: آمریکا از هرگونه رفتار های تجاوز گرانه ترکیه دفاع کند، تا جاییکه احساس شود جای خود را به ترکیه داده است. یعنی پشت و روی قضیه یکی باشد ، نه اینکه خوی استکباری باقی بماند ولی، لشکریان آمریکایی بیرون بروند. براساس فرضیه جدید، راستگویی و شفاف سازی، لازمه معصومیت امام  است. و تمام ابزار های جهان به سوی شفاف سازی می روند، تا هیچ کس نتواند روی سکه یک طور عمل کند، و پشت آن طور دیگری . زیرا تعریف سیاست در غرب، به همین معنی است که ماکیاولی نوشت، و وزیر تبلیغات هیتلر (گوبلز) بیان کرد:  که دروغ هرچه بزرگتر باشد، باورپذیر تر است. لذا ترامپ به عنوان عصاره تمدن غربی، وآخرین دستاورد عملکرد سیاسی غرب، روزانه چندین بار دروغ می گوید! اما اخیرا خود او هم فهمیده که: دروغ گویی خوب نیست. و آرزو کرده که کاش: رئیس جمهور می توانست کمتر حرف بزند. تا مجبور نباشد دروغ بگوید. پیاده روی اربعین حسینی هم، از اهمیت شفاف سازی در سیاست صحبت می کند. بطوریکه قیام امام حسین ع در واقغ، قیام بر علیه دروغ گویی بود. البته دروغ گویی برای همه بد است، لذا پیامبران این موضوع را برای همه گفته اند. امام حسین ع آشکارا برعلیه دورغ گویی، و جلوگیری از دروغگویی قیام کرد! مردم کوفه به امام نامه نوشتند، و از او دفاع کردند! ولی بعد معلوم شد دروغ گفته اند! زیرا همگی در صف مخالف رفتند. ابن زیاد در لباس امام وارد کوفه شد، و مردم را فریب داد. از همه بالاتر یزید شرابخوار بود، ولی خود را مقدس معرفی می کرد، و مردم را برعلیه امام حسین می شوراند، و به دروغ می گفت او از دین خارج شده! دروغ امام علی ع را هم به شهادت رساند. زیرا بعد از شهادت همه از خود سوال می کردند: مگر علی هم نماز می خواند؟ که در محراب شهید شد. کل سیر و سلوک سلاطین، بر مبنای دروغ بود زیرا اولین دروغ، آن است که خود را صاحب مردم یا برده ها بداند، در حالیکه خداوند صاحب است، و همه بنده خداوند بزرگ هستند. دروغ را مردم عادی نمی ساختند! زیرا حرف انها را کسی باور نمی کرد. بلکه دانشمندان و افراد نخبه بودند، که دروغ را می ساختند. مانند شریح قاضی که بخاطر: چند کیسه طلا فتوا داد: امام حسین ع از دین خارج شده است. تمام دانشمندان دروغ گو هستند! زیرا سعی انها بر این است که: خدا را از بین مردم کنار بزنند. هرکس خدا را می پرستد نادان معرفی کنند. حرفهای پیامبران را به خودشان نسبت دهند، تا دیگر گفته ای برای پیامبران نماند! در روز روشن دموکراسی را زیر پا می گذارند: در لبنان و عراق و یمن، با اینکه رهبر آنها از سادات و نوادگان پیامبر هستند، و اکثریت آنها شیعه است، ولی دموکراسی را رای اقلیت تعیین کرده اند! در عراق کردها که در اقلیت هستند، رئیس جمهور را انتخاب می کنند! در حالیکه اگر دروغ نمی گفتند و رای اکثریت بود، باید جمهوری اسلامی عراق،یمن ولبنان می داشتیم، نه جمهوری لائیک.

Changing American Behavior

   The change in American behavior seems to have begun, but must continue to reach the Americans' salvation. One of the reasons for Iran's hostility to the US government is its military presence in the countries of the region, with an approach to interfering in the affairs of the states, especially in Iran. The United States appears to be changing, and if it continues to be right, Iran's intended changes will pave the way for a change in America's arrogant behavior. As a positive sign, you should look at it, provided it is not on Turkey's order! Because Turkey may want to continue its aggressive American role as a member of NATO. There is also a sign of this political behavior: The United States has defended any form of aggressive behavior by Turkey, as long as it feels it has given way to Turkey. It means one thing on the back and not the arrogant temper, but the American troops go out. According to the new hypothesis, truthfulness and transparency are necessary for the innocence of the Imam. And all the tools of the world are moving towards transparency, so that no one can operate the coin one way, and the other one behind it. Because defining politics in the West means that Machiavelli wrote, and Hitler's minister of propaganda (Goebbels) stated: The bigger the lie, the more believable it is. So Trump, as an extract of Western civilization, and the latest achievement of Western political performance, lies several times a day! But lately he himself has realized that lying is not good. And he wished that the President could speak less. So that he does not have to lie. Arbaeen Hosseini's walk also speaks to the importance of transparency in politics. As Imam Hussein's uprising in Ughagh was an uprising against lying. Of course, lying is bad for everyone, so the prophets have said it for everyone. Imam Hussein has openly rebelled against hypocrisy, and to prevent lying! The people of Kufa wrote a letter to the Imam, defending him! But then it turned out to be a lie! Because they all went into the opposition. Ibn Zayd went into Kufa in Imam's clothing, and deceived the people. Above all, Yazid was a wine-drinker, but he declared himself sacred, pushing people against Imam Hussein, and falsely saying that he was out of religion! Imam Ali's false testimony also testified. Because after the testimony everyone was asking themselves: 'Does Ali also pray? Who was martyred in the altar. The whole course of the kings was based on lies because the first lie is to claim to be the people or the slaves, while God is the owner, and all are servants of the great God. Lies were not made by ordinary people! Because no one would believe them. Rather, it was scientists and elites who made up lies. Like the shari'a judge who issued fatwas for: A few bags of gold: Imam Hussein has been banished from religion. All scientists are liars! Because they are trying to: remove God from the people. Anyone who worships God is ignorant. Ascribe the words of the prophets to themselves, so that the prophets can say no more! On a clear day they are trampling on democracy: In Lebanon, Iraq and Yemen, although their leader is Sadat and the Prophet's descendants, and the majority of them are Shiites, they have chosen democracy as a minority vote! In Iraq, the Kurds, who are in the minority, elect the President! Whereas if they did not lie and the majority vote, we should have had the Islamic Republic of Iraq, Yemen and Lebanon, not the secular Republic.

تغییر السلوك الأمریكی

   یبدو أن التغییر فی السلوك الأمریكی قد بدأ ، لكن یجب أن یستمر فی الوصول إلى إنقاذ الأمریكیین. أحد أسباب عداء إیران للحكومة الأمریكیة هو وجودها العسكری فی دول المنطقة ، مع مقاربة للتدخل فی شؤون الدول ، وخاصة فی إیران. یبدو أن الولایات المتحدة تتغیر ، وإذا ظلت على ما یرام ، فإن التغییرات الإیرانیة المقصودة ستمهد الطریق لتغییر السلوك الأمریكی المتعجرف. كإشارة إیجابیة ، یجب أن تنظر إلیها ، بشرط ألا تكون بناءً على طلب تركیا! لأن تركیا قد ترغب فی مواصلة دورها الأمریكی العدوانی كعضو فی الناتو. علامة هذا السلوك السیاسی هی كما یلی: لقد دافعت الولایات المتحدة عن أی شكل من أشكال السلوك العدوانی من جانب تركیا ، طالما شعرت أنها قد مهدت الطریق لتركیا. هذا یعنی شیئًا واحدًا على ظهره ولیس المزاج المتعجرف ، لكن القوات الأمریكیة تخرج. وفقًا للفرضیة الجدیدة ، فإن الصدق والشفافیة ضروریان لبراءة الإمام. وجمیع أدوات العالم تتجه نحو الشفافیة ، بحیث لا یستطیع أحد تشغیل العملة بطریقة واحدة ، والآخر وراءها. لأن تعریف السیاسة فی الغرب یعنی أن مكیافیلی كتب ، وقال وزیر الدعایة لهتلر (غوبلز): كلما كذبت أكبر ، كانت أكثر تصدیقاً. لذا ترامب ، كمستخلص للحضارة الغربیة ، وأحدث إنجاز للأداء السیاسی الغربی ، یكمن عدة مرات فی الیوم! لكنه أدرك فی الآونة الأخیرة أن الكذب لیس جیدًا. وتمنى أن یتحدث الرئیس أقل. كی لا یكذب. إن مشوار الأربعین حسینی یتحدث أیضاً عن أهمیة الشفافیة فی السیاسة. كما انتفاضة الإمام حسین فی قیامه كانت انتفاضة ضد الكذب. بالطبع ، الكذب سیء للجمیع ، لذلك قاله الأنبیاء للجمیع. لقد ثار الإمام الحسین علانیة ضد النفاق ، ومنع الكذب! كتب أهل الكوفة خطابًا للإمام یدافعون عنه! ولكن بعد ذلك اتضح أنها كذبة! لأنهم ذهبوا جمیعًا إلى المعارضة. ذهب ابن زید إلى الكوفة فی ملابس الإمام ، وخدع الناس. قبل كل شیء ، كان یزید یشرب الخمر ، لكنه أعلن نفسه مقدسًا ، ودفع الناس ضد الإمام الحسین ، وقال كذباً إنه خرج عن الدین! شهادة الإمام علی شهادة زائفة. لأنه بعد الشهادة كان الجمیع یسألون أنفسهم: 'هل یصلی علی أیضًا؟ الذی استشهد فی المذبح. كان مجمل الملوك یستند إلى الأكاذیب ، لأن الكذبة الأولى هی أن تدعی أنها مالك الشعب أو العبید ، بینما الله هو المالك ، وجمیعهم خدام لله العظیم. الأكاذیب لم تكن مصنوعة من قبل الناس العادیین! لأن لا أحد یصدقهم. بدلاً من ذلك ، كان العلماء والنخب هم الذین قاموا بالكذب. مثل القاضی الشرعی الذی أصدر فتاوى: عدد قلیل من أكیاس الذهب: الإمام الحسین قد نفی عن الدین. جمیع العلماء كذابون! لأنهم یحاولون: إزالة الله من الناس. كل من یعبد الله یجهل. ارجع كلمات الأنبیاء إلى أنفسهم ، حتى لا یستطیع الأنبیاء قول المزید! فی یوم صاف یصرخون على الدیمقراطیة: فی لبنان والعراق والیمن ، على الرغم من أن زعیمهم هو السادات وذریة النبی ، ومعظمهم من الشیعة ، فقد اختاروا الدیمقراطیة كأصوات الأقلیة! فی العراق ، ینتخب الأكراد ، الذین هم أقلیة ، الرئیس! بینما إذا لم یكذبوا وصوتوا بالأغلبیة ، كان ینبغی أن یكون لدینا جمهوریة العراق الإسلامیة والیمن ولبنان ، ولیس الجمهوریة العلمانیة.

Amerikan Davranışını Değiştirme

   Amerikan davranışlarındaki değişim başlamış gibi görünüyor, ancak Amerikalıların kurtuluşuna ulaşmaya devam etmeli. İran’ın ABD hükümetine düşmanlığının nedenlerinden biri, özellikle İran’daki devletlerin işlerine müdahale etme yaklaşımıyla bölge ülkelerindeki askeri varlığı. Amerika Birleşik Devletleri değişiyor gibi görünüyor ve eğer doğru devam ederse, İran’ın amaçladığı değişiklikler Amerika’nın kibirli davranışındaki değişimin yolunu açacaktır. Olumlu bir işaret olarak, Türkiye’nin emriyle olmadığı sürece bakmalısınız! Çünkü Türkiye, saldırgan Amerikan rolünü NATO üyesi olarak sürdürmek isteyebilir. Bu politik davranışın işareti şu şekildedir: ABD, Türkiye’ye yol açtığını hissettiği sürece, Türkiye’nin her türlü saldırgan davranışını savundu. Kibirli mizacı değil, sırtında bir şey ifade ediyor, ama Amerikan birlikleri dışarı çıkıyor. Yeni hipoteze göre, İmamın masumiyeti için doğruluk ve şeffaflık gereklidir. Ve dünyadaki bütün araçlar şeffaflığa doğru ilerliyor, böylece kimse parayı bir şekilde kullanamaz, diğeri onun arkasından geçemez. Çünkü Batıda siyaset tanımlamak, Machiavelli'nin yazdığı anlamına gelir ve Hitler'in propaganda bakanı (Goebbels) şunları söyledi: Yalan ne kadar büyükse, o kadar inanılır. Bu nedenle Trump, Batı medeniyetinin bir özeti ve Batı siyasi performansının en son başarısı olarak, günde birkaç kez yatıyor! Ancak son zamanlarda kendisi yalan söylemenin iyi olmadığını fark etti. Ve Başkanın daha az konuşmasını diledi. Böylece yalan söylemek zorunda kalmaz. Arbaeen Hosseini'nin yürüyüşü siyasette şeffaflığın önemine de değiniyor. İmam Hüseyin'in Ughagh'daki ayaklanması, yalan söylemeye karşı bir ayaklanma olarak. Elbette yalan söylemek herkes için kötü, bu yüzden peygamberler herkes için söylemişti. İmam Hüseyin, ikiyüzlülüğe karşı açıkça isyan etti ve yalan söylemeyi önledi! Küf halkı onu savunan, İmam'a bir mektup yazdı! Ama sonra yalan olduğu ortaya çıktı! Çünkü hepsi muhalefete girdi. İbn Zayd, İmam'ın kıyafetleriyle Kuran'a girdi ve insanları aldattı. Her şeyden önce, Yezid bir şarap içicisiydi, ancak insanları İmam Hüseyin'e karşı iterek ve sahte olarak din dışı olduğunu söyleyerek kendisini kutsal ilan etti! İmam Ali'nin sahte ifadesi de ifade verdi. Çünkü ifadeden sonra herkes kendilerine soruyordu: 'Ali de dua ediyor mu? Sunakta şehit olan kişi. Kralların tüm seyri yalanlara dayanıyord

 

نوع اخبار :
برچسب : دمکراسی معکوس،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :