ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
یکشنبه 21 مهر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
چرا ترکیه به سوریه حمله کرده و آن را ادامه می دهد؟ در مرحله اول بنظر می رسد که: یک خطای تاکتیکی است و بزودی اصلاح می شود. اما در واقع یک برنامه استراتژیک و گلوبال است، که سالها ادامه خواهد داشت. برای دریافت این منظور مستندی در 5قسمت تهیه شده، که در شبکه های اجتماعی به صورت فایل صوتی و تصویری، منتشر گردیده و اکنون بصورت مکتوب نیز درج می گردد. سناریو نخست یا اپیزود اول آن، از ترکیه تا عربستان است. از طرح مسئله قاشقچی و پیگیری های ان توسط دولت ترکیه، میتوان دریافت که در پی ایده پان ترکیسم آتاترک، هنوز هم و شاید بیشتر از گذشته، طرح ترکیه بزرگ برای اجرا در دستور کار است. قاشقچی بزرگ یعنی پدر بزرگ این قاشقچی معروف، استاندار عثمانی ها در عربستان بود. یعنی آن موقع، مکه و مدینه در تسلط عثمانی ها بود، آثار مرمت خانه خدا و بزرگتر کردن صحن آن، از نشانه های معماری آن زمان است. بعد که آل سعود با کشتار فراوان و تخریب بقیع، وارد مکه و مدینه شد قاشقچی را کشتند، و فرزندان او را به گروگان گرفتند. و حالا ترکیه قصد دارد از طریق سوریه، راه را برای تسلط بر سوریه و عربستان هموار کند. اپیزود دوم نیل تا  فرات است که: از طریق تصرف شمال عراق، با همکاری ترکهای کرکوک و دیگران در حال پیگیری است. هدف از کشتار کردها نیز در این جا معنی می شود: زیرا مانع اصلی رسیدن به مکه و نیل تا فرات، کردها یا هلال کردی هستند. و ترکیه هرچه آنها را می کشد! بیشتر می شوند. اپیزود سوم که سالهاست پیگیری می کند: انتقام چالدران است: (چالدران ظفری) در کتب تاریخی ترکیه، کینه ایرانیان را در جنگ چالدران، در دل کودکان می ریزند و می گویند: ایران حق آنها را خورده و درجنگ چالدران، مانع گسترش ترکیه عثمانی شده. لذا با تهدید رضاخان، خواستار این مناطق شدند ولی فقط دستشان، به جدا کردن آرارت رسید. اما بعد از انقلاب اسلامی، با فراخوان نیروهای ضدانقلاب در پشت مرزها، و توطئه ها در چالدران می خواهند تمام ایران را، به انتقام چالدران برای خود بردارند، که برخی آذریها هم، با ایده پان ترکیسم با انها همراه هستند. اپیزود چهارم، از طریق ارامنه به اسیای صغیر رسیدن است. کشتار وسیع ارامنه هم، مانند کشتار مردم کردهای عراق و سوریه، بی دلیل نیست. زیرا آسیای میانه اغلب ترک نشین هستند، و برخی از انها مانند ترکمنستان، خط الرسم ترکیه را هم پذیرفته اند. حکومت تورانیان یا ترکان سلجوقی، غزنویان و کورگانیان نشان تمدن ترکیه بزرگ می دانند. به زعم آنها تقویت زبان فارسی هم، برای مقابله با زبان عربی بوده است لذا به فردوسی پاداش دادند، تا زبان پارسی را زنده کند و: شمس تبریزی را به سراغ مولوی فرستادند، تا او را از بلخ به قونیه ببرند. در اپیزود پنجم، شرق اروپا و اتلانتیک، یعنی غرب اروپا و آمریکا مورد نظر است. ترکیه با عضویت در ناتو، آمریکا را از منطقه بیرون کرد، وسعی دارد که باعضویت در اتحادیه اروپا، و استفاده از پتانسیل مهاجران غیر قانونی به تسخیر انجا نیز بپردازد. علاوه بر انکه منطقه ترک نشین قبرس در حال گسترش تا بلغارستان است. و نژاد ترک در اروپا در حال جایگزینی نژاد رو به انقراض اروپایی می باشد. بنابر این پان ترکیسم در حال پیاده سازی است. لذا جنگ سوریه در ادامه ی جنگ با کردهای عراق و ارامنه، آذریها و ژرمن هاست. دولت روسیه نیز مانند دولتهای دیگر، به دلیل فروش گازو اس سیصد به ترکیه، نمی توانند در مقابل آن باشد. روند قتل عام تا ایجاد یک حکومت واحد جهانی ترکی! یا ترکیه بزرگ ادامه دارد مگر اینکه، دستی از استین بیرون آید و جلوی این تصفیه نژادی را بگیرد.

Documentary from Turkey

Why is Turkey invading Syria and continuing it? In the first step it looks like: It is a tactical error and will soon be corrected. But it is actually a strategic and global program that will last for years. To this end, a documentary has been produced in 5 parts, which has been published on social networks as audio and video files and is now being written. The first scenario or the first episode is from Turkey to Saudi Arabia. From the idea of ​​the spoon issue and its follow-up by the Turkish government, it can be seen that following the idea of ​​Ataturk's pan-Turkism is still, and perhaps more than ever, the grand Turkish plan for implementation. The great spoon, the grandfather of this famous spoon, was the governor of the Ottomans in Saudi Arabia. At that time, Mecca and Medina were dominated by the Ottomans, the restoration works of the house of God and the enlargement of its courtyard are architectural hallmarks of that time. After Al Saud came to Mecca and Medina with great slaughter and destruction, they killed the spoon, and took his children hostage. And now Turkey intends to pave the way for Syria and Saudi Arabia through Syria. The second episode is the Nile to Euphrates: Through the occupation of northern Iraq, it is being pursued in collaboration with the Kirkuk Turks and others. The purpose of killing the Kurds is also understood here: they are the main obstacle to reaching Mecca and the Nile to the Euphrates, the Kurds, or the Kurdish crescent. And Turkey kills everything! Are increasing. Episode 3, which follows for many years: Revenge is Chaldaran: (Chaldaran Zaferi) In Turkish history books, Iranian hatred in the battle of Chaldaran is poured into the hearts of children, saying: Iran has eaten them and in the battle of Chaldaran, has prevented the spread of Ottoman Turkey. Has been. So, with the threat of Reza Khan, they demanded these areas, but only their hands managed to separate Ararat. But after the Islamic Revolution, with the call of the counter-revolutionary forces behind the borders, and the plots in Chaldar, they want to take all of Iran into revenge for Chaldar, which some Azeris are also associated with with the idea of ​​Turkism. The fourth episode, via Armenians, reaches Asia Minor. The mass killings of Armenians, like the massacres of the Iraqi and Syrian Kurds, are not unreasonable. Central Asia is often Turkic, and some, like Turkmenistan, have adopted the Turkish line. The Turanian or Seljuk Turks, the Ghaznavids and the Kurganis consider the Turkish civilization to be great. According to them, the Persian language was also reinforced to counteract the Arabic language, so they rewarded Ferdowsi to revive the Persian language and sent Shams Tabrizi to Rumi to take him from Balkh to Konya. The fifth episode focuses on Eastern Europe and the Atlantic, Western Europe and America. With NATO membership, Turkey expelled the United States from the region, seeking to become a member of the European Union, and to exploit the potential of illegal immigrants there. In addition, the Turkish Cypriot region is expanding to Bulgaria. And the Turkish race in Europe is replacing the declining European race. So Pan-Turkism is being implemented. Therefore, the Syrian war is a continuation of the war with the Kurds of Iraq and the Armenians, Azeris and Germans. Like the other states, the Russian government cannot stand up to it because of selling 300,000 to Turkey. The process of massacre until the creation of a single Turkish universal government! Or Turkey will continue unless a hand comes out of Stein and avoids this ethnic cleansing.

فیلم وثائقی من تركیا

لماذا تغزو تركیا سوریا وتستمر فیها؟ فی الخطوة الأولى ، یبدو أنه: خطأ تكتیكی وسیتم تصحیحه قریبًا. لكنه فی الواقع برنامج استراتیجی وعالمی یستمر لسنوات. تحقیقًا لهذه الغایة ، تم إنتاج فیلم وثائقی فی 5 أجزاء ، تم نشره على الشبكات الاجتماعیة كملفات صوت وفیدیو ، ویتم الآن كتابته. السیناریو الأول أو الحلقة الأولى من تركیا إلى المملكة العربیة السعودیة. من فكرة قضیة الملعقة ومتابعتها من قبل الحكومة التركیة ، یمكن ملاحظة أن اتباع فكرة أتاتورك للتركسیة ما زالت ، وربما أكثر من أی وقت مضى ، هی الخطة التركیة الكبرى للتنفیذ. كانت الملعقة الكبیرة ، جد هذه الملعقة الشهیرة ، هی حاكم العثمانیین فی المملكة العربیة السعودیة. فی ذلك الوقت ، كان العثمانیون یسیطرون على مكة والمدینة ، وتعد أعمال ترمیم بیت الله وتوسیع فناءه من السمات المعماریة فی ذلك الوقت. بعد أن أتى آل سعود إلى مكة والمدینة بذبح ودمار كبیرین ، قاموا بقتل الملعقة وأخذوا أولاده كرهائن. والآن تعتزم تركیا تمهید الطریق لسوریا والمملكة العربیة السعودیة عبر سوریا. الحلقة الثانیة هی النیل إلى الفرات: من خلال احتلال شمال العراق ، یتم متابعته بالتعاون مع الأتراك فی كركوك وآخرین.كراد العراقیین والسوریین ، لیست غیر معقولة. غالبًا ما تكون آسیا الوسطى تركیة ، وقد تبنى البعض ، مثل تركمانستان ، الخط التركی. یعتبر الأتراك التورانیون أو السلجوقیون ، الغزنویون والكورغان رمزًا للحضارة التركیة العظیمة. وفقا لهم ، تم تعزیز اللغة الفارسیة أیضا لمقاومة اللغة العربیة ، لذلك كافأوا الفردوسی لإحیاء اللغة الفارسیة وأرسلوا شمس التبریزی إلى الرومی لنقله من بلخ إلى قونیة. تركز الحلقة الخامسة على أوروبا الشرقیة والمحیط الأطلسی وأوروبا الغربیة وأمریكا. بعضویة منظمة حلف شمال الأطلسی ، طردت تركیا الولایات المتحدة من المنطقة ، وتسعى لتصبح عضوا فی الاتحاد الأوروبی ، واستغلال إمكانات المهاجرین غیر الشرعیین هناك. بالإضافة إلى ذلك ، فإن المنطقة القبرصیة التركیة تتوسع لتشمل بلغاریا. وحل السباق التركی فی أوروبا محل السباق الأوروبی المتراجع. لذا فإن عموم تركیا یجری تنفیذها. لذلك ، فإن الحرب السوریة هی استمرار للحرب مع أكراد العراق والأرمن والأذربیجانیین والألمان. مثل الدول الأخرى ، لا یمكن للحكومة الروسیة الوقوف علیها بسبب بیع اس300 لتركیا. عملیة المذبحة حتى إنشاء حكومة عالمیة تركیة واحدة! أو ستستمر تركیا ما لم تخرج ید من شتاین وتتجنب هذا التطهیر العرقی.

Türkiye'den Belgesel

Türkiye neden Suriye'yi işgal ediyor ve devam ettiriyor? İlk adımda şöyle görünür: Taktik bir hatadır ve yakında düzeltilecektir. Fakat aslında yıllarca sürecek stratejik ve küresel bir program. Bu amaçla, sosyal medyada ses ve video dosyası olarak yayınlanan ve şu anda yazılmakta olan 5 bölümden oluşan bir belgesel hazırlandı. İlk senaryo ya da ilk bölüm Türkiye'den Suudi Arabistan'a kadar. Kaşık meselesi fikrinden ve Türk hükümeti tarafından takip edilmesinden, Atatürk'ün pan-Türkizm fikrinin ardından hala ve belki de her zamankinden daha fazla, Türkiye'nin büyük uygulama planı olduğu görülmektedir. Bu ünlü kaşığın dedesi olan büyük kaşık, Suudi Arabistan'daki Osmanlı valisi idi. O zamanlar Mekke ve Medine Osmanlılar egemendi, Tanrı'nın evinin restorasyon çalışmaları ve avlusunun genişletilmesi o zamanın mimari özellikleriydi. El Suud, Mekke ve Medine'ye büyük bir katliam ve yıkımla geldikten sonra kaşığı öldürdü ve çocuklarını rehin aldı. Ve şimdi Türkiye Suriye üzerinden Suudi Arabistan ve Suriye'nin yolunu açmaya niyetli. İkinci bölüm Fırat Nil'i: Kuzey Irak’ın işgali sırasında Kerkük Türkleri ve diğerleri ile işbirliği içinde sürdürülüyor. Kürtleri öldürmenin amacı da burada anlaşılıyor: Onlar Mekke'ye ve Nil'e Fırat'a, Kürtlere veya Kürt hilaline ulaşmanın önündeki en büyük engel. Ve Türkiye her şeyi öldürür! Artıyor. Yıllarca süren bölüm 3: İntikam Chaldaran: (Chaldaran Zafari) Türk tarih kitaplarında İran'ın Chaldaran savaşındaki nefreti çocukların kalbine dökülüp şöyle diyor: İran haklarını yemiş ve Chaldaran savaşında Osmanlı'nın yayılmasını engellemiştir. Oldu. Böylece, Rıza Han'ın tehdidi ile bu bölgeleri talep ettiler, ancak yalnızca Elleri Ararat'ı ayırmayı başardı. Ancak İslam Devrimi'nden sonra, sınırların arkasındaki devrimci güçlerin ve Chaldar'daki arsaların çağrılmasıyla, bazı İranlıların da Türkizm fikrinin de içinde bulunduğu Chaldar'ın intikamını almak istiyorlar. Dördüncü bölüm, Ermeniler aracılığıyla, Küçük Asya'ya ulaşıyor. Iraklı ve Suriyeli Kürtlerin katliamları gibi, Ermenilerin toplu cinayetleri makul değildir. Orta Asya genellikle Türktür ve Türkmenistan gibi bazıları Türk hattını benimsemiştir. Turan veya Selçuklu Türkleri, Gazneli ve Kurganlar, büyük Türk medeniyetinin sembolü olarak kabul edilir. Onlara göre, Fars dili de Arapça'yı engellemek için güçlendirildi, bu yüzden Farsça'yı canlandırmak için Ferdowsi'yi ödüllendirdi ve onu Balkh'dan Konya'ya götürmesi için Şems Tabrizi'yi Rumi'ye gönderdi. Beşinci bölüm, Doğu Avrupa ve Atlantik, Batı Avrupa ve Amerika'ya odaklanmaktadır. Türkiye, NATO üyeliği ile ABD’yi bölgeden kovdu, Avrupa Birliği’ne üye olmaya ve oradaki yasadışı göçmenlerin potansiyelinden istifade etmeye çalıştı. Ayrıca, Kıbrıs Türk bölgesi Bulgaristan’a genişliyor. Avrupa'daki Türk ırkı, azalan Avrupa yarışının yerini alıyor. Yani Pan-Türkizm uygulanmaktadır. Bu nedenle Suriye savaşı, Iraklı Kürtler ile Ermeniler, Azeriler ve Almanlar ile savaşın devamı niteliğindedir. Diğer devletler gibi, Rus hükümeti de Türkiye’ye 300 bin sattığı için buna dayanamıyor. Tek bir Türk evrensel hükümetinin kurulmasına kadar katliam süreci! Veya Türkiye, bir el Stein'ten çıkmadığı ve bu etnik temizlikten kaçınmadığı sürece devam edecektir.

نوع اخبار :
برچسب :
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :