ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 1 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

رئیس جمهور محترم در مورد: جلوگیری از قاچاق سوخت، ایده ای را مطرح کردند که: چند وزارتخانه مامور شوند تا با داده پردازی، از بدو تولید سوخت تا انتهای توزیع، آن را رصد کنند: یک انبار داری ملی برای نفت و مشتقات آن تهیه شود. این البته فی نفسه کار سختی نیست، و پیش نیازی هم نمی خواهد! و شاید یک استارت آپ هم بتواند: این کار را انجام دهد! برای اینکه چنین کاری در تمام شرکتهای: بزرگ و کوچک دنیا در حال اجرا است، و بارکد نام دارد. اما دلیل اینکه اجرا نمی شود مهم است! اگر دقت کنیم نفت یا حامل های انرژی، در ایران جایگاههای تولید مشخصی دارند: صد پالایشگاه در مجموع 64میلیون لیتر بنزین تولید می کنند، ولی 72میلیون لیتر مصرف می شود، که به معنی قاچاق سوخت و واردات آن می باشد. درواقع سرانه هر ایرانی یک لیتر بنزین است. حسابداری و انبارداری آن نباید سخت باشد. اکنون شرکتهای چند ملیتی در جهان هستند که: نرم افزار انبارداری آنان در 200کشور، میزان موجودی را، برخط، رصد می کند. لذا رصد کردن 80میلیون نفر با سرانه یک لیتر بنزین یا: نفت و گاز و پتروشیمی کار سختی نمی تواند باشد. شاید هم وجود دارد: ولی به آن توجه نمی شود. مرکز مدیریت همه اینها در سازمان برنامه و بودجه است، که شدیدا مخالف ان لاین شدن است! حتی در وزارت اطلاعات یا قوه قضائیه نیز، سیستم ها پایش نمی شوند. شاید بتوان یکی از دلایل آن را عقب ماندگی، یا عقب نگهدارندگی سیتم عامل ها دانست. و این از تفکر مدیران، یا رهبران ناشی می شود که به: سیستم اینترنتی و برخط، بدبین هستند. نمونه آن برگزاری انتخابات است، که هنوز نتوانسته مجوز الکترونیکی شدن را  دریافت کند. حتی برخی مسئولان حاضر، به پذیرش سیستم پارالل یا همزمان: دستی و ماشینی هم نیستند. بدبینی آنها به سیستم ماشینی، هرگز از بین رفتنی نیست. مانند پزشکان که حاضر نیستند از: خودپرداز در مطب خود استفاده کنند. چون فکر می کنند اشتباه محاسبه، خطا و هک شدن در سیستم ماشینی، خیلی بیشتر از سیستم دستی است! می گویند: چون تکنولوژی را دشمن تولید کرده، لذا سوار بر ان است و: هرکاری بخواهد می کند. برخی طراحان سیستم هم با عملکرد جاسوسانه خود، بر این موضوع صحت می گذارند. اولین کلاهبرداری کامپیوتری، در شرکت نفت اتفاق افتاد! زیرا اولین جایی بود که سیستم ماشینی را، در دهه1350جایگزین سیستم دستی کرد. مهندس عامل که دانشجوی فقیری بود، در عرض یکسال بار خود را بست، و بخارج فرار کرد. این نوع برخورد ها از نظر مدیریتی، مقاومت در مقابل تغییرات بیرون سازمانی است. و تا زمانی که مدیران قدیمی وجود دارند، این مقاومت هم ادامه دارد. لذا برای وزیر جوان ارتباطات، بسیار ساده است که همه اطلاعات 80میلیون را، در یک پکیج ارائه دهد، ولی یک نفر در مقابل اینهمه مدیران قدیمی، نمی تواند کاری از پیش ببرد. بنابر این ابتدا باید اندیشه مدیران متحول شود، و یا اینکه مقاومت نکنند. در مرحله بعد امنیت سایبری مهم است. اگر اطلاعات در یکجا باشد، دشمن راحت تر به آن دست پیدا می کند! اکنون دشمن هزاران کودک را، از پاکستان و افغانستان بطور دائم وارد می کند، تا اشراف اطلاعاتی خود بر چهار راه ها و خیابان های ایران را، از دست ندهد ولی اگر سیستمی شود، فقط کافی است هکر استخدام کند! و یا آنها را نفوذ دهد. این دو مانع اگر برطرف شود، طراحی سیستم انجام شده و آماده است. نه تنها در مورد نفت و گاز بلکه،تمام داراییهای انسانی و مادی میتواند: در سیستم یکپارچه و جامع اعمال شود.

National data processing

Regarding: Preventing Trafficking in Fuel, the President argued that several ministries would be required to monitor it from the production of fuel to the end of the distribution from the time the fuel was produced: a national stockpile for oil and its derivatives To be This, of course, is not difficult in itself, and it does not require any advance! And maybe a startup can do it! For this to happen in all the big and small companies in the world, it is called the bar code. But the reason is not going to be important! If we look at oil or energy carriers, there are definite manufacturing locations in Iran: 100 refineries produce a total of 64 million liters of gasoline, but 72 million liters are consumed, which means smuggling and importing fuel. In fact, per capita of every Iranian is a liter of gasoline. Accounting and warehousing should not be difficult. Multinational companies are now in the world: their warehousing software is monitored online in over 200 countries. So, watching 80 million people per liter of gasoline or oil and gas and petrochemicals can not be hard work. Maybe it's there, but it's not paying attention. The management center of all of these is in the planning and budgeting organization, which is strongly opposed to becoming an outsider! Even in the Ministry of Information or the Judiciary, the systems are not monitored. One of the reasons may be the backwardness or backwardness of the operating system. And this comes from the thinking of managers, or leaders, who are pessimistic about the Internet and online. An example is the holding of an election, which has not yet been able to obtain an electronic license. Even some current officials do not accept the parallel or simultaneous system: manual and machine. Their pessimism in the machine system will never be lost. Like physicians who are not willing to use an ATM in their office. Because they think the calculation is wrong, the error and hack in the machine system is much more than a manual system! They say: Because it has made technology an enemy, it is riding it and: It does whatever it wants. Some system designers are verifying their spy performance. The first computer fraud took place at Oil Company! Because: it was the first place to replace the manual system in the 1350s. An operating engineer who was a poor student, he closed his load in a year, and he escaped. This kind of collision is managerially a resistance to organizational change. And as long as there are old executives, this resistance continues. Therefore, for the young Minister of Communications, it's very simple to provide all of the: 80 million information in a package, but one cannot do anything against all these old executives. So, first, managers' thoughts must change, or they should not resist. Next, cyber security is important. If the information is in the same place, the enemy will be more easily reached! Now the enemy is constantly importing thousands of children from Pakistan and Afghanistan, so that he does not lose his intelligence on the roads and streets of Iran, but if it's a system, hacker alone is enough! Or infiltrate them. If two obstacles are resolved, the design of the system is done and ready. Not only: in terms of oil and gas, but all of the human and material assets, can be applied in an integrated and comprehensive system.

 

معالجة البیانات الوطنیة

فیما یتعلق بـ: منع الاتجار بالوقود ، جادل الرئیس بأنه سیتعین على عدة وزارات رصده من إنتاج الوقود إلى نهایة التوزیع من وقت إنتاج الوقود: مخزون وطنی للنفط ومشتقاته أن تكون هذا ، بالطبع ، لیس بالأمر الصعب فی حد ذاته ، ولا یتطلب أی تقدم! وربما یمكن بدء التشغیل القیام بذلك! لكی یحدث هذا فی جمیع الشركات الكبیرة والصغیرة فی العالم ، یطلق علیه الرمز الشریطی. لكن السبب لن یكون مهمًا! إذا نظرنا إلى ناقلات النفط أو الطاقة ، فهناك مواقع تصنیع محددة فی إیران: تنتج 100 مصفاة ما مجموعه 64 ملیون لتر من البنزین ، ولكن یتم استهلاك 72 ملیون لتر ، مما یعنی تهریب واستیراد الوقود. فی الواقع ، نصیب الفرد من كل إیرانی هو لتر البنزین. المحاسبة والتخزین لا ینبغی أن یكون صعبا. الشركات متعددة الجنسیات موجودة الآن فی العالم: یتم مراقبة برامج التخزین الخاصة بها عبر الإنترنت فی أكثر من 200 دولة. لذلك ، فإن مشاهدة 80 ملیون شخص لكل لتر من البنزین أو النفط والغاز والبتروكیماویات لا یمكن أن یكون عملاً شاقًا. ربما یكون هناك ، لكنه لا ینتبه. مركز الإدارة لكل هذه العناصر فی منظمة التخطیط والمیزنة ، والتی تعارض بشدة أن تصبح غرباء! حتى فی وزارة الإعلام أو القضاء ، لا تتم مراقبة الأنظمة. قد یكون أحد أسباب التخلف أو التخلف فی نظام التشغیل. وهذا یأتی من تفكیر المدیرین ، أو القادة ، المتشائمین بشأن الإنترنت وعبر الإنترنت. مثال على ذلك هو إجراء الانتخابات ، والتی لم تتمكن بعد من الحصول على ترخیص إلكترونی. حتى بعض المسؤولین الحالیین لا یقبلون النظام الموازی أو المتزامن: الیدوی والآلة. لن یضیع تشاؤمهم فی نظام الماكینة. مثل الأطباء الذین لیسوا على استعداد لاستخدام أجهزة الصراف الآلی فی مكتبهم. لأنهم یعتقدون أن الحساب خطأ ، فإن الخطأ والاختراق فی نظام الجهاز أكثر من مجرد نظام یدوی! یقولون: لأنها جعلت التكنولوجیا عدوًا ، إنها تركبها و: إنها تفعل ما تشاء. یتحقق بعض مصممی النظام من أداء تجسسهم. أول عملیة احتیال للكمبیوتر وقعت فی شركة النفط! لأنه كان أول مكان لیحل محل النظام الیدوی فی 1350s. مهندس تشغیل كان طالبًا فقیرًا ، أغلق حمله خلال عام ، وهرب. هذا النوع من الاصطدام هو إداریا مقاومة للتغییر التنظیمی. وطالما أن هناك مدیرین تنفیذیین قدیمین ، تستمر هذه المقاومة. لذلك بالنسبة لوزیر الاتصالات الشاب ، من السهل جدًا توفیر كل المعلومات البالغ عددها 80 ملیونًا فی حزمة ، لكن لا یمكن لشخص واحد فعل أی شیء ضد جمیع هؤلاء التنفیذیین القدامى. لذلك ، أولاً ، یجب أن تتغیر أفكار المدیرین ، أو یجب ألا تقاوم. المقبل ، والأمن السیبرانی هو المهم. إذا كانت المعلومات فی نفس المكان ، فسیكون من السهل الوصول إلى العدو! الآن العدو یستورد باستمرار آلاف الأطفال من باكستان وأفغانستان ، بحیث لا تفوت ذكاءها الطرق والشوارع الإیرانیة ، لكن إذا أصبح نظامًا ، فهذا یكفی لاستئجار قراصنة! أو تسلل لهم. إذا تم حل عائقین ، فإن تصمیم النظام یكون جاهزًا. لیس فقط فیما یتعلق بالنفط والغاز ، ولكن كل الأصول البشریة والمادیة ، یمكن تطبیقها فی نظام متكامل وشامل.

Milli məlumatların işlənməsi

Yanacaq ticarəti ilə məşğul olmağın qarşısını alan Prezident, yanacaq istehsalından başlayaraq paylamanın sonuna qədər bir neçə nazirlikdən bunun nəzarət edilməsini tələb edəcəyini müdafiə etdi: neft və onun törəmələri üçün milli bir ehtiyat Olmaq Bu, əlbəttə ki, özlüyündə çətin deyil və heç bir irəliləyiş tələb etmir! Və bəlkə bir başlanğıc bunu edə bilər! Bunun dünyadakı bütün böyük və kiçik şirkətlərdə baş verməsi üçün ona ştrix kod deyilir. Ancaq səbəb vacib olmayacaq! Neft və ya enerji daşıyıcılarına baxsaq, İranda müəyyən istehsal yerləri var: 100 emalı zavodu ümumilikdə 64 milyon litr benzin istehsal edir, lakin 72 milyon litr istehlak olunur, bu da qaçaqmalçılıq və yanacaq idxalı deməkdir. Əslində, hər İranın adambaşına bir litr benzin olur. Mühasibat uçotu və anbar işi çətin olmamalıdır. Artıq çoxmillətli şirkətlər dünyadadır: onların anbar proqramları 200-dən çox ölkədə onlayn izlənilir. Beləliklə, hər litr benzin və ya neft və qaz və neft-kimya məhsullarının 80 milyon insana baxması çətin iş ola bilməz. Bəlkə orada var, amma əhəmiyyət vermir. Bunların hamısının idarəetmə mərkəzi, kənar olmağa qəti şəkildə qarşı çıxan planlaşdırma və büdcə təşkilatındadır! Məlumat Nazirliyində və ya Məhkəmədə belə sistemlərə nəzarət edilmir. Səbəblərdən biri əməliyyat sisteminin geriliyi və ya geriliyi ola bilər. Bu da İnternet və onlayn olaraq pessimist olan menecerlərin və ya liderlərin düşüncəsindən irəli gəlir. Buna misal olaraq hələ elektron lisenziya ala bilməyən seçkinin keçirilməsini göstərmək olar. Hətta bəzi hazırkı məmurlar paralel və ya sinxron sistemi qəbul etmirlər: əl və maşın. Maşın sistemindəki pessimizmi heç vaxt itirməyəcəkdir. Ofislərində bir bankomatdan istifadə etmək istəməyən həkimlər kimi. Hesablamanın səhv olduğunu düşündükləri üçün maşın sistemindəki səhv və hack əl sistemindən daha çoxdur! Deyirlər: Texnologiyanı düşmən etdiyinə görə, onu gəzir və istədiyi şeyi edir. Bəzi sistem dizaynerləri cadilə bilər.

نوع اخبار :
برچسب : داده پردازی ملی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :