ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
سه شنبه 1 مرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

آدرس اشتباهی در مورد فساد، باعث شده که هیچ وقت ریشه کن نشده، بلکه هر روز عملیاتی تر شود. لذا باید تمام تحلیل های تا به امروز را، کنار گذاشت و به نحلیل نوینی از: حامیان و عاملان فساد رسید. دلیل مهم این امر آن است که: تحلیل عوامل فساد سیاسی و اقتصادی هم، مانند دیگر تحلیل ها معکوس عمل می شود! و جای قاتل و مقتول را اشتباه نشان می دهد. وقتی خاوری میلیاردها دلار اختلاس می کند و: به کانادا می رود و خوشگذرانی می کند، تحلیل رادیو های بیگانه و یا صدا وسیمای خودمان، این است که باید مدیرعامل جدید بانک ملی را، زیر نظر داشت تا دوباره اتفاق نیافتد! در حالیکه این مدیران عامل بانکها، یا افراد خودی نیستند که دزدی یا اختلاس می کنند، بلکه عامل اصلی کشور کانادا است، که با اعزام نفرات کارکشته، باعث می شود تا آنها، در بدنه اقتصادی نفوذ کنند و بالا روند، بعد هم اموال را دزدیده تحویل آمریکا یا کاندا بدهند. و تحت الحمایه تا آخر عمر، راحت زندگی کنند. حضرت علی ع در جنگ جمل فرمود: هرکس فرار کرد او را دنبال نکنید! ولی در جنگ صفین دستور برعکس داد! از او سوال کردند: علت این تضاد در فرمانها چیست؟ فرمود در جنگ جمل، فراریان عقبه نداشتند، یعنی فراریان واقعا فرار می کردند، و سراغ زندگی خود می رفتند. ولی در جنگ صفین چون معاویه، در عقبه جنگ بود فراریان را، دوباره تجهیز و به جنگ برمیگرداند. بنابر این در مورد دزدی  و فساد هم، باید اینطور اندیشید. یک وقت کسی بخاطر سیر کردن شکم خود، دزدی می کند. که این دزدی محسوب نشده و حد هم بر او جاری نمی شود. دریکی از دادگاهای غربی قاضی منصفی، بعد از فهمیدن اصل قضیه نه تنها، جریمه دزد را خودش می پردازد، بلکه مبلغی هم به او کمک می کند! وقتی از او سوال می کنند علتش چیست؟ می گوید من قاضی، باید تنبیه شوم که در کشورم، گرسنه ای برای سیر کردن شکمش، دست به دزدی می زند. بنابر این در فساد و دزدی نبایدتصور کرد: با کشف یک انبار احتکاری یا  اعلام اختلاس چند مسئول بانکی، کار اصلاح می شود! زیرا اینها برگ هایی از یک درخت تنومند هستند. و این درخت باید: از ریشه کنده شود. والا هر بار برگ های آن را بکنیم، چه بسا درخت احساس کند: در حال غرس شدن هست! و بیشتر تقویت شود. قوه قضائیه اگر عزم راسخ دارد، باید مامور مخفی بفرستد آقای خاوری را بکشد! زیرا قرارداد استرداد مجرمین، یا پلیس بین الملل و امثال آن، چماقی است که مانندحقوق بشر، فقط برای کوبیدن به فرق ما، درست شده است. آقای خاوری مجرم، مفسد اقتصادی و فراری است. دزدی کرده و حکم او اعدام است. و باید اجرا شود. هرکس به هر بهانه مانع اجرای این حکم شود، شریک جرم او و شاید آمر و عامل او باشد. در همه دنیا اینطور است. مگر اسرائیل به زور وارد خانه های: مردم نمی شود وخانه آنها را خراب نمی کند؟ و عاقبت هم می گوید: آنها غیر قانونی ساخته بودند. چرا نباید فلسطینی ها بولدوزر را منفجر نکنند؟ واگر نمی کنند، شریک جرم اسرائیلی ها هستند! چون طبق قانون و عرف( الساکت اخی الظالم). کسیکه سکوت می کند برادر ظالم است. در لبنان و نیجریه و یمن و بحرین و: همه دنیای مستضعفین هم، باید بیدار شوند. و بدانند اگر جواب دندان شکن ندهند، خودشان هم دشمن هستند! چرا همه مظلومین جهان، یکطرفه به آن پای بند هستند؟ وقتی آمریکا از برجام خارج شد، یعنی برجام فسخ شد. چون طرفین اصلی آمریکا و ایران بودند، بقیه شاهد محسوب می شدند. وقتی یک طرفه به آن پایبند باشند، دشمن فکر بد می کند! و پر رو می شود. به مرده هم اگر رو بدهند، جای خود را خیس می کند! در امر فسادهم اگر زردی هست! علامت خیس کردن پر روها است.

Where is Aqaba Corruption

The wrong address about corruption has caused it to never be eradicated, but to become more operational every day. Therefore, all analyzes should be abandoned to this day, and newly emerged from: supporters and perpetrators of corruption. The main reason for this is that: analysis of the factors of political and economic corruption, as well as other analyzes, is counterproductive! And the killer and victim's place is wrong. When the outburst is embezzling billions of dollars and: Going to Canada and enjoying it, the analysis of our foreign radio or our voice and voice is that we should monitor the new CEO of the National Bank not to happen again! While these managers are not the bankers or individuals themselves who steal or embezzle, it is the main factor in Canada, which, with the deployment of well-trained employees, causes them to penetrate and grow up in the body of the economy, then they also make property Stolen delivery of America or Kanda. And sheltered for life, comfortable. Imam Ali said in the battle of Jamal: everyone escaped, do not follow him! But in the war of Siffin he ordered the opposite! They asked him: What is the cause of this contradiction in the commandments? He said that in the battle of Jamal, there were no Aqaba fugitives, that is, the fugitives really ran away and went to their lives. But in the war of Siffin, like Mu'awiyah, in the rear of the war he returned the refugees and returned to war. So, in the case of robbery and corruption, one has to think that way. One time someone steals his tongue. That this theft is not considered and the limit will not flow to him. In one of the Western courts, judge Mansifi, after not only understanding the principle of the case, pays the thief himself, but also helps him pay a fee! When they ask him what is their cause? He says that I am a judge, I have to be punished that he steals in my country, hungry to suck his stomach. Therefore, it should not be mistaken in corruption and theft: by discovering a spam warehouse or announcing the embezzlement of a few bankers, the work is being corrected! Because these are leaves of a solid tree. And this tree should: be rooted out. Every time we make the leaves, maybe it feels like a tree: it is growing up! And more strengthened. The judiciary, if resolved, must send a secret agent to kill Mr. Khavvi! Because the extradition treaty of criminals, or the international police, and so on, is a club that is like a human right, just for hitting our distinction. Mr. Khavvi is a criminal, an economic corruptor and a fugitive. He is robbed and his sentence is executed. And must be implemented. Anyone who obstructs the execution of this sentence for any reason, is the partner of his crime, and perhaps his agent. It's all over the world. Except Israel enter into houses in a force: it's not people and the house does not ruin them? And in the end, they said they were illegal. Why should not the Palestinians blow up the bulldozer? They are not partners, they are Israeli offenders! Because according to the law and the custom (al-Saqqat al-'Azalm). The one who is silent is the brutal brother. In Lebanon and Nigeria, Yemen and Bahrain, and all the world of oppressed people, they must wake up. And they know that if they do not break the teeth, they themselves are enemies! Why are all the oppressed people on the one side? When the United States broke up, the action was terminated. As the main parties were the United States and Iran, the rest were considered to be witnesses. When the one side adheres to it, the enemy thinks badly! And becomes full. If they give it to the dead, it will make their place wet! In the case of corruption if it is yellow! The wet sign is full of drops.

أین یقع الفساد فی العقبة؟

إن العنوان الخاطئ حول الفساد قد تسبب فی عدم القضاء علیه مطلقًا ، ولكنه أصبح أكثر فاعلیة كل یوم. لذلك ، یجب التخلی عن جمیع التحلیلات حتى یومنا هذا ، وأن تظهر حدیثًا من: مؤیدی ومرتكبی الفساد. السبب الرئیسی لذلك هو أن: تحلیل عوامل الفساد السیاسی والاقتصادی ، وكذلك التحلیلات الأخرى ، یأتی بنتائج عكسیة! مكان القاتل والضحیة خاطئ. عندما تندلع الفورة بملیارات الدولارات و: الذهاب إلى كندا والاستمتاع بها ، فإن تحلیل إذاعتنا الأجنبیة أو صوتنا وصوتنا هو أننا یجب أن نراقب الرئیس التنفیذی الجدید للبنك الوطنی حتى لا یحدث مرة أخرى! فی حین أن هؤلاء المدیرین لیسوا المصرفیین أو الأفراد أنفسهم الذین یسرقون أو یختلسون ، إلا أن العامل الرئیسی فی كندا هو الذی یؤدی ، مع نشر موظفین مدربین تدریباً جیداً ، إلى اختراق وتنمیة جسم الاقتصاد ، ثم یصنعون العقارات أیضاً تسلیم المسروقة من أمریكا أو كاندا. ومحمیة للحیاة ومریحة. قال الإمام علی فی معركة جمال: الكل هرب ، لا تتبعه! لكن فی حرب سیفین أمر بالعكس! سألوه: ما سبب هذا التناقض فی الوصایا؟ وقال إنه فی معركة جمال ، لم یكن هناك هاربون من العقبة ، أی أن الهاربین هربوا بالفعل وذهبوا إلى حیاتهم. لكن فی حرب سفین ، مثل معاویة ، فی الجزء الخلفی من الحرب ، عاد اللاجئون وعاد إلى الحرب. لذلك ، فی حالة السرقة والفساد ، یتعین على المرء أن یفكر بهذه الطریقة. مرة واحدة یسرق شخص لسانه. أن هذه السرقة لا تعتبر وأن الحد لن یتدفق إلیه. فی إحدى المحاكم الغربیة ، یدفع القاضی المنصفی ، لیس فقط بعد فهم مبدأ القضیة ، اللص بنفسه ، ولكنه یساعده أیضًا فی دفع رسوم! عندما یسألونه ما هی قضیتهم؟ یقول أننی قاض ، یجب أن أعاقب أنه یسرق فی بلدی ، جائع لامتصاص بطنه. لذلك ، لا ینبغی الخلط بینه وبین الفساد والسرقة: من خلال اكتشاف مستودع للبرید العشوائی أو الإعلان عن اختلاس عدد قلیل من المصرفیین ، یتم تصحیح العمل! لأن هذه أوراق شجرة صلبة. وینبغی أن هذه الشجرة: أن یكون الجذر. فی كل مرة نصنع فیها الأوراق ، ربما تبدو كأنها شجرة: إنها تكبر! وأكثر قوة. یجب على السلطة القضائیة ، إذا تم حلها ، إرسال عمیل سری لقتل السید خافی! لأن معاهدة تسلیم المجرمین ، أو الشرطة الدولیة ، وما إلى ذلك ، هی نادٍ یشبه حق الإنسان ، لمجرد تحقیق تمییزنا. السید خافی هو مجرم ومفسد اقتصادی وهارب. تعرض للسرقة وإعدامه. ویجب تنفیذها. أی شخص یعوق تنفیذ هذه الجملة لأی سبب كان ، هو شریك فی جریمته ، وربما وكیله. إنه فی جمیع أنحاء العالم. باستثناء إسرائیل تدخل المنازل بقوة: إنها لیست أشخاص والبیت لا یفسدهم؟ وفی النهایة ، قالوا إنهم غیر قانونیین. لماذا لا یجب أن یفجر الفلسطینیون الجرافة؟ إنهم لیسوا شركاء ، إنهم مجرمون إسرائیلیون! لأنه وفق القانون والعرف (السقا العظم). الشخص الصامت هو الأخ الوحشی. فی لبنان ونیجیریا والیمن والبحرین ، وكل العالم من الناس المضطهدین ، یجب علیهم الاستیقاظ. وهم یعلمون أنهم إذا لم یكسروا الأسنان ، فهم أنفسهم أعداء! لماذا كل الناس المضطهدین من جانب واحد؟ عندما انهارت الولایات المتحدة ، تم إنهاء العمل. ولما كانت الأطراف الرئیسیة هی الولایات المتحدة وإیران ، فقد اعتبر الباقون شهودًا. عندما یلتزم الطرف الواحد بذلك ، یفكر العدو بشكل سیء! ویصبح ممتلئا. إذا أعطوها للأموات ، فستجعل مكانهم مبتلاً! فی حالة الفساد إذا كان لونه أصفر! علامة الرطب ملیء قطرات.

Aqaba korrupsiyası haradadır

Korrupsiya ilə əlaqəli səhv ünvan onun heç vaxt silinməməsinə, hər gün daha da fəaliyyət göstərməsinə səbəb oldu. Buna görə, bütün təhlillər bu günə qədər tərk edilməli və yeni ortaya çıxmışdır: korrupsiyanın tərəfdarları və günahkarları. Bunun əsas səbəbi budur: digər təhlillər kimi siyasi və iqtisadi korrupsiya amillərinin təhlili də əks nəticə verir! Qatil və qurbanın yeri səhvdir. Təzyiq milyardlarla dolları mənimsəyən və: Kanadaya gedib ləzzət alanda xarici radiolarımızın və ya səsimizin və səsimizin təhlili budur ki, Milli Bankın yeni baş direktorunun bir daha baş verməməsinə nəzarət etməliyik! Bu menecerlər oğurlayan və ya mənimsəyən bankirlər və ya şəxslərin özü deyilsə də, Kanadada yaxşı təlim keçmiş işçilərin yerləşdirilməsi ilə onların iqtisadiyyatın bədənində nüfuz etməsinə və böyüməsinə səbəb olan əsas amildir. Amerikanı və ya Kandanı oğurlamaq. Həyat üçün sığınacaq, rahatdır. İmam Əli Camal döyüşündə buyurdu: hamı qaçdı, onun ardınca getmə! Ancaq Siffin müharibəsində əksinə əmr verdi! Ondan soruşdular: Əmrlərdə bu ziddiyyətin səbəbi nədir? Dedi ki, Camal döyüşündə Əqəbə qaçqınları yox idi, yəni qaçqınlar həqiqətən qaçıb canlarına getdilər. Lakin Müaviyə kimi Siffin müharibəsində, arxa cəbhədə qaçqınları geri qaytardı və müharibəyə qayıtdı. Odur ki, soyğunçuluq və korrupsiya halında bu yolu düşünmək lazımdır. Bir dəfə kimsə dilini oğurlayır. Bu oğurluğa baxılmadığı və həddin ona çatmayacağı. Qərb məhkəmələrindən birində hakim Mənsifi, işin prinsipini başa düşdükdən sonra oğrunun özünə pul ödəməz, həm də ona haqq ödəməyə kömək edir! Ondan soruşanda səbəbləri nədir? Deyir ki, mən hakiməm, cəzasını çəkməliyəm ki, ölkəmdə oğurlayır, qarnını əmmək üçün acdır. Buna görə də korrupsiya və oğurluqda yanılmamalıyıq: bir spam anbarı tapmaq və ya bir neçə bankirin mənimsənilməsini elan etməklə iş düzəldilir! Çünki bunlar möhkəm bir ağacın yarpaqlarıdır. Və bu ağac: köklü olmalıdır. Hər dəfə yarpaqları düzəltsək, bəlkə bir ağac kimi hiss olunur: böyüyür! Və daha da gücləndi. Məhkəmə, həll olunarsa, cənab Khavvi öldürmək üçün gizli bir agent göndərməlidir! Çünki cinayətkarların və ya beynəlxalq polisin ekstradisiya müqaviləsi, fərqliliyimizə zərbə vurmaq üçün insan hüquqları kimidir. Cənab Xavvi cinayətkar, iqtisadi korrupsioner və qaçaqdır. O qarət olunur və hökmü icra olunur. Və həyata keçirilməludur.

نوع اخبار :
برچسب : عقبه فساد کجاست؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :