ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برجام نویسان، حضرت ابراهیم امروز هستند! و شباهت آنها به این است که: برجام را فرزند خود می دانند و: باید که آن را قربانی کنند. همانطور که رئیس جمهور گفتند: دیگر نهادی بنام 5+1را به رسمیت نمی شناسیم! و وجود خارجی ندارد. در همه زمینه ها بایدا اینطور قاطعانه سخن گفت، و برجام را هم باید کنار گذاشت. اما این امر احتیاج به فداکاری دارد. زحمات شبانه روزی سالهای سال، در دیار غربت و چانه زدن با آدمهایی که: منطق ندارند واقعا قابل تقدیر است. ولی باید این زحمت ها را، برای خدا کنار بگذارند و بگذرند. زیرا که خواست همه مردم است: که در انرژی صلح آمیز هسته ای، عقب ماندگی نباشد. نیروگاه بوشهر نباید به علت: نبودن اورانیوم غنی شده: تولید داخل تعطیل بماند. یا طرحهای دیگر برق رسانی، و دارویی هم عاطل و باطل شوند. اگر انها از این مرحله عبور کنند، دارای چشم برزخی خواهند شد! همان  که امام خمینی را قادر ساخته بود: که چهل سال پیش بگوید: آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند. ایشان چیزهایی می دید، که برای بقیه دیدنش مشکل بود. برخی ها هم اصلا نمی خواستند باور کنند. آنها می گفتند این یک شعار است: برای اینکه مردم را روحیه بدهد. اما این طور نبود، ایشان با اطمینان قلبی و عقلی به این موضوع رسیده بود، و می فرمود اسلام تمام سنگر های کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. الان بعد از چهل سال می بینیم: پهباد پیشرفته و پرهزینه آنها، با یک دستگاه یک هزارم قیمت، قطعه قطعه شد! و در دریا ریخت تا دانشمندان ایران، با مهندسی معکوس فناوری آن را استخراج کنند. یکی از چیز هایی که چشم ما نمی بیند( یا برزخی نیست) همین موضوع است که: بزودی آن را فراموش کنیم! دشمن با فراموش شدن این موضوع، دوباره کری خوانی اش شروع می شود، تا یک پهباد دیگر!  اگر خوب ببینیم، ایران هر روز در حال سرنگون کردن پهباد های پیشرفته است. از حادثه طبس تا گروگانگیری: تفنگدارن دریایی آمریکا، فاصله زیاد است و تصور این است که: هیچ کار دیگری نشده است! لذا ترس از جنگ بر کسانی که: اینطور فکر می کنند سایه می افکند. بنابر این در ایران دوگروه هست: عده ای که همیشه به یاد شکست های آمریکا هستند، و می دانند اگر آمریکا حمله کند خودش نابود می شود. گروه دوم که سعی می کنند: آن را فراموش کنند یا آن را توجیه کنند. لذا همیشه فکر کنند: الان است که آمریکا حمله کند! مراکز حساس ایران را نابود کند، و ملت را در گیر جنگ نماید. گروه دوم را اصلاحاتی، در مقابل گروه اول که انقلابی است، نام گذاری شده. بنابر این مبانی ترس اصلاحات، از تحریم آمریکا یا حمله نظامی انها، ریشه در فراموشی یا ناباوری عملیات های ایرانیان است. چنانچه شکست حمله طبس را، به عالم خیال یا غیر واقعی نسبت دادند، سعی دارند اسارت تفتگدارن آمریکایی، سقوط پهباد ها و نقشه برداری های دقیق از: ناوهای جنگی امریکا را هم، تخیلاتی جلوه دهند. در ذهن آنها آمریکا، جاودانی و شکست ناپذیر است و: پیشرفت های ملت ایران هم یک بلوف! به همین جهت نمی گذارند: برجام پاره شود! همانطور که قولش را داده بودند. یا نمی گذارند برعلیه توقیف نفتکش، شکایت یا اقدامی شود! با اینکه می دانند که همه سرنشینان آن، غیر قانونی باز داشت و بازجویی شده اند. در این زمینه اسپانیا و روسیه، بر این ها شرف دارند! اسپانیا گفته چرا باید در آب های: سر زمینی من چنین کار های غیر قانونی اتفاق بیافتد! ولی اصلاحاتنی ها نه تنها حرفی نزدند، بلکه این را یکی از عکس العمل های کوچک! آمریکا میدانند که برای انتقام از پهباد ساقط شده در نظر گرفته. سکوت آنها  برای التماس است: تا امریکا حمله نکند! نترسید! چهل سال ترس کافی است.

Foundations of political fears

Successors, Abraham are today! And their resemblance to this is that: they consider their children to be, and they must sacrifice it. As the president said, we will not recognize another institution called the 5 + 1! And there is no external existence. In all respects, it must be said so decisively, and it should be left out of action. But this requires sacrifice. The day-to-day misfortunes of the year, in the midst of rumbling and bargaining with people who are not logical, are truly worthy of. But they must put away these difficulties for God. Because it is the will of all people: not to be backward in peaceful nuclear energy. Bushehr Power Plant should not be due to the lack of enriched uranium: the production will remain in the open. Or other schemes of electricity and pharmaceuticals will be void and void. If they pass through this stage, they will have an eyeball! The one that had enabled Imam Khomeini: to say forty years ago: America cannot make any mistakes. They saw things that were difficult for others to see. Some did not even want to believe. They said it was a slogan: to make people morale. But this was not the case, he had reached this heartfelt certainty and said that Islam would conquer all the key bases of the world. Now, after about forty years, their advanced and costly drone has been cut off with a one thousandth machine price! And: poured into the sea so that the Iranian scientists would extract it by reverse engineering. One of the things that our eyes do not see (or not) is that: Let's forget it soon! The enemy begins to forget about this issue, until it's another drone! If we look well, Iran is pushing up advanced gunships every day. From the Tabas incident to the hostage-taking: The American Marines are far away, and the idea is: No other work has been done! Therefore, fear of war on those who: they think they shadow. Therefore, in Iran, there are two groups: those who always remember the failures of America, and they know that if the US attacked, it would be destroyed. The second group is trying to: forget it or justify it. So, always think: It's time for the US to attack! Destroy the sensitive centers of Iran, and engage the nation in war. The second group is called reform, against the first group that is revolutionary. Therefore, the fundamentals of reformist fears of America's embargo or military strike are rooted in the oblivion or inertia of Iranian operations. If they attributed the failure of the Tabas attack to the imagined or unrealistic worlds, they would try to imagine American American naval capture, drone crash and accurate mapping. In their minds, the United States is eternal and invincible: and the progress of the Iranian nation is a bluff! That's why they will not let it be torn! As promised. Do not complain or take action against tanker seizure! Although they know that all of its occupants have been illegally detained and interrogated. In this regard, Spain and Russia are honest! Spain said why it should happen in the waters: my terrain, so illegal! But rebellions not only have nothing to say, but a small reaction! The United States is aware that it has been considered for the revenge of the fallen impasse. Their silence is to beg: not to attack the United States! Do not be scared! Forty years of fear is enough.

أسس المخاوف السیاسیة

الخلفاء ، إبراهیم الیوم! ومما یشبه ذلك: أنهم یعتبرون أطفالهم ، ویجب علیهم التضحیة به. كما قال الرئیس ، لن نتعرف على مؤسسة أخرى تسمى 5 + 1! ولیس هناك وجود خارجی. فی جمیع النواحی ، یجب أن یقال بحزم ، ویجب أن یُترك بدون عمل. ولكن هذا یتطلب التضحیة. إن المصائب الیومیة لهذا العام ، فی خضم الغضب والمساومة مع أشخاص لیسوا منطقیین ، تستحق حقًا. لكن علیهم أن یضعوا هذه الصعوبات أمام الله. لأنها إرادة جمیع الناس: ألا تكون متخلفة فی مجال الطاقة النوویة السلمیة. لا ینبغی أن تكون محطة بوشهر للطاقة بسبب نقص الیورانیوم المخصب: سیبقى الإنتاج مفتوحًا. أو ستكون مخططات الكهرباء الأخرى والأدویة باطلة ولاغیة. إذا مروا خلال هذه المرحلة ، سیكون لدیهم مقلة العین! الشخص الذی مكّن الإمام الخمینی: أن یقول قبل أربعین عامًا: أمریكا لا تستطیع ارتكاب أی أخطاء. لقد رأوا أشیاء یصعب على الآخرین رؤیتها. البعض لا یرید حتى أن یصدق. قالوا إنه شعار: جعل الناس معنویات. ولكن لم یكن الأمر كذلك ، فقد وصل إلى هذا الیقین القلبیة وقال إن الإسلام سیهزم جمیع القواعد الرئیسیة فی العالم. الآن ، بعد حوالی أربعین عامًا ، تم قطع طائرتها بدون طیار المتقدمة والمكلفة بسعر ألف آلة! وسكب فی البحر حتى یستخرجه العلماء الإیرانیون بالهندسة العكسیة. أحد الأشیاء التی لا تراها عیوننا (أو لا) هی: دعنا ننسى الأمر قریبًا! یبدأ العدو فی نسیان هذه المسألة ، حتى أنها طائرة أخرى! إذا نظرنا بشكل جید ، فإن إیران ترفع طائرات حربیة متطورة كل یوم. من حادث تاباس إلى أخذ الرهائن: المارینز الأمریكیون بعیدون ، والفكرة هی: لم یتم القیام بأی عمل آخر! لذلك ، خوف من الحرب على أولئك الذین: یعتقدون أنهم الظل. لذلك ، فی إیران ، هناك مجموعتان: أولئك الذین یتذكرون دائمًا إخفاقات أمریكا ، وهم یعرفون أنه إذا هاجمت الولایات المتحدة ، فسوف یتم تدمیرها. المجموعة الثانیة تحاول: نسیانها أو تبریرها. لذا ، فكر دائمًا: لقد حان الوقت لكی تهاجم الولایات المتحدة! تدمیر المراكز الحساسة فی إیران ، وإشراك الأمة فی الحرب. المجموعة الثانیة تسمى الإصلاح ، ضد المجموعة الأولى الثوریة. لذلك ، فإن أساسیات المخاوف الإصلاحیة من الحصار الأمریكی أو الضربة العسكریة تضرب بجذورها فی نسیان أو الجمود فی العملیات الإیرانیة. إذا نسبوا فشل هجوم Tabas إلى العوالم المتخیلة أو غیر الواقعیة ، فسوف یحاولون تخیل الاستیلاء على البحریة الأمریكیة الأمریكیة وتحطم الطائرة بدون طیار ورسم الخرائط الدقیقة. فی أذهانهم ، الولایات المتحدة أبدیة ولا تقهر: وتقدم الأمة الإیرانیة هو خدعة! لهذا السبب لن یسمحوا بتمزیقه! كما وعدت. لا تشكو أو تتخذ إجراء ضد الاستیلاء على ناقلة! على الرغم من أنهم یعرفون أن جمیع شاغلیها قد تم احتجازهم واستجوابهم بصورة غیر قانونیة. فی هذا الصدد ، إسبانیا وروسیا صادقان! قالت أسبانیا لماذا یجب أن یحدث ذلك فی المیاه: أرضی ، غیر شرعیة جدًا! لكن التمردات لیس لدیها ما تقوله فقط ، ولكن رد فعل بسیط! الولایات المتحدة تدرك أنه قد تم التفكیر فی الانتقام من المأزق الذی سقط. صمتهم هو التسول: عدم مهاجمة الولایات المتحدة! لا تخف أربعون سنة من الخوف كافیة.

Fondements de peurs politiques

Successeurs, Abraham sont aujourd'hui! Et leur ressemblance avec ceci est la suivante: ils considèrent leurs enfants comme tels et ils doivent le sacrifier. Comme l'a dit le président, nous ne reconnaîtrons pas une autre institution appelée le 5 + 1! Et il n'y a pas d'existence externe. À tous les égards, il faut le dire de manière décisive et le laisser hors d’action. Mais cela nécessite des sacrifices. Les malheurs quotidiens de l'année, au milieu de grondements et de négociations avec des personnes qui ne sont pas logiques, en valent vraiment la peine. Mais ils doivent éliminer ces difficultés pour Dieu. Parce que c'est la volonté de tous: ne pas être en retard dans l'énergie nucléaire pacifique. La centrale électrique de Bushehr ne devrait pas être due au manque d’uranium enrichi: la production restera à l’air libre. Ou d'autres systèmes d'électricité, et les produits pharmaceutiques seront nuls et non avenus. S'ils passent par cette étape, ils auront un oeil! Celui qui avait permis à l'imam Khomeyni: de dire il y a quarante ans: l'Amérique ne peut commettre aucune erreur. Ils ont vu des choses difficiles à voir pour les autres. Certains ne voulaient même pas croire. Ils ont dit que c'était un slogan: donner du moral aux gens. Mais ce n'était pas le cas, il avait atteint cette certitude sincère et avait déclaré que l'Islam conquérirait toutes les bases essentielles du monde. Maintenant, après environ quarante ans, leur drone avancé et coûteux a été coupé au millième du prix d’une machine! Et versé dans la mer pour que les scientifiques iraniens l'extraient par ingénierie inverse. Une des choses que nos yeux ne voient pas (ou ne voient pas) est la suivante: oublions ça vite! L'ennemi commence à oublier cette question, jusqu'à ce que ce soit un autre drone! Si nous regardons bien, l’Iran pousse tous les jours des navires de combat perfectionnés. De l'incident de Tabas à la prise d'otages: les marines américains sont loin, et l'idée est: aucun autre travail n'a été fait! Par conséquent, la peur de la guerre sur ceux qui: ils pensent qu'ils assombrissent. Par conséquent, en Iran, il existe deux groupes: ceux qui se souviennent toujours des échecs de l’Amérique et ils savent que si les États-Unis attaquaient, ils seraient détruits. Le deuxième groupe essaie de: l’oublier ou le justifier. Alors, pensez toujours: il est temps que les États-Unis attaquent! Détruisez les centres sensibles de l'Iran et engagez le pays dans la guerre. Le deuxième groupe s'appelle la réforme, contre le premier groupe qui est révolutionnaire. Par conséquent, les craintes réformistes de l’embargo ou de la frappe militaire américaine sont enracinés dans l’oubli ou l’inertie des opérationscartographie précise. Dans leur esprit, les États-Unis sont éternels et i

نوع اخبار :
برچسب : مبانی ترس های سیاسی،
لینک ها :
پنجشنبه 27 تیر 1398 09:52 ق.ظ
dosis para tomar sildenafil [url=http://viagrabs.com/]buy viagra[/url] sildenafil citrate 100mg cenforce.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:15 ق.ظ
Your style is really unique compared to other people I have read stuff from.
Thanks for posting when you have the opportunity, Guess I'll just bookmark this site.
پنجشنبه 27 تیر 1398 07:11 ق.ظ
Very nice article, exactly what I needed.
پنجشنبه 27 تیر 1398 06:42 ق.ظ
Everything is very open with a precise explanation of the challenges.
It was really informative. Your site is very helpful.
Thanks for sharing!
پنجشنبه 27 تیر 1398 06:07 ق.ظ
I know this web site offers quality dependent articles and extra material, is there any other site which presents
these kinds of stuff in quality?
پنجشنبه 27 تیر 1398 06:04 ق.ظ
donde puedo comprar tadalafil en peru cheap cialis online tadalafil when not needed
پنجشنبه 27 تیر 1398 05:55 ق.ظ
This post is actually a fastidious one it assists
new internet viewers, who are wishing for blogging.
پنجشنبه 27 تیر 1398 04:37 ق.ظ
Hey there, I think your blog might be having browser compatibility issues.

When I look at your blog site in Firefox, it looks
fine but when opening in Internet Explorer, it has some overlapping.
I just wanted to give you a quick heads up! Other then that, fantastic blog!
پنجشنبه 27 تیر 1398 03:43 ق.ظ
Greetings from Ohio! I'm bored at work so I decided to browse your website on my iphone during lunch break.
I love the info you present here and can't wait to take a look when I get home.
I'm amazed at how fast your blog loaded on my cell phone ..

I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!
پنجشنبه 27 تیر 1398 02:54 ق.ظ
can i take 2 tadalafil http://cialissom.com/ http://cialissom.com
پنجشنبه 27 تیر 1398 01:18 ق.ظ
Woah! I'm really digging the template/theme of
this blog. It's simple, yet effective. A lot of times
it's tough to get that "perfect balance" between usability and
visual appeal. I must say that you've done a awesome job with this.
In addition, the blog loads super quick for me
on Opera. Superb Blog!
چهارشنبه 26 تیر 1398 12:01 ب.ظ
In fact when someone doesn't know then its up to other viewers that
they will help, so here it occurs.
چهارشنبه 26 تیر 1398 11:46 ق.ظ
Thanks for your marvelous posting! I truly enjoyed reading it,
you might be a great author.I will remember to bookmark your blog and
definitely will come back down the road. I want to encourage
that you continue your great writing, have a nice day!
چهارشنبه 26 تیر 1398 10:37 ق.ظ
Thanks for finally talking about >ندای ماهین - نیروگاه بوشهر نباید به علت: نبودن
اورانیوم غنی شده: تولید داخل تعطیل بماند <Liked it!
چهارشنبه 26 تیر 1398 09:43 ق.ظ
I simply could not go away your web site prior to suggesting that I
actually enjoyed the standard information a person supply for your guests?
Is going to be again regularly to check up on new posts
چهارشنبه 26 تیر 1398 08:07 ق.ظ
Nice blog! Is your theme custom made or did you download it from somewhere?
A theme like yours with a few simple tweeks would really make my blog shine.
Please let me know where you got your theme. Thank you
چهارشنبه 26 تیر 1398 05:07 ق.ظ
Have you ever considered about including a
little bit more than just your articles? I mean, what you say is important and all.
Nevertheless think of if you added some great pictures or
video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with images and clips, this site could undeniably be one of the most beneficial in its field.

Superb blog!
سه شنبه 25 تیر 1398 07:29 ب.ظ
I got this website from my buddy who informed me about this site and now this time I am visiting this site and reading very informative
posts here.
سه شنبه 25 تیر 1398 06:57 ب.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this site with us so I
came to take a look. I'm definitely loving the information. I'm book-marking and will be tweeting this to my followers!
Superb blog and outstanding design.
سه شنبه 25 تیر 1398 04:47 ب.ظ
Excellent blog here! Also your web site loads up fast! What web
host are you using? Can I get your affiliate link to your host?
I wish my web site loaded up as quickly as
yours lol
سه شنبه 25 تیر 1398 02:53 ب.ظ
Every weekend i used to visit this site, because i wish for enjoyment, since this this
web page conations actually nice funny information too.
سه شنبه 25 تیر 1398 02:50 ب.ظ
I'm truly enjoying the design and layout of your blog. It's a very easy on the eyes which makes it much
more pleasant for me to come here and visit more often. Did you hire
out a developer to create your theme? Fantastic work!
دوشنبه 24 تیر 1398 04:29 ب.ظ
Way cool! Some very valid points! I appreciate you writing
this article plus the rest of the website is also very
good.
دوشنبه 24 تیر 1398 04:13 ب.ظ
When I originally commented I clicked the "Notify me when new comments are added"
checkbox and now each time a comment is added I get several emails with the same comment.
Is there any way you can remove people from that service?
Thank you!
دوشنبه 24 تیر 1398 10:48 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]viagra sale canada[/url]
دوشنبه 24 تیر 1398 08:32 ق.ظ
[url=http://viagragenupi.com/]cheap sildenafil[/url]
یکشنبه 23 تیر 1398 03:38 ق.ظ
[url=http://viagrauga.com/]http://viagrauga.com/[/url]
شنبه 22 تیر 1398 02:19 ب.ظ
pill cutter cialis http://cialisps.com/ http://cialisps.com/. cialis for athletic performance.
پنجشنبه 20 تیر 1398 08:46 ق.ظ
Have you ever considered publishing an ebook or guest authoring on other sites?
I have a blog centered on the same information you discuss
and would love to have you share some stories/information. I
know my readers would enjoy your work. If you are
even remotely interested, feel free to send me an e mail.
پنجشنبه 20 تیر 1398 06:09 ق.ظ
Hi there, just wanted to mention, I loved this blog post. It was practical.
Keep on posting!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :