ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

برخی ها معتقدند نگذاشته اند یک وجب! از خاک ایران به دست دشمن بیافتد. ولی این گزاره تا چه حد صحیح است؟ از نظر تاریخی و سیاسی و اقتصادی، باید مورد توجه باشد. مثلا در بعد اقتصادی، زمین در برابر پول یا سرمایه گذاری را داریم. یعنی هر کشور یا شرکتی بخواهد: سرمایه گذاری کند به او زمین می دهیم، آنهم نه یک وجب بلکه تمام: شهرک های صنعتی و مناطق آزاد و مناطق ویژه! البته اینها رسمی و اعلام شده است، والا، فروش زمین و ویلا به شیخ نشین ها، و اعراب وهابی که بطور مخفیانه، یا بنام مستعار انجام می شود، باید به آن اضافه نمود.میتوان گفت که معامله قرن در ایران در حال انجام است! ولی به فلسطینی ها می گویند: این کار را نکنید! البته اینهم فقط یک شعار است، زیرا از دست فلسطینی ها کاری برنمی اید! نتانیاهو به راحتی یک تابلو می نویسد: و بلندی های جولان را به: بلندیهای ترامپ تغییر می دهد، و هیچ عکس العملی هم دیده نمی شود. از نظر سیاسی از این بدتر است. زیرا ترس از رفاه کم! باعث شده تا تمام نقشه های دشمن، یکی پس از دیگری عملی شود. نفت از درآمد و سبد خانوارها حذف شود، حتی در بودجه هم نیاید، تا در حسابهای خارجی به عنوان مطالبات سوخت شده ثبت شود. به بهانه کسر بودجه، هیچ یارانه ای پرداخت نشود، و حداقلی هم که تعیین شده ثابت بماند تا: قدرت خرید آن تحلیل برود و نابود شود. مردم را با اینکه دارای همه چیز هستند، فقیر و بدبخت جلوه دهند و: گرسنه یک رفع تحریم باشند. با اینکه مردم به تحریم کاری ندارند، خودشان همه چیز تولید و پخش می کنند! تعداد خودروهای ایران، با تمام دنیا برابری می کند! و مصرف سه برابری مردم، آنها را به بیماریهای چاقی و دیابت و فشارخون مبتلا کرده، ولی می گویند محتاج یک قلم دارو هستند! تا از خارج وارد شود. همه کیان ایرانی را به باد داده اند، تا برجام سرپا بماند. برجامی که فقط برجام نویسان از ان حمایت می کنند. حتی شرکای اروپایی هم می گویند: اگر آش خوشمزه است، خودتان تا آخر بخورید! تحقیر های سیاسی مردم و مملکت، تمامی ندارد. بعد از چهل سال با شهامت اعتراف می کنند: مسئله اول مملکت معیشت مردم است! در حالیکه امام خمینی گفت: ما برای نان یا شکم انقلاب نکردیم، و اصلا گفت: اقتصاد مال خر است! خالا با این اقتصاد، هیمنه و شکوه یک ملت را برباد می دهند! و او را فقیر و گرسنه نشان می دهند. در حالیکه ایران قادر است: تمامی دنیا را اداره کند. فقط پولهایی که از ایران دزدیده و به آمریکا، کانادا و اروپا برده اند، اگر پس گرفته شود، یک روز هم دوام نمی اورند. عربستان به پشتوانه پول حجاج ایرانی، برای خود امنیت می خرد. 84هزار حجاج ایران، هر کدام یک میلیون دلار به عربستان می دهند، نزدیک یک میلیارد دلار می شود. بعد برای یک میلین دلار درآمد ارزی، فرش زیر پای مردم را می فروشند! از نظر تاریخی هم معکوس عمل کردن، باعث شده تا هیچ صدایی برای: احقاق حقوق ایران بلند نشود. همه کشورهای دنیا تا قبل از 80سال پیش، تابع قدرت ایران بودند. با تحقیر حکومت مرکزی ایران، آن را استعمارزده نشان داده، همه کشورها را از ایران جدا کردند. بحرین که اصلا به هشتاد سال هم نمی رسد. جالب این است که اگر کسی هم اعتراض کند، می گویند: فعلا مصلحت نیست از ان صحبت کنید! باعث اختلاف می شود! پس چرا قاجار یا پهلوی را مسخره می کنید؟ آنها هم برای اینکه اختلاف نشود، افعانستان و آذربایجان و اوراسیا و عراق و پاکستان را از دست دادند. عباس میرزا رفت که انگلیسی ها را از هرات بیرون کند، آنها در آبادان نیرو پیاده کردند. پادشاه فقید هم برای اینکه جنگی نشود! و کسی کشته نشود، افعانستان را واگذار کرد؟

Redefining the territorial integrity of Iran

Some people believe they have not left a hug! From: Iran's soil to the enemy. But is this proposition correct? Historically, politically and economically, it should be considered. For example, in the economic dimension, we have land against money or investment. That is, every country or company wants to invest: we give it land, not just one, but all: industrial towns and free zones and special areas! Of course, these are official and announced, well, the sale of land and villas to the sheikhs, and the Wahhabi Arabs, which are secretly or nicknamed, should be added. It can be said that the century's deal is in progress in Iran. ! But the Palestinians say: Do not do this! Of course, this is just a slogan, because you do not go to the Palestinians! Netanyahu easily writes a billboard: He changes Golan Heights to: Trump's heights, and no reaction is seen. Politically worse. Because fear of low welfare! Has made all enemy plans one after the other. The oil is eliminated from the income and basket of households, even in the budget, so as to be recorded in foreign accounts as fuel demands. Under the pretext of budget deductions, no subsidy will be paid, and the minimum specified will remain constant so that its purchasing power will be eroded and destroyed. People, despite everything, are poor and miserable: hungry for a lifting of sanctions. Although people do not have a boycott, they produce everything and play it all! The number of Iranian cars equals the world! And the three-fold consumption of people afflicts them with obesity, diabetes and hypertension, but they say they need a pen! To be imported from abroad. Everyone has thrown Iranians out of the way. The: achievement that only the accomplishments support. Even European partners say: If you are delicious, eat yourself to the end! The political humiliation of the people and the country has nothing to do. After 40 years of bravery confess: The first issue is the nation's livelihood! While Imam Khomeini said: "We did not revolutionize bread or belly, and at all did not say," The economy is a donkey! With this economy, they will throng a nation and glory! And they show him poor and hungry. While Iran is able to: run the whole world. Only the money that has stolen from Iran and taken to the United States, Canada and Europe, if taken back, will not last a day. Saudi Arabia is backed up by Iranian pilgrimage. The 84,000 Iranian pilgrims, each giving a million dollars to Saudi Arabia, are close to one billion dollars. Then for a million dollars the currency earnings are selling the carpet under the people! Historically, the reverse operation has caused no sound for Iran's rights to rise. All countries of the world were subordinated to Iran's power 80 years ago. With the humiliation of the central government of Iran, it has been colonized by it, separated all countries from Iran. Bahrain:, which is not even eighty years old. Interestingly, if someone protests, they say: It is not expedient to talk about it now! It makes a difference! So why do you ridicule Qajar or Pahlavi? They also lost Afghanistan and Azerbaijan and Eurasia, Iraq and Pakistan to avoid disagreements. Abbas Mirza drove out the British from Herat, they launched forces in Abadan. The last king is not to fight! And who will not be killed?

إعادة تعریف السلامة الإقلیمیة لإیران

بعض الناس یعتقدون أنهم لم یتركوا عناق! من أرض إیران إلى العدو. لكن هل هذا الاقتراح صحیح؟ تاریخیا وسیاسیا واقتصادیا ، ینبغی النظر فیه. على سبیل المثال ، فی البعد الاقتصادی ، لدینا أرض مقابل المال أو الاستثمار. أی أن كل دولة أو شركة ترغب فی الاستثمار: نحن نمنحها الأرض ، ولیس واحدة فقط ، بل جمیعها: المدن الصناعیة والمناطق الحرة والمناطق الخاصة! بالطبع ، هذه هی إعلانات رسمیة ومعلن عنها ، حسناً ، یجب إضافة بیع الأراضی والفلل إلى الشیوخ ، ویجب إضافة العرب الوهابیین ، الذین یُعرفون سرا أو باللقب ، ویمكن القول إن صفقة القرن جاریة فی إیران. ! لكن الفلسطینیین یقولون: لا تفعل هذا! بالطبع ، هذا مجرد شعار ، لأنك لا تذهب إلى الفلسطینیین! نتنیاهو یكتب بسهولة لوحة: إنه یغیر مرتفعات الجولان إلى: مرتفعات ترامب ، ولیس هناك أی رد فعل. أسوأ سیاسیا. لأن الخوف من انخفاض الرفاهیة! جعلت كل خطط العدو واحدة تلو الأخرى. یتم التخلص من النفط من دخل وسلة الأسر ، حتى فی المیزانیة ، بحیث یتم تسجیلها فی الحسابات الأجنبیة كطلب على الوقود. بحجة تخفیضات المیزانیة ، لن یتم دفع أی إعانة ، وسیظل الحد الأدنى المحدد ثابتًا بحیث تتآكل قوتها الشرائیة وتدمَّر. الناس ، رغم كل شیء ، فقراء وبائسون: جائعون لرفع العقوبات. رغم أن الناس لا یقاطعون المقاطعة ، إلا أنهم ینتجون كل شیء ویلعبون كل شیء! عدد السیارات الإیرانیة یساوی العالم! كما أن استهلاك الناس لثلاثة أضعاف یصیبهم بالسمنة والسكری وارتفاع ضغط الدم ، لكنهم یقولون إنهم بحاجة إلى قلم! لیتم استیرادها من الخارج. الجمیع قد طردوا الإیرانیین. الإنجاز الذی یدعمه فقط الإنجازات. حتى الشركاء الأوروبیون یقولون: إذا كنت لذیذاً ، تأكل نفسك حتى النهایة الإذلال السیاسی للشعب والبلد لیس له ما یفعله. بعد 40 سنة من الاعتراف بالشجاعة: القضیة الأولى هی معیشة الأمة! بینما قال الإمام الخمینی: "لم نحدث ثورة فی الخبز أو البطن ، ولم یقل" على الإطلاق ، "الاقتصاد حمار! مع هذا الاقتصاد ، فإنهم سوف حشد أمة ومجد! وأظهروا له الفقراء والجیاع. فی حین أن إیران قادرة على: إدارة العالم بأسره. فقط الأموال التی سُرقت من إیران ونُقلت إلى الولایات المتحدة وكندا وأوروبا ، إذا تم استردادها ، فلن تدوم یومًا. المملكة العربیة السعودیة مدعومة بالحج الإیرانی. ویبلغ عدد الحجاج الإیرانیین البالغ عددهم 84 ألف ، وكل منهم یعطی ملیون دولار للسعودیة ، ما یقرب من ملیار دولار. ثم مقابل ملیون دولار تبیع أرباح العملة السجادة تحت الناس! تاریخیا ، لم تسبب العملیة العكسیة أی صوت فی ارتفاع حقوق إیران. كانت جمیع دول العالم تابعة لقوة إیران قبل 80 عامًا. مع إذلال الحكومة المركزیة لإیران ، تم استعمارها من قبلها ، وفصلت جمیع البلدان عن إیران. البحرین ، وهی لیست حتى ثمانین سنة. ومن المثیر للاهتمام ، إذا قام أحدهم بالاحتجاج ، فقالوا: لیس من المناسب الحدیث عنها الآن! انه یحدث فرقا! فلماذا تسخر من قاجار أم بهلوی؟ كما فقدوا أفغانستان وأذربیجان وأوراسیا والعراق وباكستان لتجنب الخلافات. قام عباس میرزا ​​بطرد البریطانیین من هرات ، فأطلقوا قوات فی عبادان. الملك الأخیر هو عدم القتال! ومن الذی لن یقتل؟

İranın ərazi bütövlüyünü yenidən tanımaq

Bəziləri inanırlar ki, onlar sarılmadılar! İranın torpaqlarından düşmənə qədər. Amma bu təklif doğru mu? Tarixi olaraq, siyasi və iqtisadi cəhətdən nəzərə alınmalıdır. Məsələn, iqtisadi ölçüdə pul və ya investisiyadan torpaqlarımız var. Yəni, hər bir ölkə və ya şirkət sərmayə qoymaq istəyir: biz yalnız torpağı veririk, ancaq bütün: sənaye şəhərləri və azad zonalar və xüsusi sahələr! Əlbəttə ki, bunlar rəsmi və açıqdır, yaxşı ki, torpaqların və villaların şeyxlərə satılması və gizli və ya ləqəb olan Vahabilərin əlavə olunması lazımdır, demək olar ki, əsrin müqaviləsi İranda davam edir. !! Fələstinlilər deyirlər: Bunu etməyin! Əlbəttə, bu yalnız bir şüar, çünki siz fələstinlilərə getməzsiniz! Netanyahu asanlıqla bir billboard yazır: Golan Heights'ı Trump'un yüksəkliklərinə dəyişir və heç bir reaksiya gözləmir. Siyasi cəhətdən pis. Zəif rifah qorxusu! Bütün düşmən planlarını bir-birinin ardınca etdik. Yağlı tələblər kimi xaricdəki hesablarda qeydə alınmaq üçün neft, hətta ev təsərrüfatlarının gəlir və səbətindən məhrumdur. Büdcə kəsintilərinin bəhanəsi ilə heç bir subsidiya ödənilməyəcək və minimum satınalma gücü məhv ediləcək və məhv ediləcəkdir. İnsanlar hər şeyə baxmayaraq, yoxsul və acınacaqlıdırlar: sanksiyaların qaldırılmasında acdırlar. İnsanlar boykot olmadıqlarına baxmayaraq, hər şeyi istehsal edir və hamısını oynayır! İranlı avtomobillərin sayı dünyaya bərabərdir! Və insanların üç qat istehlakı obezite, diabet və hipertansiyon ilə pozur, ancaq bir qələm lazımdır deyirlər! Xaricdən idxal olunmaq. Hər kəs iranlıları yoldan atdı. Yalnız nailiyyətlərin dəstəklədiyi nailiyyətdir. Hətta Avropalı tərəfdaşlar belə deyirlər: Əgər dadlısanız, sonuna qədər özünüzü yeyin! Xalqın və ölkənin siyasi təhqir etməsi heç bir şey yoxdur. 40 illik cəsarət etirafından sonra etiraf: İlk məsələ millətin yaşayışını təmin edir! İmam Xomeyninin dediyi kimi: "Biz çörək və ya qarında inqilab etməmişdik və heç də deməmişdik ki, iqtisadiyyat bir eşşəkdir! Bu iqtisadiyyatla birlikdə bir millət və şöhrət qazanacaqlar! Ona kasıb və ac göstərir. İran mümkündü

نوع اخبار :
برچسب : باز تعریف تمامیت ارضی ایران،
لینک ها :
جمعه 14 تیر 1398 07:35 ب.ظ
thanks to my father who shared with me concerning this website this website is truly amazing
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :