ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تنها راه رام کردن اسب چموش، دهنه زدن به آن است. و این اصل در عرف دیپلماتیک، به عنوان تنها راه حل ترک مخاصمات، یعنی تسلیم دشمن بیان شده است. زیرا ترک مخاصمه چهار روش دارد: اول اینکه صرف نظر کنند، یعنی دوطرف همدیگر را نادیده گرفته، کاری به کار هم نداشته باشند. دوم مصالحه است، یعنی برخی چیز ها را باهم مبادله کنند، بعد همدیگر را رها کنند. راه سوم مذاکره است که در شرایط مساوی، با همدیگر مذاکره کنند و: توقعات و انتظارات خود را بایکدیگر به اشتراک گذارند : آخرین راه، جنگ و تسلیم شدن یک طرف، که برای همیشه مخاصمه پایان می یابد. در مورد آمریکا و ایران، تنها راه باقی مانده تسلیم شدن طرف آمریکایی و: الحاق ایالات متحده به خاک جمهوری اسلامی است. زیرا آمریکا به هیچکدام از مراحل قبلی، رضایت نداده است. و یا زیر آن زده است. اولا حاضر نیست از ایران بگذرد، و ترک مخاصمه کند! با اینکه ایران با انقلاب اسلامی، انها را بیرون انداخت ولی انها، حاضر نشدند یک لحظه بی خیال ایران بشوند، و کاری به کار ایران نداشته باشند. ثانیا به مصالحه (ترید آف) هم تن ندادند. زیرا ایران در خواست کرد که: شاه را تحویل دهند تا قضیه تمام شود. ولی آنها نه تنها شاه را تحویل ندادند، بلکه اموال ایران را هم بلوکه کرده، یکطرفه اقدام به قطع روابط دیپلماتیک نمودند. شاید سی سال ایران منتظر ماند، ولی خبری نشد! تا اینکه به مرحله مذاکره رسید: ده سال هم ایران منتظر مذاکره ماند، ولی ترامپ یک شبه آن را کنار گذاشت. اکنون دو سال است که به موضوع جنگ می اندیشند. اخیرا یک حمله هوایی سامان دادند، که شکست خورد و دیگر: امکان حمله نظامی هم ندارند. زیرا لبه تکنولوژی نظامی آنها آسیب دید. و نشان داد تکنولوژی نظامی ایران برتر است. اکنون موقع اشغال خاک آن کشور است. که اگر چنین کاری نشود، این اسب چموش همچنان به سرکشی خود ادامه خواهد داد، و این بار دیوانه وار، همه چیز را خراب خواهد کرد. روشهایی که میتواند این الحاق را تضمین کند، زیاد است که به چند نمونه آن اشاره می شود: ابتدا به روش اقتصادی : یعنی برگرداندن کلیه داراییها و اموال و افراد ایرانی ( پرداخت غرامت). زیرا در این چهل سال بعد از انقلاب اسلامی، بیش از 7میلیون ایرانی را فریب داده، و از طریق تبلیغات برای زندگی بهتر، آنها را به آمریکا برده اند. این افراد همراه خود 22تریلیون دلار: اموال و دارایی به آمریکا منتقل کرده اند، که سردسته آنها خاندان منحوس پهلوی، و گروهک منافقین است. طبیعی است که چنین پولی ندارند، و نمی توانند بدهند لذا باید تابع شده، و خراجگذار ایران شوند. دوم روش سیاسی: ایران در پست های کلیدی آمریکا، افراد زیادی دارد که میتواند مناصب گوناگون: علمی و آموزشی و اداری و فرماندهی را در دست بگیرند، که اکنون ترامپ و دار و دسته نیویورکی او، مانع می شوند و باید این مانع برطرف گردد. حتی اگر به روش رفراندوم یا رای گیری هم باشد، به نفع ایران رقم خواهد خورد. یعنی 99درصد مردم به جمهوری اسلامی آمریکا، رای خواهند داد و فقط یک درصدی ها، مخالفت خواهند کرد. روش سوم روش قضایی یا پیگیری حقوقی است، که خوشبختانه دستگاه قضایی ایران، وزرات خارجه به اندازه کافی مدارک: محکمه پسند دارند که نشان دهد: ادامه روند فعلی کارگزارن ترامپ، فقط جنایات آمریکا علیه ملت ایران را زیادتر می کند.ایرانی ها به استناد هریک از این جرایم، میتوانند سران مرتجع آمریکا را، دستگیر و زندانی کنند. لذا قبل از اینکه ترامپ هم، مثل شاه معدوم آواره گردد، بهتر است دارو دسته خود را تحویل دهد. و ایران هم می تواند کاخ سفید، پنتاگون و خزانه داری را، بایت طلب خود بردارد. که تعلل نکنند.

American accession to Iran

The only way to stab the horses is to rattle it. And this principle is expressed in the diplomatic convention as the only solution to the abandonment of hostilities, that is, the surrender of the enemy. Because there are four ways to leave the conflict: first, they ignore each other, they do not have to do anything. The second is a compromise (trade off) , that is, to exchange some things together, then to abandon each other. The third way is to negotiate on an equal footing: they share their expectations: the last one, the war and the surrender of one side, which forever ends the conflict. In the case of the United States and Iran, the only remaining way is to surrender to the American side: the United States joins the Islamic Republic. Because: the United States has not satisfied with any of the previous steps. Or under it. First, he is not willing to pass through Iran, and leave the conflict! Though Iran was thrown out by the Islamic Revolution, they were not allowed to take a moment of unthinking Iran, and they would not do anything for Iran. Secondly, they did not give up on reconciliation. Because Iran demanded: to deliver the shah so that the case would end. But they not only failed to deliver the Shah, but also blocked Iran's property and, on one side, cut diplomatic relations. Iran may have waited for thirty years, but did not know! As far as the negotiation process has been reached, Iran has been waiting for negotiations for ten years, but Tramp has abandoned it overnight. For two years, they have been thinking about war. Recently, they launched an air strike, which failed, and the other: no military attack. Because: the edge of their military technology was damaged. And: showed that Iran's military technology is superior. It is now occupying the territory of that country. If this does not happen, this chubby horse will continue to rebel, and this time crazy will ruin everything. The methods that can ensure this annexation is numerous, which are referred to in several examples: first, in an economic manner: the return of all Iranian property and property (compensation). For over 40 years after the Islamic Revolution, they have deceived more than 7 million Iranians, and they have taken them to the United States through advertising for a better life. These people brought $ 22 trillion in dollars: they transferred property and property to the United States, whose leader is the Pahlavi Pious House, and the group of hypocrites. It is natural that they do not have this money, and they cannot afford it, therefore, they should be subordinated, and they should become Iran's tenants. Second Political Method: Iran has many people in key positions in the United States that can handle various positions: academic, educational, administrative, and command, which are now blocked by the tramp and its New York armies, and this obstacle must be removed. . Even if it is in the form of a referendum or a vote, it will be in Iran's favor. That means 99% of the people will vote for the Islamic Republic of America, and they will oppose just one percent. The third method is judicial or legal follow-up, which fortunately the Iranian judiciary and the foreign ministry have enough evidence to show that the continuing trend of the current trilateral agent is increasing only US crimes against the Iranian nation. Iranians have cited Each of these crimes can arrest and imprison the American reactionary leaders. Therefore, before trembling, like the shah, is displaced, it is better to deliver the medication. And Iran can take its White House, the Pentagon and the Treasury.

انضمام أمریكا إلى إیران

الطریقة الوحیدة لطعن الخیول هی حشرجة الموت. ویتم التعبیر عن هذا المبدأ فی المؤتمر الدبلوماسی باعتباره الحل الوحید للتخلی عن الأعمال العدائیة ، أی استسلام العدو. لأن هناك أربع طرق لترك الصراع: أولاً ، یتجاهلون بعضهم البعض ، ولیس علیهم القیام بأی شیء. والثانی هو حل وسط ، أی لتبادل بعض الأشیاء معًا ، ثم التخلی عن بعضنا البعض. الطریقة الثالثة هی التفاوض على قدم المساواة: فهم یشاركونهم توقعاتهم وتوقعاتهم: آخرهم ، الحرب واستسلام جانب واحد ، وهو ما ینهی النزاع إلى الأبد. فی حالة الولایات المتحدة وإیران ، فإن الطریقة الوحیدة المتبقیة هی الاستسلام للجانب الأمریكی: تنضم الولایات المتحدة إلى الجمهوریة الإسلامیة. لأن الولایات المتحدة غیر راضیة عن أی من الخطوات السابقة. أو تحتها. أولاً ، إنه غیر مستعد للعبور عبر إیران ، وترك الصراع! على الرغم من أن إیران طردتها الثورة الإسلامیة ، إلا أنه لم یُسمح لهم بلحظة تفكر فی إیران ، ولن یفعلوا شیئًا لإیران. ثانیاً ، لم یتخلوا عن المصالحة. لأن إیران طالبت: تسلیم الشاه حتى تنتهی القضیة. لكنهم لم یفشلوا فقط فی تسلیم الشاه ، ولكن أیضًا قاموا بحظر ممتلكات إیران وقطعوا العلاقات الدبلوماسیة من جانب واحد. ربما تكون إیران قد انتظرت ثلاثین عامًا ، لكنها لم تكن تعلم! بقدر ما تم التوصل إلى عملیة التفاوض ، كانت إیران تنتظر المفاوضات لمدة عشر سنوات ، لكن ترامب تخلت عنها اللیلة الماضیة. منذ عامین ، كانوا یفكرون فی الحرب. فی الآونة الأخیرة ، شنوا غارة جویة ، والتی فشلت ، والآخر: لا هجوم عسكری. لأن حافة التكنولوجیا العسكریة قد تضررت. وأظهرت أن التكنولوجیا العسكریة الإیرانیة متفوقة. إنها تحتل الآن أراضی ذلك البلد. إذا لم یحدث هذا ، فسیستمر هذا الحصان السمین فی التمرد ، وهذه المرة ستدمر كل شیء. الأسالیب التی یمكن أن تضمن هذا الضم عدیدة ، والتی یشار إلیها فی عدة أمثلة: أولاً ، بطریقة اقتصادیة: إعادة جمیع الممتلكات والممتلكات الإیرانیة (التعویض). لأكثر من 40 عامًا بعد الثورة الإسلامیة ، خدعوا أكثر من 7 ملایین إیرانی ، ونقلوه إلى الولایات المتحدة من خلال الإعلان عن حیاة أفضل. جلب هؤلاء الأشخاص 22 تریلیون دولار من دولارات الولایات المتحدة: قاموا بنقل الممتلكات والممتلكات إلى الولایات المتحدة ، التی یرأسهاالپهلوی و المنافقین، ومجموعة المنافقین. من الطبیعی ألا یكون لدیهم هذا المال ، ولا یمكنهم تحمله ، وبالتالی ، یجب أن یكونوا تابعین ، ویجب أن یصبحوا مستأجرین لإیران. الطریقة السیاسیة الثانیة: یوجد فی إیران العدید من الأشخاص فی مناصب رئیسیة فی الولایات المتحدة یمكنهم تولی مناصب مختلفة: أكادیمیة وتعلیمیة وإداریة وقیادیة ، تم حظرها الآن بواسطة الترام وجیوشها فی نیویورك ، ویجب إزالة هذه العقبة. . حتى لو كان فی شكل استفتاء أو تصویت ، سیكون فی صالح إیران. هذا یعنی أن 99 ٪ من الناس سیصوتون لصالح جمهوریة أمریكا الإسلامیة ، وسوف یعارضون واحد بالمائة فقط. الطریقة الثالثة هی المتابعة القضائیة أو القانونیة ، ولحسن الحظ ، لدى القضاء الإیرانی ووزارة الخارجیة أدلة كافیة لإثبات أن الاتجاه المستمر للعمیل الثلاثی الحالی هو زیادة الجرائم الأمریكیة ضد الأمة الإیرانیة فقط. یمكن لكل من هذه الجرائم أن تعتقل وتحتجز القادة الرجعیین الأمریكیین. لذلك ، قبل أن یرتجف ، مثل الشاه ، من الأفضل توصیل الدواء. ویمكن لإیران أن تأخذ البیت الأبیض والبنتاغون والخزانة.

ABŞ-ın İrana qoşulması

Atları bıçaqlamaq üçün yeganə yoldur, onu yandırmaqdır. Və bu prinsip diplomatik konvensiyada döyüşlərin ləğv edilməsinin, yəni düşmənin təslim edilməsinin yeganə həlli kimi ifadə edilir. Çünki münaqişəni tərk etmək üçün dörd yol vardır: birincisi, bir-birlərini görməməzlikdən, heç bir şey etmək məcburiyyətində deyil. İkincisi, kompromisdir, yəni bir-birinə bənzər şeylər mübadiləsi, sonra bir-birini tərk etməkdir. Birləşmiş Ştatların və İranın vəziyyətində yalnız qalan yol Amerika tərəfinə təslim olmaqdır: ABŞ İslam Respublikasına qoşulur. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatları əvvəlki addımlardan heç birini məmnun etməzdi. Və ya altında. Birincisi, İrandan keçmək və münaqişədən imtina etmək istəmir! İran İslam İnqilabı tərəfindən atılmış olsa da, bir an düşünməyən İranı almağa icazə verilmədi və İran üçün bir şey etməyəcəkdi. İkincisi, onlar barışıqdan imtina etmədilər. Çünki İran tələb etdi: Şahı işi bitirmək üçün çatdırmaq. Ancaq onlar Şahı çatdırmaqla yanaşı, İranın mülkiyyətini də blok etdi və bir tərəfdən diplomatik əlaqələri kəsdi. İran təxminən otuz il gözlədiyini ancaq bilmədi! Müzakirə prosesinə çatıldığı təqdirdə, İran on ildir danışıqları gözləyir, lakin Tramp bir gecəni tərk edib. İki ildir ki, onlar müharibə barədə düşünürlər. Bu yaxınlarda onlar hava hücumunu başlamışdılar, digər tərəfdən isə hərbi hücum baş vermədi. Çünki hərbi texnikanın kənarına ziyan dəydi. Və İranın hərbi texnologiyasından üstün olduğunu göstərdi. İndi həmin ölkənin ərazisini işğal edir. Bu olmazsa, bu atlı at a

نوع اخبار :
برچسب : الحاق آمریکا به خاک ایران،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :