ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 5 تیر 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

باز خوانی پرونده تجزیه طلبان، در موضوع بحرین نیاز امروز جهان است. ایران باید بداند که چرا بحرین جدا شد؟ و چه کسی در این تجزیه طلبی دست داشت. باید آنها محاکمه شوند. به همین منظور نیاز به دادگاه جهانی، بنام دادگاه تاریخ است. این موضوع از دو دیدگاه قابل بررسی است: یکی از لحاظ دلایل تاریخی(سیاسی) و دیگری از لحاظ مستندات تاریخی. دلایل تاریخی به عهده وزارت خارجه و: مستندات آن به عهده قوه قضائیه است. دلایل تاریخی شیطنت های بحرین است. دولت بحرین از هنگامی که با انگلیسی ها، سر وسری پیدا کرد، همیشه بر علیه ایران و تمامیت ارضی آن، اقدام می کرد. مرکز شورش در بخش های عرب نشین خوزستان، و جزایر خلیج فارس بود. در جنگ صدام علیه ایران، با آن همکاری کرد. بعنوان عضو شورای همکاری خلیج فارس، پایگاههایی در اختیار آمریکا و اروپا قرارداده، که همگی بر روی ایران تنظیم شده اند. برای سرکوب مردم خود، از عربستان تقاضای کمک کرد و: نیروهای زمینی عربستان از مرزجنوبی وارد بحرین شدند، و تا کنون از ان خارج نشده اند. بحرین را مانند زندان آلکاتراز، یا جزیره روبن بر روی تمامی اهالی آنها بسته اند. امروزه با اجرای طرح معامله قرن، می خواهد همین زندان را در غزه  درست کند، تا برای همیشه آنان را در محاصره بمانند تا از بین بروند. طبیعتا این شیطنت ها برعلیه ایران و فلسطین، ممکن است از نظر خودشان قدرت نمایی باشد! ولی از نظر و دلایل سیاسی، زمینه پیوستن به خاک ایران را فراهم می کند. درواقع نشان می دهد تا موقعی که: به خاک ایران ملحق نشده، همچنان یک متخاصم اصلی خواهد ماند.طبق قانون جنگ یا قانون مخاصمات: در عرف دیپلماسی بین المللی، فقط با تسلیم شدن یک طرف پایان می پذیرد. و بحرین تا کنون نشان داده، که آمادگی تسلیم را دارد! زیرا که قدرت دولتی آن کاملا مضمحل شده است: چون از یکسو پشتوانه مردمی ندارد، زیرا همه مردم بحرین  شیعه هستند. ولی دولت آنها وهابی و طرفدار آل سعود و صهیونیسم می باشند. از سوی دیگر طبق ایه قران، افرادی که با صهیونیست ها دوست شوند، مانند همان ها هستند! لذا باید همانطور که برای نابودی: رژیم اشغالگر قدس دعا می کنیم، برای محود دولت مزدور و: ضد مردمی بحرین هم دعا کنیم. اما مستندات تاریخی، مدارکی است که قوه قضائیه میتواند، به وسیله آن پرونده تجزیه طلبی بحرین را بازخوانی یا واخواهی کند. تمام کتب درسی قبل از سالهای 1348(1969)، چه در بحرین و چه در ایران، نشان می دهد که بحرین استان 14م ایران بود. در این سالها استعمار جدید، آن را از ایران جدا کرد. مبنای جدایی آن هم فقط رضایت شفاهی محمد رضاشاه است، که در ان موقع شاه ایران بود. لذا هیچ مدرک دیگری برای این تجزیه طلبی وجود ندارد. البته دولت انگلیس، بعد از رضایت محمد رضا کارهایی انجام داده، ولی همه آنها در حکم: تجاوز به تمامیت ارضی ایران است. زیرا که مدارک را یا جعل می کرده، و یا با امضای فرماندار دست نشانده خودشان، به مراجع بین المللی ارائه می کرد. حتی برگزاری رفراندوم یا انتخابات، بدون حضور ایران، و بصورت نمایشی برگزار می شده. یعنی خودشان بریدند و خودشان هم دوختند. لذا قوه قضائیه باید که اولا: در دادگاه تاریخ( به دلیل زنده نبودن متشاکی)، محمد رضاشاه را به عنوان تجزیه طلب، و حامی تجاوز به تمامیت ارضی ایران، محکوم کند. و براساس این محکومیت، نتایج آن هم باطل اعلام نماید. رای را به دادگاههای بین المللی ارائه، و آل خلیفه را به پای میز محاکمه کشانده، و همه انها را به دست قانون بسپارد. تا مردم بحرین ازاد شوند. وبرای استانداری آن، از بحرینی های ساکن قم استفاده شود.

Punishment of Bahrain

The re-reading of the separatist case is about the need of the world today in Bahrain. Iran Should Know Why Bahrain Is Detached? And who was involved in this division. They must be tried. For this purpose, the need for a global court is called the History Court. This issue can be viewed from two perspectives: one for historical reasons (political) and the other for historical documentation. Historical reasons are the responsibility of the State Department and its documentation is under the jurisdiction of the judiciary. The historical reasons are Bahrain's savagery. The Bahraini government has always been struggling against Iran and its territorial integrity since it was found with the British. The center of insurgency was in the Arabian parts of Khuzestan, and the Persian Gulf. In Saddam's war against Iran, he co-operated with it. As a member of the Gulf Cooperation Council, they have provided the bases for the United States and Europe, all of which are set up on Iran. For suppressing his people, he asked for help from Saudi Arabia: Saudi forces landed on the southern border in Bahrain, and so far they have not left. Bahrain has been shut down like Alcatraz Prison, or Robben Island, on all their people. Today, with the implementation of the century deal, he wants to make the same prison in Gaza, so that they will remain in siege forever and they will be destroyed. Naturally, these shamans against Iran and Palestine may be powerful in their own right! But for political reasons, it provides grounds for joining the Iranian soil. Indeed, it shows that when it does not join Iran, it remains a major enemy. Under the law of war or the law of hostilities: In the international diplomacy tradition, it ends only with the surrender of one side. And Bahrain has so far shown that it is ready to surrender! Because: its state power is completely overcome because it does not have a popular backing, because all Bahraini people are Shiite. But their government is a Wahhabi and a supporter of Al Saud and Zionism. On the other hand, according to the Qur'an, those who are friends with the Zionists are like them! Therefore, as we pray for the annihilation of the occupation regime of the Quds, we should pray for the hired mercenary state and the anti-people of Bahrain. But the historical documentation is evidence that the judiciary can read, or request, the Bahrain separatist case. All textbooks before 1348 (1969), both in Bahrain and in Iran, show that Bahrain was the 14th province of Iran. During these years, new colonialism separated it from Iran. The basis for separation is just the oral satisfaction of Mohammad Reza Shah, who was then the king of Iran. So there is no other evidence for this separation. Of course, after the consent of Mohammad Reza, the British government has done some work, but all of them are in violation of the territorial integrity of Iran. Because it either falsified documents, or, with the signing of their own puppet governor, provided international references. Even: holding a referendum or election, without the presence of Iran, and in demonstration. They cut themselves and sewed themselves. Therefore, the judiciary must first: condemn Mohammad Reza Shaha as a separatist and advocate of violating the territorial integrity of Iran in the history court (due to the lack of being alive). And according to this conviction, the results will be invalidated. He has cast a vote in international courts, and has brought Al Khalifa to justice, and has put all of them at the forefront. So that the people of Bahrain get free. And for the governing body, use the Bahraini inhabitants of Qom.

معاقبة البحرین

إن إعادة قراءة الحالة الانفصالیة تدور حول حاجة العالم الیوم فی البحرین. على إیران أن تعرف لماذا یتم فصل البحرین؟ ومن شارك فی هذا الانقسام. یجب أن یحاكموا. لهذا الغرض ، فإن الحاجة إلى محكمة عالمیة تسمى محكمة التاریخ. یمكن عرض هذه المشكلة من منظورین: أحدهما لأسباب تاریخیة (سیاسیة) والآخر للتوثیق التاریخی. الأسباب التاریخیة هی مسؤولیة وزارة الخارجیة وتوثیقها یخضع لسلطة القضاء. الأسباب التاریخیة هی وحشیة البحرین. لطالما ناضلت الحكومة البحرینیة ضد إیران ووحدة أراضیها منذ العثور علیها مع البریطانیین. كان مركز التمرد فی الأجزاء العربیة من خوزستان والخلیج الفارسی. فی حرب صدام ضد إیران ، تعاون معها. بصفتهم عضوًا فی مجلس التعاون الخلیجی ، فقد وفروا القواعد للولایات المتحدة وأوروبا ، وكلها مقرها إیران. لقمعه شعبه ، طلب المساعدة من المملكة العربیة السعودیة: هبطت القوات السعودیة على الحدود الجنوبیة فی البحرین ، وحتى الآن لم تغادر. تم إغلاق البحرین مثل سجن الكاتراز ، أو جزیرة روبن ، على جمیع أفراد شعبهم. والیوم ، مع تنفیذ صفقة القرن ، یرید أن یصنع نفس السجن فی غزة ، بحیث یظلون محاصرین إلى الأبد وسیتم تدمیرهم. بطبیعة الحال ، قد تكون هذه الشامان ضد إیران وفلسطین قویة فی حد ذاتها! ولكن لأسباب سیاسیة ، فإنه یوفر أرضیة للانضمام إلى الأرض الإیرانیة. فی الواقع ، تظهر أنه عندما لا تنضم إلى إیران ، فإنها تظل عدوًا رئیسیًا ، وبموجب قانون الحرب أو قانون الأعمال العدائیة: فی تقلید الدبلوماسیة الدولیة ، ینتهی فقط باستسلام جانب واحد. وقد أظهرت البحرین حتى الآن أنها مستعدة للاستسلام! لأن سلطة الدولة یتم التغلب علیها بالكامل لأنها لا تتمتع بدعم شعبی ، لأن جمیع الشعب البحرینی شیعی. لكن حكومتهم هی الوهابیة ومؤیدة آل سعود والصهیونیة. من ناحیة أخرى ، وفقًا للقرآن ، فإن هؤلاء الأصدقاء مع الصهاینة هم مثلهم! لذلك ، بینما نصلی من أجل إبادة نظام احتلال القدس ، یجب أن نصلی من أجل دولة المرتزقة المستأجرة ومعادی شعب البحرین. لكن الوثائق التاریخیة هی دلیل على أن القضاء یمكن أن یقرأ ، أو یطلب ، القضیة الانفصالیة فی البحرین. جمیع الكتب المدرسیة قبل عام 1348 (1969) ، فی كل من البحرین وإیران ، تبین أن البحرین كانت المقاطعة الرابعة عشرة فی إیران. خلال هذه السنوات ، فصلها الاستعمار الجدید عن إیران. أساس الانفصال هو الرضا الشفوی لمحمد رضا شاه ، الذی كان آنذاك ملك إیران. لذلك لا یوجد دلیل آخر على هذا الفصل. بالطبع ، بعد موافقة محمد رضا ، قامت الحكومة البریطانیة ببعض الأعمال ، لكنهم جمیعًا ینتهكون السلامة الإقلیمیة لإیران. لأنها إما وثائق مزورة ، أو ، مع توقیع حاكم الدمیة الخاصة بهم ، قدمت المراجع الدولیة. حتى إجراء استفتاء أو انتخابات ، دون وجود إیران ، وفی مظاهرة. لقد قطعوا أنفسهم وخیاطوا أنفسهم. لذلك ، یجب على القضاء أولاً: إدانة محمد رضا شها باعتباره انفصالیًا ومدافعًا عن انتهاك السلامة الإقلیمیة لإیران فی محكمة التاریخ (بسبب عدم وجودها على قید الحیاة). ووفقا لهذا الاقتناع ، سیتم إبطال النتائج. لقد قام بالتصویت فی المحاكم الدولیة ، وقدم آل خلیفة للعدالة ، ووضعها جمیعًا فی المقدمة. حتى یتاح لشعب البحرین حریة. وللحكم الحاكم ، استخدم سكان مملكة قم.

Bahreyn cəzası

Ayrılıqçı işin təkrar oxunması bu gün Bəhreyndəki dünya ehtiyacına aiddir. İran Bəhreynə Niyəəyyən Olduğunu Bilməli? Və bu bölmədə kim iştirak etdi. Onlar sınaqdan keçirilməlidir. Bu məqsədlə, qlobal məhkəməyə olan ehtiyac Tarix Məhkəməsi adlanır. Bu məsələ iki perspektivdən baxıla bilər: biri tarixi səbəblərdən (siyasi), digəri isə tarixi sənədlər üçün. Tarixi səbəblər Dövlət Departamentinin məsuliyyətidir və onun sənədləri mühakimə yurisdiksiyasına aiddir. Tarixi səbəblər Bəhreynin vicdanıdır. Bəhreyn hökuməti həmişə İranla və onun ərazi bütövlüyünə qarşı mübarizə aparırdı, britaniyalılar tərəfindən tapıldı. Ayazlama mərkəzi Xuzistanın ərəb hissələrində və Fars körfəzində idi. Səddamın İrana qarşı etdiyi müharibədə, onunla əməkdaşlıq etdi. Körfəz Əməkdaşlıq Şurasının üzvü kimi, onlar Birləşmiş Ştatlara və Avropaya əsaslarını verdilər ki, bunların da hamısı İran üzərində qurulur. Səudiyyə Ərəbistanı Səudiyyə Ərəbistanının Bəhreyndəki sərhədinə çıxdı və bu günə qədər onlar tərk etmədilər. Bəhreyn Alcatraz Həbsxanası və ya Robben adası kimi bütün xalqı bağladı. Əsrin müqaviləsinin həyata keçirilməsi ilə bu gün Qəzzadakı eyni həbsxananı etmək istəyir, beləliklə onlar mühasirədə qalacaqlar və məhv ediləcəklər. Təbii ki, İran və Fələstinə qarşı bu şamanlar güclü ola bilərlər! Amma siyasi səbəblərdən ötəri İran torpaqlarına qoşulmaq üçün əsaslar verilir. Həqiqətən də, bu, İrana qoşulmasa, böyük bir düşmən olaraq qaldığını göstərir. Müharibə və ya döyüş qanunu ilə: Beynəlxalq diplomatiya ənənəsində yalnız bir tərəfin təslim edilməsi ilə bitər. Bəhreyn indiyə qədər göstərdi ki, təslim olmağa hazırdır! Çünki onun dövlət hakimiyyəti tamamilə aradan qaldırılır, çünki xalq dəstəyi yoxdur, çünki bütün Bəhreyn xalqı Şiədir. Lakin onların hökuməti Vahabilərdir və Al Səud və Sionist tərəfdarıdır. 

نوع اخبار :
برچسب : مجازات بحرین،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :