ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

در تئوری های کلاسیک اقتصاد، بحث تولید نان و تفنگ با هم متعارض شناخته شده، و منحنی محدبی بود که اگر: تولید نان را افزایش می دادیم، چون منابع محدود است، تولید تفنگ را باید کاهش میدادیم. و برعکس! البته این تئوری برگرفته از نظریات سوداگری بوده است. زیرا وقتی امریکا به وسیله روپاییها کشف شد، آنها در جستجوی طلا دیوانه شدند! زمین های کشاورزی را رها کرده، به آمریکا رفتند و با طلاهای زیادی برگشتند! اما دیگر گندمی در کار نبود! زیرا کشاورزی نمانده بود، که گندم بکارد. در جاهای دیگر از جمله آسیا و افریقا هم، قیمت گندم تا سه برابر بیشتر می شد: زیرا هزینه حمل بر آن اضافه می گردید. البته انگلیسی ها راه چاره را در آن دیدند که: کلیه گندم سیلوهای ایران را خریداری، یا به زور تصاحب کنند. همین کار انها باعث مرگ 14میلیون نفر ایرانی در یک سال، به علت قحطی نان و گندم شد! لذا پایه تئوری های نوین به اقتصاد باز شد. اما اکنون در اقتصاد پسا لیبرالی، که ما آن را اقتصاد نوین (اسلامی ) می نامیم، همه تئوریها به هم خورده است. بازار آزاد اصلا وجود ندارد! زیرا همه جا ترامپ مانند جلاد، ایستاده تا هیچکس دست از پا خطا نکند. مجلس شورای اسلامی فراکسیونی به همین مناسبت، تشکیل داده که ثابت کند:دستور تحریم و فشار حداکثری، چه لطمات زیادی به جهان وارد کرده است. زیرا ایران که در همه چیز خودکفاست، و نیازی به آمریکا ندارد، ولی تمام کشورهای دنیا از این انحصار اقتصادی، ورشکسته شدند. بنابر این رقابت یا بازاریابی، از بین رفته و همه اساتید بازاریابی، دستمزد زحمات چند ساله بازار یابی شان را، با یک تشر ترامپ گرفته اند!(سنگی که یک دیوانه به چاه می اندازد! هزار عاقل هم نمی تواند آن را دربیاورد!) تئوری سود از بین رفته! زیرا که ترامپ می گوید 25تریلیون دلار، در خاورمیانه خرج کرده و هیچ سودی نبرده! و با این حال، بازهم ادامه می دهد! یعنی هدف فعالیتهای اقتصادی ترامپ، زیان دادن است، نه سود آوری. گویا باند ترامپ، دار و دسته نیویورکی ها و گانگستر ها، قصد دارند تمام تئوری های آدام اسمیت را، واژگون کنند تا کتاب ثروت ملل او، تبدیل به بدهی ملل شود! این را همه فهمیده اند، بجز خودش! زیرا گروه اقتصادی بیست هم اعلام کرده، با جنگ اقتصادی که ترامپ به راه انداخته، چیزی به نام رشد و توسعه دیگر وجود ندارد. هر شرکتی نواوری هایی داشته، زودتر ورشکست شده. جالب این است که در این وانفسای اقتصاد جهانی، تنها ایران جزیره ثبات و محل ثروت های افسانه ای است. برخلاف انچه پیش بینی می کردند که: نفت ایران تمام می شود و: مردم به بدبختی می افتند، هر روز منابع نفتی جدیدی کشف می شود! در همه زمینه ها به سود آوری رسیده اند . همه دنیا ترجیح می دهند: کالاهای ایرانی بخرند زیرا می دانند: با ثبات اقتصادی ایران، هیچگاه ضرر نمی بینند. با اینکه ترامپ خط و نشان کشیده، ولی مردم دنیا ارزشی برای ان قائل نیستند. مخفی و آشکار به خرید های خود ادامه می دهند! ظرفیت بالای اقتصادی ایران، باعث شده که حجم نقدینگی به شکل: وحشتناکی بالا رود. مردم هم بدعادت شده، تا چیزی گران نشود آن را نمی خرند! زیرا کسر شان خود می دانند( مانند پراید!) ویا می خواهند پول داری خود را به رخ جهانیان بکشند. تئوری نان و گندم، در ایران برعکس شده! برای نان بیشتر باید تفنگ بیشتری داشت، تا دزدان و غارتگران طمع نکنند.! هرچه موشک های ایران بیشتر می شود، کالاها ارزانتر می شوند. کسی جرات ندارد نان را به قیمت روز، یا حتی بیشتر بفروشد. همه قیمت ها زیر ده درصد قیمت جهانی است. که بیش از دوبرابر مصرف خود، به همسایه ها صادر می کنند.

The theory of bread and gun was invalidated!

In classical economics, the bread and rifle production conflict was known to be conflicting, and the convex curve was that if we increased bread production because resources were limited, we would have to reduce the production of the gun. And conversely! Of course, this theory has been based on speculative ideas. Because when the Americans were discovered by the Rupees they were crazy about the gold! Abandoned agricultural land went to America and returned with a lot of gold! But there was no other wheat! Because there was no farming, that would kill wheat. In other places, including Asia and Africa, the price of wheat would be three times as high as the shipping cost was increased. Of course, the British saw the solution: wheat bought Iranian silos, or seized forcefully. That's why they killed 14 million Iranians in one year due to the famine of bread and wheat! So the foundation of modern theories opened up to the economy. But now, in the post-liberal economy, which we call the new economy, all theories have been shattered. There is no free market! Because everywhere the tramp is like a hangman, they stand so that no one will fail. On this occasion, the Islamic Consultative Assembly formed a faction to prove that the order of sanctions and the maximum pressure has brought a lot of damage to the world. Because Iran, which is self-sufficient in everything and does not need the United States, all the countries of the world went bankrupt with this monopoly of economy. Therefore, competition or marketing has gone away, and all marketing professors have taken a paycheck for their multi-year marketing efforts with a tramp! (A rock :that cracks down into the well! A thousand wise cannot get it!) The profit theory is gone! Because Tramp says he has spent $ 25 trillion in the Middle East and did not get any benefits! And yet, it continues! That is, the purpose of the economic activities of the tramp is to be harmful, not profitable. It seems that Band Tramp, the band of New Yorkers and gangsters intend to reverse all of Adam Smith's theories so that the book of wealth of his nations becomes a debt of nations! Everyone has understood this, except for herself! Because the economic group has announced that there is nothing in the name of growth and development with the economic war that Tramp has launched. Each company has innovations, it has become bankrupt earlier. Interestingly, in this global economic wave, Iran alone is the island of stability and a place of legendary wealth. Contrary to what they predicted: Iran's oil comes to an end: people are falling into misery, new oil resources are discovered every day! In all areas, they are profitable. The whole world would prefer to buy Iranian products because they know: they are never harmed by the economic stability of Iran. Although the tramp has been stretched out, the people of the world do not value it. Hide and reveal your shopping! The high economic capacity of Iran has caused the volume of liquidity to rise dramatically. People are bad guys, so they do not buy something, they will not buy it! Because: they know their deduction (like Pride!) Or they want to make their money on the face of the world. The theory of bread and wheat is reversed in Iran! For more bread, there should be more guns, so that thieves and looters will not be greedy. The more Iran's missiles get, the cheaper the goods. Someone dare not sell the bread for the day, or even more. All prices are below 10% of the world price. Which: exports more than twice their consumption to neighbors.

تم إبطال نظریة الخبز والبندقیة!

فی الاقتصاد الكلاسیكی ، كان الصراع على إنتاج الخبز والبندقیة متضاربًا ، وكان منحنى محدب هو أنه إذا قمنا بزیادة إنتاج الخبز لأن الموارد كانت محدودة ، فسیتعین علینا تقلیل إنتاج البندقیة. والعكس صحیح! بالطبع ، اعتمدت هذه النظریة على أفكار المضاربة. لأنه عندما اكتشف الروبیان الأمریكان كانوا مجنونین بالذهب! الأراضی الزراعیة المهجورة ، وذهب إلى أمریكا وعاد مع الكثیر من الذهب! ولكن لم یكن هناك قمح آخر! لأنه لم یكن هناك زراعة من شأنها أن تقتل القمح. فی أماكن أخرى ، بما فی ذلك آسیا وأفریقیا ، سیكون سعر القمح ثلاثة أضعاف ارتفاع تكلفة الشحن. بالطبع ، رأى البریطانیون الحل: اشترى قمح القمح صوامع إیرانیة ، أو استولى علیها بقوة. لهذا السبب قتلوا 14 ملیون إیرانی فی عام واحد بسبب مجاعة الخبز والقمح! لذا فإن أساس النظریات الحدیثة انفتح على الاقتصاد. لكن الآن ، فی اقتصاد ما بعد اللیبرالیة ، الذی نسمیه الاقتصاد الجدید ، تحطمت جمیع النظریات. لا یوجد سوق حر! لأنه فی كل مكان یشبه المتشرد الجلاد ، فإنهم یقفون حتى لا یفشل أحد. فی هذه المناسبة ، شكلت الجمعیة الاستشاریة الإسلامیة فصیلًا لإثبات أن ترتیب العقوبات والحد الأقصى من الضغط قد ألحق الكثیر من الضرر بالعالم. لأن إیران ، التی تتمتع بالاكتفاء الذاتی فی كل شیء ولا تحتاج إلى الولایات المتحدة ، أفلست جمیع دول العالم بسبب هذا الاحتكار الاقتصادی. لذلك ، اختفت المنافسة أو التسویق ، واتخذ جمیع أساتذة التسویق راتبًا مقابل جهودهم التسویقیة المتعددة السنوات من خلال tramtrap! (صخرة تتدفق داخل البئر! ألف حكیم لا یستطیع الحصول علیها!) ذهب نظریة الربح! لأن Tramp یقول إنه أنفق 25 تریلیون دولار فی الشرق الأوسط ولم یحصل على أی فوائد! وحتى الآن ، یستمر! أی أن الغرض من الأنشطة الاقتصادیة للمتشرد هو أن تكون ضارة ولیست مربحة. یبدو أن Band Tramp ، وهی فرقة من سكان نیویورك وعصابات ، تنوی عكس كل نظریات آدم سمیث حتى یصبح كتاب ثروة دوله مدیونًا للأمم! لقد فهم الجمیع هذا ، باستثناء نفسها! لأن المجموعة الاقتصادیة قد أعلنت أنه لا یوجد شیء باسم النمو والتنمیة مع الحرب الاقتصادیة التی شنها الترامب. كل شركة لدیها ابتكارات ، فقد أصبحت مفلسة فی وقت سابق. ومن المثیر للاهتمام ، فی هذه الموجة الاقتصادیة العالمیة ، أن إیران وحدها هی جزیرة الاستقرار ومكان للثروة الأسطوریة. على عكس ما توقعوه: نفط إیران ینتهی: الناس یقعون فی البؤس ، یتم اكتشاف موارد نفطیة جدیدة كل یوم! فی جمیع المجالات ، فهی مربحة. یفضل العالم كله شراء المنتجات الإیرانیة لأنهم یعلمون: لا یتأثرون أبدًا بالاستقرار الاقتصادی لإیران. على الرغم من أن الشرك قد امتد ، فإن شعوب العالم لا تقدر ذلك. إخفاء وكشف التسوق الخاصة بك! تسببت القدرة الاقتصادیة العالیة لإیران فی ارتفاع حجم السیولة بشكل كبیر. الناس هم الأشرار ، لذا فهم لا یشترون شیئًا ، ولن یشتروه! لأنهم یعرفون خصمهم (مثل الكبریاء!) أو یریدون كسب أموالهم على وجه العالم. یتم عكس نظریة الخبز والقمح فی إیران! لمزید من الخبز ، یجب أن یكون هناك المزید من الأسلحة ، حتى لا یكون اللصوص واللصوص جشعین. كلما زادت صواریخ إیران ، كلما كانت البضائع أرخص. شخص یجرؤ على عدم بیع الخبز لهذا الیوم ، أو حتى أكثر من ذلك. جمیع الأسعار أقل من 10 ٪ من السعر العالمی. الذی یصدر أكثر من ضعف استهلاكهم للجیران.

Ekmek ve tabanca teorisi geçersiz oldu!

Klasik iktisatta, ekmek ve tüfek üretim çatışmasının çelişkili olduğu biliniyordu ve dışbükey eğri, kaynakların sınırlı olması nedeniyle ekmek üretimini arttırırsak, silah üretimini azaltmak zorunda kalacağımızdı. Ve tam tersi! Tabii ki, bu teori spekülatif fikirlere dayanıyor. Çünkü Amerikalılar Rupiler tarafından keşfedildiğinde altın konusunda deliriyorlardı! Terk edilmiş tarım arazileri, Amerika'ya gitti ve bir sürü altınla geri döndü! Ama başka buğday yoktu! Çünkü tarım yoktu, bu buğdayı öldürür. Asya ve Afrika dahil diğer yerlerde, buğday fiyatı, nakliye maliyeti arttıkça üç kat daha yüksek olacaktır. Elbette İngilizler çözümü gördü: buğday buğdayı İran silolarını aldı ya da zorla ele geçirdi. Bu yüzden ekmek ve buğday açlığı nedeniyle bir yılda 14 milyon İranlı öldürdüler! Böylece modern teorilerin temeli ekonomiye açıldı. Fakat şimdi, yeni ekonomi dediğimiz liberal sonrası ekonomide tüm teoriler paramparça oldu. Serbest pazar yok! Her yerde serseri bir cellat gibi olduğundan, hiç kimse başarısız olmayacak şekilde dururlar. Bu vesileyle, İslam Danışma Meclisi, yaptırımların sırasını ve azami baskının dünyaya büyük zarar verdiğini ispatlamak için bir hizip kurdu. Her şeyde kendi kendine yeterli olan ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ihtiyaç duymayan İran, dünyanın bütün ülkeleri bu ekonomi tekeliyle iflas etti. Bu nedenle, rekabet veya pazarlama ortadan kalktı ve tüm pazarlama profesörleri, çok yıllı pazarlama çabaları için bir tramvay tuzağıyla maaş çeki aldı! (Kuyuya çarpan bir kaya! Binlerce akıllıca alamaz!) Kar teorisi gitti! Çünkü Tramp, Orta Doğu’da 25 trilyon dolar harcadığını ve hiçbir avantaja sahip olmadığını söyledi! Ve yine de devam ediyor! Yani, serserinin ekonomik faaliyetlerinin amacı zararlı olmak değil, karlı olmaktır. Görünüşe göre New Yorkluların ve gangsterlerin grubu olan Band Tramp, Adam Smith'in tüm teorilerini tersine çevirme niyetindeydi, böylece uluslarının servet kitabı ulusların borcu haline geldi! Bunu kendisi hariç herkes anladı! Çünkü ekonomik grup, Tramp’ın başlattığı ekonomik savaşla birlikte büyüme ve gelişme adına bir şey olmadığını açıkladı. Her şirketin yenilikleri var, daha önce iflas etti. İlginç bir şekilde, bu küresel ekonomik dalgada, İran tek başına istikrar adası ve efsanevi servetin olduğu bir yer. Tahmin ettiklerraç ediyor.

نوع اخبار :
برچسب : تئوری نان و تفنگ باطل شد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :