ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

تعداد خیریه ها در ایران، خیلی بیشتر از فقرا است! گاهی فقرا به خیریه ها کمک می کنند! و دنیای برعکس شده ای به نمایش می گذارند. شاید تعجب آور باشد، ولی باید دانست در ایران، همه مصارف زندگی شامل: کالاهای اساسی و حامل های انرژی، تقریبا رایگان است(سوبسید های ارزی) و قیمتی که برای انها پرداخت می شود، نسبت یه قیمت های جهانی، نزدیک به صفر است. از سوی دیگر هر فرد ایرانی ماهانه یارانه نقدی دارد. سود سهام عدالت و: کارخانه های ملی شده، نیز سالانه پرداخت می شود. علاوه بر آن تعداد زیادی مستمری یا حقوق بگیر دولت هستند. نزدیک 16میلیون کارمند و بازنشسته: کشوری و لشکری داریم، که همه اقرار دارند که: متوسط کار مفید آنان روزی دو ساعت است. یعنی بقیه ساعات را برای خود کار می کنند، و درآمد جداگانه دارند. اگر جمعیت ایران را 80میلیون، و متوسط هر خانوار را 4نفر بدانیم، تقریبا همه کارمند و حقوق بگیر دولت هستند! آنهایی که نیستند تابع دست دوم یا مددجوی زیر پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی هستند، برای جبران کمی حقوق آنها نسبت به: حقوق بگیران دست اول، دولت مجبور است سبد کالا به آنها بدهد. معمولا هرماه این کمک صورت می گیرد. حالا موسسات خیریه به چه کسانی کمک می کنند؟ یا اصلا چنین جامعه هدفی را دارند، یا خیر جای سوال است. تقریبا هر مسجد یا حسینیه و تکیه، یک موسسه خیریه دارد، باشگاه ورزشی یا هیات ورزشی هم، تعدادی تحت پوشش دارند. تعداد زیادی هم به عنوان جمعیت خیریه درمانی، مانند انجمن حمایت از بیماران کلیوی و سرطانی و غیره هستند. و غیر از اینها انجمن ها، یا ان جی او ها هستند که: تعداد زیادی از انها به ثبت رسیده، برخی هم در حال ثبت هستند، یا نیازی به ثبت کردن نمی بینند! هر پاساژ یا مجموعه: کسب و کار و یا انجمن صنفی هم، یک موسسه خیریه دارد. به همین جهت تعداد آنها به بیش از فقرا می رسد!و اگر فقیری باشد! زیرا دیدیم که همه حقوق بگیر دولت هستند و کسی از قلم نیافتاده. موسسات خیریه هم نمی گویند که: همه حقوق بگیر دولت نیستند، بلکه می گویند زیر خط فقر هستند! یعنی حقوق یا مستمری انها کم است. بنابر این اگر راست گفته باشند، هر ایرانی از سه یا چهار جا، حقوق یا کمک حقوق دریافت می کند. اولین جا حقوق رسمی اوست: معلم و کارمند و سپاهی و ارتشی و.. دومین جا شغل دوم یا سوم آنها، در وقت اداری یا خارج از وقت اداری مانند: مسافرکشی، بنگاه داری و عضوهیات مدیره و غیره! سومین درآمد از خیریه محلی، یا فامیلی تحت عنوان: وام قرض الحسنه یا دستمایه(بجای سرمایه)! بالاخره سبد کالا و سهام عدالت و یارانه نقدی! از ان بالاتر، افطاری ها و غذاهای نذری و رایگان. با یک مقایسه ساده با زمان حکومت حضرت علی، حضرت علی ع همه را دو دینار یارانه از خزانه می داد! و هیچ پرداخت اضافه را قبول نمی کرد(رفتارش با برادرش عقیل). فقط یک احتمال باقی می ماند و آن اینکه: تعدادی باشند که ازقلم افتاده باشند. و بهر دلیلی دستشان به بیت المال نمی رسید. در اینجا بود که راسا، کیسه خرما و نان بر دوش می گرفت، و به سرکشی می پرداخت، تا آنها را شناسایی و کمک کند. از موسسات خیریه و حقوق های چند گانه و نجومی هم خبری نبود!(قتل علی لشدت عدالته). نتیجه این همه پراکندگی موسسات خیریه، فقط یک چیز آنهم سیاهنمایی است. هر موسسه خیریه برای اینکه از هویت خود دفاع کند، یا توجیه فنی و اقتصادی برای موسسه اش داشته باشد، مجبور است همه چیز را منکر شود: جامعه را فقیر و از دست رفته معرفی کند، تا خودش تنها ناجی ملتی فقیر و گرسنه باشد. و این مصداق کفران نعمت است.

The number of charities is greater than the poor!

The number of charities in Iran is much higher than the poor! Sometimes the poor help charity! And: the reverse world. Perhaps surprisingly, it should be noted that in Iran, all living expenses including: basic goods and energy carriers are almost free (foreign exchange subsidies) and the price paid to them is close to zero for global prices. On the other hand, every Iranian person has a monthly subsidy. Equity Dividends: National Millions are also paid annually. In addition, there are a large number of state pensioners or salaries. Nearly 16 million employees and retirees: We have a country and an army, all of which admit that: Their average useful labor is two hours a day. That means the rest of the hours they work for, and they have separate income. If the population of Iran is 80 million and the average of every household is 4 people, they are almost all employees and salaries of the state! Those who are not a subordinate or a subordinate to the Welfare Organization and the Imam Khomeini Relief Committee, in order to reimburse their salaries to the first-hand payers, the government has to supply them with a basket of goods. Usually this assistance is available every month. Who helps charities? Or at all, such a community has a goal, or not, it is a matter of question. Almost every mosque or husseinii has a charity, a sports club or a sports club. Many are also charities, such as the Association for the Support of Kidney and Cancer Patients, and so on. And other than these, there are associations, or NGOs: many of them are registered, some are being registered, or do not need to register! Each passage or collection: Business or Guild also has a charity. So their number reaches more than the poor! And if it's poor! Because we saw that all the salaried people are government and no one has been found. Charity organizations do not say that: not everyone is government, but they say they are below the poverty line! That is, their salaries or pensions are low. Therefore, if they are right, every Iranian will receive salary or salary from three or four places. The first place is his official salary: a teacher and an employee, an army and an army, and a second or third place of their second or third occupation, in office hours or outside office hours, such as: travel, business, and board of directors, etc.! The third income is from local charity, or family, under the title: Borrowing of loans or supplies (instead of capital)! Finally the basket of goods and shares of justice and cash subsidies! And above all, Iftars and dishes for free. With a simple comparison with the time of Imam Ali's rule, Ali Ali gave everyone two dinar subsidies from the treasury! And he did not accept any additional payments (his behavior with his brother Aqil). Only one possibility remains, and it is: there are some who have fallen out of hand. And for any reason they did not reach Bait olmal. It was here that Rasa took a bag of dates and bread, and went on to rebellion to identify and help them. There were also no charitable and multi-disciplinary astronomical institutions (murder of Ali for Justice). The result of this dispersion of charities is just one thing that is blackened. Each charity has to deny everything in order to defend its identity, or its technical and economic justification, to denounce the poor and lost society, so that it is itself the only savior of a poor and hungry nation. And this is a blessing.

عدد الجمعیات الخیریة أكبر من الفقراء!

عدد الجمعیات الخیریة فی إیران أعلى بكثیر من الفقراء! فی بعض الأحیان مساعدة الفقراء الخیریة! والعكس العالم. ربما من المستغرب ، تجدر الإشارة إلى أنه فی إیران ، تكون جمیع نفقات المعیشة بما فی ذلك: ناقلات السلع الأساسیة والطاقة مجانیة تقریبًا (إعانات النقد الأجنبی) والسعر المدفوع لهم یقترب من الصفر بالنسبة للأسعار العالمیة . من ناحیة أخرى ، كل شخص إیرانی لدیه إعانة شهریة. أرباح الأسهم: یتم دفع الملایین الوطنیة أیضًا سنویًا. بالإضافة إلى ذلك ، هناك عدد كبیر من المتقاعدین من الدولة أو الرواتب. ما یقرب من 16 ملیون موظف ومتقاعد: لدینا دولة وجیش ، وكلهم یعترفون بما یلی: متوسط ​​عملهم المفید هو ساعتین فی الیوم. هذا یعنی بقیة الساعات التی یعملون فیها ولدیهم دخل منفصل. إذا كان عدد سكان إیران 80 ملیون نسمة وكان متوسط ​​كل أسرة 4 أشخاص ، فهم جمیعهم موظفون وموظفون فی الدولة! بالنسبة لأولئك الذین لیسوا تابعین أو تابعین لمنظمة الرعایة الاجتماعیة ولجنة الإمام الخمینی للإغاثة ، حتى یتسنى لهم دفع رواتبهم إلى دافعیهم المباشرین ، یتعین على الحكومة تزویدهم بسلة من البضائع. عادة ما تكون هذه المساعدة متاحة كل شهر. من الذی یساعد الجمعیات الخیریة؟ أو على الإطلاق ، فإن مثل هذا المجتمع لدیه هدف ، أم لا ، هو مسألة سؤال. تقریبا كل مسجد أو الحسینی لدیه جمعیة خیریة أو ناد ریاضی أو ناد ریاضی. العدید من المؤسسات الخیریة أیضًا ، مثل جمعیة دعم مرضى الكلى والسرطان ، وما إلى ذلك. بخلاف هذه ، هناك جمعیات أو منظمات غیر حكومیة: العدید منها مسجل ، بعضها مسجل ، أو لا تحتاج للتسجیل! كل مقطع أو مجموعة لدیه أیضًا مؤسسة خیریة. لذا فإن عددهم یصل إلى أكثر من الفقراء! لأننا رأینا أن جمیع الأشخاص الذین یتلقون رواتبهم هم الحكومة ولم یتم العثور على أی شخص. المنظمات الخیریة لا تقول ذلك: لیس الجمیع حكومة ، لكنهم یقولون إنهم تحت خط الفقر! وهذا هو ، رواتبهم أو معاشات التقاعد منخفضة. لذلك ، إذا كانوا على حق ، فسیحصل كل إیرانی على راتب أو راتب من ثلاثة أو أربعة أماكن. المقام الأول هو راتبه الرسمی: معلم وموظف ، جیش وجیش ، والمركز الثانی أو الثالث من مهنتهم الثانیة أو الثالثة ، فی ساعات العمل أو خارج ساعات العمل ، مثل: السفر ، والأعمال التجاریة ، ومجلس الإدارة ، إلخ! الدخل الثالث هو من جمعیة خیریة محلیة ، أو عائلة ، تحت عنوان: الاقتراض من القروض أو اللوازم (بدلا من رأس المال)! وأخیرا سلة البضائع وأسهم العدالة والإعانات النقدیة! وفوق كل ذلك ، الإفطار والأطباق مجانًا. بمقارنة بسیطة مع زمن حكم الإمام علی ، منح علی علی الجمیع إعانة مالیة من الخزانة! ولم یقبل أی مدفوعات إضافیة (سلوكه مع اخیه عقیل). یبقى احتمال واحد فقط ، وهو: هناك بعض الذین سقطوا عن السیطرة. ولأی سبب لم یصلوا إلى بیت المال. كانت راسا قد حملت كیس من التمور والخبز ، واستمرت فی التمرد للتعرف علیها ومساعدتها. كما لم تكن هناك مؤسسات فلكیة خیریة متعددة التخصصات (قتل علی لشدت عدالته). نتیجة هذا التشتیت للجمعیات الخیریة هو مجرد شیء واحد اسود. یتعین على كل مؤسسة خیریة أن تنكر كل شیء من أجل الدفاع عن هویتها ، أو مبررها التقنی والاقتصادی ، للتندید بالفقراء والمجتمعات الضائعة ، بحیث تكون هی نفسها المنقذ الوحید لأمة فقیرة وجائعة. وهذه نعمة.

Xeyrlərin sayı yoxsullardan daha böyükdür!

İranda xeyriyyəçilərin sayı yoxsullardan daha çoxdur! Bəzən yoxsul xeyrinə kömək edir! Və əks dünya. Bəlkə də təəccüblü şəkildə qeyd etmək lazımdır ki, İranda əsas xərclər və enerji daşıyıcıları demək olar ki, pulsuzdir (valyuta subsidiyaları) və onlara ödənilən qiymət qlobal qiymətlər üçün sıfıra yaxındır . Digər tərəfdən, hər bir İranlı şəxs aylıq sübuta sahibdir. Equity Dividends: Milli Millions da illik olaraq ödənilir. Bundan əlavə, çox sayda dövlət təqaüdçüsü və ya maaşları var. Təxminən 16 milyon işçi və təqaüdçü: Bir ölkə və bir ordu var, bunların hamısı etiraf edir: Ortalama yararlı əmək gündə iki saatdır. Yəni onlar üçün işləyən saatların qalan hissəsi və ayrı gəlirləri var. İran əhalisi 80 milyon nəfərdirsə, hər bir evin ortalama sayı 4 nəfərdirsə, demək olar ki, bütün işçilər və dövlət maaşları var! Əməkhaqqı Təşkilatına və İmam Xomeyni Kömək Komitəsinə tabe olmayan və ya öhdəçilikli olmayan şəxslər, maaşlarını ilk əllə ödəyicilərə ödəmək üçün hökumət onlara malların bir səbəti ilə təmin etməlidir. Adətən bu yardım hər ay mövcuddur. Xeyriyyəçilərə kim kömək edir? Yoxsa belə bir cəmiyyətin bir məqsədi var, yoxsa bir məsələdir. Demək olar ki, hər məscid və ya husseinii bir xeyriyyə, idman klubu və ya idman klubu var. Bir çoxları həmçinin Böyrək və Xəəng xəstələrinin dəstəklənməsi Assosiasiyası kimi xeyriyyə təşkilatlarıdır və s. Və bundan başqa, birliklər və ya QHT var: bir çoxu qeydiyyata alındı, bəziləri qeydiyyatdan keçdi və ya qeydiyyata ehtiyac yoxdur! Hər bir keçid və ya kolleksiya: Biznes və ya Lider bir xeyriyyə də var. Beləliklə, onların sayı yoxsullardan daha çoxdur! Çünki gördük ki, bütün maaşlı insanlar hökumətdir və heç kim tapılmadı. Xeyriyyə təşkilatları belə deyirlər: hər kəs hökumət deyil, yoxsulluq xəttinin altında deyirlər! Yəni onların maaşları və ya təqaüdləri azdır. Ona görə də, əgər onlar haqlıysa, hər bir İran üç-dörd yerdən maaş və ya maaş alacaq. Birincisi, onun rəsmi əmək haqqı: müəllim və işçi, bir ordu və bir ordu, ikinci və ya üçüncü işğalın ikinci və ya üçüncü yerləri, məsələn, səyahət, biznes və idarə heyəti və s. Üçüncü gəlir yerli xeyriyyəçilikdən, ya da ailədən ibarətdir: Borclar və ya borcların (kapitalın əvəzinə 

نوع اخبار :
برچسب : فقرا به خیریه ها کمک می کنند،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :