ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

زمان آن فرا رسیده تا: آمریکا و اروپا را دوباره فتح کنیم! دموکرات های آمریکا، جلیقه زرد های اروپا و مردم غزه نیاز به کمک دارند. باید صدای آنها را شنید، و در مقابل زور گویان ایستاد! و بار دیگر تاریخ را از نو ساخت. پارلمان اروپا که در تسخیر نئولیبرال ها بوده، اکنون بر سر دوراهی است: نئولیبرالیزم را نمی خواهد ولی: آنها زور گو و قاتل هستند، تا کنون هزاران نفر را در زندانها اسیر کرده، یا در خیابان ها کشته و یا مجروح نموده اند. جلیقه زردها نیاز به کمک دارند، فریاد آنها را بشنوید و به کمک آنها بشتابید! و رژیم های نئولیبرال را سرنگون کنید. دموکراتهای کنگره در امریکا، سعی دارند جلوی تندروی کاخ سفید را بگیرند، ولی آنها هم زور گو هستند! بیش از یک چهارم آمریکایی ها را در زندان کرده، در خیابان ها کشته یا مجروح نموده اندً. باید به کمک آنها رفت و کاخ سفید را، بر سر زورگویان خراب کرد! مردم غزه از زور گویی اسرائیل، به خشم آمده و مواد آتش زا پرتاب کرده اند، ولی اسرائیل هم مثل اربابانش، زور گو و ستمگر است: هزازان فلسطینی را در زندان کرده، و یا در خیابان ها کشته، و مجروح نموده است، آنها هم به یاری نیاز دارند. به کمک آنها بروید و کنست را، بر سر نتانیاهو ودیگر مزدوران فرود آورید. مردم نگران عربستان نیز، قیام کرده اند ولی دولت آل سعود نیز، آنها را در زندان کرده و یا: در خیابانها می کشد و زخمی می کند. باید انقلابیون جهان بروند، و این رژیم سفاک را از بین برده! و ریاض را گورستان آنها کنند. چرا که مردم آنها همگی از یک: مرکز جهانی استکبار ستم دیده، و یارای مقابله نداشته، نیاز به کمک دارند (یا للملسمین).  دولت ها و افراد غیر انقلابی، که ترس از کمک دارند، بهتر است حداقل دست از خیانت بردارند. آنها فقط 25تریلیون از ایران دزدیده، به آمریکا برده اند تا آن را حفظ کنند! 750تریلیون دلار، به بانکهای سوئیس انتقال داده اند، تا پارلمان اروپا را زنده نگهدارند! در برابر تبلیغات اسرائیلی ها ترسیده، و20تریلیون دلار را، بوسیله یهودی ها و بهایی ها، به اسرائیل برده اند تا آن را محافظت کنند! در مقابل عربستان کرنش کرده! در اپک و جاهای دیگر عقب نشینی کرده، و اجازه داده اند تا 300تریلیون دلار نفت ایران، به جیب آل سعود برود! ای ترسو های خیانت کار! اگر به کمک مردم عربستان و اروپا و آمریکا و فلسطین نمی روید، و از گلوله و آنها می ترسید، لا اقل خیانت نکنید! از این به بعد نگذارید پول ایران، خرج ترمیم چهره این جنایتکاران شود. تاکی باید بانک مرکزی و دیگران، در فکر انتقال دلارها به آمریکا و اروپا باشند؟ به هر بهانه ای بخواهند: به آنها پول برسانند! آنها به فراریان و ضدانقلاب و سلطنت طلبها، کمک می کنند تا راحت تر، پولهای ایران را ببرند و در بانکهای: سوئیس مریکا و عربستان و اسرائیل بریزند. دنبال سویفت هستند، تا بهتر و راحت تر، دلارها را خارج کنند! بجای حمایت از سرقت های آمریکا و اروپا، برای یکبار هم شده، در مقابل آنها بایستند! بجای التماس کردن برای: برگرداندن داراییهای ایران، به دادگاهها مراجعه کنند. و اموال بلوکه شده و سرقت رفته ایران را مطالبه کنند.  هرچند که تنها راه برگرداندن: داراییهای ایران از بانکهای سوئیس و امریکایی، فقط جنگ است! آنها به زبان خوش، اینهمه اموال دزدی را پس نمی دهند! باید انگشتان آنها قطع شود، حکم اسلامی در باره آنها اجرا شود، تا دیگر کسی جرات نکند: به راحتی اموال تاریخی، طلا و دلارهای ایران را تقدیم آنها کند. و اگر نه در محضرتاریخ، محاکمه شده و مانند قاجار مفتضح خواهد شد. بیگانه پرستی آنها، ایران را به روسیه و انگلیس بخشیده، امپراطوری بزرگ ایران به 70کشور جدید تبدیل کرد.

Must conquer America!

It's time to: Re-conquer America and Europe! American Democrats, the European Yellow Pantyhose and the people of Gaza need help. They should hear their voice, and stand against the force of the Guyana! And once again rebuild the history. The European Parliament, which has been conquered by the neoliberals, is now on the brink of doping: it does not want neoliberalism: they are tyrants and killers, so far thousands have been captured in prisons, or have been killed or injured in the streets. Yellow jackets need help, cry out and hurry to help them! And overthrow neoliberal regimes. Congressional Democrats in the United States are trying to stop White House radicalization, but they are forcibly committed! More than a quarter of Americans have been jailed, killed or injured on the streets. They have to help them and destroy the white palace over the bully! The people of Gaza are angry and throw fire-throwing materials into Israeli forces, but Israel, like its masters, is a forceful and oppressor: Hezazan has been jailed in Palestine, or he has been killed and wounded in the streets. They also need help. Go help them and take Knesset over Netanyahu and other mercenaries. People in Saudi Arabia have also risen, but the Saudi government has either jailed them or they are killing and wounding in the streets. The revolutionaries of the world must be removed, and this regime has been ruined! And make Riyadh their cemetery. Because their people are all from one: the center of the world of oppressed arrogance, and they do not have to deal with it, they need help (or belligerence). Governments and non-revolutionary individuals, who are afraid of help, should at least stop treason. They have just stolen 25 trillion Iranians to save America! 750 trillion dollars have been transferred to Swiss banks to keep the European Parliament alive! Fears of Israeli propaganda, and they have taken Israel $ 20 trillion dollars to Jews and Baha'is to protect it! Crash in front of Saudi Arabia! Retreated in OPEC and elsewhere, and allowed $ 300 trillion in Iranian oil to go to Saudi pocket! O lovers of treason! If you do not go to Saudi Arabia, Europe, the United States and Palestine, and do not fear the bullets and fear them, do not be fooled at all! From now on, do not allow the money of Iran to spend on repairing the faces of these criminals. Taky should the central bank and others think about transferring dollars to the United States and Europe? For any excuse: To give them money! They are helping fugitives, counterrevolutionaries and monarchists to take Iran's money more easily and in banks: Switzerland, Merica, Saudi Arabia and Israel. Follow the swift, to get better and more comfortable, get the dollars out! Instead of supporting the robbery of America and Europe, they must stand up to them once! Instead of begging for: To return the assets of Iran, go to the courts. And the stolen and blocked property of Iran. However, the only way back: Iran's assets from the Swiss and American banks are just war! In good language, they do not give up all the property of theft! Their fingers must be cut off, an Islamic ruling about them should be implemented, so that nobody else dares: Easily give them the historical property, gold and dollars of Iran. And if not during the day, it will be tried and will be shaken like a Qajar. Their alienation gave Iran to Russia and Britain, the great empire of Iran turned into 70 new countries.

یجب قهر أمریكا!

حان الوقت ل: إعادة احتلال أمریكا وأوروبا! یحتاج الدیمقراطیون الأمریكیون ، جوارب جوارب صفراء أوروبیة وشعب غزة إلى المساعدة. یجب أن یسمعوا صوتهم ، ویقفون ضد قوة غیانا! ومرة أخرى إعادة بناء التاریخ. البرلمان الأوروبی ، الذی تم فتحه من قبل اللیبرالیین الجدد ، هو الآن على شفا المنشطات: إنه لا یرید اللیبرالیة الجدیدة: إنهم طغاة وقتلة ، وحتى الآن تم القبض على الآلاف فی السجون ، أو قُتلوا أو أُصیبوا فی الشوارع. السترات الصفراء بحاجة إلى مساعدة ، والصراخ على عجل لمساعدتهم! وإسقاط الأنظمة النیولیبرالیة. یحاول الدیمقراطیون فی الكونغرس فی الولایات المتحدة وقف تطرف البیت الأبیض ، لكنهم ملتزمون بالقوة! تم سجن أو قتل أو إصابة أكثر من ربع الأمریكیین فی الشوارع. علیهم مساعدتهم وتدمیر القصر الأبیض فوق الفتوة! أهالی غزة غاضبون ویلقون المواد التی تطلق النار على القوات الإسرائیلیة ، لكن إسرائیل ، مثل أسیادها ، هی قوة ومضطهدة: سجن سجن هیزان فی فلسطین ، أو قتل وجرح فی الشوارع. كما أنهم بحاجة إلى المساعدة. اذهب ساعدهم وخذ الكنیست على نتنیاهو وغیره من المرتزقة. كما ارتفع عدد الأشخاص فی المملكة العربیة السعودیة ، لكن الحكومة السعودیة إما سجنتهم أو أنهم یقتلون ویصابون فی الشوارع. یجب إزالة ثوار العالم ، وقد خرب هذا النظام! وجعل الریاض مقبرتهم. لأن شعبهم جمیعهم من واحد: مركز عالم الغطرسة المضطهدة ، ولیس علیهم التعامل معه ، فهم بحاجة إلى مساعدة (أو عدوانیة). على الحكومات والأفراد غیر الثوریین ، الذین یخشون المساعدة ، أن یتوقفوا على الأقل عن الخیانة. لقد سرقوا للتو 25 تریلیون إیرانی لإنقاذ أمریكا! تم تحویل 750 تریلیون دولار إلى البنوك السویسریة لإبقاء البرلمان الأوروبی على قید الحیاة! مخاوف من الدعایة الإسرائیلیة ، وأخذوا إسرائیل 20 تریلیون دولار للیهود والبهائیین لحمایتها! تحطم أمام المملكة العربیة السعودیة! تراجعت فی أوبك وأماكن أخرى ، وسمحت بمبلغ 300 تریلیون دولار من النفط الإیرانی للذهاب إلى الجیب السعودی! یا عشاق الخیانة! إذا كنت لا تذهب إلى المملكة العربیة السعودیة وأوروبا والولایات المتحدة وفلسطین ، ولا تخشى الرصاص وتخشىها ، فلا تنخدع مطلقًا! من الآن فصاعدًا ، لا تسمح لأموال إیران بإنفاقها على إصلاح وجوه هؤلاء المجرمین. یجب أن یفكر البنك المركزی والآخرین فی تحویل الدولارات إلى الولایات المتحدة وأوروبا؟ لأی عذر: لمنحهم المال! إنهم یساعدون الهاربین والمعادین للثورة والملكیین على أخذ أموال إیران بسهولة أكبر وفی البنوك: سویسرا ومیریكا والمملكة العربیة السعودیة وإسرائیل. اتبع سریع ، للحصول على أفضل وأكثر راحة ، والحصول على الدولار! بدلاً من دعم سرقة أمریكا وأوروبا ، یجب علیهم الوقوف أمامهم مرة واحدة! بدلاً من التسول من أجل: لإعادة أصول إیران ، انتقل إلى المحاكم. والممتلكات المسروقة والمحصلة لإیران. ومع ذلك ، فإن الطریقة الوحیدة للعودة: أصول إیران من البنوك السویسریة والأمریكیة هی مجرد حرب! فی لغة جیدة ، فإنها لا تتخلى عن كل ممتلكات السرقة! یجب قطع أصابعهم ، ویجب تنفیذ حكم إسلامی بشأنهم ، بحیث لا یجرؤ أی شخص آخر: منحهم بسهولة الملكیة التاریخیة والذهب والدولارات فی إیران. وإذا لم یكن الأمر كذلك خلال الیوم ، فسیتم تجربته وسیتم اهتزازه كقاجار. تحولت عزلتهم إیران إلى روسیا وبریطانیا ، تحولت الإمبراطوریة العظمى لإیران إلى 70 دولة جدیدة.

Amerikanı fəth etməlidir!

Amerika və Avropanı yenidən fəth etmək vaxtımız var! Amerikalı Demokratlar, Avropanın Sarı Külotlu Külək və Qəzzə xalqına kömək lazımdır. Onlar səslərini eşitməli və Guyana qüvvəsinə qarşı durmalılar! Və bir daha tarixi yenidən. Sarı gödəkcələr kömək lazımdır, ağlayır və onlara kömək etmək üçün tələsik! Neoliberal rejimi devirmək. ABŞ-da konqresmen Demokratlar Ağ Evin radikallaşdırılmasını dayandırmağa çalışırlar, amma onlar zorla işlədilir! Amerikalıların dörddə birindən çoxu küçələrdə həbs olunub, öldürülüb yaralanıb. Onlara kömək etməli və ağlı sarayını bully üzərindən məhv etməlidirlər! zorla Qəzza xalqının İsrail, təhqir əgər, və pirotexnika atılan, lakin İsrail habelə onun ustaları, dialoq və zalım məcbur: fələstinlilərin minlərlə həbsxanada, ya küçədə ölən və yaralanıb, onlar Onlar da kömək lazımdır. Onlara kömək et və Knesseti Netanyahu və digər əsgərlər üzərinə götür. Səudiyyə Ərəbistandakı insanlar da yüksəlmişdilər, lakin Səudiyyə hökuməti ya onları həbs etdi, ya da küçələrdə öldürür və yaralanır. Dünyanın devrimcileri aradan qaldırılmalı və bu rejim məhv edilmişdir! Riyad onların qəbiristanlığını yaratdı. onlar bütün bir nəfər Çünki: öhdəsindən gələ məzlum təkəbbür Beynəlxalq Mərkəzi və deyil, yardım (və ya Llmlsmyn) lazımdır. Hökumətlər və yardımdan qorxan qeyri-inqilabçı şəxslər ən azı vətənə xəyanət etməməlidir. Onlar Amerikanı xilas etmək üçün yalnız 25 trilyon iranlı oğurladılar! Avropa Parlamentini canlı tutmaq üçün İsveçrə banklarına 750 trilyon dollar köçürülmüşdür! İsrail təbliğatının qorxuları və İsrailin yəhudilərə və Bəhailərlərə qorunması üçün 20 trilyon dollar gətirdikləri! Səudiyyə Ərəbistanı qarşısında qəza! OPEK-də və başqa yerlərdə geri çəkilmiş və İran neftində Səudiyyə cibinə 300 trilyon dollar icazə vermişdi! Ey vətəndaşı sevənlər! Əgər deyilsə siz Səudiyyə Ərəbistanı və Avropa və Amerikada Fələstin və güllə insanlara kömək getmək və onlar ən azı xəyanət deyivrildi.

نوع اخبار :
برچسب : باید آمریکا را فتح کرد!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :