ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
پنجشنبه 2 خرداد 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

برخلاف شکل موجود، تولید ثروت یک راه حل غلط است! زیرا که فرماندهان تولید ثروت، کسانی هستند که می خواهند: آن را به غارت ببرند! در واقع بصورت علمی، سرمایه گذاران طرحها، کسانی هستند که عاقبت، اصل و فرع آن را به آمریکا، یا کانادا می برند! در اینجا ما با یک تناقض بزرگ روبرو هستیم: که اگر دقت نشود به تحلیل های نادرست کشیده می شود. اصرار بر واردات از یکسو، و اصرار بر صادرات از سوی دیگر، این تناقض را آشکار می کند. وقتی که دولت افتخار می کند که: امکانات واسکله های تخلیه: کشتی های بین المللی در چاه بهار را، هفت برابر کرده است! یعنی واردات در کشور هفت برابر شده است. بنابر این، آمار خودکفایی و عدم نیاز به واردات، همه دروغ شمرده می شود. از آن طرف هم، بخش خصوصی می گوید: شما نفت خام را به ما بدهید، خودمان صادر می کنیم و: پول آن را هم می گیریم، فقط شرطش آن است که: معادل آن(همه دلارها را در همان خارج بدهیم) کالا وارد کنیم. پس صادرات غیرنفتی هم، دروغ از آب در می اید. ارتباط نامناسب این دو، یعنی غارت اموال و تولیدات ایران.  زیرا هر دو طرف، به ضرر ایران است. کالایی که صادر می شود: اولا نوع مرغوب باید باشد! قیمت آن زیر قیمت بازار جهانی باشد، همه اینها به اقتصاد ایران ضربه وارد می کند. کالای وارداتی هم، باید کالایی باشد که طرف قبول کند: پول های نفت را بجای آن بردارد! یعنی ما نفت گرانقیمت را می دهیم، و به بهانه تحریم، کالاهای بنجل و حراجی را می خریم!(مانند کالاهای چینی یا هندی). برایند این دو یعنی غارت ایران. مورد مهمتر خروج دارایی های: بدون بازگشت از ایران است. فراری ها، ضد انقلاب ها، ودارندگان اقامت دوگانه، پناهندگان به اروپا، هرکدام بخشی از دارایی های ایران را مستمرا خارج می کنند. اختلاس گران هم، با کمک بانک مرکزی و بانکهای آمریکایی، بالاترین دزدی ها را از ایران می کنند. این هم یعنی غارت ایران. ترامپ با پول ایرانی ها روی کارمی آید! اگر کنگره به روسیه گیر داده، منظورش ایران است! یعنی می خواهد ثابت کند: ترامپ با پول سرمایه داران خط مقاومت، روی کار امده است. دلیل آن هم روشن است: در وعده های انتخاباتی ترامپ، همه اینها را می توان دید. اما بعد از ورود به کاخ سفید، لابی صهیونیست ها، به او فشار اوردند، تا همه چیز را فراموش کند. الان او و وزیر خارجه اش، هرچه نگاه می کنند، اطرافشان پر از ایرانی است! سرمایه داران بزرگ ایرانی، در حمایت از انتخابات، نقش آفرین بودند. مسئولین مهم بیشتر موسسات، ایرانی تبار هستند، حتی در ناسا 15هزار ایران مشغول بکار است. در اروپا و آمریکا، همه متخصصان و سرمایه داران، ایرانی تبار هستند. لذا هیچگونه مخالفتی نباید بکنند. اما می کنند! این هم یعنی غارت ایران. شاید بتوان گفت: مخالفت های زبانی ترامپ، فقط دلخوش کردن همسر یهودی اوست. اما خود ترامپ بیشتر به: سرمایه گذران ایرانی فکر می کند. زیرا در فکر غارت ایران است. البته بزودی خواهد دید که لابی صهیونیست ها، فقیر تر از ان هستند، که در دور دوم هم بتوانند، نقشی داشته باشند. لذا مسئولین ایرانی بدانند: که آمریکا فروپاشیده و اداره آن، در دست ایرانی ها است. به تهدیدهای زبانی انها مخصوصا: زر زدن های وزیر خارجه آمریکا توجه نکنند. اروپا هم میداند، خروج ایران از برجام، شیشه عمر شان است. لذا آن را سفت چسبیده اند. تحلیل های اشتباه، ممکن است در غارت ایران به آنها کمک کنند! کسی که پول نفت را می دهد و: مشروبات الکلی یا لوازم ارایش وارد می کند، با کسی که نان را از: سفره مردم بر می دارد و صادر می کند. هردو به یک میزان، به غارت ایران کمک می کنند.

Generate wealth for loot!

Contrary to the existing form, wealth generation is a false solution! Because the commanders of wealth production are those who want to loot it! In fact, in scientific terms, the investors of the plans are those who, in the sequel, take their origin in the United States or Canada! Here we are faced with a big contradiction: that if not addressed, it will be drawn to incorrect analyzes. Insisting on imports on the one hand, and insisting on exports on the other, reveals this contradiction. When the government is proud of: Facilities and drainage: Seven times the international ships in the spring well! Imports into the country have increased sevenfold. Therefore, the statistics of self-sufficiency and the lack of import need all lie. On the other hand, the private sector says: "We give you crude oil, we export ourselves, and we will also get it, only the condition is: to give it the equivalent (we will give all the dollars in the same outside)" do. So non-oil exports also lie in water. The: inadequate relationship between these two, ie the plundering of Iranian property and products. Because: both sides are at the expense of Iran. Goods to be exported: Firstly, a high quality must be! Its price will be below world market prices, all of which will hit the economy of Iran. Imported goods should also be goods that the party accepts: to withdraw oil money instead! That is, we will buy expensive oil, and, on the pretext of sanctions, we will buy shovels and auctions (like Chinese or Indian goods). For: these two, the looting of Iran. The most important issue is the withdrawal of assets: without returning from Iran. Runaways:, counter-revolutionaries, and dual-stayers, refugees in Europe, each of which permanently withdraws a portion of Iran's assets. The embezzlers, with the help of the central bank and the American banks, are the most thieves in Iran. This is also the looting of Iran. Tramp will work with the money of Iranians! If Congress gets stuck in Russia, it means Iran! That is, he wants to prove: the tramp is working with the money of the capitalists of the resistance line. The reason is clear: in the tramp elections, all of this can be seen. But after entering the White House, the Zionist lobby pressed him to forget everything. Now, he and his foreign minister, whatever they look at, are surrounded by Iranians! The great Iranian capitalists played a role in supporting the election. Most of the institutions are Iranian-owned, even in NASA, there are 15,000 Iranians. In Europe and the United States, all experts and financiers are Iranian-born. So no opposition should be made. But they do! This is also the looting of Iran. It may be said that Tramp's linguistic opposition is merely the delusion of his Jewish wife. But Tramp himself is more concerned with: Iranian capitalists. Because: it is thinking of plundering Iran. It will soon be seen that the Zionist lobby is poorer than it can in the second round. Therefore, the Iranian authorities know that the collapse of the United States and its administration are in the hands of the Iranians. They do not pay attention to their language threats, notably the censorship of the US Secretary of State. Europe also knows that the departure of Iran is a glass of their life. So they stick it tight. Mistaken analysis may help them plunder Iran! The person who makes the money and brings in: alcoholic beverages or toiletries, with the person who takes the bread from the table and exports it. Both contribute to the looting of Iran to a certain extent.

تولید الثروة للنهب!

على عكس الشكل الحالی ، فإن تولید الثروة هو حل خاطئ! لأن قادة إنتاج الثروة هم أولئك الذین یریدون نهبها! فی الواقع ، من الناحیة العلمیة ، فإن مستثمری الخطط هم أولئك الذین یأخذون أصلهم فی الولایات المتحدة أو كندا! نحن هنا نواجه تناقضًا كبیرًا: إذا لم یتم التطرق إلیه ، فسیتم استخلاصه من التحلیلات غیر الصحیحة. الإصرار على الواردات من جهة والإصرار على الصادرات من جهة أخرى یكشف عن هذا التناقض. عندما تفخر الحكومة بما یلی: المرافق والصرف الصحی: سبع مرات السفن الدولیة فی بئر الربیع! زادت الواردات إلى البلاد سبعة أضعاف. لذلك ، فإن إحصائیات الاكتفاء الذاتی ونقص الاستیراد تحتاج كلها إلى كذبة. من ناحیة أخرى ، یقول القطاع الخاص: "نحن نمنحك النفط الخام ، ونحن نصدر أنفسنا ، وسنحصل علیه أیضًا ، الشرط الوحید هو: إعطائه ما یعادلها (سنمنح كل الدولارات فی الخارج نفسه)" نحن سوف لذلك تكمن الصادرات غیر النفطیة فی المیاه. العلاقة غیر الكافیة بین هذین ، أی نهب الممتلكات والمنتجات الإیرانیة. لأن كلا الطرفین على حساب إیران. البضائع المراد تصدیرها: أولاً ، یجب أن تكون الجودة العالیة! سیكون سعره أقل من أسعار السوق العالمیة ، وكلها ستضرب الاقتصاد الإیرانی. یجب أن تكون البضائع المستوردة أیضًا سلعًا یقبلها الطرف: سحب أموال النفط بدلاً من ذلك! وهذا یعنی أننا سوف نشتری النفط باهظ الثمن ، وبحجة فرض العقوبات ، سوف نشتری معاول ومزادات (مثل البضائع الصینیة أو الهندیة). لهذین ، نهب إیران. القضیة الأهم هی سحب الأصول: دون العودة من إیران. الهاربون ، الثوریون المضادون ، والنازحون المزدوجون ، اللاجئون فی أوروبا ، یسحب كل منهم جزءًا دائمًا من أصول إیران. المختطفون ، بمساعدة البنك المركزی والبنوك الأمریكیة ، هم أكثر اللصوص فی إیران. هذا أیضا نهب إیران. سوف تعمل الصعلوك بأموال الإیرانیین! إذا وقع الكونغرس فی روسیا ، فهذا یعنی إیران! أی أنه یرید أن یثبت: یعمل المتشرد بأموال الرأسمالیین فی خط المقاومة. السبب واضح: فی انتخابات المتشرد ، كل هذا یمكن رؤیته. لكن بعد دخول البیت الأبیض ، ضغطه اللوبی الصهیونی لینسى كل شیء. الآن ، هو ووزیر خارجیته ، أیا كان نظرهم ، محاطون بالإیرانیین! لقد لعب الرأسمالیون الإیرانیون الكبار دورًا فی دعم الانتخابات. معظم المؤسسات مملوكة لإیران ، حتى فی ناسا ، هناك 15000 إیرانی. فی أوروبا والولایات المتحدة ، كل الخبراء والممولین من أصل إیرانی. لذلك لا ینبغی معارضة. لكنهم یفعلون! هذا أیضا نهب إیران. قد یقال إن معارضة ترامب اللغویة هی مجرد وهم زوجته الیهودیة. لكن الصعلوك نفسه مهتم أكثر بـ: الرأسمالیون الإیرانیون. لأنها تفكر فی نهب إیران. سیتبین قریبًا أن اللوبی الصهیونی أفقر مما یمكن فی الجولة الثانیة. لذلك ، تعرف السلطات الإیرانیة أن انهیار الولایات المتحدة وإدارتها فی أیدی الإیرانیین. إنهم لا ینتبهون إلى تهدیداتهم اللغویة ، ولا سیما الرقابة التی تفرضها وزیرة الخارجیة الأمریكیة. تعرف أوروبا أیضًا أن رحیل إیران هو كأس من حیاتهم. لذلك هم عصا علیه ضیق. قد یساعدهم التحلیل الخاطئ فی نهب إیران! الشخص الذی یكسب المال ویحضر: المشروبات الكحولیة أو مستلزمات النظافة ، مع الشخص الذی یأخذ الخبز من الطاولة ویصدره. كلاهما یسهم فی نهب إیران إلى حد ما.

Qənimət üçün sərvət yaradın!

Mövcud formanın əksinə olaraq, zənginlik nəsilləri səhv bir həlldir! Zəngin istehsal komandirləri onu qənimət etmək istəyənlərdir! Əslində, elmi cəhətdən, planların investorları sonradan ABŞ-da və ya Kanadada öz məəyini götürənlərdir! Burada böyük bir ziddiyyətlə qarşı-qarşıyayıq: qarşıya qoyulmasaq, səhv təhlillər aparılacaq. Bir tərəfdən ithalatta ısrar etmə və digər tərəfdən ixracı tələb edən bu ziddiyyət ortaya çıxır. Hökumət qürur duyduqda: Tesisler ve drenaj: Baharda yaxşı yeddi dəfə beynəlxalq gəmilər! Ölkəyə idxal yeddi dəfə artmışdır. Buna görə özünəməxsusluq və idxalın olmaması statistikası bütün yalanlara ehtiyac duyur. Digər tərəfdən, özəl sektor deyir: "Biz sizə xam neft veririk, biz özümüzü ixrac edirik və biz də alacağıq, yalnız şərtdir: ona bərabər verək (bütün dollarları eyni çöldə verəcəyik)" Biz edəcəyik Yəni qeyri-neft ixracatı da suda yatır. Bu ikisi arasında qeyri-adekvat əlaqələr, yəni İran mallarının və məhsullarının talan edilməsi. Hər iki tərəf İranın hesabına. Eksport ediləcək mallar: Birincisi, yüksək keyfiyyətli olmalıdır! Onun qiyməti dünya bazar qiymətlərindən aşağı olacaq, hamısı İran iqtisadiyyatını vuracaq. İthal olunmuş mallar da partiyanın qəbul etdiyi mal olmalıdır: əvəzinə neft pulunu geri çəkmək! Yəni, biz bahalı neft alacağıq və sanksiyalar bəhanəsi ilə küləklər və hərraclar (Çin və ya Hindistan malları kimi) alacağıq. Bu ikisi üçün İranın yağması. Ən əhəmiyyətli məsələ, aktivlərdən çəkilmə: İrandan dönmədən. Avropada qaçqınlar, əks-devrimciler və ikili qaçqınlar, hər biri İranın aktivlərinin bir hissəsini daimi olaraq geri çəkirlər. Mərkəzi bankın və Amerika banklarının köməyi ilə sədəqə verənlər İranın ən çox oğrularıdır. Bu da İranın yağmasıdır. Tramp iranlıların pulları ilə işləyəcək! Konqres Rusiyada qaldıqda, bu, İran deməkdir! Yəni o, sübut etmək istəyir: tramp müqavimət xəttinin kapitalistlərinin pulları ilə işləyir. Bunun səbəbi aydındır: tramp seçkilərində bütün bunlar görülə bilər. Lakin Ağ Evə girdikdən sonra sionist lobbisi onu hər şeyi unutmağa basdırdı. İndi o və xarici işlər naziri, baxdıqları hər şey iranlılar ilə əhatə olunur! Böyük İranlı kapitalistlər seçkiləri dəstəkləməkdə rol oynadılar. Təşkilatların əksəriyyəti İrana min edir.

نوع اخبار :
برچسب : تولید ثروت برای غارت!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :