ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

نشست خبری مسئولان جدید ستاد مرکزی: احیا امر به معروف و نهی از منکر، برگزار شد و مسئولین گقتند که آنها ستاد احیا هستند نه عامل اجرا، زیرا اجرا وظیفه همه است ولی، آنها فراموش کرده، باید یاد آور شد. اکنون نیز یاد آوری می شود که: ابتدا باید منکر اصلی برطرف شود! بزرگترین منکری که مادر همه منکر ها است. زیرا طبق ماده 16 قانون حمایت از: آمران به معروف و ناهیان از منکر، این وظیفه همگانی است. باید دانست که خلاف شرع برای همه روشن است. چیزهایی که خدا منع کرده، به عنوان محرمات نامگذاری شده: مانند دروغ ، خیانت و امثال آن. اگر اطلس همه این منکرات فراهم شود، میتوان آن را در مفاسد اقتصادی، سیاسی فرهنگی و و امثال آن دسته بندی کرد. که مهمترین آن طبق نظرخواهی های ستاد، مفاسد اقتصادی: اختلاس و رشوه است. بنابر این اگر کسی دروغ می گوید، (فرهنگی) یا خیانت می کند( سیاسی)، یک طرف آن به موضوع اقتصادی بر می گردد. علت همه این ها هم احتیاج است! حال ممکن است این احتیاج واقعی باشد(مانند نان شب)، یا خیالی باشد (مانند کاخ ها و قصرهای خیالی برای ازدواج). اما نکته مهم این است که مردم خود را طلبکار دولت می دانند. زیرا اصلی ترین حق آنها، به آنها داده نمی شود. خداوند نفت را برای ارتزاق مردم خلق کرده، ولی دولت آن را از دسترس خارج کرده است. البته دولت حق دارد، حرفهایی هم می زند ولی مردم اقناع نمی شوند. هرکس با یک حساب سر انگشتی میداند: که باید سهمی از درآمد نفت داشته باشد، مقدار آن مهم نیست مهم این است که: این عنیمت به دست مردم برسد. و آن را از حضرت علی ع، و تقسیم مساوی بیت المال یاد گرفته اند. لذا اگر این پول نفت در خزانه دولت ذخیره شود، ولو اینکه دولت پولی هم روی آن بگذارد، و خرج کند کسی باور نمی کند! مثلا در همایش مدیریت هنری در فرهنگسرای هنر، مطرح شد که در این دوران حتی: به انداره ابراهیم سلطان مغول! به فرهنگ شاهنامه پرداخت نشده است! هنرمند مهجور است، دانشجو از پرداخت شهریه عاجز، کارمند و بازنشسته، از حقوق خود نالان. چرا چنین است؟ دولت که چیزی برای خود برنمی دارد. اختلاس کنندگان هم که: پولها را به دولت نمی دهند، بلکه به آمریکا تحویل می دهند. پس چرا همه احساس فقر می کنند؟ نکته همین جا است که: منکر اصلی فراموش شده، یا عمدا به فراموشی سپرده شده. مردم خود را فریب خورده، یا غارت زده احساس می کنند. لذا به هر کاری دست میزنند، تا شاید مسئولین بیدار شوند. اینهمه اعتصاب کارگران و معلمان برای چیست؟ ستاد احیا رصد کرده و می گوید: 95درصد اعتراضات مردمی، درست است ولی وجود 5درصد فرصت طلب، نمی گذارد تا مردم به حق خود برسند. اگر هرسال 120میلیارد درآمد نفتی باشد، از زمان ملی شدن نفت 800میلیارد دلار می شود، که برای 80میلیون جمعیت ایران، نفری صد هزار دلار می شود. اگر این صد هزار دلار، به همه داده شود ایا کسی، کار خلاف می کند؟ بازهم احساس فقر می کند؟ باز هم بهانه برای اعتراض خواهند داشت؟ جرات می کند به بهانه بیکاری، فقر و گرانی دزدی کند، یا دیگر منکرات را انجام دهد؟ این حداقل یارانه ارزی هر ایرانی است، زیرا ملت ایران 80میلیون نبوده است. الان دیگر زیر ساختی باقی نمانده، که نیاز به دلار داشته باشد. اگر قبلا برای خرید گندم هرسال 14میلیارد دلار می دادند، الان که گندم را خودکفا شدیم! در بسیاری از کالاها،  برابر نفت صادرات هم داریم. لذا این تفکرات است که: بزرگترین منکر تاریخ است، و از زمان ملی کردن نفت آغاز شد! و این انخراف مصدق بود که: اقتصاد منهای نفت را مطرح کرد، و ملی کردن را دولتی کردن معنی نمود.

The biggest denier!

The news conference of the new headquarters of the headquarters: the resumption of the affair with good and forbidding the neglected, and held that they are the headquarters of the resuscitation, not the act of execution, because performance is the duty of all, but they have forgotten, it should be reminded. Now it is also reminded: First, the original denier must be resolved! The greatest: mankind that is the mother of all the deniers. Because according to Article 16 of the law of protection: for the good and forgiving of the deniers, this is a universal duty. It must be known that it is clear to everyone that the law is unlawful. Things that God has forbidden is named as secrets: like lies, treason, and so on. If the atlas is to provide all of these vices, then it can be classified into economic, political, and so forth. Most importantly, according to headquarters surveys, economic corruption is embezzlement and bribery. Therefore, if someone is lying, (culturally) or betraying (political), one side of it comes to the economic question. The reason for all this is also needed! Now, this may be real (like bread of the night), or imaginary (such as palaces and imaginary mansions for marriage). But the important point is that people consider themselves to be the government's creditors. Because: their ultimate right is not given to them. God created oil for stirring people, but the government has made it out of reach. Of course, the government has the right to speak, but people are not persuaded. Everyone knows with a fingertip account: it should have a share of oil revenue, the amount does not matter. The important thing is: this will reach the people. And they learned it from Imam Ali, and the equal division of Beit Al-Mal. So if this money is stored in the government's treasury, even if the government pays money on it and does not believe it! For example, at the Art Management Conference in the Art Cultural Center, it was suggested that during this period even: Ibrahim Sultan Mogul! Not paid to the culture of the Shahnameh! The artist is false, the student fails to pay the tuition fee, employee and retired person. Why is that so The government does not take anything for itself. The embezzlers also do not give money to the government, but give it to the United States. So why do everyone feel poor? The point here is that: the main denier is forgotten, or deliberately forgotten. People are deceived or looted. So they do anything to keep the authorities awake. So what's the strike of the workers and teachers? The Observatory has observed that 95% of the popular protests are correct, but there is not a 5% chance that the people will go right. If there are 120 billion oil revenues each year, since the nationalization of the oil, it will be 800 billion dollars, which will cost 100,000 dollars to 80 million people in Iran. If these one hundred thousand dollars are given to everyone, is anyone wrong? Still feeling poor? Again, there will be excuse for protest? Dare to steal poverty and poverty, on the pretext of unemployment, or to commit other vices? This is the minimum subsidy of any Iranian currency, because the Iranian nation has not been 80 million. There is no longer an infrastructure that needs a dollar. If we had to buy $ 14 billion wheat every year, now we have made wheat self-sufficient! In many commodities, we have equal exports. So it is these thoughts that: The greatest denier of history and since the nationalization of oil began! And this was Mossadegh's disappointment: the economy raised the minus of oil, meaning nationalization as a government.

أكبر منكر!

وقال المؤتمر الصحفی للمقر الجدید للمقر: استئناف القضیة مع الخیر وحظر المهملة ، وعقد أنها مقر الإنعاش ، ولیس فعل التنفیذ ، لأن الأداء واجب للجمیع ، لكنهم نسوا ، ینبغی تذكیره. الآن یتم تذكیرها أیضًا: أولاً ، یجب حل المنكر الأصلی! أعظم البشریة التی هی أم كل منكری. لأنه وفقًا للمادة 16 من قانون الحمایة: من أجل صالح المنكرین وتسامحهم ، هذا واجب عالمی. یجب أن یكون معروفًا أنه من الواضح للجمیع أن القانون غیر قانونی. الأشیاء التی حرم الله اسمها هی أسرار: مثل الأكاذیب والخیانة ، وما إلى ذلك. إذا كان على الأطلس تقدیم كل هذه الرذائل ، فیمكن تصنیفها إلى اقتصادیة وسیاسیة وما إلى ذلك. الأهم من ذلك ، وفقا لاستطلاعات المقر ، والفساد الاقتصادی هو الاختلاس والرشوة. لذلك ، إذا كان شخص ما یكذب ، (ثقافیًا) أو یخون (سیاسی) ، فإن جانبًا واحدًا منه یتعلق بالمسألة الاقتصادیة. وهناك حاجة أیضا سبب كل هذا! الآن ، قد یكون هذا حقیقیًا (مثل خبز اللیل) ، أو وهمیًا (مثل القصور والقصور الخیالیة للزواج). لكن النقطة المهمة هی أن الناس یعتبرون أنفسهم دائنین للحكومة. لأن حقهم النهائی لا یعطى لهم. لقد خلق الله النفط لإثارة الناس ، لكن الحكومة جعلته بعید المنال. بالطبع ، یحق للحكومة الكلام ، لكن الناس غیر مقتنعین. الجمیع یعرف بحساب الإصبع: یجب أن یكون له حصة من إیرادات النفط ، والمبلغ لا یهم ، والشیء المهم هو: هذا سیصل إلى الناس. وتعلموا ذلك من الإمام علی ، وتقسیم بیت المال على قدم المساواة. لذلك إذا تم تخزین هذه الأموال فی خزانة الحكومة ، حتى لو دفعت الحكومة المال علیها ولم تصدقها! على سبیل المثال ، فی مؤتمر إدارة الفن بالمركز الثقافی للفنون ، اقترح أنه خلال هذه الفترة: إبراهیم سلطان موغول! لا تدفع لثقافة الشاهنامه! الفنان خطأ ، الطالب یفشل فی دفع الرسوم الدراسیة ، الموظف والشخص المتقاعد. لماذا هذا هكذا الحكومة لا تأخذ أی شیء لنفسها. كما أن المختلسین لا یقدمون الأموال للحكومة ، بل یقدمونها للولایات المتحدة. فلماذا یشعر الجمیع بالفقراء؟ النقطة هنا هی أن: المنكر الرئیسی قد نسی ، أو نسی عمداً. الناس خدعوا أو نهبوا. لذلك یفعلون أی شیء لإبقاء السلطات مستیقظة. إذن ما هو إضراب العمال والمدرسین؟ لاحظ المرصد أن 95٪ من الاحتجاجات الشعبیة صحیحة ، لكن لا توجد فرصة بنسبة 5٪ أن یسیر الناس بشكل صحیح. إذا كان هناك 120 ملیار إیرادات نفطیة كل عام ، منذ تأمیم النفط ، فسیكون 800 ملیار دولار ، والتی ستتكلف من 100000 دولار إلى 80 ملیون شخص فی إیران. إذا أعطیت هذه مائة ألف دولار للجمیع ، هل هناك من مخطئ؟ هل ما زلت تشعر بالفقراء؟ مرة أخرى ، سیكون هناك عذر للاحتجاج؟ یجرؤ على سرقة الفقر والفقر ، بذریعة البطالة ، أو لارتكاب رذائل أخرى؟ هذا هو الحد الأدنى لدعم أی عملة إیرانیة ، لأن الأمة الإیرانیة لم تكن 80 ملیون. لم تعد هناك بنیة تحتیة تحتاج إلى دولار. إذا كان علینا شراء 14 ملیار دولار من القمح سنویًا ، فقد حققنا الآن الاكتفاء الذاتی من القمح! فی العدید من السلع ، لدینا صادرات متساویة. لذلك فإن هذه الأفكار هی: أعظم منكر للتاریخ ، ومنذ أن بدأ تأمیم النفط! وكانت هذه خیبة أمل مصدق: فقد أثار الاقتصاد ناقص النفط ، مما یعنی التأمیم كحكومة.

En büyük inkarcı!

Karargâhın yeni karargahının düzenlediği basın toplantısı: ihlalin iyiyle ve ihmal edilmekle ilişkinin yeniden başlatılması ve yeniden canlandırmanın karargâhları olduğuna karar verildi, yürütme eyleminin değil, performansın hepsinin görevi olduğu, ancak bunların unutulması gerektiği unutuldu. Şimdi ayrıca hatırlatıldı: İlk önce, orijinal inkarcı çözülmeli! En büyük insanlık, tüm inkarcıların annesidir. Çünkü, koruma yasasının 16. maddesine göre: inkarcıların iyiliği ve bağışlanması için bu evrensel bir görevdir. Yasanın hukuka aykırı olduğu herkes için açık olduğu bilinmelidir. Tanrı'nın yasakladığı şeylere sır olarak adlandırılır: yalanlar, ihanet vb. Eğer atlas bu yardımların hepsini sağlamaksa, o zaman ekonomik, politik ve benzeri olarak sınıflandırılabilir. En önemlisi, genel merkez araştırmalarına göre, ekonomik yolsuzluk zimmet ve rüşvet. Bu nedenle eğer biri yalan söylüyorsa (kültürel olarak) ya da ihanet ederse (politik), bir tarafı ekonomik soruna gelir. Tüm bunların nedeni de gerekli! Şimdi, bu gerçek olabilir (gecenin ekmeği gibi) veya hayali (örneğin saraylar ve evlilik için hayali konaklar). Ancak önemli olan nokta, insanların kendilerini hükümetin alacaklıları olarak görmeleridir. Çünkü nihai hakları onlara verilmemektedir. Tanrı insanları kandırmak için petrol yarattı, ancak hükümet bunu erişilemez hale getirdi. Elbette, hükümetin konuşma hakkı var, ancak insanlar ikna olmuyor. Herkes bir parmak ucu hesabıyla bilir: bir miktar petrol gelirine sahip olmalı, miktar önemli değil, önemli olan şu: bu insanlara ulaşacak. Bunu İmam Ali'den ve Beit El Mal'in eşit bölümünden öğrendiler. Yani bu para devletin hazinesinde saklanıyorsa, devlet para ödüyor olsa bile inanmıyor! Örneğin, Sanat Kültür Merkezi'ndeki Sanat Yönetimi Konferansında, bu dönemde bile: İbrahim Sultan Moğol! Shahnameh kültürüne ödeme yapılmadı! Sanatçı yanlıştır, öğrenci öğrenim ücretini, çalışanı ve emekli kişiyi öder. Neden böyle Hükümet kendisi için bir şey almaz. Zimmetçiler aynı zamanda hükümete para vermez, ancak Amerika Birleşik Devletleri'ne verir. Peki neden herkes kendini kötü hissediyor? Buradaki nokta şudur: ana inkarcı unutulur veya kasıtlı olarak unutulur. İnsanlar aldatılıyor veya yağmalanıyor. Böylece yetkilileri uyanık tutmak içinekonomi, bir devlet olarak milletleşmeyi ifade eden eksi petrolü artırdı.

نوع اخبار :
برچسب : بزرگترین منکر!،
لینک ها :
دوشنبه 6 خرداد 1398 11:13 ق.ظ
quanto dura l'effetto tadalafil http://cialisles.com/ http://cialisles.com. tadalafil good effects.
دوشنبه 6 خرداد 1398 09:11 ق.ظ
cialis uk price comparison [url=http://cialislet.com/]buy cialis[/url] is cialis effective for bph.
یکشنبه 5 خرداد 1398 01:54 ب.ظ
sildenafil elter [url=http://viagrabs.com/]generic viagra canada[/url] sildenafil citrate tablets ip manforce.
یکشنبه 5 خرداد 1398 12:05 ب.ظ
sildenafil in herbal form is it safe to buy viagra from canada is it safe
to take warfarin and sildenafil
یکشنبه 5 خرداد 1398 12:02 ب.ظ
cialis and other medications [url=http://cialisle.com/]buy cialis[/url] pde5 inhibitor tadalafil.
یکشنبه 5 خرداد 1398 10:50 ق.ظ
huang he o sildenafil viagra prices sirve tomar medio sildenafil
یکشنبه 5 خرداد 1398 10:45 ق.ظ
viagra and polycystic kidney disease cheap generic viagra 100mg sildenafil over the counter replacement.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :