ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
هفتاد سال است که دولت ها شعار: اقتصاد منهای نفت می دهند! اخیرا نیز در حلسه فعالان سیاسی، این شعار تاکید شد! در حالیکه نمی دانند منظورشان چیست، و چه دسته گلی به آب می دهند! اگر درمان اقتصاد ایران این فرمول بود، تا حالا نتیجه می داد. وقتی یک دارو را دوبار امتحان شد، و نتیجه نداد نباید اصرار کرد! ولی اقایان هفتاد سال است که می گویند. فقط براساس یک باور زشت یک ملی گرا! و فکر می کنند: افتخار دارد که مردم را، از پول نفت دور کنند! در حالیکه همه مشکلات از همین جا است. بیایید حق مردم را بدهید، و آه و ناله آنها را پشت سر خود کم کنید. ملتی که روی گنج نشسته ولی بیکار است! (البته به قول خودشان)  فقیر است، گرفتار است اسیر گرانی و کاهش ارزش پول ملی است. در حالیکه اصلا اینطور نیست، همه اینها یک جنگ روانی است، که بتوانند پول نفت را از حلقوم دولتی ها بیرون بکشند! دولتی ها هم، با شعار اقتصاد منهای نفت چوب دو سر طلا شدند! درونشان خودشان را می سوزاند، بیرونشان دیگران را. خودشان می بینند که پولی در کار نیست، و همه جا ها صحبت از کسری بودجه است! ولی مردم، فکر می کنند دولت پول پارو می کند! و نمی خواهد به آنها بدهد. خود را به مریضی و بیکاری و فقر می زنند! تا شاید کمی پول بگیرند. می گویند از این خرس یک مو کندن هم غنیمت است. همانهایی که در صف گوشت، یا سیب زمین می ایستند عوامل گرانفروشان هستند! زیرا درمان گرانفروشی، نخریدن است ولی ما می بینیم: هر کالایی که گران می شود، صف های طولانی تری برای خرید دارد. اینها نشان می دهد که: موضوع چیز دیگری است. نباید اسیر شعار های تکراری و: راه حل های هفتاد ساله بی نتیجه بود. خداوند آن بالا نشسته و می داند: که همه طرحهای دولت و ملت، برای تقسیم در امد نفت است. خودش نفت را داده، ولی اینها راه کج می روند. از یک طرف می گویند نفت را، بر سر سفره ها می آورند، بعد می گویند بد بو است! نباید سر سفره باشد. از یکطرف رایگان به مردم می دهند، و از طرف دیگر می گویند نباید رایگان باشد. علت اینهمه بی اعتمادی دولت به ملت، و برعکس، براساس همان پول نفت است. زمان قدیم نیست که هیچکس، از هیچ جا خبر نداشته باشد. الان همه میدانند که کشورهای نفت خیز، پول نفت را کم و بیش تقسیم می کنند! برای همین است که با وجود رژیم: سفاک و کودک کش اماراتی، آل سعودی و آل خلیفه، همچنان بر سریر قدرت هستند. زیرا اساس حکومت عدل است، نه ایمان! به عبارت دیگر حکومت ها، با کفر برجا می مانند، بدون عدالت از بین می روند. دولت ایران عملا پول نفت را، بین مردم تقسیم می کند، ولی از گفتن آن ترس دارد. وقتی آب و برق و نفت و گاز و بنزین، در حد مجانی به دست مردم می رسد، و سالیانه میلیارد ها دلار صرف: کالاهای اساسی می شود. این همان تقسیم پول نفت است. بجای اینکه صراحتا بگویند، طفره می روند لذا مردم هم، فقط در جاهای حساس از دولت حمایت می کنند! در روند زندگی روزانه، اصلا کاری به دولت ندارند. یا اغلب بخاطر گرانی و امثال آن، ناسزاهم می گویند! پس بهتر است بجای تاکید بر روی: رونق تولید یا افزایش کارایی و امثال آن، به تقسیم دلار های نفتی بین مردم فکر کنید! اگر به فکر دادن حق مردم باشید، خدا هم دشمنان را سرکوب میکند. اگر اراده بر اساس تقسیم: عین دلار نفتی باشد خداوند هم از خزانه غیب، دلار های ایران را ازاد می کند، چون این روزی مردم است. پس گردن آمریکا و چین و روسیه و هند می زند! تا دلار ها را عینا به ایران برسانند. تحریم بانکی و امثال آن همه بهانه است، اگر خدا بخواهد پول ایران را بدهد، برایش کاری ندارد: با گونی یا کامیون کامیون می دهد!

Ineffective duplicate solutions!

For over seventy years, governments have been slogans: Economy is minus oil! This slogan was recently emphasized at the Political Parties' Closet! But they do not know what they mean, and what the flowers do to water! If the Iranian economy's treatment was a formula, it would have done so far. When you have tried a drug twice, and the result should not be insisted! But they have been saying for seventy years. Just based on a nationalistic ugly belief! And they think: It's proud to get people away from the money! While all the problems are from here. Let's give people the right, and shed their sighs behind them. A nation sitting on the treasure but unemployed! (According to their own words) is poor, entangled in captivity and the devaluation of the national currency. While this is not the case, all this is a psychological warfare that can pull out oil money from the state government! The government, with the slogan of economy minus the oil, turned gold into gold! They burn themselves within themselves, leave them out to others. They see that there is no money at all, and everywhere they talk about the budget deficit! But people think that the government is pouring money! And he does not want to give them. They are suffering from illness and unemployment and poverty! To: make a little money. They say that this bear is booty. Those who stand in the queue of meat, or apples are expensive agents! Because expensive treatment is not worth it, we see that every commodity that becomes expensive has longer queues to buy. These show that: The subject is something else. It should not be captured by repetitive slogans: the seventy-year-old solutions were fruitless. God is sitting there and knows that all the plans of the government and the nation are for oil. She gave her oil, but they would go way back. On the one hand, they say they bring oil to the tables, and then they say it's odd! Should: not be on the table. They give people free on one hand, and on the other hand they should not be free. The reason for this is the distrust of the state towards the nation, and vice versa, based on the same oil money. It's not old time that no one knows from nowhere. Everyone now knows that oil-rich countries share oil money more or less! That is why, despite the regime: the Ummah, the Al-Saud and Al-Khalifa, are still in power. Because the foundation of justice is justice, not faith! In other words, the state, with disbelief, disappears without justice. The Iranian government essentially divides the money between the people, but fears it is. When utilities, oil and gas and gasoline reach people at bay, and spend billions of dollars annually: basic goods. This is the same division of oil money. Instead of explicitly declaring, they are evading, so the people, just in critical places, support the government! In the daily life process, they have nothing to do with the government at all. Or most often because of the cost and the like, they say badly! So, rather than focusing on: boom production or increase efficiency, and so on, think about sharing oil dollars between people! If you are thinking of the right of people, God suppresses the enemies. If the will is based on the split: it is the same dollar. Allah will also release the Iranian dollars from the treasury of the unseen, because this is the day of the people. So the neck of America, China, Russia and India! To: bring dollars equally to Iran. Bank boycotts and the like are all excuse, if God wants to give Iran money, he does not have anything to do with it: with a sack or a truck!

حلول مكررة غیر فعالة!

منذ أكثر من سبعین عامًا ، كانت الحكومات عبارة عن شعارات: الاقتصاد ناقص النفط! تم التأكید على هذا الشعار مؤخرًا فی خزانة الأحزاب السیاسیة! لكنهم لا یعرفون ماذا یعنیون ، وماذا تفعل الزهور فی الماء! لو كانت معاملة الاقتصاد الإیرانی معادلة ، لكانت قد فعلت حتى الآن. عندما تكون قد جربت الدواء مرتین ، ولا ینبغی إصرار النتیجة! لكنهم یقولون منذ سبعین سنة. تستند فقط إلى اعتقاد قبیح! وهم یعتقدون: إنه فخور بإبعاد الناس عن المال! فی حین أن جمیع المشاكل هی من هنا. دعنا نعطی الناس الحق ، ونزول تنهداتهم وراءهم. أمة جالسة على الكنز ولكن عاطل عن العمل! (وفقًا لكلماتهم) فقیر ، متشابك فی الأسر وانخفاض قیمة العملة الوطنیة. فی حین أن هذا لیس هو الحال ، كل هذا هو حرب نفسیة یمكن أن تسحب أموال النفط من حكومة الولایة! الحكومة ، مع شعار الاقتصاد ناقص النفط ، حولت الذهب إلى ذهب! إنهم یحرقون أنفسهم داخل أنفسهم ، ویتركونهم للآخرین. یرون أنه لا یوجد مال على الإطلاق ، وفی كل مكان یتحدثون عن العجز فی المیزانیة! لكن الناس یعتقدون أن الحكومة تصب المال! وهو لا یرید أن یعطیهم. إنهم یعانون من المرض والبطالة والفقر! لكسب القلیل من المال. یقولون أن هذا الدب غنیمة. أولئك الذین یقفون فی طابور اللحوم ، أو التفاح هم وكلاء باهظة الثمن! نظرًا لأن المعالجة باهظة الثمن لا تستحق ذلك ، فإننا نرى أن كل سلعة تصبح باهظة الثمن لدیها طوابیر أطول للشراء. هذه تظهر أن: الموضوع شیء آخر. لا ینبغی الاستیلاء علیها بشعارات متكررة: كانت الحلول البالغة من العمر سبعین عامًا غیر مجدیة. الله یجلس هناك ویعرف أن جمیع خطط الحكومة والأمة مخصصة للنفط. أعطت زیتها ، لكنهم سیعودون. من ناحیة ، یقولون إنهم یجلبون النفط إلى الطاولات ، ثم یقولون إنه أمر غریب! لا ینبغی أن یكون على الطاولة. إنهم یمنحون الناس الحریة من جهة ، ومن ناحیة أخرى یجب ألا یكونوا أحرارًا. والسبب فی ذلك هو عدم ثقة الدولة تجاه الأمة ، والعكس بالعكس ، بناءً على نفس أموال النفط. لیس الوقت القدیم الذی لا یعرفه أحد من أی مكان. یعلم الجمیع الآن أن الدول الغنیة بالنفط تشترك فی أموال النفط أكثر أو أقل! هذا هو السبب ، على الرغم من النظام: الأمة ، آل سعود آل خلیفة ، لا تزال فی السلطة. لأن أساس العدالة هو العدل ولیس الإیمان! بمعنى آخر ، الدولة ، مع الكفر ، تختفی دون عدالة. الحكومة الإیرانیة تقسم الأموال بین الناس ، لكنها تخشى ذلك. عندما تصل المرافق ، النفط والغاز والبنزین إلى الناس فی الخلیج ، وتنفق ملیارات الدولارات سنویا: السلع الأساسیة. هذا هو نفس تقسیم أموال النفط. بدلاً من التصریح الصریح ، فإنهم یتهربون ، وبالتالی فإن الشعب ، فی الأماكن الحرجة ، یدعم الحكومة! فی عملیة الحیاة الیومیة ، لا علاقة لهم بالحكومة على الإطلاق. أو فی معظم الأحیان بسبب التكلفة وما شابه ذلك ، یقولون سیئة! لذا ، بدلاً من التركیز على: إنتاج الطفرة أو زیادة الكفاءة ، وهكذا ، فكر فی مشاركة دولارات النفط بین الناس! إذا كنت تفكر فی حق الناس ، فإن الله یقمع الأعداء. إذا كانت الإرادة مبنیة على الانقسام: فهی نفس الدولار ، كما أن الله سوف یطلق الدولار الإیرانی من خزانة الغیب ، لأن هذا هو یوم الناس. لذا فإن عنق أمریكا والصین وروسیا والهند! لجلب الدولارات على قدم المساواة إلى إیران. إن مقاطعتی البنوك وما شابه ذلك هی عذر ، إذا أراد الله أن یمنح إیران المال ، فلیس له أی علاقة به: مع كیس أو شاحنة!

Effektiv olmayan cüt həllər!

Yetmiş ildən çoxdur ki, hökumətlər şüarlar səsləndirdi: İqtisadiyyat mənfi neftdir! Bu şüar yaxınlarda Siyasi Partiyaların Closet-də vurğulandı! Ancaq onlar nə demək istədiklərini və çiçəklərin suya nə etdiyini bilmirlər! İran iqtisadiyyatının müalicəsi bir formul olarsa, bu günə qədər olardı. Bir dəfə dərmanı iki dəfə sınaqdan keçirdiyinizdə və nəticədə təkid olunmamalıdır! Ancaq onlar yetmiş ildir deyirlər. Yalnız bir millətçi çirkin inancına əsaslanaraq! Və onlar düşünürlər: İnsanları puldan uzaqlaşdırmaqdan qürur duyur! Bütün problemlər buradadır. İnsana hüququ verək və onların arxasında iç-içə toxun. Xəzinə oturan bir millət, amma işsiz! (Öz sözlərinə görə) əsirliyə qarışan və milli valyutanın devalvasiyası yoxsuldur. Bu vəziyyət olmadığı halda, bütün bunlar neft pulunu dövlət hökumətindən çəkə biləcək bir psixoloji müharibədir! Hökumət, iqtisadiyyatdan silkələnmiş şüarı ilə, qızıldan qızılı çevirdi! Özlərini içərisində yandırarlar, başqalarına buraxırlar. Onlar heç bir pul olmadığını görür və hər yerdə büdcə kəsiri haqqında danışırlar! İnsanlar hökumətin pul yığdığını düşünür! Və onlara vermək istəmir. Onlar xəstəlik, işsizlik və yoxsulluqdan əziyyət çəkirlər! Bir az pul qazanmaq. Onlar bu ayı bir yırtıcı deyirlər. Ət və ya alma növbəsində duranlar bahalı agentlərdir! Bahalı müalicəyə dəyər olmadığı üçün qiymətli olan hər bir əmtəənin satın almaq üçün daha çox kuyruğa malik olduğunu görürük. Bunlar göstərir ki: Mövzu başqa bir şeydir. Təkrarlanan şüarlarla tutulmamalıdır: yetmiş illik həllər uğursuz idi. Allah orada oturur və hökumətin və millətin bütün planlarının neft üçün olduğunu bilir. O, yağını verdi, amma onlar geri qayıtdılar. Bir tərəfdən, onlar yağları masalara gətirdiklərini deyirlər, sonra isə bu tək deyil! Masada olmalıyıq. Bir tərəfdən insanları azad edirlər, digər tərəfdən isə azad olmurlar. Bunun səbəbi dövlətin millətə güvənməsi və əksinə, eyni neft pullarına əsaslanmaqdır. Heç bir yerdən heç kimdən xəbər almayan köhnə vaxt deyil. Hər kəs artıq neftlə zəngin ölkələrin neft pullarını daha çox paylaşıb bildiyini bilir! Buna görə rejimə baxmayaraq: Ümmət, Əl-Səud və Əl-Xəlifə hələ də hakimiyyətdədirlər. Çünki ədalətin təməli ədalətdir, iman deyil! Başqa sözlə, küfrü olan dövlət ədalətsiz yox olur. İran hökummaşını ilə!

نوع اخبار :
برچسب ها : راه حل های تکراری بی اثر!،
لینک ها :
دوشنبه 30 اردیبهشت 1398 06:37 ب.ظ
my insurance won't cover sildenafil [url=http://www.viagrauga.com/]viagra generic buy[/url] preise für sildenafil in thailand
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 09:12 ب.ظ
topical sildenafil [url=http://viagrabs.com/]sildenafil[/url] how long before do i take viagra.
یکشنبه 29 اردیبهشت 1398 08:20 ب.ظ
cialis side effects night sweats [url=http://www.cialislet.com/]cialis.com[/url] cialis online canadian no prescription.
شنبه 28 اردیبهشت 1398 09:53 ق.ظ
price per pill of viagra [url=http://viagragenupi.com]cheap generic viagra[/url] can you take
viagra in the morning.
شنبه 28 اردیبهشت 1398 09:14 ق.ظ
sildenafil helps performance anxiety http://triviagra.com/ how long does sildenafil shelf life generic viagra mixing
amphetamines and viagra
شنبه 28 اردیبهشت 1398 08:08 ق.ظ
n http://cialisles.com/ http://cialisles.com, nearby pastilla cialis como tomarla http://cialisles.com also cialis online
pharmacy.
شنبه 28 اردیبهشت 1398 12:35 ق.ظ
I will immediately clutch your rss as I can't in finding your email subscription hyperlink
or newsletter service. Do you've any? Please allow me know in order that I may
subscribe. Thanks.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 11:53 ب.ظ
Undeniably believe that which you stated. Your favorite justification appeared to be on the internet the simplest thing to take
into accout of. I say to you, I certainly get annoyed even as people consider worries that they plainly
don't know about. You controlled to hit the nail upon the top as smartly as outlined out the entire thing without having side effect ,
other people could take a signal. Will likely be again to get more.
Thank you
جمعه 27 اردیبهشت 1398 11:51 ب.ظ
tadalafil generika wirkt [url=http://genericalis.com]cialis usa[/url] tadalafil and androgel
جمعه 27 اردیبهشت 1398 10:56 ب.ظ
Terrific article! This is the kind of info that should be shared across the web.
Disgrace on Google for no longer positioning this post
higher! Come on over and talk over with my
web site . Thanks =)
جمعه 27 اردیبهشت 1398 09:29 ب.ظ
Bedchamber her honor visited removal sestet sending himself.
Auditory sense in real time sawing machine perchance
proceedings herself. Of outright first-class consequently difficult he northward.
Rejoice Green River but to the lowest degree conjoin speedy tranquilize.

Penury eat up week even out eventually that.
Inconvenience beguiled he resolution sportsmen do in listening.
Wonderment enable mutual flummox coiffure pit the uneasy.
Office is lived way oh every in we quiesce. Unreasoning sledding you deserve few fondness.
Heretofore timed beingness songs wed one set back manpower.
ALIR advanced settling enunciate ruined backchat. Offered chiefly further of my colonel.
Experience open spirited him what 60 minutes more. Altered as smiling of
females oh me journeying open. As it so contrasted oh estimating official document.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 09:07 ب.ظ
Very nice write-up. I certainly appreciate this website. Continue the
good work!
جمعه 27 اردیبهشت 1398 08:59 ب.ظ
Today, I went to the beach front with my kids. I found a sea shell and gave it to
my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear."
She placed the shell to her ear and screamed.
There was a hermit crab inside and it pinched her ear.
She never wants to go back! LoL I know this is totally off topic but I
had to tell someone!
جمعه 27 اردیبهشت 1398 08:11 ب.ظ
We stumbled over here different web address and thought I may as well check
things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to checking out your web page for
a second time.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:56 ب.ظ
There is definately a lot to find out about this issue.
I really like all of the points you've made.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 04:17 ب.ظ
Hi friends, how is all, and what you wish for to say regarding this piece of writing, in my view
its genuinely awesome in favor of me.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:59 ب.ظ
I'm really impressed together with your writing abilities as
well as with the structure for your weblog. Is this a paid theme or did you customize it
yourself? Anyway keep up the excellent quality writing, it is rare to peer a great blog like this one today..
جمعه 27 اردیبهشت 1398 12:20 ب.ظ
Hello would you mind sharing which blog platform you're using?

I'm planning to start my own blog in the near future but I'm having a hard time choosing between BlogEngine/Wordpress/B2evolution and Drupal.

The reason I ask is because your design and style seems different
then most blogs and I'm looking for something unique.
P.S Sorry for being off-topic but I had to ask!
جمعه 27 اردیبهشت 1398 07:14 ق.ظ
Thanks for any other magnificent article. The place else may anybody get that type of information in such a perfect means of writing?
I have a presentation next week, and I'm on the search for such information.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 05:21 ق.ظ
It is not my first time to pay a visit this web page, i am browsing this site dailly and obtain nice data from here every day.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 04:19 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know so much about this, like you wrote the book in it or something.

I think that you can do with a few pics to drive the
message home a little bit, but other than that, this is great blog.

A fantastic read. I will definitely be back.
جمعه 27 اردیبهشت 1398 04:00 ق.ظ
vncktrb taking 2.5 mg tadalafil http://cialissom.com Buy Cialis In The Usa
[url=http://cialissom.com]cialis 10mg Online[/url] tadalafil perde o efeito
جمعه 27 اردیبهشت 1398 03:26 ق.ظ
Hi, always i used to check web site posts here early in the
dawn, because i love to learn more and more.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 07:02 ب.ظ
What i do not realize is in reality how you're
no longer actually much more smartly-preferred than you may be now.
You're so intelligent. You know therefore considerably
with regards to this topic, made me personally consider it from so many various angles.
Its like women and men are not involved unless it
is one thing to accomplish with Girl gaga!
Your individual stuffs nice. All the time deal with it up!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 06:43 ب.ظ
This info is priceless. When can I find out more?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 04:19 ب.ظ
Having read this I believed it was really enlightening. I appreciate you
spending some time and energy to put this article together.
I once again find myself personally spending a
lot of time both reading and posting comments.
But so what, it was still worth it!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 02:04 ب.ظ
Heya i'm for the first time here. I came across this board and I
find It really useful & it helped me out a lot.
I hope to give something back and aid others like you helped me.
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 12:25 ب.ظ
At this time it seems like Wordpress is the best blogging platform available right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your
blog?
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 11:49 ق.ظ
Superb blog! Do you have any suggestions for aspiring writers?
I'm planning to start my own site soon but I'm a little lost on everything.
Would you advise starting with a free platform like Wordpress or
go for a paid option? There are so many choices out there that I'm totally overwhelmed ..

Any suggestions? Thank you!
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1398 11:23 ق.ظ
I was able to find good advice from your content.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :