ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 18 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی
چگونه برنامه جامع اقدام مشترک(برجام)، به برنامه جامع اقدام متخاصم تبدیل شد؟ باید گفت فرهنگ ایرانی بسیار غنی و جالب است. یکی از آنها احترام متقابل است. چون همه اقوام جهان، از ایران به سراسر دنیا رفته اند، لذا ایرانی ها هیچکدام از اقوام را، برتر نمی دانند و همه را فرزندان خود می خوانند. البته مانند امروز، در گذشته هم، هرکس که می رفته، تمام داراییهای خود را هم باخود می برده! تا زندگی بهتری داشته باشد، ولی بعد از مدتی برمی گشته! و چون نسل عوض شده، و از انها خاطراتی نداشتند، راه نمی دادند! لذا اغلب بازگشت آنها، به جنگ و ستیزه منجر می شده است! اروپاییان از جمله کسانی بودند که: از کنار رود ارس و دشت کاسپین(ایران فعلی)، به قهر به اروپا رفتند! ولی بازگشت آنها منجر به جنگهای: صد ساله صلیبی شد، و عاقبت هم با استعمار ایران، این پروسه را ادامه دادند، تا جاییکه در زمان اشغال انگلیس، در دهه 1330ده میلیون ایرانی، براثر قحطی و بیماری، یا بیوتروریسم بریتانیا کشته شدند. اما با این حال ایرانی ها، اهل انتقام نبودند و می گفتند: اگر سگی پای ما را گاز گرفت، ما که نباید پای سگ را گاز بگیریم! لذا در نهضت ملی شدن نفت، فقط به قطع همکاری بسنده کردند. اعراب سامی هم گروه دیگری بودند که: از ایران به جنوب  و عربستان رفتند، و به عنوان قومی از کورش (کورشی یا قرشی) معروف شدند. ولی بعد از چند نسل با ایران، از سرجنگ آمدند و از قادسیه وارد ایران شده! دو شاهزاده خانم ایرانی، و بسیاری از افراد بانفوذ را اسیر کرده، به مکه و مدینه بردند! اما در انجا حضرت علی که خود، از قوم قریش بود فرمود: بزرگان اقوام دیگر را، ولو اسیر باشند احترام بگذارید. آن دوشاهزاده را هم برای پسران خود به همسری آنان در آورد، که مادر امام سجاد یکی از آنها است. آمریکا نیز همینطور است، مردم اروپا و اسیا و جاهای دیگر، برای زندگی بهتر سرمایه های خود را، باخود به امریکا بردند ولی بعد متوجه شدند، که خوشبختی در آمریکا نیست! و باید برگردند، برگشتند اما با جنگ و ستیز! در ابتدا چند بمب اتمی در آسیا منفجر کردند، تا با کشتار مردم، آنها را بترسانند و مجوز ورود بگیرند، که همینطور هم شد: آمریکا در 39 کشور جهان پایگاههای بزرگ، و در 140 کشور ایستگاههای نظامی دارد، به استثنای 5300 پایگاه نظامی رسمی در خاک خود، در 5 قاره جهان جمعاً 850 پایگاه دارد. با ظهور انقلاب اسلامی و مقاومت مردم ایران، بقیه کشورها نیز جرات پیدا کردند! لذا پایگاههای نظامی آمریکا، مورد هجوم واقع شد، و اکنون آمریکا حتی هزینه: برگرداندن این تجهیزات را ندارد! سعی می کند آنها را به بهانه های مختلف، تحویل مردم منطقه بدهد(یا بفروشد)! در همین راستا، ناو جنگی جدیدی، به خلیج فارس اعزام کرد. جان بولتون صریحا گفت: ما نمی خواهیم بجنگیم می خواهیم هدیه کنیمً! ایران با درک این موضوع نخواسته که، زیاد سخت بگیرد لذا به جای جنگ و ستیز، راه مذاکره را در پیش گرفت، و شعار برد برد را سر داد. که یعنی ما نمی خواهیم کسی ضرر کند. اما این فرهنگ متعالی، از سوی آمریکا درک نشد! ترامپ و دیگران این موضوع را، حمل بر نقاط ضعف ایران کردند! مانند اینکه ایران اعلام کرده: بمب هسته ای لازم ندارد، و شرعا با آن مخالف است. ولی نتانیاهو و پمپئو، خود را به نشنیدن زده و گفتند: ما نمی گذاریم ایران به سلاح هسته ای دست پیدا کند. در موضوع مذاکره و برجام هم، ترامپ فکر کرد که ایران ضعیف شده، لذا گفت ما تحریم می کنیم! اما دیدند که تحریم، بیشتر به ضرر آمریکا شد! و ایران باقدرت تمام سه برابر: متوسط جهانی کالا مصرف کرد. به همین دلیل درایران، اگر کالایی گران شود، بیشتر می خرند!

Comprehensive countermeasure program!

How did the Comprehensive Action Plan () become a hostile action plan? It should be said that Persian culture is very rich and interesting. One of them is mutual respect. Because all the nations of the world have come from Iran all over the world, the Iranians do not consider any of the tribe’s superior and they all call their children. Of course, like today, in the past, everyone who goes away also takes all his belongings! To have a better life, but after a while! And when the generations were changed, and they did not have memories of them, they did not walk! So often their return has led to war and conflict! The Europeans were among those who went to Europe in the wake of the Aras River and the Caspian Plain (current Iran)! But their return led to wars: a 100 year old Crusader, and eventually with Iranian colonialism, the process continued, as long as during the occupation of Britain, in the 1930s, ten million Iranians were killed as a result of famine and disease, or British bioterrorism. But Iranians, however, were not revengeful and said: "If a dog bites us, we should not bite the dog's leg!" So, in the nationalization of oil, they just stopped cooperating. The Sami Arabs were another group that went from Iran to the south and to Arabia, and became known as a tribe of Cyrus (Kursi or Qorashi). But after several generations with Iran, they came from war and came to Iran from Qadassiyah! Two Iranian princesses, captured many influential people, took to Mecca and Medina! But there, Ali, who himself was a member of the Quraysh, said: respect the elders of other tribes, even captives. He brought the two ladies to their wives for their sons, one of whom is the mother of Imam Sajjad. The United States is the same, the people of Europe and Asia and elsewhere went to America to better live their capital, but then they realized that there was no happiness in the United States! And they have to come back, but back with war! At first, several atomic bombs in Asia blew up in order to frighten and kill the killing of the people, which also happened: the United States has large bases in 39 countries and 140 military stations, with the exception of 5300 official military bases in its territory, there are 850 bases in five continents. With the advent of the Islamic Revolution and the resistance of the Iranian people, the rest of the countries also dared! Therefore, US military bases were attacked, and now the United States does not even have the expense: it does not return! Tries to sell (or sell) them to various excuses, delivery to the people of the region! Similarly, a new warship was deployed to the Persian Gulf. John Bolton explicitly said: We do not want to fight we want to give a gift! By understanding this, Iran did not want to get too hard, so instead of fighting, it took the path of negotiation, and chanted the winning win. That is, we do not want to harm anyone. But this supreme culture was not understood by the United States! Tramp and others did this, carrying on the weak points of Iran! It's as if Iran has said that it does not need a nuclear bomb, and Sharaf opposes it. But Netanyahu and Pompeo did not even hear about themselves and said: "We will not allow Iran to acquire nuclear weapons. On the subject of talks and talks, Trump thought that Iran was weakened, so saying that we were banning! But they saw that sanctions were more harmful to the United States! And Iran has tripled its power: the global average of goods. That's why in Iran, if goods are expensive, they will buy more!

برنامج مضاد شامل!

كیف أصبحت خطة العمل الشاملة خطة عمل عدائیة؟ یجب أن یقال إن الثقافة الفارسیة غنیة ومثیرة للاهتمام. واحد منهم هو الاحترام المتبادل. نظرًا لأن جمیع دول العالم جاءت من إیران فی جمیع أنحاء العالم ، فإن الإیرانیین لا یعتبرون أیًا من القبائل متفوقة ویصفون جمیعًا أطفالهم. بالطبع ، كما هو الحال الیوم ، فی الماضی ، كل من یذهب بعیدًا یأخذ أیضًا كل متعلقاته! للحصول على حیاة أفضل ، ولكن بعد فترة من الوقت! وعندما تم تغییر الأجیال ، ولم یكن لدیهم ذكریات منهم ، لم یمشوا! فی كثیر من الأحیان أدت عودتهم إلى الحرب والصراع! كان الأوروبیون من بین الذین ذهبوا إلى أوروبا فی أعقاب نهر أراس وسهل بحر قزوین (إیران الحالیة)! لكن عودتهم أدت إلى حروب: صلیبی عمره 100 عام ، وفی النهایة مع الاستعمار الإیرانی ، استمرت العملیة ، طالما احتل بریطانیا فی ثلاثینیات القرن العشرین ، قُتل عشرة ملایین إیرانی نتیجة المجاعة والمرض ، أو الإرهاب البیولوجی البریطانی. لكن الإیرانیین لم یكونوا ینتقمون وقالوا: "إذا عضنا كلب ، فلا ینبغی لنا عض عض الكلب!" لذلك ، فی تأمیم النفط ، توقفوا عن التعاون. كان عرب سامی مجموعة أخرى انتقلت من إیران إلى الجنوب وإلى الجزیرة العربیة ، وأصبحت تعرف باسم قبیلة سایروس (كورسی أو قرشی). لكن بعد عدة أجیال مع إیران ، جاءوا من الحرب وجاءوا إلى إیران من القادسیة! أمیرات إیرانیات ، استولوا على العدید من الأشخاص المؤثرین ، انتقلوا إلى مكة والمدینة! لكن هناك ، علی ، الذی كان هو نفسه عضوًا فی قریش ، قال: احترم شیوخ القبائل الأخرى ، حتى الأسرى. أحضر السیدتین إلى زوجاتهم من أجل أبنائهم ، واحدة منهم هی والدة الإمام سجاد. الولایات المتحدة هی نفسها ، فقد ذهب سكان أوروبا وآسیا وأماكن أخرى إلى أمریكا لیعیشوا رؤوس أموالهم بشكل أفضل ، لكنهم أدركوا بعد ذلك أنه لم یكن هناك سعادة فی الولایات المتحدة! وعلیهم العودة ، لكن مع الحرب! فی البدایة ، انفجرت عدة قنابل ذریة فی آسیا من أجل تخویف وقتل الأشخاص ، وهو ما حدث أیضًا: للولایات المتحدة قواعد كبیرة فی 39 دولة و 140 محطة عسكریة ، باستثناء 5300 قاعدة عسكریة رسمیة فی أراضیها ، هناك 850 قاعدة فی خمس قارات. مع مجیء الثورة الإسلامیة ومقاومة الشعب الإیرانی ، تجرأت بقیة الدول أیضًا! لذلك ، هاجمت القواعد العسكریة الأمریكیة ، والآن لا تملك الولایات المتحدة النفقات: إنها لا تعود! یحاول بیعها (أو بیعها) لأعذار مختلفة ، وتسلیمها إلى سكان المنطقة! وبالمثل ، تم نشر سفینة حربیة جدیدة فی الخلیج الفارسی. وقال جون بولتون صراحة: نحن لا نرید أن نحارب نرید أن نعطی هدیة! من خلال فهم ذلك ، لم تكن إیران ترید أن تصبح صعبة للغایة ، لذا بدلاً من القتال ، سارت فی طریق التفاوض ورددت النصر الفائز. أی أننا لا نرید أن نؤذی أحداً. لكن هذه الثقافة العلیا لم تفهمها الولایات المتحدة! فعل الصعلوك وآخرون ، مستمرین نقاط الضعف فی إیران! یبدو الأمر كما لو أن إیران قالت إنها لا تحتاج إلى قنبلة نوویة ، وأن شرف یعارضها. لكن نتنیاهو ومومبو لم یسمعوا حتى عن أنفسهم وقالوا: "لن نسمح لإیران بامتلاك أسلحة نوویة. حول موضوع المحادثات والمحادثات ، اعتقد ترامب أن إیران قد ضعفت ، لذلك قال إننا نحظر! لكنهم رأوا أن العقوبات كانت أكثر ضررًا للولایات المتحدة! وقد ضاعفت إیران قوتها ثلاث مرات: المتوسط ​​العالمی للسلع. لهذا السبب فی إیران ، إذا كانت السلع باهظة الثمن ، فسوف یشترون أكثر!

Ein umfassendes Programm von Gegenmaßnahmen!

Wie umfassendes Programm der gemeinsamen Aktion (Brjam), der umfassende Aktionsplan wurde feindlich? Es muss gesagt werden iranische Kultur ist sehr reich und interessant. Einer von ihnen ist gegenseitiger Respekt. Natürlich, wie heute, in der Vergangenheit haben diejenigen, die gegangen sind, alles, was Sie Ihr Vermögen geritten! Um ein besseres Leben zu haben, aber nach einiger Zeit ist gekommen! Und weil Generationen haben sich geändert, und sie hatten keine Erinnerungen, keinen Ausweg! Deshalb kehren sie in Konflikt oft gewesen wäre! Europäer, einschließlich der von der Aras und der kaspischen Ebene (heute Iran), um Kraft ging nach Europa! Aber ihre Rückkehr hat Kriege von hundert Jahren führen gekreuzigt wurde und schließlich mit der Kolonisierung des Irans, der Prozess wird fortgesetzt, bis die Zeit der britischen Besatzung in den 1330er Jahren Dutzende von Millionen von Iranern, als Folge von Hunger und Krankheit oder Bioterrorismus Großbritannien getötet wurden. In der Öl Verstaatlichung Bewegung, gerade genug, um ihre Arbeit zu unterbrechen. Semitisch Araber sind andere Gruppen, die aus dem Iran nach Süden und Saudi-Arabien ging, sowie ethnische Cyrus (oder Qureshi Qureshi) bekannt waren. Aber nach ein paar Generationen von iranischen Sprengkopf Sieg kam und trat Iran! Zwei iranische Prinzessin, und viele einflussreiche Menschen gefangen genommen und nach Mekka und Medina! Aber es Imam Ali selbst, sagte die Quraysh Stamm noch Stammesältesten, Respekt, auch wenn sie erfaßt werden. Dvshahzadh es auch ihre Frauen für seine Söhne gebracht, ist die Mutter von Imam Sajjad einer von ihnen. Und haben komm zurück, komm zurück, aber mit dem Krieg! In den ersten paar Atomwaffen in Asien explodierte Menschen getötet, erschrecken sie und erlaubte ihnen, was er auch tat: Amerika in 39 Ländern große Basen und in 140 Ländern Stationen Militär, mit Ausnahme von 5300 Militärbasis offiziellen in den fünf Kontinenten der Welt insgesamt 850 Basen auf seinem Gebiet. Mit dem Aufkommen der Islamischen Revolution und dem Widerstand des iranischen Volkes, haben andere Länder nicht trauen! Die Militärbasen in Amerika, wurden überfallen, und jetzt Amerika sogar Kosten: Rückkehr dieses Gerät! Versuchen Sie, sie unter verschiedenen Vorwänden, geben Lieferung Menschen (oder verkaufeteuer ist, je mehr Sie kaufen!

نوع اخبار :
برچسب ها : برنامه جامع اقدام متقابل!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :