ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

قران کریم یا مجید یا مبین، تنها کتابی است که مفهوم کتابت را، از طومار و ورقه، تغییرداده است. زیرا با اینکه کاغذ یا پاپیروس، خط و نوشتن قبلا وجود داشت، ولی اغلب نوشته ها بر روی سنگ، یا لوح و دیگر موارد، فقط بصورت برگه بوده است. مثلا ده فرمان حضرت موسی ع، بر روی ده لوح گلی بوده در حالیکه مردم، امروز تصور می کنند کتاب قطوری، در دست حضرت موسی است. یا اوستا که بصورت گاتها ثبت شده، در زمان حضرت عیسی ع نیز گفته ها، بیشتر جنبه سینه به سینه داشته، و تا سیصد سال بعد که امپراطور روم مسیحی شد، و نام خود را حضرت پولس، یا پولس رسول گذاشت، هیچ کتابی وجود نداشته، او برخی از نقل های سینه به سینه را، دستور کتابت داد. اما کتابت او مورد قبول دیگران واقع نشد، لذا بعد از ایشان چهار نفر دیگر گفتار مسیح را، جمع آوری کردند که چهار انجیل معروف شد. ولی هنوز کتاب بصورت امروزی نبود، اگر از یک برگ بیشتر می شد، آن را بصورت طومار می نوشتند. و این حضرت علی ع بود که در 25 سال، دوران خانه نشینی، به کتابت قران مشغول شد، و آن را در صفحات معین نوشت، و بر روی هم گذاشت. البته عثمان هم دستور داد، ولی ناچار شد همان مکتوب را، بنام خودش رونویسی و ثبت نماید. بهر حال قران اولین مجموعه ورقه ای است: که در جهان منتشر شد. بعد ها در رقابت با دیگر ادیان، مسیحی ها و یهودی ها هم، انجیل و تورات را بصورت کتاب در اوردند. طریق انتشار قران بسیار جالب بود: هرکس در طول تحصیل خود، باید یک ختم قران بکند! و از ان رونویسی انجام دهد! و برای اینکه انحرافی در ان نباشد، نسخه اصلی را به رویت حضرت علی ع، و فرزندان ایشان (ائمه اطهار) می رساندند. بهترین کتابت ها در نقاط دور از دسترس: عباسیان و بنی امیه و با نظارت: فرزندان پیامبر(سادات زیدی ) در هند و پاکستان انجام می شد. بعد از اختراع چاپ، اولین کتابی که چاپ شد: کتاب مقدس مسیحیان بود. ولی دیری نگذاشت که در بیروت و هند، کتاب قران بصورت سنگی چاپ و منتشر شد. در ایران نیز چند چاپخانه، اقدام به چاپ قران کردند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، آل سعود برای چاپ قران، انحصار تعیین کرد! و آن را نسخه عثمانی قلمداد نمود. ایران هم برای اینکه شایعات را بی جواب بگذارد، همان طرح عثمان طه را منتشر نمود. البته اخیرا خط دیجیتالی مخصوص ایرانیان، برای قران ثبت شده که: با خط الرسم بایسنقری و دیگر مکتوبات ایرانیان، نزدیکتر است و امید می رود قران، همانطور که حضرت علی خواسته است، جمع آوری و تدوین و تفسیر شود، تا از گزند تحریفات به دور باشد.اکنون دنیا می تواند این خط سیر را، همه ساله در نمایشگاه بزرگ، در مصلی تهران از نزدیک مطالعه کند. حضور نمایندگانی از 12کشورجهان، که در خفظ و کتابت قران نقش داشته اند، جلوی هرگونه تحریف را در روایات مختلف می گیرد. و زحمات ناشران بین المللی، ارج گذاری می شود. نمایشگاه قران نشان می دهد که فقط یک کتاب، توانسته بالاترین تیراژ را، در جهان را داشته باشد. به بیشترین زبانها ترجمه شود و: در همه جا حضور دائمی داشته باشد. البته دیوانگانی با شعار های گوناگون، سعی داشتند قران را آتش بزنند! تا از تیراژ آن کاسته شود، ولی در همان کشور دانمارک، پر فروشترین کتاب همین قران است. حتی از انجیل و تورات هم پر فروش تر بوده، و هر روز بر طرفدران آن افزوده می شود. ما به تمام دست اندرکاران که 27سال متوالی، در بهترین ایام سال ( ماه رمضان) و در بهترین مکان (مصلی ) و در ام القرای جهان( تهران)، این نمایشگاه را اداره کردند تبریک می گوییم! و خواستار گسترش آنیم.

The Greatest Fair of the Qur'an

The Quran, Karim or Majid or Mobin, is the only book that has changed the meaning of your writing, from the scrolls and sheets. Because although there was paper or papyrus, writing and writing was already there, most of the writing was on the stone, or tablet, and so on, just in the form of a sheet. For example, the Ten Commandments of Prophet Moses were on ten tablets of flowers, while people today think that the book is in the hands of the Prophet Moses. Or the Avesta recorded in the Goths, during the time of Jesus Christ, had the most part of the breasts, and until thirty years after the Roman emperor became Christians, and put his name to be the Prophet Paul, or the apostle Paul, there was no book of existence He did not order some bookings of chest to chest. But his writing was not accepted by others, so afterwards, they gathered four other speeches of Christ, which became known as the Four Gospels. But still the book was not up to date, if it was larger than a sheet, it was written as a scroll. And this was the Imam Ali, who, in his twenty-fifth year of hometown, engaged in the writing of the Qur'an, and wrote it on certain pages and put it together. Of course, Uthman also ordered, but he had to transcribe and register the same letter in his name. However, the Quran is the first collection of records that was released in the world. Later, in the struggle against other religions, Christians and Jews also translated the Gospel and the Torah into books. The publication of the Quran was very interesting: everyone should have a Qur'an end during his education! And do it transcription! And in order not to distract from it, the original version was introduced to Imam Ali (as) and his children (Imams). The best books in the distant places: Abbasid and Bani Umayyad, and supervised: The sons of the Prophet (Sadat Zaidi) were made in India and Pakistan. After the invention of print, the first book that was published was the Bible of Christians. But not long ago, in Quran in Beirut and India, the book was published in stone. In Iran, several printers also published the Qur'an. After the victory of the Islamic Revolution, Al Saud set the monopoly for the publication of the Qur'an! And it was considered the Ottoman version. Iran also issued the same plan, Uthman Ta'ha, to rumor the rumors. Of course, recently, the digital line for Iranians has been recorded for the Qur'an, which is closer to Al-Bazin Baysnqiri and other Iranian writings, and it is hoped that the Qur'an, as Ali, has been asked to be collected, edited and interpreted, in order to distort the distortion Now the world can study this trail closely at the Grand Expo in Mosalla, Tehran. The presence of representatives from 12 nations, who have been involved in the revelation of the Quran, will prevent any distortion in various narratives. And the efforts of international publishers are highly valued. The Qur'an exhibition shows that only one book has the highest circulation in the world. To be: translated into most languages ​​and have permanent presence everywhere. Of course, the men with various slogans tried to burn the Quran! To reduce its circulation, but in the same country Denmark is the most sold book of this Qur'an. Even the Bible and the Torah are even more popular, and every day it is added to its promise. Congratulations to all those involved in this exhibition for 27 consecutive years, in the best of the year (Ramadan) and in the best place (Mosalla) and in Umm al-Qurah (Tehran)! And we want to expand.

أعظم معرض للقرآن

القرآن الكریم أو المجید أو مبین ، هو الكتاب الوحید الذی غیر معنى كتابتك ، من اللفائف والأوراق. لأنه على الرغم من وجود ورق أو ورق بردی ، إلا أن الكتابة والكتابة كانت موجودة بالفعل ، إلا أن معظم الكتابة كانت على الحجر أواللوح ، وهكذا ، فقط فی شكل ورقة. على سبیل المثال ، كانت الوصایا العشر للنبی موسى على عشرة ألواح من الزهور ، بینما یعتقد الناس الیوم أن الكتاب فی ید النبی موسى. أو كان الأفیستا المسجّل فی القوط ، فی عهد یسوع المسیح ، یمتلك الجزء الأكبر من الثدیین ، وحتى ثلاثین سنة بعد أن أصبح الإمبراطور الرومانی مسیحیین ، ووضع اسمه لیكون النبی بولس ، أو الرسول بولس ، لم یكن هناك كتاب للوجود لم یطلب بعض الحجوزات من الصدر إلى الصدر. لكن كتاباته لم تقبل من قبل الآخرین ، فجمعوا بعد ذلك أربع خطب أخرى للمسیح ، والتی أصبحت تعرف باسم الأناجیل الأربعة. ولكن لا یزال الكتاب غیر محدث ، إذا كان أكبر من ورقة ، فقد تم كتابته كتمریر. وكان هذا الإمام علی ، الذی شارك فی كتابه للقرآن الخامس والعشرین فی مسقط رأسه ، وكتبه على صفحات معینة ووضعه معًا. بالطبع ، أمر عثمان أیضًا ، لكنه اضطر إلى تسجیل وتسجیل نفس الرسالة باسمه. ومع ذلك ، فإن القرآن هو أول مجموعة من السجلات التی تم إصدارها فی العالم. فی وقت لاحق ، فی الصراع ضد الأدیان الأخرى ، ترجم المسیحیون والیهود أیضًا الإنجیل والتوراة إلى كتب. كان نشر القرآن مثیرًا جدًا: یجب أن یكون لكل شخص نهایة للقرآن أثناء تعلیمه! والقیام بذلك النسخ! ومن أجل عدم صرف الانتباه عنه ، تم تقدیم النسخة الأصلیة للإمام علی (علیه السلام) وأولاده (إمام). أفضل الكتب فی الأماكن البعیدة: العباسیة وبنی الأموی ، وأشرف علیها: أبناء النبی (السادات الزیدی) صنعوا فی الهند وباكستان. بعد اختراع الطباعة ، كان أول كتاب تم نشره هو كتاب المسیحیین. ولكن منذ وقت لیس ببعید ، فی القرآن فی بیروت والهند ، تم نشر الكتاب فی الحجر. فی إیران ، نشرت العدید من الطابعات القرآن أیضًا. بعد انتصار الثورة الإسلامیة ، وضع آل سعود احتكار نشر القرآن! واعتبر النسخة العثمانیة. كما أصدرت إیران نفس الخطة ، عثمان طه ، للشائعات. بالطبع ، تم مؤخراً تسجیل الخط الرقمی للإیرانیین للقرآن ، وهو أقرب إلى البزن بیسنقیری وغیره من الكتابات الإیرانیة ، ومن المأمول أن یكون القرآن ، مثل علی ، قد تم جمعه وتحریره وتفسیره ، من أجل تشویه التشویه الآن یمكن للعالم أن یدرس هذا المسار عن كتب فی جراند إكسبو فی المصلی ، طهران. إن وجود ممثلین عن 12 دولة ، ممن شاركوا فی الوحی بالقرآن ، سیمنع أی تشویه فی الروایات المختلفة. وجهود الناشرین الدولیین تحظى بتقدیر كبیر. یُظهر معرض القرآن أن كتابًا واحدًا فقط له أعلى نسبة تداول فی العالم. أن تترجم إلى معظم اللغات ولها وجود دائم فی كل مكان. بالطبع ، حاول الرجال ذوو الشعارات المختلفة حرق القرآن! للحد من تداولها ، ولكن فی نفس البلد ، تعتبر الدنمارك أكثر الكتب مبیعًا لهذا القرآن. حتى الكتاب المقدس والتوراة أكثر شعبیة ، ویضاف كل یوم إلى وعده. تهانینا لجمیع المشاركین فی هذا المعرض لمدة 27 عامًا متتالیًا ، وفی أفضل أیام السنة (رمضان) وفی أفضل مكان (مصلی) وفی أم القری (طهران)! ونحن نرید أن نتوسع.

कुरान का सबसे बड़ा मेला

कुरान, करीम या माजिद या मोबिन, एकमात्र ऐसी पुस्तक है जिसने आपके लेखन के अर्थ को स्क्रॉल और शीट से बदल दिया है। चूँकि पेपर या पेपरियस था, लेखन और लेखन पहले से ही था, ज्यादातर लेखन पत्थर, या टैबलेट पर था, और इसी तरह, बस एक शीट के रूप में। उदाहरण के लिए, पैगंबर मूसा की दस आज्ञाएं फूलों की दस गोलियों पर थीं, जबकि लोग आज सोचते हैं कि पुस्तक पैगंबर मूसा के हाथों में है। या अवेस्ता ने गॉथ्स में दर्ज किया, यीशु मसीह के समय में, स्तनों का सबसे अधिक भाग था, और जब तक रोमन सम्राट ईसाई बन गए तीस साल बाद, और उसका नाम पैगंबर पॉल या प्रेरित पॉल होने के लिए रखा, अस्तित्व की कोई किताब नहीं थी उसने सीने से सीने की कुछ बुकिंग नहीं की। लेकिन उनका लेखन दूसरों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, इसलिए बाद में, उन्होंने मसीह के चार अन्य भाषणों को इकट्ठा किया, जिन्हें चार गोस्पेल के रूप में जाना जाता है। लेकिन फिर भी किताब अप टू डेट नहीं थी, अगर वह शीट से बड़ी होती तो उसे स्क्रॉल के रूप में लिखा जाता। और यह इमाम अली थे, जिन्होंने अपने पच्चीसवें वर्ष के गृहनगर में, कुरान के लेखन में लगे हुए थे, और इसे कुछ पृष्ठों पर लिखा और एक साथ रखा। बेशक, उथमैन ने भी आदेश दिया, लेकिन उन्हें उसी पत्र को अपने नाम से ट्रांसफर और रजिस्टर करना पड़ा। हालांकि, कुरान रिकॉर्ड का पहला संग्रह है जो दुनिया में जारी किया गया था। बाद में, अन्य धर्मों के खिलाफ संघर्ष में, ईसाई और यहूदियों ने भी सुसमाचार और टोरा का पुस्तकों में अनुवाद किया। कुरान का प्रकाशन बहुत दिलचस्प था: हर किसी को अपनी शिक्षा के दौरान कुरान का अंत होना चाहिए! और यह प्रतिलेखन करते हैं! और इससे विचलित न होने के लिए, मूल संस्करण इमाम अली (अ.स.) और उनके बच्चों (इमामों) को पेश किया गया था। दूर के स्थानों में सबसे अच्छी किताबें: अब्बासिद और बानी उमैयद, और पर्यवेक्षण: पैगंबर के बेटे (सआदत जैदी) भारत और पाकिस्तान में बने थे। प्रिंट के आविष्कार के बाद, पहली पुस्तक जो प्रकाशित हुई वह थी ईसाइयों की बाइबिल। लेकिन बहुत समय पहले, बेरुत और भारत में कुरान में, पुस्तक पत्थर में प्रकाशित हुई थी। ईरान में, कई प्रिंटरों ने भी कुरान प्रकाशित किया। इस्लामिक क्रांति की जीत के बाद, अल सऊद ने कुरान के प्रकाशन के लिए एकाधिकार निर्धारित किया! और इसे तुर्क संस्करण माना जाता था। अफवाहों को हवा देने के लिए ईरान ने भी यही योजना उथमन ताहा जारी की। बेशक, हाल ही में, ईरानियों के लिए डिजिटल लाइन कुरान के लिए दर्ज की गई है, जो अल-बज़ीन बेस्किरी और अन्य ईरानी लेखन के करीब है, और यह आशा है

نوع اخبار :
برچسب ها : بزرگترین نمایشگاه جهانی قران،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :