ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
No alt text provided for this image
جشنواره جهانی فیلم فجر در حالی رو به پایان است، که کاخ جشنواره ای وجود ندارد! گاهی پردیس ملت و گاهی چارسو یا فلسطین! در حالیکه شهرک های سینمایی بزرگی بلا استفاده مانده است. شهرک سینمایی غزالی در جاده کرج، و شهرک سینمایی دفاع مقدس در جاده قم. سازمان سینمایی می تواند یک طرح بزرگ، مانند بازار بزرگ چیتگر یا براساس طرحی از: اسکار هالیوود، یک کاخ بزرگ جشنواره برای سال دیگر برپا کند. حداقل 20سالن سینما 10سالن اجتماعات لازم دارد. برای مهمانان خارجی هتل با همه امکانات، و برای مهمانان داخلی پارکینگ و رستوران،  و برای هردو بازار مکاره. ساختمان اداری و فنی هم، برحسب نیاز و پیشنهاد سازمان سینمایی، به کار فرمایی خانه سینما و اجرای شهرداری به سرعت تمام می شود. در این کاخ کسانی خواهند آمد که: یک ویژگی داشته باشند: قبول قانون اساسی جمهوری اسلامی! بنابر این عده ای تصور نکنند که: شهرداری به قانون اساسی پایبند نیست! و اجازه می دهد هنجار شکنی ها و عقده گشایی ها، به خرج دولت انجام شود. طبیعی است اگر از آمریکا سینماگران: ضد رژیم دعوت می شود از ایران، باید سینماگران طرفدار رژِم دعوت شوند. والا همه خط مشی های جمهوری اسلامی، زیر پا می رود! زیرا سینماگران جهان دعوت می شوند تا به جمهوری اسلامی بیایند، و اگر وقتی آمد و دیدند همه کارگردانهای ایرانی، کاسه لیس ترامپ هستند، یا دنبال ایجاد فساد و فحشا و ازارجنسی می باشند، در اسلامی بودن جمهوری شک میکنند! از غرب بریده و از ایران هم بریده شده، سرگردان می ماند که حق باکیست؟ حسرت به دلی کسانی که از طرف: جشنواره با رادیو گفتگو صحبت می کردند، گاهی آدم را متاسف می کرد که: چرا جمهوری اسلامی حقوق به کسانی می دهد، تا بیایند در رادیوی رسمی جمهوری اسلامی، اخلاق و حجاب را زیر سوال ببرند؟ بگویند جشنواره باید با دید بازتر برخورد کند! یعنی فساد و فحشا را، دوباره وارد سینما کنند. چنانچه از فیلمهای ایرانی جشنواره، بر می اید: همگی دنبال رقض و آواز و سیگار کشیدن بودند! در حالیکه هیچیک از فیلمهای خارجی، این دوعنصر را نداشتند. البته این موضوع فقط به: سینماگران بر نمی گردد! حتی استاد دانشگاه امام صادق هم، از این قاعده کنار نیست! وقتی سخنان گوهری را در رادیو می شنوی، واقعا تاسف می خوری که پول عربستان، در دانشگاه امام صادق هم حرف اول را می زند. با اینکه رهبر معظم انقلاب بارها تاکید کرده که: این  آخرین نفس های آمریکا ست و: زور دیگری ندارند.  او می گوید این فکر اشتباه است، و ما را به تحلیل نادرست می رساند! وی قدرت ایران هیچ می داند، گرایش به شرق آمریکا را، به سوی چین می کشاند! حتی برخی تحلیلگران می گفتند: دولت باید به سینما کمک های زیادی کند ولی: نظارتی بر خرج آن نداشته باشد! میلیاردها ریال عیدی، به خانه سینما داده شد، ولی تقسیم درستی نشد و: صدای هنرمندان در آمد. اگر دولت نظارت کند، باید از او گله کرد! ولی وقتی جلوی نظارت او را می گیرند، باز هم تقصیرات را به گردن دولت می اندازند! می گویند دولت نباید به سینماگر دستور دهد، باید دست او را باز بگذارد، تا هر غلطی می خواهد بکند! جایزه بهترین کار گردانی به آقای سروش می دهند، که توانسته آوازه خوانی زن، و رقصیدن مردها را، علیرغم فتوای حرام رهبری و مراجع، در فیلم خود جا دهد! در حالیکه داریوش ار جمند در فیلم پرده آخر می گوید: چه فرقی است بین سربازی که: از جنگ فرار می کند، با بازیگری که از صحنه فرار می کند. آیا هنوز جمهوری اسلامی حق ندارد: عناصر نفوذی و فراری را مجازات کند؟ یا حداقل جلوی ضربه زدن بیشتر: انها را بگیرد.

Festival Palace in Cinema Town

The Fajr Film Festival is over, the festival palace is not there! Sometimes the campus of the nation, and sometimes Charsu or Palestine! While: large cinemas have been left untagged. Ghazali Cinematic Town on Karaj Road,: and Sacred Defense Cinema Town on Qom Road. The cinematic organization can set up a major project, such as the Chitgers Grand Market, or based on a plan by: Oscar Hollywood, a major festival palace for the next year. At least 20 cinema halls require 10 community halls. For foreign guests the hotel has all the facilities, and for the guests of the indoor parking and restaurant, and for both the mall market. The administrative and technical building, as required and proposed by the cinematic organization, will soon end with the work of the cinema house and the implementation of the municipality. In this palace, people will come: to have a feature: to accept the constitution of the Islamic Republic! So some people do not imagine: the municipality does not adhere to the constitution! And: allows the norm of breakdowns and complexities to be borne by the state. Naturally, if American filmmakers are invited: An anti-regime is invited from Iran, pro-regime film makers should be invited. All the policies of the Islamic Republic are awful! Because film makers in the world are invited to come to the Islamic Republic, and if, when they came and saw, all Iranian directors are licking the tramp, or they seek to create corruption, prostitution, and prostitution, they doubt the Republic's existence in Islam! Cut from the West and cut off from Iran, wandering right away. The regrettable reason for those who spoke on the radio festival were: "Why does the Islamic Republic give people the right to question Muslim ethics and hijab in the official radio station of the Islamic Republic?" Say that the festival should deal with a more open view! That is, corruption and prostitution, again, into the cinema. As the Iranian films of the festival come to light: everyone was looking for singing and smoking and smoking! While none of the foreign films did not have these two elements. Of course, this is not just about: the cinema does not return! Even the professor of the Imam Sadiq University, is not the same! When you hear Gohari's speech on the radio, you're really sorry that the Saudi money at the Imam Sadiq University also speaks first. Although the Supreme Leader has repeatedly insisted that: This is the last breath of the United States: There is no other force. He says this thought is wrong, and it leads us to an inaccurate analysis! He does not know Iran's power; he draws east-east orientation towards China! Even some analysts said that the government should help the cinema a lot, but it does not have to monitor it! Billions of Eid Rails were given to the cinema house, but the division was not right: the artists came to the sound. If the government monitors, then you should have scolded her! But when they stop guarding him, they blame the government again! They say the government should not order the cinematographer; he must release his hand, so that he wants any wrong! The best work is bestowed on Mr. Soroush, who has been able to celebrate the female vocation, and to dance the men, in spite of the rulings and references of the haram's fatwa, in his film! While Dariush Arjmands says in the final film, "What's the difference between soldiers who fled the war with a player who escapes from the scene?" Is the Islamic Republic still not entitled to punish the intruder and fugitive elements? Or at least stop knocking out: take them.

قصر المهرجانات فی سینما تاون

انتهى مهرجان فجر السینمائی ، وقصر المهرجان لیس هناك! فی بعض الأحیان حرم الأمة ، وأحیانا تشارسو أو فلسطین! بینما تم ترك دور السینما الكبیرة بدون علامات. مدینة غزالی السینمائیة على طریق الكراج ، ومدینة السینما المقدسة للدفاع على طریق قم. یمكن للمؤسسة السینمائیة إعداد مشروع كبیر ، مثل چیتگر، أو بناءً على خطة:اسکار، قصر المهرجانات الكبرى للعام المقبل. ما لا یقل عن 20 قاعة سینما تتطلب 10 قاعات المجتمع. للنزلاء الأجانب ، یضم الفندق جمیع المرافق ، ولضیوف موقف السیارات الداخلی والمطعم ، ولكل من سوق المول. المبنى الإداری والفنی ، كما هو مطلوب ومقترح من قبل المؤسسة السینمائیة ، سینتهی قریبًا بعمل دار السینما وتنفیذ البلدیة. فی هذا القصر ، سیأتی الناس: للحصول على میزة: قبول دستور الجمهوریة الإسلامیة! لذلك لا یتخیل بعض الناس: البلدیة لا تلتزم بالدستور! وتسمح بمعیار الأعطال والتعقیدات التی تتحملها الدولة. بطبیعة الحال ، إذا تمت دعوة صناع السینما الأمریكیین: یتم دعوة المناهضین للنظام من إیران ، یجب دعوة صناع السینما المؤیدین للنظام. كل سیاسات الجمهوریة الإسلامیة مروعة! لأن صانعی الأفلام فی العالم مدعوون للمجیء إلى الجمهوریة الإسلامیة ، وإذا ما حضروا ورأوا جمیع المخرجین الإیرانیین یلعنون التشرد ، أو یسعون إلى خلق الفساد والدعارة والدعارة ، فإنهم یشككون فی وجود الجمهوریة فی الإسلام! قطع من الغرب وعزل عن إیران ، یتجول على الفور. السبب المؤسف لأولئك الذین تحدثوا فی المهرجان الإذاعی كانوا: "لماذا تمنح الجمهوریة الإسلامیة للناس الحق فی التشكیك فی أخلاقیات المسلمین والحجاب فی محطة الإذاعة الرسمیة للجمهوریة الإسلامیة؟" قل أن المهرجان یجب أن یتعامل مع رؤیة أكثر انفتاحًا! وهذا هو ، الفساد والبغاء ، مرة أخرى ، فی السینما. مع ظهور الأفلام الإیرانیة للمهرجان: كان الجمیع یبحثون عن الغناء والتدخین والتدخین! فی حین أن أیا من الأفلام الأجنبیة لم یكن لدیك هذین العنصرین. بالطبع ، هذا لیس فقط: السینما لا تعود! حتى أستاذ جامعة الإمام الصادق ، لیس هو نفسه! عندما تسمع خطاب جوهرى على الرادیو ، فأنت آسف حقًا لأن الأموال السعودیة فی جامعة الإمام صادق تتحدث أولاً. على الرغم من أن المرشد الأعلى قد أصر مرارًا وتكرارًا على ما یلی: هذا هو التنفس الأخیر للولایات المتحدة: لا توجد قوة أخرى. یقول إن هذه الفكرة خاطئة ، وهذا یقودنا إلى تحلیل غیر دقیق! إنه لا یعرف قوة إیران ، فهو یوجه الشرق الأوسط نحو الصین! حتى بعض المحللین قالوا إن على الحكومة أن تساعد السینما كثیرًا ، لكن لیس من الضروری مراقبتها! تم منح ملیارات من قضبان العید إلى دار السینما ، لكن التقسیم لم یكن صحیحًا: لقد جاء الفنانون إلى الصوت. إذا كانت الحكومة تراقب ، فعندئذ یجب أن تكون وبختها! لكن عندما یتوقفون عن حراسته ، یلومون الحكومة مرة أخرى! یقولون إن على الحكومة ألا تأمر المصور السینمائی ، وعلیه أن یطلق یده ، حتى یرید أی خطأ! یتم منح أفضل عمل للسید سروش ، الذی كان قادرًا على الاحتفال بالدعوة الأنثویة ، والرقص على الرجال ، على الرغم من أحكام ومراجع فتوى الحرام ، فی فیلمه! بینما یقول داریوش ارجمند فی الفیلم الأخیر ، "ما هو الفرق بین جندی فر من الحرب مع لاعب هرب من مكان الحادث". هل لا تزال الجمهوریة الإسلامیة غیر مؤهلة لمعاقبة المتسللین والعناصر الهاربة؟ أو على الأقل توقف عن الخروج: خذها.

Palais des festivals à Cinema Town

Le festival du film Fajr est terminé, le palais du festival n'est pas là! Parfois, le campus de la nation, et parfois, Charsu ou Palestine! Tandis que les grands cinémas ont été laissés sans étiquette. Ville cinématographique de Ghazali sur la route de Karaj et ville cinématographique de la Défense sacrée sur la route de Qom. L'organisation cinématographique peut mettre en place un projet majeur, tel que le grand marché de Chitgers, ou selon un plan de: Oscar Hollywood, palais des festivals majeur de l'année prochaine. Au moins 20 salles de cinéma nécessitent 10 salles communautaires. Pour les clients étrangers, l'hôtel dispose de toutes les installations, du parking couvert, du restaurant et du marché du centre commercial. Le bâtiment administratif et technique, tel que requis et proposé par l'organisation cinématographique, s'achèvera bientôt avec les travaux du cinéma et la mise en place de la municipalité. Dans ce palais, les gens vont venir: avoir une particularité: accepter la constitution de la République islamique! Alors certaines personnes n’imaginent pas: la municipalité n’adhère pas à la constitution! Et permet à l'État de supporter la norme des pannes et des complexités. Naturellement, si des cinéastes américains sont invités: un anti-régime iranien est invité, des réalisateurs pro-régime devraient être invités. Toutes les politiques de la République islamique sont terribles! Parce que les cinéastes du monde entier sont invités à venir en République islamique et que, lorsqu'ils voient tous les réalisateurs iraniens léchant le tramp ou cherchant à créer de la corruption, de la prostitution et de la prostitution, ils doutent de l'existence de la République dans l'islam! Coupé de l’ouest et coupé de l’Iran, errant tout de suite. La raison regrettable pour ceux qui ont pris la parole au festival radiophonique était: "Pourquoi la République islamique donne-t-elle le droit de poser des questions à l'éthique musulmane et au hijab dans la station de radio officielle de la République islamique?" Dites que le festival devrait traiter avec une vue plus ouverte! C'est-à-dire la corruption et la prostitution, encore une fois, au cinéma. À la lumière des films iraniens du festival: tout le monde cherchait à chanter, à fumer et à fumer! Bien qu'aucun des films étrangers n'a pas ces deux éléments. Bien entendu, il ne s'agit pas que du cinéma: le cinéma ne revient pas! Même le professeur de l'Université Imam Sadiq n'est pas le même! Lorsque vous entendez le discours de Gohari à la radio, vous êtes vraiment désolé que l'argent saoudien à l'Université Imam Sadiq parle également en premier. Bien que le guide suprême ait répété à plusieurs reprises que: ceci est le dernier souffle des États-Unis: il n'y a pas d'autre force. Il dit que cette pensée est fausse et qu'elle nous conduit à une analyse inexacte! Il ne connaît pas le pouvoir de l'Iran, il dessine une orientation est-est vers la Chine! Même certains analystes ont déclaré que le gouvernement devrait beaucoup aider le cinéma, mais il n'a pas à le surveiller! Des milliards d'Eid Rails ont été donnés à la salle de cinéma, m

نوع اخبار :
برچسب ها : کاخ جشنواره در شهرک سینمایی،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :