ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 :: نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

امیر نادری سینماگری است که: خود را به تصویر می کشد. و در واقع امیر علی فیلم، خودش است. او از مشکلات فرار می کند، هر روز کار خود را عوض می کند، آرزویی جز فرار از وطن ندارد. ایرانی را در حد واکس زدن کفش خارجی ها می داند. متاسفانه یا حوشبختانه این امر، یک سیر تاریخی است. زیرا مرکز مهاجرت جهانی، قفقاز و اطراف رود ارس است. در طول قرون متمادی، همیشه سر ریز جمعیت، به اطراف خود را داشته. مادها و پارتها حتی هند و اروپایی، همه از کنار دریای خزر و رود ارس، در تمام دنیا پراکنده شده اند. این پراکندگی گاه ابتدا مسالمت آمیز بوده: طبیعتا تا هنگامی که سر زمین های زیر دست، ساکنانی نداشته این پراکندگی یا مهاجرت، بدون درد سر بوده ولی موج بعدی مهاجرت، بصورت جنگی بوده و باعث شده: مهاجران موج قبلی را دورتر بفرستند. سامی ها که لایه اول مهاجرت هستند، از قفقاز رانده شده و: از ایران هم به سوی عربستان مهاجرت نمودند.پشت سر آنها زنگی ها یا سیاهپوستان بودند، که تا قاره آفریقا آنها را دنبال کردند. بعد کاسپی ها بودند که در فلات ایران مستقر شدند، ایران را دشت کاسپی و دریا را، دریای کاسپین نامگذاری کردند. اما دیری نگذشت اریاییی ها آمدند، و همه را بیرون راندند. با ظهور اسلام سامی ها، که ارزوی بازگشت داشتند توانستند: در یک جنگ مذهبی پیروز شوند، که حمله اعراب به ایران نامگذاری شد. بعد ترکان تورانی و هندوها قصد بازگشت کردند. با نفوذ در دربار عباسیان، حکومت هایی را در ایران تشکیل دادند. با حمله مغول، ارزوی بازگشت قوم زرد به ایران تحقق یافت، ایرانی ها یا کشته شدند، یا به اروپا فرار کردند. و نهضت پروتستانتیسم را، در برابر کاتولیک صلیبی ها ایجاد نمودند. اروپاییها هم ناچار به آمریکا فرار کردند! و دنیای سرخپوستان را نابود کردند. بعد از جنگ جهانی دوم، آرزوی بازگشت آمریکایی ها به: اروپا و آسیا کلید خورد. سلطه آمریکا بر شرق، هر روز بیشتر می شد، تا انقلاب اسلامی واقع شد، و یکجایی جلوی آن را گرفت. اما شوق رفتن آسیایی ها، مخصوصا ایرانی ها به غرب و شرق، و نیز بازگشت آنهایی که رفته بودند، جریان دائمی بود. همه آنهاییکه از ایران رفتند،در ابتدا شور وشوق فرار داشتند: همه زندگی خود را فروختند، تا دستمایه ویزا و بلیط و مهاجرت آنها شود. تقریبا 25تریلیون دلار پول، طلا  و دیگر دارایی های منقول با خود بردند. ولی حالا پشیمان هستند، و می خواهند به اصفهان برگردند! ولی نسل عوض شده، عده ای از ایرانیان آنها را متجاوز می دانند. و عده ای که شوق رفتن دارند، به آنها دیوانه! می گویند که می خواهد دنیای ارمانی: در غرب را رها کرده به ایران برگردد. لذا دیوار بزرگی روبروی آنهاست! وقتی مملکت مشکل داشت، و به آنها نیاز مند بود، نتوانستند مشکل را تحمل کنند، و فرار کردند. برخی ها می گویند: مشکل امنیتی مانع از برگشت: ایرانیان خارج از کشور است، ولی این حرف کاملا غلط است. زیرا کسی که وطن را دوست دارد، بلاهای ان را هم به جان می خرد. اما آنها خود بهتر می دانند که: با حسرت دادن های فامیل و اشنا، همه پل های پشت سر خود را خراب کرده اند، و جرات بازگشت دارند. بنابر این باید بین شوق بازگشت، و انگیزه آن تفاوت قائل شد. شوق بازگشت نیز مانند رفتن، در دل همه هست. زیرا تمدن بشری براساس این مهاجرت ها است. ولی انگیزه آن فکر: آبرو داری برای خودشان است! یعنی احساس آنها می گوید: برگرد و اگر جرمی هم داشتی تاوان آن را بده. ولی عقل آنها می گوید: اگر برگردی آبرویت می رود: پز هایی که داده بودی، جایی برای برگشتن نمی گذارد. شاید خیلی از انها مانده اند تا: جمهوری اسلامی آمریکا را برپا کنند.

Gone are sorry!

Amir Naderi is a filmmaker who portrays himself. And: in fact Amir Ali Movie, herself. He escapes from problems, he changes his job every day, he does not wish to escape from the homeland. He regards Iranians as waxing foreign women's shoes. Unfortunately, it's a historical trail. Because the: Global Immigration Center is the Caucasus and around the Aras River. Throughout centuries, it has always been around the crowd. The Medes and the Parthians, even Indians and Europeans, all have been scattered around the Caspian Sea and the Arus River around the world. This dispersal was initially peaceful: naturally, as long as there were no inhabitants of the underlying land, this dispersion or migration was painless, but the next wave of migration was warlike and made the migrants send the previous wave far away. The Sami, who are the first layer of immigration, were driven from the Caucasus, and from Iran they migrated to Saudi Arabia. They were either bells or blacks, which followed them to the African continent. Then, the Caspian were located on the Iranian plateau, named Iran Caspian plain and sea, the Caspian Sea. But soon enough the Aryans came and drove them out. With the advent of Islam, the Sami, who returned, were able to win victory in a religious war, the Arab invasion of Iran. Then the Turan Turks and the Hindus intended to return. Infiltrated in the court of the Abbasids, they formed governments in Iran. With the Mongol invasion, the return of the yellow people to Iran was realized; the Iranians were either killed or escaped to Europe. And: the Protestant movement, against the Catholics of the Crusaders. Europeans also had to flee to the United States! And: destroyed the Indians. After World War II, the desire to return Americans to: Europe and Asia came to power. America's domination of the East was increasing every day, until the Islamic Revolution, and one day in front of it. But the enthusiasm of the Asians, especially the Iranians to the west and east, as well as the return of those who had gone, was a constant flow. All those who went from Iran, at first, escaped: They sold all their lives, so that they could get visas and tickets and immigrate. They took nearly $ 25 trillion in cash, gold and other movable assets. But now they are sorry, and they want to go back to Isfahan! But the generation has changed; some Iranians perceive them as aggressors. And those who go crazy, crazy about them! They say they want to leave the world of thought: to leave the West to return to Iran. So there is a great wall in front of them! When the country had a problem, and they needed it, they could not bear the problem, and fled. Some say that the security problem is preventing the return: Iranians are outside the country, but this is completely wrong. Because: the one who loves the homeland also saves its afflictions. But they themselves know best that: with a grudge of family and friends, all the bridges have fallen behind, and they are daring to return. Therefore, it must be between the craze and the difference in the motive. The craving for returning is like going, in everyone's heart. Because: human civilization is based on these immigrations. But the motive is that you have the honor for yourself! That is, their feeling says: come back and if you have a crime, pay it. But their wisdom says: "If you go back, you go to hell: the cookies you gave were not going to go back." Perhaps many of them have survived to: Establish the Islamic Republic of America.

لقد ولت آسف!

أمیر نادری مخرج سینمائی یصور نفسه. وفی الحقیقة أمیر علی الفیلم ، نفسها. یهرب من المشاكل ، یغیر وظیفته كل یوم ، لا یرغب فی الهروب من الوطن. إنه یعتبر أن الإیرانیین یلبسون الأحذیة النسائیة الأجنبیة. لسوء الحظ ، إنه طریق تاریخی. لأن مركز الهجرة العالمی هو القوقاز وحول نهر أراس. على مر القرون ، كان دائما حول الحشد. كانت كل من Medes و Parthians ، حتى الهنود والأوروبیین ، منتشرة حول بحر قزوین ونهر Arus ، فی جمیع أنحاء العالم. كان هذا التشتت سلمیًا فی البدایة: بطبیعة الحال ، طالما لم یكن هناك سكان من الأرض الأساسیة ، فإن هذا التشتت أو الهجرة كان غیر مؤلم ، لكن الموجة التالیة من الهجرة كانت تشبه الحرب وجعلت المهاجرین یرسلون الموجة السابقة بعیدًا. لقد تم طرد السامی ، الذین كانوا الطبقة الأولى من الهجرة ، من القوقاز ، ومن إیران هاجروا إلى المملكة العربیة السعودیة ، وكانوا إما أجراس أو السود ، الذین تبعوهم إلى القارة الأفریقیة. بعد ذلك ، كانت قزوین تقع على الهضبة الإیرانیة ، وسمیت إیران بحر قزوین وبحرها ، بحر قزوین. ولكن سرعان ما جاء الآریون وطردهم. مع ظهور الإسلام ، تمكن سامی ، الذی عاد ، من الفوز فی حرب دینیة ، الغزو العربی لإیران. ثم توران الأتراك والهندوس یعتزمون العودة. اخترقوا فی بلاط العباسیین ، شكلوا حكومات فی إیران. مع الغزو المغولی ، تحققت عودة الأشخاص الصفراء إلى إیران ، إما أن الإیرانیین قُتلوا أو هربوا إلى أوروبا. والحركة البروتستانتیة ضد كاثولیك الصلیبیین. كان على الأوروبیین أیضًا الفرار إلى الولایات المتحدة! ودمر الهنود. بعد الحرب العالمیة الثانیة ، أصبحت الرغبة فی إعادة الأمیركیین إلى أوروبا وآسیا. كانت هیمنة أمریكا على الشرق تتزاید كل یوم ، حتى الثورة الإسلامیة ، ویوم واحد أمامها. لكن حماس الآسیویین ، وخاصة الإیرانیین فی الغرب والشرق ، وكذلك عودة من ذهبوا ، كان تدفقًا مستمرًا. جمیع الذین ذهبوا من إیران ، فی البدایة ، هربوا: لقد باعوا كل حیاتهم ، حتى یتمكنوا من الحصول على التأشیرات وتذاكر السفر والهجرة. لقد حصلوا على ما یقرب من 25 تریلیون دولار من النقد والذهب وغیرها من الأصول المنقولة. لكنهم الآن آسفون ، وهم یریدون العودة إلى أصفهان! لكن الجیل قد تغیر ، ویرى بعض الإیرانیین أنهم معتدین. وأولئك الذین یجنون ، مجنون بهم! یقولون إنهم یریدون مغادرة عالم الفكر: مغادرة الغرب للعودة إلى إیران. إذن هناك سور عظیم أمامهم! عندما واجهت البلاد مشكلة ، واحتاجوا إلیها ، لم یتمكنوا من تحمل المشكلة وهربوا. یقول البعض إن المشكلة الأمنیة تمنع العودة: الإیرانیون خارج البلاد ، لكن هذا خطأ تمامًا. لأن الشخص الذی یحب الوطن یحفظ آلامه. لكنهم هم أنفسهم یعرفون ذلك تمامًا: مع ضغینة العائلة والأصدقاء ، تراجعت جمیع الجسور ، وهم یجرؤون على العودة. لذلك ، یجب أن یكون بین الجنون والاختلاف فی الدافع. شغف العودة هو مثل الذهاب ، فی قلب الجمیع. لأن الحضارة الإنسانیة تقوم على هذه الهجرات. ولكن الدافع هو أن لدیك شرف لنفسك! وهذا هو ، شعورهم یقول: أعود وإذا كان لدیك جریمة ، ودفعها. لكن حكمتهم تقول: "إذا رجعت ، فأنت تذهب إلى الجحیم: ملفات تعریف الارتباط التی قدمتها لن تعود". ربما نجا الكثیر منهم من أجل: تأسیس جمهوریة أمریكا الإسلامیة.

Üzr istəyirik!

Amir Naderi özünü portret edən bir kinorejissordur. Əslində Amir Əli filmi də özü. Problemlərdən qaçır, hər gün işini dəyişir, Vətəndən qaçmaq istəmir. O, İranlıları xarici qadın ayaqqabılarına bənzəyir. Təəssüf ki, bu tarixi bir iz. Çünki Qlobal İmmiqrasiya Mərkəzi Qafqaz və Aras çayının ətrafındadır. Əsrlər boyu, həmişə izdiham ətrafında olmuşdur. Bütün dünyada səpələnmiş Parfiyalılar, Midiyalılar və hətta Hindistan və Avropa, Xəzər dənizi və Araz bütün. Daha sonra Xəzər İranın yaylasında, İranın Xəzər düzənliyini və dənizi, Xəzər dənizi adlandırdı. Amma tezliklə aryalılar gəlib onları qovdular. İslamın gəlməsi ilə geri dönən Sami dini müharibədə, İranın Ərəb işğalı ilə zəfər qazana bildi. Sonra Turan Türkləri və Hindular qayıtmaq istəyirdi. Abbasilər məhkəməsinə sızdılar, onlar İran hökumətlərini qurdular. Moğol işğalı ilə, sarı xalqın İrana qaytarılması reallaşdı, iranlılar öldürüldü ya da Avropaya qaçdı. Protestant hərəkət, Haçlıların katoliklərinə qarşı. Avropalılar da ABŞ-a qaçmaq məcburiyyətində qaldılar! Və hinduları məhv etdi. İkinci Dünya müharibəsindən sonra amerikalıları geri qaytarmaq arzusu: Avropa və Asiya hakimiyyətə gəldi. Şərqdəki Amerikanın hökmranlığı İslam İnqilabına və bir gün önünə qədər hər gün artır. Amma Asiyalılar coşğusu, xüsusilə İran və Qərb və Şərq, eləcə də uzun müddət getmişdi edənlər qaytarılması. İrandan getmiş olanlar əvvəlcə qaçdılar: vizalar və bilet ala və immiqrasiya edilərək bütün həyatlarını satmışlar. Nağd pul, qızıl və digər daşınar aktivlər təxminən 25 trilyon dollar aldılar. Amma indi onlar üzr istəyirlər və İsfahana geri dönmək istəyirlər! Amma nəsil dəyişdi, bəzi İranlılar onları təcavüzkar kimi qəbul etdilər. Və onlar haqqında crazy, crazy getmək edənlər! Onlar fikir

نوع اخبار :
برچسب ها : رفته ها پشیمانند!،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :