تبلیغات
ندای ماهین - آیا ایرانی ها سیاهپوست هستند؟
 
ندای ماهین
ماهنامه سیاسی اقتصادی
درباره ندای ماهین


ندای ماهین
www.nedayemahin.ir
ماهنامه سیاسی اقتصادی
تحلیلی خبری به زبان فارسی دارای مجوز شماره 77703/95 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
صاحب امتیاز و مدیر مسئول سید احمد حسینی ماهینی
آدرس تهران فرحزاد خیابان امامزاده داوود پلاک 169
mahinvare@gmail.com
02188806179
1565846418

مدیر سایت : سید احمد حسینی ماهینی

ایران به دلیل وسعت مساحت و تاریخ، دارای اقوام گوناگون و نژادهای زیادی است. همه آنها هزاران سال است که: در کنار هم زندگی می کنند و: هیچ نژادی بر دیگری برتری ندارد. درک این موضوع برای: رژیم های اپارتاید یا نژاد پرستی مثل: امریکا یا اروپا مشکل است، اما اگر انها به واقعیت موضوع پی ببرند، خواهند دید که در اشتباه بزرگی هستند. واقعیت این است که خداوند، انسان های زیادی در طول: میلیاردها سال خدایی خود، افریده و هیچگاه خلقت خداوند تعطیل نبوده است. نزدیکترین خلقت انسان به ما، آفرینش آدم ع است. از انجاییکه چهل پشت حضرت محمد ص، به حضرت آدم می رسد و: طول عمر انسانها در گذشته بیشتر بوده، لذا آفرینش آدم به حدود 15هزار سال قبل برمی گردد. فرزندان حضرت آدم زاد و ولد کردند و زیاد شدند، تا زمان حضرت نوح، که در طوفان نوح، همه شهر ها زیر آب رفتند! بجز موجودات داخل کشتی، همگی دفن شدند.(حدود ده هزار سال پیش). نوح ع چهار فرزند داشت که: یکی از انها سام نام داشت. فرزندان سام را نژاد سامی می گویند، و سفید پوست هستند (زیرا حضرت نوح دعا کرد و گفتخداوند روی تو را سفید گرداند). اما سه پسر دیگر، نژاد های گوناگونی از زرد و سرخ و سیاه داشتند. نوادگان نوح که زیاد شدند، از محل فرود کشتی (قفقاز) به جاهای دیگر پراکنده شدند. گروه اولیه که به ایران فعلی رسیدند، سیاهپوستان بودند. بخشی از سفید پوستان نیز به سوی اروپا، که سر سبز بود رفتند. در جنگهای قدیمی، ایرانیان را زنگی، و اروپایی ها را سفید نگاشته اند(زنگی یا رومی). قرار گاه اصلی ایران، زنگان(زنجان فعلی) بوده است. ولی در اثر افزایش جمعیت، سامی ها به ایران آمده،  زنگی ها را به جنوب ایران راندند. زنگی ها یا زنگبار ها، باز هم عقب رانده شدند، تا در افریقا آرام گرفتند.(تبار شناسی اوباما، او را از زنگبارهای افریقا، نشان می دهد که از بوشهر به آنجا رفتند، بعد هم بعنوان برده به امریکا اعزام شدند) لذا در برخی شهرهای ایران، سیاهپوست یا شبیه آن وجود دارد. اما سامی ها نیز مهاجرت داشتند: به عربستان و حاشیه جنوبی رانده شدند، کاسپی ها این کار را کردند، تا خود درجنوب دریای خزر ساکن شوند: دریا بنام آنها شد، فلات ایران هم، دشت کاسپین (قزوین فعلی) نام گرفت. اما کاسپی ها بعد از چندسال (نزدیک سه هزار قبل). با هجوم اریائیها، موطن خود را از دست دادند. آریائی ها که از روسیه آمده بودند، چون دارای اسب و تجهیزات جنگی بودند، توانستند مدت بیشتری در ایران بمانند. تا اینکه با حمله اعراب به ایران، نژاد سامی بار دیگر به ایران برگشت. مدتها اریائیها و سامی ها باهم بودند. زرد پوستها و ترکان، در بین آنها نفوذ کردند. تا اینکه بالاخره حکومت: سلجوقیان، غزنویان و خوارزمشاهیان را بوحود آوردند. اما با هجوم مغول ها، قوم زرد که به شرق دور رانده شده بود، به ایران برگشت و مدتی نیز حکومت ایران را در دست گرفت: مانند ایلخانان مغول، که خدابنده زنگان بیشترین تاثیر را داشته است. البته در زمان های بعد از طوفان، به دلیل رانش زمین، قاره آمریکا از قاره های دیگر جدا افتاد، دورتر شد و سرخ پوستان که: به آنجا رانده شده بودند، تا مدتها تماس خود را با بقیه از دست دادند. ولی پس از کشف آمریکا، با هجوم ارواسیایی ها قتل عام شدند! ولی اخیرا باز سازی قبیله ای آنها، رشد تازه ای را تجربه می کند. همه ملتهای دنیا فرزندان: رانده شده از قفقاز هستند. که به دلیل افزایش جمعیت، جنگ آنها را دورتر می کرد. امروزه  همه ملتهای دنیا، بار دیگر تمایل دارند که جابجا شوند! ولی این بار اختیاری. آسیایی ها و مخصوصا ایرانی ها، دوست دارند به اروپا و آمریکا بروند، و آنها دوست دارند به ایران برگردند.

Are Iranians Black?

Because of the size of the area and history, Iran has many tribes and races. All of them have been living together for thousands of years: no race is superior to the other. Understanding: this for: Apartheid or racist regimes like America or Europe are difficult, but if they realize the reality, they will see that they are a big mistake. The fact is that God has many people in their lives: Billions of years have been their gods, and God's creation has never been shut down. The closest human creation to us is the Creation of Adam. Since Adam has forty years behind Prophet Mohammad, he comes to Adam: "The longevity of humans has been greater in the past, so the creation of Adam dates back to about 15,000 years ago." Adam's descendants grew up and grew, until the time of Noah, in the storm of Noah, all the cities were under water! Except for the creatures in the ship, all were buried (about ten thousand years ago). Noah had four children: one of them called Sam. The sons of Sam are called the Sami race, and they are white (because Noah prayed and the Speech will turn white on you). But three other sons had different breeds of yellow, red and black. The descendants of Noah, who grew up, were dispersed from the landing site (Caucasus) to other places. The initial group that came to Iran was black. A part of the whites went to Europe, which was green. In the old battles, the Iranians were rusty, and the Europeans were white (zangani or Roman). The main venue of Iran is Zangan (current Zanjan). But as the population increased, the Sami came to Iran and drove the bells to the south of Iran. The bells or zhangbars were pushed back until they settled down in Africa (the origins of Obama showed him from the Zanzibar of Africa, who traveled from Bushehr, then sent to America as a slave). Some cities in Iran are black or similar. But the Sami also immigrated: they were driven to Saudi Arabia and the southern margin; the caspies did so to settle in the south of the Caspian Sea: the sea was called; the Iranian plateau was called the Caspian plain (current Qazvin). But: the cassips after a few years (nearly three thousand years ago). With the invasion of the Arias, they lost their homeland. Aryans, who came from Russia, because they had horses and war material, were able to stay in Iran for a longer time. Until the Arab invasion of Iran, the Sami race returned to Iran again. For a long time, the Aryans and Sami were together. Yellow skins and Turks, penetrated them. Until finally, the rule: the Seljuk, Ghaznavids, and Khwarazmshahids were brought. But with the onset of the Mongols, the yellow people, driven to the east, returned to Iran, and for some time they took control of Iran: like the Mongol Ilkhans, who had the greatest impact on Khodabaneh Zangan. Of course, in the aftermath of the storm, because of the drift of land, the American continent was separated from other continents, it was farther away, and the Indians who had been driven there had long lost contact with the rest. But after the discovery of America, they were massacred with the escalation of the Aurora. But recently, their tribal reconstruction is experiencing a new growth. All nations of the world are descendants of the Caucasus. Because: of the increase in population, the war farther away. Today, all nations of the world are once again willing to move! But this time is optional. The Asians, and especially the Iranians, like to go to Europe and America, and they would like to return to Iran.

هل الإیرانیون أسود؟

بسبب حجم المنطقة والتاریخ ، تمتلك إیران العدید من القبائل والأعراق. لقد عاشوا جمیعًا معًا منذ آلاف السنین: لا یوجد سباق متفوق على الآخر. فهم هذا من أجل: أنظمة الفصل العنصری أو العنصریة مثل أمریكا أو أوروبا صعبة ، ولكن إذا أدركوا الواقع ، فسوف یرون أنهم خطأ كبیر. والحقیقة هی أن الله لدیه الكثیر من الناس فی حیاتهم: ملیارات السنین كانت آلهة لهم ، وخلق الله لم یغلق أبدا. أقرب خلق إنسان لنا هو خلق آدم. نظرًا لأن آدم لدیه أربعین عامًا خلف النبی محمد ، فإنه یأتی إلى آدم: "كان طول عمر البشر أكبر فی الماضی ، لذا فإن إنشاء آدم یعود إلى حوالی 15000 عام مضت". نشأ آدم ونشأ ، حتى وقت نوح ، فی عاصفة نوح ، كانت جمیع المدن تحت الماء! باستثناء الكائنات الموجودة فی السفینة ، تم دفن جمیعها (منذ حوالی عشرة آلاف عام). كان لنوح أربعة أطفال: أحدهم یدعى سام. یطلق على أبناء سام جنس السامی ، وهم أبیض (لأن نوح صلى والكلام سوف یتحول إلى اللون الأبیض علیك). لكن ثلاثة أبناء آخرین لدیهم سلالات مختلفة من الأصفر والأحمر والأسود. كان نسل نوح ، الذی نشأ وترعرع ، منتشرین من موقع الهبوط (القوقاز) إلى أماكن أخرى. المجموعة الأولى التی جاءت إلى إیران كانت سوداء. ذهب جزء من البیض إلى أوروبا ، التی كانت خضراء. فی المعارك القدیمة ، كان الإیرانیون صدئین ، والأوروبیون كانوا من البیض (الرانجانی أو الرومانی). المكان الرئیسی لإیران هو Zangan (زنجان الحالی). لكن مع زیادة عدد السكان ، جاء سامی إلى إیران وقاد الأجراس إلى الجنوب من إیران. تم دفع الأجراس أو الزنجبار إلى أن استقروا فی إفریقیا (أظهرت أصول أوباما له من زنجبار إفریقیا ، الذی سافر من بوشهر ، ثم أرسل إلى أمریكا كعبد). بعض المدن فی إیران سوداء أو متشابهة. لكن سامی هاجر أیضًا: لقد تم نقلهم إلى المملكة العربیة السعودیة والهامش الجنوبی ، وقد قاموا بذلك للاستقرار فی جنوب بحر قزوین: تم تسمیة البحر ، وكانت الهضبة الإیرانیة تسمى سهل قزوین (قزوین الحالیة). لكن الكاسیب بعد بضع سنوات (ما یقرب من ثلاثة آلاف سنة). مع غزو أریاس ، فقدوا وطنهم. تمكن الآریون الذین أتوا من روسیا ، لأن لدیهم خیول ومواد حرب ، من البقاء فی إیران لفترة أطول. حتى الغزو العربی لإیران ، عاد سباق سامی إلى إیران مرة أخرى. لفترة طویلة ، كان الآریین وسامی معا. الجلود الصفراء والأتراك ، اخترقت لهم. حتى النهایة ، تم جلب القاعدة: السلجوق ، الغزنویین ، والخوارزمیشیدس. لكن مع ظهور المغول ، عاد الأشخاص الأصفرون ، الذین تم ترحیلهم إلى الشرق ، إلى إیران ، وسیطروا لبعض الوقت على إیران: مثل المغول الإلخان ، الذین كان لهم أكبر تأثیر على خدیبانة زانغان. بطبیعة الحال ، فی أعقاب العاصفة ، وبسبب انجراف الأرض ، انفصلت القارة الأمریكیة عن القارات الأخرى ، وكانت بعیدة ، وفقد الهنود الذین تم ترحیلهم هناك اتصالهم بالباقی لفترة طویلة. ولكن بعد اكتشاف أمریكا ، تم ذبحهم مع تصعید أورورا. ولكن فی الآونة الأخیرة ، إعادة الإعمار القبلیة تشهد نموا جدیدا. جمیع دول العالم هی أحفاد القوقاز. بسبب الزیادة فی عدد السكان ، والحرب بعیدا. الیوم ، جمیع دول العالم مستعدة مرة أخرى للتحرك! لكن هذه المرة اختیاریة. یحب الآسیویون ، وخاصة الإیرانیون ، الذهاب إلى أوروبا وأمریكا ، ویرغبون فی العودة إلى إیران.

Sunt homines Iran non nigrum?

Iran ex variis gentilicio coetus est historia tam aream, et multus, et gentibus. Omnes eos annos mille: simul vivunt, nihil aliud genus quod super superior. Quae apartheid regimen vel amplificandae studium, ut difficilis Americae et Europa est, sed animadverto si verum, non videbis quod facit a magnus error. Quod verum est, quod Deus multis affixit per totum: billions de annis vestris Deo creatum est, et non est inclusi sunt Dei creaturae. Quod creatio hominis et proximi, nos ut Adae creata fuit. Quia post Machometus Quadraginta et Adam advenit, expectatio eius vita altius in praeteritum, quod creatio ex Adam usque ad annos circiter milia XV. Adam filius fertilitatem excelsus Propheta usque ad Noe diluvium civitatem subter aquam Nisi homo in medio navis, sepúlta sunt. (De decem milia annos). Noe cum pueris in Dan una. Filii Sam dicere semitico et albis (, quia propheta est: et oravit Noah Gftkhdavnd album in vestri reditus). Tres pueri, genus varietate flavo rubrum nigrumque resp. Noe qui alto portum navibus (Caucason) dispersi alibi. Et factum est, ut coetus current initial Iran fuere nigri. Albii Tibulli parte quoque in Europa, qui ierat viridi. In antiquis bella, Iran vivere, et Europaei sunt scripta albis (vel vita Romanum). Unicum subsidium Iran Zangan (current Zanjan, respective). Sed ex populatio incrementum, quae est Sami Iran ad vocantem se meridionali Iran egere pastore. Zanzibar et caeperunt Africam rediit color. (Hi ut redire in Iran.

نوع اخبار :
برچسب : آیا ایرانی ها سیاهپوست هستند؟،
لینک ها :
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار سایت
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • هزارمقاله :
  • تعداد کل مقالات :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :